02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas.

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2020
2020 (kopā)
[Izvērst]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]IV / 2020
[Izvērst]III / 2020
[Izvērst]II / 2020
[Izvērst]I / 2020
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
- 34- 58- 10 23- 79 50- 88- 351- 49 576
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 31- 39- 11 3- 78 27- 71- 171- 27 156
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 3- 19 1 20- 1 23- 17- 180- 22 420
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
- 7- 9- 2- 3- 21 2 5- 23 29 33
 
[Izvērst]REZIDENTI
0- 13- 13 0 0 0 0 0
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 7- 9- 2 10- 8 2 5- 23 29 33
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
- 145- 111 21- 66- 301 254- 130- 934 80 573
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 21 20 8 7 14 28- 45- 78- 16 24
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 124- 131 13- 73- 315 226- 85- 856 96 549
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
- 28- 54- 30 181 69 185- 268- 154 73 254
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 23- 19- 32 194 120 208- 240- 57 121 122
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 5- 35 2- 13- 51- 23- 28- 97- 48 132
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
- 155 118- 49 153 67- 1 286- 108- 126 110- 672
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 153 125- 48 122 46- 1 281- 220- 51 103- 780
[Izvērst]NEREZIDENTI
- 2- 7- 1 31 21- 5 112- 75 7 108
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
96 56 116- 144 124 141- 17 48 41 122
 
[Izvērst]REZIDENTI
13 35 26- 18 56 67- 27 32 22 122
[Izvērst]NEREZIDENTI
83 21 90- 126 68 74 10 16 19 0
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
225 65 321- 487 124 410- 188 98 88 50
 
[Izvērst]REZIDENTI
1 0 8- 15- 6 4- 9- 7 11 10
[Izvērst]NEREZIDENTI
224 65 313- 472 130 406- 179 105 77 40

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)