Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Pusgads
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads un pusgads
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Skaits
Gads[Filtrēt]
Pusgads[Filtrēt]
Skaits
[Sakļaut]Gads(Augoši)[Filtrēt]
-
Pusgads(Augoši)
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2022
1. pusgads
2. pusgads
Kartes ar skaidrās naudas funkciju
1 961 962 2 065 742
Kartes ar maksājumu funkciju
2 071 330 2 064 612
-   t.sk. kartes ar debeta funkciju
1 649 023 1 554 894
-   t.sk. kartes ar kredīta funkciju
416 843 499 399
Karšu kopskaits (neatkarīgi no kartes funkciju skaita)
2 072 382 2 065 742
-   t.sk. kartes ar maksājumu, skaidrās naudas un e-naudas funkciju apvienojumu
385 177 368 915
-   t.sk. bezkontakta maksājumu kartes
1 920 723 2 046 181
Datu avots no 2022. gada: pārskats “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem” un “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā”, kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 “Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi”.
 
Piezīmes:
 
1. Datus sniedz 10 Latvijā reģistrētu kredītiestāžu, četras citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijā, piecas elektroniskās naudas iestādes, piecas maksājumu iestādes, divas citā valstī licencētas maksājumu iestādes filiāles, trīs krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Banka un Valsts kase.
 
2. Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai informācija ir konfidenciāla.
Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Skaits