Lietotāja ceļvedis
Video īslekcijas


Palīdzība darbā ar datu tabulām

Eksportēt – izveido un kopē datu tabulas pieprasījuma saiti, kuru lietojot ir iespējams atkārtoti iegūt datu tabulu. Datu tabula izvēlētajā dokumenta formātā tiek saglabāta interneta pārlūka noklusētajā failu lejupielādes mapē.
Atsaukt – atgriež datu tabulas iepriekšējo stāvokli, ja ir veiktas pārmaiņas.
Atcelt atsaukšanu – atceļ atsaukšanu un atjauno datu tabulas pārmaiņas.
Filtri – filtrē tabulas datus pēc dažādiem kritērijiem. Katram faktam ir iespēja norādīt, vai meklētā vērtība ir vienāda „=”, nav vienāda „<>”, ir lielāka „>” vai ir mazāka „<” par ierakstu, ko iespējams ierakstīt blakus ailē. Ja nepieciešams atrast vērtību, kura atrodas noteiktā intervālā, tad izvēlas filtra veidu „Starp” un blakus ailē norāda intervālu. Mainot tabulas faktus vai dimensijas, filtrs tiks atcelts.
Drukāt – izdrukā datu tabulu vai grafisko attēlu.
Saglabāt – saglabā lietotāja izveidoto datu tabulu pieprasījumu uz lietotāja datora. Fails tiek saglabāts interneta pārlūka noklusētajā failu saglabāšanas mapē.
PDF – saglabā datu tabulu PDF formātā.
XLSX – saglabā datu tabulu MS Excel formātā.
XLSX (nenoformēts) – saglabā datu tabulu MS Excel formātā, bez tabulu aprakstiem.
CSV – saglabā datu tabulu CSV formātā.
RTF – saglabā datu tabulu RTF formātā.
Informācija – satur skaidrojumus par datiem. Ja papildu informācijas nav, šāda izvēle nav pieejama.
Palīdzība – attēlo norādes darbam ar statistikas datubāzi.

Palīdzība grafisko attēlu veidošanā

Statiskie grafiki – pieejami dažādu veidu statiskie grafiki.
Dinamiskie grafiki – pieejami 3 veidu dinamiskie grafiki ar papildu iestatījumiem.
Drukāt – izdrukā grafisko attēlu.
PDF – saglabā grafisko attēlu PDF formātā.
JPG – saglabā grafisko attēlu JPG formātā.

NODERĪGI!
Lai samazinātu vai palielinātu datu apgabalā esošo informāciju, iesakām izmantot Ctrl taustiņa un datorpeles rullīša kombināciju.
Lai palielinātu burtus un ciparus ekrānā, piespiež Ctrl taustiņu un neatlaižot ritina datorpeles rullīti virzienā uz augšu.
Lai samazinātu burtu un ciparu izmēru, piemēram, lai tie vairāk satilptu ekrānā, piespiež Ctrl taustiņu un neatlaižot ritina datorpeles rullīti uz leju.
Iesakām ritināt lēnām, pagaidot, kamēr interneta pārlūks ielādē vēlamo izmēru.