Palīdzība darbā ar datu tabulām

Saglabāt – Iespēja saglabāt lietotāja izveidoto datu tabulu pieprasījumu uz sava datora. Fails tieks sagalabāts interneta pārlūka noklusētajā failu saglabāšanas mapē.
Atvērt – Iespēja atvērt iepriekš saglabātu datu tabulas pieprasījumu. Atveras logs, kurā norāda faila atrašānās vietu un klikšķina uz komandpogas Ielādēt.
Atsaukt – Iespēja atgriezties uz datu tabulas iepriekšējo stāvokli, ja ir veiktas pārmaiņas.
Atcelt atsaukšanu – Iespēja atgriezties uz datu tabulas iepriekšējo stāvokli, ja ir veiktas pārmaiņas.
Rādīt/slēpt filtrus – Iespēja filtrēt tabulas datus pēc dažādiem kritērijiem. Katram faktam ir iespēja norādīt, vai meklētā vērtība ir vienāda „=” , nav vienāda „<>”, ir lielāka „>”vai ir mazāka „<”par ierakstu, ko iespējams ierakstīt blakus ailē. Ja nepieciešams atrast vērtību, kura atrodas noteiktā intervālā, tad izvēlas filtra veidu „Starp” un blakus ailē norāda intervālu. Mainot tabulas faktus vai dimensijas, filtrs tiks atcelts.
Skaidrojumi – Satur skaidrojumus par datiem. Ja papildu informācijas nav, šāda izvēle nav pieejama.
Palīdzība - Iespēja saņemt norādes darbam ar statistikas datubāzi.
Drukāt -  Iespēja izdrukāt datu tabulu vai grafisko attēlu.
PDF Iespēja saglabāt datu tabulu PDF formātā.
MS Excel - Iespēja saglabāt datu tabulu MS Excel formātā.
MS Excel (nenoformēts) - Iespēja saglabāt datu tabulu MS Excel formātā, bez tabulu aprakstiem.
CSV - Iespēja saglabāt datu tabulu CSV formātā.
RTF - Iespēja saglabāt datu tabulu RTF formātā.
  

Palīdzība grafisko attēlu veidošanā

Statiskie grafiki – Pieejami dažādu veidu statiskie grafiki
Dinamiskie grafiki – Pieejami 3 veidu dinamiskie grafiki ar papildu iestatījumiem.
Drukāt - Iespēja izdrukāt grafisko attēlu.
PDF - Iespēja saglabāt grafisko attēlu PDF formātā.
JPG - Iespēja saglabāt grafisko attēlu JPG formātā.

NODERĪGI!
Lai samazinātu vai palielinātu datu apgabalā esošo informāciju, iesakām izmantot Ctrl taustiņa un datorpeles rullīša kombināciju.
Lai palielinātu burtus un ciparus ekrānā, piespiež Ctrl taustiņu un neatlaižot, ritina datorpeles rullīti virzienā uz augšu.
Lai samazinātu burtu un ciparu izmēru, piemēram, lai tie vairāk satilptu ekrānā, piespiež Ctrl taustiņu un neatlaižot, ritina datorpeles rullīti uz leju.
Iesakam ritināt lēnām, pagaidot, kamēr interneta pārlūks ielādē vēlamo izmēru.