01 MFI mēneša bilance (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtu dalījums
MFI bilance
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Bilances puses un papildposteņi(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)
-
-
Izvērsums(Augoši)
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
[Sakļaut]Eiro (kopā)
47 259.8 47 507.5 47 701.8 47 307.6 47 433.2 48 898.3 48 934.8 49 417.3 49 737.1 50 211.8 50 418.1 52 165.7 51 050.7 51 070.3 51 079.7
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
23 616.4 23 676.7 23 715.9 23 406.5 23 601.5 24 461.0 24 483.2 24 845.7 25 039.2 25 154.5 25 344.8 26 287.4 25 692.0 25 683.5 25 696.2
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
5 610.7 5 782.1 5 970.9 5 737.9 5 639.2 5 667.0 5 599.3 5 685.8 5 866.4 4 818.2 4 758.3 5 354.8 4 813.4 4 804.3 4 916.1
 
Nauda kasē
190.7 194.4 196.8 191.7 195.6 199.0 196.8 208.9 201.2 201.0 204.7 208.2 203.2 203.1 196.5
Noguldījumi Latvijas Bankā
5 420.0 5 587.7 5 774.1 5 546.2 5 443.6 5 468.0 5 402.5 5 476.9 5 665.2 4 617.2 4 553.6 5 146.6 4 610.2 4 601.2 4 719.6
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
986.7 760.5 702.0 481.9 719.5 1 265.0 1 203.7 1 138.5 1 094.0 2 146.3 2 344.7 2 855.7 2 886.3 2 895.2 2 866.1
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
903.0 650.3 646.8 415.1 651.7 1 190.1 1 124.1 1 050.2 1 022.7 2 074.7 2 248.8 2 763.8 2 771.8 2 844.2 2 815.5
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
83.5 110.1 55.1 66.7 67.7 74.8 79.5 88.2 71.2 71.5 95.8 91.8 114.3 50.9 50.5
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
13 393.3 13 393.6 13 431.2 13 511.0 13 610.3 13 776.5 13 959.5 14 289.3 14 389.8 14 502.6 14 585.0 14 400.2 14 284.3 14 238.9 14 278.4
 
Centrālajām valdībām
108.7 108.3 107.6 106.9 106.2 105.5 104.8 104.4 103.9 105.8 115.9 116.8 113.6 112.3 109.4
Vietējām valdībām
197.0 195.5 195.6 195.3 193.3 193.0 191.7 190.2 189.3 189.2 187.8 188.0 193.5 192.0 191.3
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
2 138.4 2 152.6 2 248.5 2 271.3 2 261.7 2 382.2 2 415.4 2 474.8 2 577.5 2 511.5 2 528.4 2 492.2 2 495.4 2 510.4 2 498.3
Apdrošināšanas sabiedrībām
0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pensiju fondiem
1.3 3.3 4.6 5.7 3.1 5.2
Valsts nefinanšu sabiedrībām
672.8 663.6 644.2 632.2 634.9 718.7 800.5 965.6 865.0 873.3 881.5 818.6 711.7 693.4 683.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
4 812.4 4 806.1 4 744.2 4 793.9 4 863.7 4 794.7 4 839.3 4 918.8 4 998.4 5 152.7 5 196.9 5 096.8 5 084.0 5 058.0 5 111.9
Mājsaimniecībām
5 415.3 5 419.2 5 443.2 5 463.6 5 499.9 5 534.1 5 559.5 5 586.6 5 606.8 5 619.0 5 620.8 5 633.1 5 631.4 5 620.3 5 629.9
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
48.6 48.2 47.9 47.8 47.9 48.2 48.2 48.8 48.8 49.7 50.3 50.0 48.9 49.3 49.4
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
2 641.9 2 688.6 2 602.8 2 630.1 2 664.9 2 758.3 2 762.5 2 787.7 2 725.4 2 710.4 2 750.7 2 731.5 2 751.8 2 740.1 2 723.0
 
MFI
281.9 289.2 287.2 276.4 274.1 277.0 271.0 272.1 279.0 278.8 294.5 292.5 283.2 272.7 256.7
Centrālo valdību
1 898.9 1 925.2 1 845.9 1 887.4 1 923.8 2 013.3 2 015.5 2 039.1 1 976.2 1 968.2 1 992.4 1 974.5 2 001.8 1 989.2 2 009.1
Vietējo valdību
23.1 38.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.7 58.2 58.3
Citu finanšu iestāžu (i)
115.8 114.4 112.1 112.7 116.3 112.5 111.6 115.3 104.8 98.3 97.3 97.5 101.9 105.7 99.7
Apdrošināšanas sabiedrību
8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
Valsts nefinanšu sabiedrību
15.3 15.7 15.7 16.2 16.1 15.5 15.6 16.4 17.3 17.2 18.2 18.2 25.0 27.2 28.4
Privāto nefinanšu sabiedrību
298.7 297.3 290.2 285.7 282.9 288.3 297.1 293.1 296.4 296.2 296.6 297.1 288.1 279.0 262.7
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
15.4 11.7 8.7 8.8 10.5 10.5 10.4 10.3 9.9 9.9 12.1 8.6 8.7 9.8 8.9
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.7 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
14.1 10.4 7.9 8.0 9.7 9.7 9.7 9.6 9.2 9.3 11.5 8.0 8.1 9.2 8.2
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
396.1 396.1 389.4 389.4 388.4 388.4 359.1 359.1 359.1 359.1 343.1 343.4 343.4 343.4 335.3
 
MFI
29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Citu finanšu iestāžu (i)
233.0 233.0 233.0 233.0 232.0 232.0 232.0 232.0 232.0 232.0 232.0 232.2 232.2 232.2 232.1
Privāto nefinanšu sabiedrību
134.1 134.1 127.4 127.4 127.4 127.4 126.9 126.9 126.9 126.9 110.9 111.0 111.0 111.0 103.0
[Izvērst]PAMATLĪDZEKĻI
174.9 173.8 174.7 173.3 172.5 171.2 170.1 164.3 163.2 162.7 151.4 152.5 152.0 151.6 123.6
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
397.4 470.3 436.2 474.1 396.2 424.1 418.6 410.7 431.4 445.3 399.5 440.7 452.1 500.2 444.8
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
23 009.6 23 213.3 23 360.7 23 340.1 23 277.3 23 860.4 23 934.6 24 057.0 24 172.9 24 455.0 24 470.6 25 264.3 24 815.8 24 847.9 24 863.1
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
616.6 616.6 616.6 616.6 656.6 596.6 596.6 596.6 575.6 575.6 532.9 522.9 422.9 342.9 342.9
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
704.8 704.2 740.6 744.4 731.9 1 262.6 1 379.5 1 421.5 1 411.1 1 370.6 1 011.8 1 152.9 1 034.4 1 400.9 1 279.7
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
690.2 680.1 712.8 712.7 680.9 1 217.1 1 329.7 1 388.4 1 382.9 1 337.9 984.3 1 118.9 1 002.9 1 366.5 1 254.7
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
14.6 24.1 27.8 31.7 51.0 45.5 49.8 33.1 28.2 32.7 27.5 34.0 31.5 34.4 25.0
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
17 519.9 17 667.3 17 789.9 17 785.2 17 766.9 17 841.1 17 804.3 17 897.7 18 020.2 18 344.6 18 676.7 19 334.4 19 046.2 18 712.9 18 926.6
 
Centrālo valdību
177.9 172.0 163.7 167.8 164.1 173.7 184.6 190.5 194.8 202.0 567.0 623.8 642.9 298.0 313.3
Vietējo valdību
313.3 330.9 335.4 321.7 318.1 302.2 303.8 335.4 361.3 427.7 450.1 406.4 427.5 458.1 435.1
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
13.1 15.9 21.1 21.9 11.3 11.4 8.0 7.6 6.3 9.6 9.6 7.8 8.9 11.1 9.0
Citu finanšu iestāžu (i)
731.5 710.0 715.5 721.0 662.2 639.2 623.4 619.4 647.6 675.0 665.0 678.3 686.4 651.2 656.9
Apdrošināšanas sabiedrību
87.9 83.1 76.4 80.7 77.8 105.5 90.0 84.0 91.1 89.1 89.1 100.2 96.1 94.5 82.8
Pensiju fondu
156.0 218.9 198.9 138.1 112.2 180.3 202.1 190.5 243.0 237.0 225.3 189.4 200.8 143.8 130.8
Valsts nefinanšu sabiedrību
540.4 590.9 645.0 491.7 501.6 456.0 452.3 519.1 556.9 636.1 621.8 741.6 826.4 971.3 1 210.5
Privāto nefinanšu sabiedrību
5 071.1 5 049.9 5 126.1 5 259.2 5 405.5 5 404.2 5 398.7 5 485.0 5 367.5 5 495.8 5 482.2 5 758.6 5 486.5 5 422.7 5 410.0
Mājsaimniecību
10 232.8 10 297.0 10 301.9 10 375.8 10 309.6 10 361.5 10 324.8 10 249.6 10 335.5 10 353.2 10 349.6 10 617.1 10 453.9 10 444.2 10 462.3
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
195.9 198.7 205.9 207.3 204.5 207.1 216.6 216.6 216.2 219.1 217.0 211.2 216.8 218.0 215.9
[Izvērst]EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
259.8 259.8 259.8 259.6 259.6 264.5 264.5 264.6 264.6 264.6 266.6 266.7 266.7 268.7 268.7
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
533.3 580.7 656.7 622.0 536.4 555.8 552.0 507.5 508.5 474.5 518.8 482.1 492.4 520.4 534.4
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
292.5 289.4 285.5 295.4 289.4 287.2 274.4 273.2 274.6 275.5 269.8 282.6 277.5 293.8 277.2
[Sakļaut]KAPITĀLS UN REZERVES (kopā)
3 082.7 3 095.3 3 011.6 3 016.9 3 036.5 3 052.6 3 063.3 3 095.9 3 118.3 3 149.6 3 194.0 3 222.7 3 275.7 3 308.3 3 233.6
 
Kapitāls un rezerves,  izņemot pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
3 047.9 3 039.9 2 931.6 2 917.7 2 917.7 2 925.1 2 907.4 2 907.5 2 905.6 2 901.6 2 896.6 2 896.4 3 223.8 3 221.2 3 092.2
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
34.8 55.4 80.0 99.2 118.8 127.5 155.9 188.4 212.7 248.0 297.4 326.3 51.9 87.1 141.4
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
312.9 304.3 307.7 275.8 272.0 283.7 253.3 252.0 257.6 295.3 295.2 301.4 265.2 263.3 254.6
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
320.9 313.2 317.5 285.2 282.4 293.2 263.7 262.6 267.4 307.0 307.5 312.6 277.7 275.6 265.8
[Sakļaut]Ārvalstu valūtās (kopā)
3 111.2 3 327.7 3 417.8 3 803.0 3 539.0 3 407.1 3 476.9 3 216.2 3 266.6 3 328.2 3 076.2 2 766.9 2 882.6 3 031.4 2 959.7
 
[Sakļaut]KOPĀ AKTĪVI (kopā)
1 131.9 1 318.8 1 416.3 1 754.5 1 494.8 1 290.6 1 348.1 1 095.3 1 080.6 1 197.1 993.2 768.5 901.4 996.5 1 003.4
 
[Sakļaut]NAUDA KASĒ UN NOGULDĪJUMI LATVIJAS BANKĀ (kopā)
5.9 7.0 8.6 8.7 9.8 9.1 10.5 7.7 5.7 3.2 4.0 2.2 1.6 1.4 1.3
 
Nauda kasē
5.9 7.0 8.6 8.7 9.8 9.1 10.5 7.7 5.7 3.2 4.0 2.2 1.6 1.4 1.3
[Sakļaut]PRASĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
416.3 536.0 637.8 974.2 741.9 531.9 575.8 328.4 317.8 461.1 299.5 104.9 294.1 369.2 365.4
 
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
235.0 366.0 495.2 811.5 585.0 382.3 425.8 155.3 181.3 314.0 162.3 16.1 145.5 200.8 220.9
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās MFI, izņemot naudas tirgus fondus
181.3 170.0 142.6 162.7 156.9 149.6 150.0 173.1 136.5 147.1 137.2 88.8 148.6 168.4 144.5
[Sakļaut]KREDĪTI (kopā)
272.2 282.9 279.6 273.4 258.7 252.1 251.9 248.3 246.4 244.6 220.8 202.2 195.6 196.8 181.7
 
Centrālajām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vietējām valdībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citām finanšu iestādēm (i)
89.2 94.5 83.8 77.2 73.5 71.9 70.4 69.7 64.6 68.9 64.3 68.4 63.4 64.0 53.4
Valsts nefinanšu sabiedrībām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privātajām nefinanšu sabiedrībām
95.8 104.0 113.0 113.6 105.0 98.3 99.0 98.1 100.7 97.5 81.0 61.5 62.0 63.0 60.3
Mājsaimniecībām
87.2 84.4 82.8 82.6 80.2 81.9 82.5 80.5 81.1 78.2 75.5 72.3 70.2 69.8 68.0
Mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
372.8 421.5 415.7 429.0 414.5 435.0 441.3 444.6 448.5 426.2 412.3 413.4 362.8 380.2 407.8
 
MFI
36.2 31.7 30.8 30.8 31.5 33.1 33.7 34.3 34.5 33.0 31.7 30.8 30.4 30.9 29.3
Centrālo valdību
125.5 183.2 186.2 197.8 191.2 196.9 200.7 204.2 208.0 192.2 191.5 200.1 165.3 181.2 223.7
Citu finanšu iestāžu (i)
103.5 99.7 94.9 91.3 89.4 94.6 95.0 93.8 93.3 90.3 84.3 82.0 71.7 72.9 65.8
Apdrošināšanas sabiedrību
4.5 4.5 4.5 4.7 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.0 4.8 4.7 0.0
Valsts nefinanšu sabiedrību
0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Privāto nefinanšu sabiedrību
102.3 101.6 98.5 103.5 96.8 104.7 106.1 106.4 106.6 104.7 99.1 94.9 94.5 94.3 88.1
[Sakļaut]AKCIJAS, IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (kopā)
17.0 16.9 18.6 19.4 20.1 18.9 20.6 17.7 13.1 13.5 12.3 12.0 12.6 9.6 9.0
 
MFI, izņemot naudas tirgus fondu
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Citu finanšu iestāžu (i)
14.0 13.6 13.9 14.5 15.0 14.4 16.5 13.5 10.7 11.7 10.6 10.4 11.0 9.4 8.8
Apdrošināšanas sabiedrību
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Privāto nefinanšu sabiedrību
0.7 0.9 1.7 1.8 2.0 1.7 1.8 1.9 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu apliecības
2.3 2.4 3.0 3.1 3.1 2.8 2.3 2.3 1.9 1.5 1.4 1.4 1.4 0.0
[Sakļaut]LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UN RADNIECĪGO SABIEDRĪBU PAMATKAPITĀLĀ (kopā)
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 18.9
 
MFI
13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 18.9
[Izvērst]PĀRĒJIE AKTĪVI
33.9 40.7 42.2 36.0 36.0 29.8 34.2 34.8 35.3 34.7 30.5 20.0 20.9 25.5 19.3
[Sakļaut]KOPĀ PASĪVI (kopā)
1 738.3 1 782.2 1 771.3 1 820.9 1 819.2 1 891.0 1 896.3 1 884.1 1 947.2 1 896.8 1 867.1 1 791.5 1 777.7 1 832.3 1 836.4
 
[Izvērst]SAISTĪBAS PRET LATVIJAS BANKU
4.7 0.0
[Sakļaut]SAISTĪBAS PRET MFI, IZŅEMOT LATVIJAS BANKU (kopā)
61.5 65.2 64.6 59.6 57.0 43.5 45.6 48.1 44.3 47.0 57.1 58.7 55.5 54.3 58.8
 
Pret ārvalstu centrālajām bankām
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI, izņemot naudas tirgus fondus
51.7 56.8 57.5 49.9 44.6 32.5 37.3 40.9 37.7 40.6 48.9 49.4 47.1 44.7 45.6
Pret MFI,  kas nav saistītās un radniecīgās, izņemot naudas tirgus fondus
9.8 8.4 7.1 9.7 12.4 11.0 8.3 7.2 6.6 6.4 8.2 9.3 8.4 9.6 13.2
[Sakļaut]NOGULDĪJUMI (kopā)
1 601.4 1 628.5 1 621.7 1 667.1 1 659.8 1 762.4 1 766.1 1 752.8 1 799.1 1 764.1 1 723.8 1 641.4 1 633.0 1 682.0 1 683.2
 
Centrālo valdību
6.1 5.3 6.8 7.2 6.5 6.9 6.3 5.9 5.4 8.0 7.2 5.2 4.0 4.4 5.7
Vietējo valdību
0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu
35.7 36.5 38.7 39.9 41.2 43.2 45.8 44.4 44.5 43.5 42.1 44.2 26.7 19.3 12.9
Citu finanšu iestāžu (i)
153.8 124.8 99.1 96.3 93.5 100.8 100.7 86.8 77.0 66.7 84.3 54.0 53.2 52.2 42.7
Apdrošināšanas sabiedrību
3.9 4.0 4.0 6.1 5.8 4.7 2.7 3.0 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.6 4.3
Pensiju fondu
18.5 12.8 18.4 16.3 18.1 22.1 19.4 22.9 18.4 15.9 13.1 19.0 40.4 33.5 23.8
Valsts nefinanšu sabiedrību
25.1 20.0 18.0 14.6 19.9 22.3 20.0 11.7 14.9 9.0 5.2 5.8 11.0 10.9 9.3
Privāto nefinanšu sabiedrību
609.8 640.5 661.3 700.0 697.7 767.1 782.2 805.8 846.0 841.2 820.6 800.6 791.1 849.6 913.2
Mājsaimniecību
729.5 762.0 752.6 762.9 752.5 770.0 764.1 748.3 765.7 753.4 725.6 689.7 680.4 689.1 650.7
Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju
19.0 22.5 22.7 23.7 24.5 25.3 24.9 24.0 24.3 23.6 22.9 20.1 23.4 20.4 20.5
[Izvērst]PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
33.8 47.0 45.6 53.0 57.8 44.3 43.2 41.1 57.9 40.7 47.8 49.8 45.7 50.7 53.1
[Izvērst]UZKRĀJUMI PARĀDIEM UN SAISTĪBĀM
41.6 41.5 39.4 41.2 39.9 40.8 41.4 42.1 45.9 45.0 38.4 41.6 43.5 45.3 41.3
[Izvērst]Aktīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
124.5 117.8 120.0 118.5 117.7 117.5 121.4 123.7 124.3 123.0 114.1 109.1 108.0 107.4 65.6
[Izvērst]Pasīvi pārvaldīšanā (papildpostenis)
116.5 108.9 110.2 109.1 107.3 108.0 111.1 113.1 114.5 111.3 101.8 97.8 95.5 95.2 54.3

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 218 “Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi” (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) S
ektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)