Skaidrās naudas izņemšana ar kartei piesaistītu maksājuma instrumentu
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Pusgads
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
Latvija/Eiro zona, izņemot Latviju/Ārpus eiro zonas
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads un pusgads
Valūtu dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Gads[Filtrēt]
Pusgads[Filtrēt]
Datu lauki
[Sakļaut]Gads(Augoši)[Filtrēt]
-
Pusgads(Augoši)
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
Latvija/Eiro zona, izņemot Latviju/Ārpus eiro zonas(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2022
[Sakļaut]1. pusgads
[Sakļaut]2. pusgads
Eiro
Pārējās valūtās
Eiro
Pārējās valūtās
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
[Sakļaut]Skaidrās naudas izņemšana ar kartēm ar debeta funkciju (kopā)
13 623 2 143 875 25 3 608 14 298 2 270 690 22 3 280
 
Latvija
12 280 1 870 454 12 897 1 983 701
Eiro zona, izņemot Latviju
1 259 261 870 1 240 1 312 274 759
Ārpus eiro zonas
85 11 551 25 3 369 90 12 230 22 3 280
[Sakļaut]Skaidrās naudas izņemšana ar kartēm ar kredīta funkciju (kopā)
624 92 149 30 5 981 682 101 660 26 4 660
 
Latvija
488 65 349 1 298 460 61 763 0 75
Eiro zona, izņemot Latviju
122 23 987 0 31 202 36 399 0 58
Ārpus eiro zonas
14 2 813 28 5 652 20 3 499 25 4 527
Datu avots no 2022. gada: pārskats “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem” un “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā”, kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 “Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi”.
 
Piezīmes:
 
1. Datus sniedz 10 Latvijā reģistrētu kredītiestāžu, četras citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijā, piecas elektroniskās naudas iestādes, piecas maksājumu iestādes, divas citā valstī licencētas maksājumu iestādes filiāles, trīs krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Banka un Valsts kase.
 
2. Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai informācija ir konfidenciāla.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)