02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas.

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2021
2021 (kopā)
[Izvērst]2020
[Izvērst]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]II / 2021
[Izvērst]I / 2021
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
Nefinanšu sabiedrības
Monetārās finanšu iestādes
Finanšu sabiedrības, izņemot MFI, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus
Apdrošināšanas sabiedrības
Pensiju fondi
Valdība
Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
0- 3 0 0- 1- 3- 6- 13 33 20- 84 57- 88- 351- 49 388
 
[Izvērst]REZIDENTI
0 0 0 0- 1- 3- 6- 10 43 33- 79 27- 71- 171- 27 224
[Izvērst]NEREZIDENTI
0- 3 0 0 0 0 0- 3- 10- 13- 5 30- 17- 180- 22 164
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
0- 4 0 0- 4 10 6- 20 3 5- 23 29 33
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 13 0 0 0 0 0
[Izvērst]NEREZIDENTI
0- 4 0 0- 4 10 6- 7 3 5- 23 29 33
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
0- 75 0- 2- 7 0 0- 84 66- 18- 299 255- 98- 934 81 547
 
[Izvērst]REZIDENTI
0- 4 0 0- 1 0 0- 5- 13- 18 12 27- 45- 77- 16 24
[Izvērst]NEREZIDENTI
0- 71 0- 2- 6 0 0- 79 79 0- 311 228- 53- 857 97 523
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
- 26- 2 0 0 0 8- 20 111 91- 273 611- 275- 154 73 260
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 26- 1 0 0 0 8- 19 102 83- 222 635- 247- 57 121 129
[Izvērst]NEREZIDENTI
0- 1 0- 1 9 8- 51- 24- 28- 97- 48 131
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
- 22- 2- 1 0 0 11- 14 402 388- 677- 782- 108- 126 109- 1 025
 
[Izvērst]REZIDENTI
- 22- 2- 1 0 0 11- 14 337 323- 695- 777- 220- 51 102- 1 067
[Izvērst]NEREZIDENTI
0 0 0 0 65 65 18- 5 112- 75 7 42
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
19 41 22 0 6 0 40 128 40 168 124 142- 14 50 43 114
 
[Izvērst]REZIDENTI
19 0 0 1 0 25 45- 113- 68 56 67- 27 32 22 122
[Izvērst]NEREZIDENTI
0 41 22 0 5 15 83 153 236 68 75 13 18 21- 8
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
0 3 30 8 143 3 12 199 148 347 128 402- 190 99 71 41
 
[Izvērst]REZIDENTI
0 0 4 0 1 3 1 9 4 13- 2 4- 9- 7 14 13
[Izvērst]NEREZIDENTI
0 3 26 8 142 0 11 190 144 334 130 398- 181 106 57 28

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)