01 MFI mēneša bilance (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtu dalījums
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puses un papildposteņi(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)
-
-
Izvērsums(Augoši)
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
[Sakļaut]Eiro (kopā)
43 177.3 42 790.2 43 146.2 43 894.6 44 129.4 44 652.8 45 446.3 45 485.4 46 042.0 47 473.4 46 562.6 46 515.5 47 342.4 47 454.3 46 779.2
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
21 358.0 21 394.6 21 544.7 21 986.2 22 108.4 22 385.6 22 798.2 22 829.4 23 107.3 23 842.8 23 350.1 23 291.1 23 814.6 23 695.4 23 360.3
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
4 505.5 4 204.3 4 228.4 4 480.1 4 706.9 4 973.1 5 814.4 5 089.8 5 316.3 5 594.4 5 460.4 5 418.6 5 845.3 5 519.4 5 435.1
 
Nauda kasē
181.9 179.7 175.3 176.7 174.4 181.4 184.7 172.3 169.0 184.3 200.1 181.6 181.5 181.0 189.2
Noguldījumi Latvijas Bankā
4 323.6 4 024.6 4 053.1 4 303.4 4 532.5 4 791.7 5 629.7 4 917.5 5 147.3 5 410.1 5 260.3 5 237.0 5 663.8 5 338.4 5 245.9
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
766.6 670.0 663.2 905.5 738.9 772.7 625.7 572.3 666.5 655.1 524.8 558.3 688.1 750.6 432.8
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
667.8 560.9 569.8 800.9 664.3 711.7 574.3 502.7 600.8 577.7 446.3 487.8 639.8 692.5 385.3
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
98.7 109.0 93.3 104.5 74.4 60.8 51.2 69.5 65.6 77.3 78.4 70.4 48.2 58.0 47.4
Pret naudas tirgus fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
12 254.1 12 240.4 12 294.9 12 305.4 12 289.6 12 272.2 12 096.8 12 826.6 12 854.7 12 980.2 12 898.9 12 904.7 12 964.4 13 104.3 13 207.0
 
Centrālajām valdībām
75.2 74.8 74.3 73.9 73.4 72.9 72.0 71.5 111.4 109.6 109.3 108.7 107.8 107.1 106.5
Vietējām valdībām
111.9 111.0 110.1 105.4 105.3 104.2 104.5 104.3 139.0 139.1 138.9 137.5 137.4 137.3 135.7
Sociālās nodrošināšanas fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
1 333.6 1 348.7 1 367.5 1 374.7 1 353.7 1 357.6 1 323.9 2 049.3 2 046.8 2 037.2 2 065.3 2 087.5 2 123.1 2 134.1 2 163.3
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondiem
0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
722.5 721.5 717.8 725.2 723.3 708.5 714.4 708.9 705.0 744.7 723.3 696.0 683.7 683.4 682.6
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
4 954.8 4 920.6 4 956.9 4 942.2 4 941.6 4 933.6 4 791.4 4 813.1 4 787.6 4 876.1 4 775.3 4 775.0 4 790.6 4 787.6 4 836.9
Mājsaimniecībām
5 002.2 5 009.0 5 014.1 5 030.7 5 038.9 5 041.7 5 037.5 5 027.7 5 014.0 5 023.0 5 036.6 5 049.7 5 071.7 5 204.7 5 232.0
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
53.9 53.1 53.4 53.3 53.4 53.7 51.5 51.3 50.9 50.5 50.2 50.3 50.1 50.1 50.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
2 913.3 3 333.5 3 432.8 3 409.7 3 465.3 3 453.4 3 370.3 3 413.6 3 340.4 3 378.6 3 419.0 3 404.1 3 402.6 3 409.9 3 386.1
 
MFI
1 067.5 1 175.4 1 186.2 1 186.7 1 184.5 1 180.9 1 163.7 1 159.1 1 153.4 1 151.9 1 154.6 1 156.0 1 143.0 1 140.9 1 139.9
Centrālo valdību
1 416.7 1 692.0 1 750.8 1 729.6 1 783.7 1 773.9 1 751.9 1 810.7 1 740.2 1 794.2 1 826.8 1 804.3 1 797.3 1 800.2 1 764.8
Vietējo valdību
23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1
Citu finanšu iestāžu (i)
98.7 99.2 100.3 99.9 99.7 100.9 101.1 99.4 99.0 94.6 99.9 99.5 93.0 105.3 112.1
Apdrošināšanas sabiedrību
2.0 7.0 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.2 13.2 13.2 8.2 8.2 8.2
Pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
5.8 5.8 5.9 5.6 10.8 10.8 10.8 10.9 10.9 9.4 9.4 9.4 9.5 14.3 17.5
Privāto nefinanšu sabiedrību
299.4 330.9 353.1 351.4 350.1 350.5 306.4 297.1 300.5 292.2 292.0 298.6 328.5 317.9 320.5
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
30.2 30.6 30.3 30.7 31.7 32.5 31.5 31.3 32.2 34.5 36.5 32.0 25.7 25.6 23.6
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
1.2 1.2 1.2 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.6 0.6 0.7
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
2.2 2.2 1.8 2.2 1.8 1.4 0.5 0.4 2.0 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
25.8 26.2 26.3 26.7 27.9 29.1 29.0 28.9 28.2 30.4 32.5 28.1 22.2 22.2 20.1
Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
329.7 330.0 330.0 329.9 341.6 341.6 341.9 365.3 369.9 381.3 381.6 381.6 387.9 380.6 367.8
 
MFI
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Citu finanšu iestāžu (i)
203.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.2 226.6 226.6 227.3 227.3 227.6 233.7 233.7 233.7
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondu
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
125.7 126.0 126.0 125.9 137.6 137.6 138.1 138.1 142.7 153.7 154.0 153.7 153.9 146.6 133.8
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
209.2 208.1 208.4 200.6 199.7 191.3 188.6 187.1 185.9 185.4 184.1 184.3 181.1 182.4 181.4
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
349.4 377.7 356.7 324.3 334.7 348.8 329.0 343.4 341.4 633.3 444.8 407.5 319.5 322.6 326.5
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
20 915.4 20 924.1 21 124.3 21 435.0 21 538.4 21 782.6 22 130.3 22 137.4 22 425.4 23 126.5 22 705.8 22 694.3 22 996.1 23 236.9 22 902.0
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
1 185.0 1 185.0 1 185.0 1 260.0 1 260.0 1 260.0 1 260.0 1 260.0 1 260.0 1 267.7 1 277.7 1 277.7 1 321.6 1 311.6 1 311.6
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
918.1 846.2 905.3 991.2 805.9 731.2 818.9 844.1 835.4 624.4 588.1 596.9 635.8 513.6 256.3
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
898.1 833.4 893.3 978.3 794.7 719.0 807.3 832.0 823.3 610.1 567.0 586.2 623.8 502.0 244.8
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
20.0 12.8 12.0 12.9 11.2 12.2 11.6 12.1 12.1 14.3 21.1 10.7 12.0 11.6 11.5
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
15 097.5 15 145.3 15 298.4 15 452.7 15 741.7 16 008.5 16 337.6 16 297.3 16 556.2 17 136.2 16 985.4 16 945.7 17 221.5 17 547.8 17 437.9
 
Centrālo valdību
165.4 161.4 175.7 170.2 155.0 146.3 152.3 146.8 169.5 200.8 211.1 203.5 196.4 481.4 469.2
Vietējo valdību
454.7 462.9 487.7 482.7 486.1 495.5 421.3 439.1 486.0 490.9 443.5 460.8 408.7 379.2 403.2
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
8.7 10.3 8.6 8.4 9.0 6.6 30.5 30.0 10.3 8.7 13.5 7.6 9.9 12.4 11.7
Citu finanšu iestāžu (i)
503.2 497.0 511.5 542.7 525.2 581.7 571.8 579.3 663.1 672.5 662.5 619.9 747.1 771.7 661.7
Apdrošināšanas sabiedrību
92.1 84.2 83.2 78.0 109.5 110.4 103.8 105.3 113.3 116.1 108.3 116.8 90.9 92.7 100.9
Pensiju fondu
335.3 255.2 254.6 262.5 367.7 424.7 321.0 347.0 343.5 324.5 251.5 268.1 253.7 267.6 249.4
Valsts nefinanšu sabiedrību
498.6 508.0 538.4 550.4 533.0 502.1 592.3 659.8 658.3 691.1 650.8 549.4 573.2 570.1 496.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
4 141.8 4 236.9 4 329.3 4 375.9 4 490.9 4 609.7 4 780.2 4 622.1 4 650.9 4 918.2 4 783.6 4 822.1 4 936.3 4 958.2 5 018.0
Mājsaimniecību
8 737.3 8 763.8 8 745.2 8 817.6 8 899.7 8 968.4 9 199.3 9 188.4 9 285.7 9 534.5 9 676.9 9 712.1 9 820.4 9 821.3 9 835.6
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
160.4 165.6 164.2 164.3 165.6 163.1 165.1 179.5 175.6 178.9 183.7 185.4 184.9 193.2 192.2
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
74.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 61.0
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
477.5 489.5 459.6 447.3 421.6 454.4 415.9 422.9 451.7 771.0 504.0 503.8 429.8 459.1 484.7
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
362.6 355.2 347.7 344.4 342.6 334.0 309.8 308.3 308.8 309.0 305.2 299.8 304.9 303.1 290.3
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
2 800.2 2 832.4 2 857.8 2 868.9 2 896.1 2 923.6 2 917.2 2 933.9 2 942.4 2 947.3 2 974.5 2 999.5 3 011.6 3 030.8 3 060.2
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
2 755.0 2 759.5 2 764.8 2 763.4 2 764.4 2 772.2 2 774.7 2 916.9 2 912.3 2 890.4 2 891.4 2 892.2 2 890.1 2 892.2 2 891.9
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
45.2 72.9 93.0 105.5 131.7 151.4 142.5 17.0 30.1 56.9 83.1 107.3 121.5 138.6 168.3
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
449.6 233.3 236.1 234.4 239.1 240.0 256.5 257.0 251.9 249.5 250.6 262.1 263.0 258.1 255.6
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
454.3 238.2 241.1 239.0 243.5 244.6 261.3 261.6 257.4 254.6 256.1 268.0 268.7 263.9 261.3
[Sakļaut]Ārvalstu valūtās (kopā)
3 928.0 3 767.3 3 740.3 3 700.0 3 699.9 3 751.7 3 516.6 3 557.7 3 369.0 3 511.5 3 439.6 3 529.3 3 139.9 3 254.2 3 244.7
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
1 573.9 1 487.8 1 497.9 1 403.4 1 394.7 1 409.3 1 271.6 1 277.9 1 187.9 1 235.6 1 239.4 1 308.3 1 011.8 1 274.7 1 278.4
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
10.9 9.3 10.0 6.6 10.2 9.4 11.3 8.4 9.4 8.1 6.2 8.6 8.1 7.8 9.1
 
Nauda kasē
10.9 9.3 10.0 6.6 10.2 9.4 11.3 8.4 9.4 8.1 6.2 8.6 8.1 7.8 9.1
Noguldījumi Latvijas Bankā
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
469.6 453.8 434.3 358.2 400.1 412.2 425.8 420.9 320.5 344.1 349.6 361.7 278.6 566.3 540.8
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
193.8 190.3 188.5 107.4 135.7 125.2 166.6 180.1 105.8 100.1 120.7 169.8 97.0 357.0 342.8
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
275.8 263.5 245.8 250.8 264.4 287.0 259.2 240.8 214.7 244.0 228.9 191.9 181.6 209.3 198.0
Pret naudas tirgus fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
555.7 510.9 519.6 503.7 480.2 489.4 330.5 356.8 368.1 393.0 393.9 373.4 293.8 288.0 288.5
 
Centrālajām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vietējām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sociālās nodrošināšanas fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
85.5 75.5 80.7 80.6 70.5 77.1 70.7 67.8 71.0 78.1 76.2 73.4 77.4 71.8 68.6
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
364.2 333.3 339.9 325.4 313.0 318.1 169.2 198.5 208.0 225.2 228.9 212.7 129.0 128.8 133.4
Mājsaimniecībām
106.0 102.1 99.0 97.7 96.7 94.2 90.6 90.5 89.1 89.7 88.8 87.3 87.4 87.4 86.5
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
417.4 421.9 413.2 434.4 403.9 389.8 410.3 393.5 384.0 391.7 374.2 367.4 328.4 326.4 324.5
 
MFI
68.4 62.7 63.7 66.9 65.3 58.8 55.9 44.4 45.5 42.1 40.2 40.4 37.0 38.7 39.7
Centrālo valdību
145.1 173.4 158.0 160.8 125.7 125.8 142.1 132.3 124.0 122.8 105.7 96.2 77.7 72.3 72.9
Vietējo valdību
2.8 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
74.8 67.9 71.2 81.5 86.4 86.1 93.5 98.3 93.7 98.8 99.5 102.7 97.4 102.1 101.4
Apdrošināšanas sabiedrību
4.6 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.4 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3
Pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
2.3 2.1 2.0 1.4 2.4 3.4 3.3 4.4 4.2 4.4 4.3 4.2 4.4 4.4 1.6
Privāto nefinanšu sabiedrību
119.4 108.7 111.3 119.4 119.7 111.4 111.3 109.9 112.4 119.2 120.3 119.7 107.6 104.6 104.6
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
35.1 33.8 36.2 41.0 36.9 37.1 34.8 33.3 30.2 31.2 31.0 29.7 21.5 21.9 20.9
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
33.0 31.5 34.2 37.0 32.8 32.8 29.6 28.4 25.5 26.3 25.9 25.7 17.5 18.1 17.3
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
1.2 1.4 1.1 3.1 3.1 3.1 3.6 3.3 3.2 3.3 3.6 2.5 2.4 2.2 2.0
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6
Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
 
MFI
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Citu finanšu iestāžu (i)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
71.4 44.3 70.8 45.7 49.6 57.6 45.1 51.2 61.9 53.7 70.7 153.7 67.6 50.5 80.8
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
2 016.3 1 958.4 1 917.8 1 954.5 1 964.2 2 012.2 1 939.2 1 969.4 1 870.0 1 951.5 1 883.8 1 905.5 1 829.1 1 732.3 1 736.6
 
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
84.2 85.6 88.3 87.1 92.4 96.9 108.8 82.7 82.6 77.5 96.9 88.5 89.0 84.0 85.1
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
64.5 67.1 72.7 63.6 68.6 69.6 86.1 61.5 61.8 61.2 71.1 70.7 74.2 66.4 66.5
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
19.7 18.5 15.6 23.5 23.8 27.3 22.7 21.2 20.8 16.3 25.8 17.8 14.8 17.6 18.6
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
1 806.4 1 743.9 1 713.9 1 744.3 1 751.5 1 798.9 1 722.2 1 777.2 1 668.3 1 741.6 1 673.8 1 684.2 1 646.8 1 565.1 1 565.9
 
Centrālo valdību
3.9 4.9 3.9 4.1 6.0 4.8 7.1 7.5 6.0 6.2 5.8 7.1 9.0 10.5 8.4
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
7.6 5.7 6.9 5.9 3.1 3.4 5.3 5.0 6.7 7.8 14.8 12.9 18.2 17.4 19.5
Citu finanšu iestāžu (i)
110.1 96.3 92.3 97.0 105.3 124.1 110.3 128.2 142.5 178.4 187.4 174.9 165.5 162.9 148.0
Apdrošināšanas sabiedrību
5.8 5.2 4.9 4.4 4.4 4.6 4.9 4.6 5.0 4.7 4.8 2.9 3.0 3.7 3.7
Pensiju fondu
62.1 81.2 53.6 55.9 53.0 42.5 61.6 84.9 47.7 84.0 30.4 27.7 20.9 22.0 26.4
Valsts nefinanšu sabiedrību
10.1 16.1 11.5 8.9 8.9 10.3 12.4 14.5 12.9 16.0 13.7 15.2 16.2 20.6 16.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
780.2 758.9 757.0 782.8 786.1 837.0 749.7 744.2 669.2 659.7 648.6 674.6 639.1 558.2 584.7
Mājsaimniecību
806.6 756.7 763.9 764.7 765.0 752.1 751.1 768.2 758.7 764.8 748.9 749.4 754.8 750.3 740.7
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
20.0 18.9 19.9 20.6 19.7 20.1 19.8 20.1 19.6 20.0 19.4 19.5 20.1 19.5 18.5
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
17.9 16.9 16.8 17.1 17.1 16.7 16.3 16.5 16.5 17.1 14.7 14.6 2.9 0.0
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
56.3 65.1 52.6 56.0 53.5 51.9 44.3 44.8 54.6 65.6 50.7 71.1 46.7 39.9 42.9
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
51.5 46.9 46.2 50.0 49.7 47.8 47.6 48.2 48.0 49.7 47.7 47.1 43.7 43.3 42.7
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
171.2 163.0 164.8 173.3 172.7 167.4 155.3 157.6 158.3 164.9 161.0 160.7 152.3 126.5 117.7
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
166.6 158.1 159.8 168.8 168.3 162.8 150.5 152.8 152.8 159.5 155.4 154.8 146.7 120.7 112.0

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)