03 MB ceturkšņa/ gada datu tabulas

Pusgada dati pieejami līdz ar 2. ceturkšņa datu publicēšanu; gada dati pieejami līdz ar 4. ceturkšņa datu publicēšanu.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu līmeņi - Visi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Posteņu līmeņi - Visi[Filtrēts]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2016
[Sakļaut]2017
[Sakļaut]2018
[Sakļaut]2019
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
[Izvērst]N 10000   TEKOŠAIS KONTS
235 0 118 50 245- 158- 157 261 201 35- 444- 76 288
[Izvērst]N 10020      PRECES
- 455- 492- 418- 519- 518- 658- 694- 438- 576- 492- 942- 566- 456
[Izvērst]C 10020         Kredīts (eksports)
2 361 2 537 2 695 2 818 2 688 2 759 2 942 3 154 2 820 3 072 2 972 3 226 3 010
[Izvērst]C 10040            Vispārējās nozīmes preces
2 340 2 511 2 623 2 796 2 632 2 707 2 862 3 112 2 824 2 968 2 955 3 220 2 999
[Izvērst]C 10240            Preču neto eksports tirdzniecības starpniecības darījumos
12 19 62 12 55 51 79 39- 5 92 16 5 7
[Izvērst]C 10300            Nemonetārais zelts
9 7 10 10 2 1 1 2 1 13 1 1 4
[Izvērst]D 10020         Debets (imports)
2 816 3 029 3 114 3 337 3 206 3 417 3 636 3 592 3 395 3 564 3 914 3 792 3 466
[Izvērst]D 10040            Vispārējās nozīmes preces
2 814 3 028 3 109 3 327 3 202 3 416 3 635 3 592 3 395 3 564 3 913 3 792 3 466
[Izvērst]D 10300            Nemonetārais zelts
2 1 5 11 4 1 1 0 0 0 2 0 0
[Izvērst]N 10340      PAKALPOJUMI
548 537 544 544 590 552 601 589 534 648 628 584 560
[Izvērst]C 10340         Kredīts (eksports)
1 092 1 144 1 181 1 189 1 161 1 214 1 296 1 302 1 177 1 342 1 412 1 361 1 255
[Izvērst]C 10360            Ražošanas pakalpojumi
10 7 9 6 6 4 9 4 8 6 6 6 9
[Izvērst]C 10380            Remonta pakalpojumi
4 7 7 8 6 7 8 6 4 5 6 6 6
[Izvērst]C 10400            Transporta pakalpojumi
480 504 463 462 522 525 516 511 491 551 572 515 501
[Izvērst]C 10420               Jūras transports
103 98 89 111 128 105 90 98 103 104 91 98 100
[Izvērst]C 10440                  Pasažieri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 10460                  Kravas
22 22 21 23 22 20 18 19 19 10 0 0 0
[Izvērst]C 10480                  Citi
81 75 69 88 106 85 72 79 83 93 91 98 100
[Izvērst]C 10500               Gaisa transports
71 115 138 92 78 124 147 107 95 150 181 104 71
[Izvērst]C 10520                  Pasažieri
59 102 124 79 65 109 131 93 81 134 164 89 57
[Izvērst]C 10540                  Kravas
2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2
[Izvērst]C 10560                  Citi
10 11 12 11 10 13 13 12 11 14 15 13 12
[Izvērst]C 10580               Dzelzceļa transports
93 73 63 87 96 70 54 71 82 91 83 89 87
[Izvērst]C 10600                  Pasažieri
1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
[Izvērst]C 10620                  Kravas
78 60 52 74 82 58 44 59 70 78 70 75 74
[Izvērst]C 10640                  Citi
14 12 10 13 13 11 8 10 11 12 11 12 12
[Izvērst]C 10660               Autotransports
199 208 169 163 212 217 214 217 196 192 199 203 223
[Izvērst]C 10680                  Pasažieri
1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 0
[Izvērst]C 10700                  Kravas
193 201 162 158 205 210 206 209 189 184 191 196 217
[Izvērst]C 10720                  Citi
5 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6
[Izvērst]C 10730               Citi transporta pakalpojumi, pasta un kurjeru pakalpojumi
14 11 4 8 9 8 12 19 15 13 17 20 20
[Izvērst]C 10820            Braucieni
180 194 244 194 170 206 261 201 187 222 274 214 189
[Izvērst]C 10840               Darījumu
34 30 34 33 33 37 33 32 35 38 38 36 35
[Izvērst]C 10900               Personiskie
146 164 210 161 137 169 228 170 152 184 235 177 153
[Izvērst]C 10980            Būvniecība
35 39 60 57 48 57 73 85 51 72 65 76 62
[Izvērst]C 11040            Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi
1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1 0
[Izvērst]C 11240            Finanšu pakalpojumi
110 108 100 128 96 91 90 93 85 102 67 61 48
[Izvērst]C 11260               Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši
82 83 73 102 72 69 68 73 65 81 53 47 38
[Izvērst]C 11280               Netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (NNFSP)
28 25 26 25 24 23 22 19 20 21 14 14 10
[Izvērst]C 11300            Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu
1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 6
[Izvērst]C 11340            Telesakaru pakalpojumi
39 50 59 61 42 48 50 55 58 68 77 87 78
[Izvērst]C 11350            Datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi
77 80 80 88 97 96 109 128 106 117 127 139 124
[Izvērst]C 11440            Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi
143 141 142 167 157 158 157 195 166 174 197 236 216
[Izvērst]C 11920            Individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi
3 3 4 5 6 11 8 8 6 8 8 9 8
[Izvērst]C 12060            Citur neiekļautās valdības preces un pakalpojumi
9 8 11 12 10 9 12 10 12 14 10 10 9
[Izvērst]D 10340         Debets (imports)
544 606 637 645 571 662 695 713 643 695 784 777 696
[Izvērst]D 10360            Ražošanas pakalpojumi
1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
[Izvērst]D 10380            Remonta pakalpojumi
5 6 8 5 7 8 10 8 6 9 11 7 5
[Izvērst]D 10400            Transporta pakalpojumi
165 179 188 186 167 193 207 204 198 215 226 214 202
[Izvērst]D 10420               Jūras transports
28 30 34 36 34 38 41 38 36 39 38 37 36
[Izvērst]D 10440                  Pasažieri
4 5 6 5 5 8 10 7 6 8 10 7 6
[Izvērst]D 10460                  Kravas
20 21 23 24 24 26 27 26 26 27 28 29 29
[Izvērst]D 10480                  Citi
4 4 5 6 5 5 4 5 5 3 0 1 1
[Izvērst]D 10500               Gaisa transports
68 78 83 73 63 83 89 82 80 92 98 83 80
[Izvērst]D 10520                  Pasažieri
33 36 38 34 29 38 38 32 35 42 44 36 34
[Izvērst]D 10540                  Kravas
13 15 16 18 14 16 17 20 18 19 21 20 19
[Izvērst]D 10560                  Citi
22 28 30 21 20 29 34 30 26 31 33 27 26
[Izvērst]D 10580               Dzelzceļa transports
22 19 18 19 20 18 17 19 24 22 23 23 20
[Izvērst]D 10600                  Pasažieri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 10620                  Kravas
14 13 13 14 14 12 13 13 17 15 16 16 13
[Izvērst]D 10640                  Citi
8 6 5 6 6 6 5 6 7 6 7 7 7
[Izvērst]D 10660               Autotransports
44 49 50 54 46 51 53 55 50 55 57 59 55
[Izvērst]D 10680                  Pasažieri
1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 4
[Izvērst]D 10700                  Kravas
40 45 45 48 42 46 47 51 45 49 51 51 47
[Izvērst]D 10720                  Citi
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
[Izvērst]D 10730               Citi transporta pakalpojumi, pasta un kurjeru pakalpojumi
3 3 3 3 3 3 7 10 7 8 10 12 11
[Izvērst]D 10820            Braucieni
134 160 179 155 136 162 185 156 135 165 193 164 139
[Izvērst]D 10840               Darījumu
32 34 32 29 30 32 31 29 28 31 32 30 27
[Izvērst]D 10900               Personiskie
103 126 147 126 106 130 154 127 108 134 160 134 112
[Izvērst]D 10980            Būvniecība
3 5 5 6 9 8 8 16 14 13 13 19 12
[Izvērst]D 11040            Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi
5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
[Izvērst]D 11240            Finanšu pakalpojumi
37 42 40 45 39 56 46 51 46 35 37 39 32
[Izvērst]D 11260               Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši
18 20 22 24 23 38 29 25 27 16 17 19 15
[Izvērst]D 11280               Netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (NNFSP)
19 22 18 21 16 17 17 26 20 19 20 20 18
[Izvērst]D 11300            Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu
8 8 7 10 10 8 12 12 10 13 13 19 10
[Izvērst]D 11340            Telesakaru pakalpojumi
29 37 43 42 25 30 32 31 29 38 48 55 42
[Izvērst]D 11350            Datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi
32 32 34 35 35 39 42 48 43 51 52 52 58
[Izvērst]D 11440            Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi
118 128 123 151 133 145 143 176 151 146 182 199 184
[Izvērst]D 11920            Individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi
4 4 4 3 3 7 4 3 4 3 4 4 4
[Izvērst]D 12060            Citur neiekļautās valdības preces un pakalpojumi
3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4
[Izvērst]N 12140      SĀKOTNĒJIE IENĀKUMI
111- 115- 36- 27 127- 134- 134- 49 208- 235- 200- 159 171
[Izvērst]C 12140         Kredīts
425 339 286 346 512 307 298 328 557 298 271 318 570
[Izvērst]C 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
156 154 152 153 149 145 138 137 133 134 139 140 141
[Izvērst]C 12220            Ieguldījumu ienākumi
86 111 105 116 108 143 134 156 105 123 100 137 89
[Izvērst]C 12240               Tiešās investīcijas
15 37 29 36 30 62 44 65 21 41 19 47 6
[Izvērst]C 12260                  Pašu kapitāls
10 32 24 26 25 56 38 59 14 34 13 38 0
[Izvērst]C 12280                     Dividendes
6 37 7 19 24 53 7 54 8 33 17 29 6
[Izvērst]C 12380                     Reinvestētā peļņa
4- 5 17 7 2 4 31 5 5 1- 4 9- 6
[Izvērst]C 12480                  Parāda instrumenti
5 5 5 10 5 5 6 5 8 7 6 8 5
[Izvērst]C 12580               Portfeļieguldījumi
47 50 50 46 47 48 48 49 45 44 44 46 44
[Izvērst]C 12600                  Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
2 3 4 2 3 5 5 3 4 7 8 6 6
[Izvērst]C 12820                  Parāda vērtspapīri
46 46 46 44 44 43 43 46 42 36 37 40 38
[Izvērst]C 12840                     Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 12980                     Ilgtermiņa
45 46 46 44 44 43 43 46 42 36 36 40 38
[Izvērst]C 13120               Citi ieguldījumi
13 14 16 20 15 16 24 23 17 17 13 20 14
[Izvērst]C 13140                  Izmaksas no kvazikorporāciju ienākumiem
1 0 0 4 1 0 0 4 1 0 0 5 2
[Izvērst]C 13280                  Procenti
12 14 16 16 14 16 24 19 15 17 13 15 13
[Izvērst]C 13460                  Polišu turētāju ieguldījumu ienākumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 13600               Rezerves aktīvi
11 11 11 14 16 18 17 19 21 22 23 24 25
[Izvērst]C 13660            Citi sākotnējie ienākumi
183 73 28 77 255 19 27 35 319 40 32 41 340
[Izvērst]C 13680               Valdība
183 73 28 77 255 19 27 35 319 40 32 41 340
[Izvērst]C 13840               Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 12140         Debets
314 454 321 372 385 441 432 377 349 533 471 477 399
[Izvērst]D 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
15 13 13 14 14 17 16 15 17 17 14 19 21
[Izvērst]D 12220            Ieguldījumu ienākumi
289 425 298 337 359 407 403 348 318 496 443 442 364
[Izvērst]D 12240               Tiešās investīcijas
219 356 230 271 296 345 337 283 258 432 386 381 301
[Izvērst]D 12260                  Pašu kapitāls
207 345 218 253 280 331 322 268 246 421 374 368 292
[Izvērst]D 12280                     Dividendes
101 308 83 61 207 438 105 245 283 431 264 205 164
[Izvērst]D 12380                     Reinvestētā peļņa
106 37 135 192 73- 107 217 23- 37- 10 111 163 127
[Izvērst]D 12480                  Parāda instrumenti
13 11 12 18 16 14 15 14 12 10 12 13 9
[Izvērst]D 12580               Portfeļieguldījumi
44 43 43 43 40 39 35 42 33 36 36 39 40
[Izvērst]D 12600                  Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
5 3 1 0 3 4 0 6 1 3 0 1 0
[Izvērst]D 12820                  Parāda vērtspapīri
39 40 42 43 37 34 35 36 32 33 36 38 40
[Izvērst]D 12840                     Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 12980                     Ilgtermiņa
39 40 42 43 37 34 35 36 32 33 36 38 40
[Izvērst]D 13120               Citi ieguldījumi
26 26 25 23 23 24 30 23 27 28 21 22 24
[Izvērst]D 13140                  Izmaksas no kvazikorporāciju ienākumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
[Izvērst]D 13280                  Procenti
26 26 25 23 22 24 30 23 27 27 20 22 24
[Izvērst]D 13460                  Polišu turētāju ieguldījumu ienākumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 13660            Citi sākotnējie ienākumi
10 16 10 21 11 17 13 14 14 20 14 16 13
[Izvērst]D 13680               Valdība
10 9 10 21 11 10 13 14 14 13 14 16 13
[Izvērst]D 13840               Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0
[Izvērst]N 14000      OTRREIZĒJIE IENĀKUMI
31 70 28 51 46 82 70 159 35 115 70 66 14
[Izvērst]C 14000         Kredīts
215 228 195 266 208 240 248 380 233 301 280 266 239
[Izvērst]C 14020            Valdība
39 50 27 38 37 60 40 85 38 77 49 91 46
[Izvērst]C 14200            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
176 178 169 228 171 179 208 294 195 224 231 175 193
[Izvērst]D 14000         Debets
184 158 167 215 162 158 177 220 198 186 210 200 225
[Izvērst]D 14020            Valdība
79 43 69 84 57 65 58 64 72 57 72 91 124
[Izvērst]D 14200            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
105 115 99 131 105 94 120 156 126 129 138 109 102
[Izvērst]N 20000   KAPITĀLA KONTS
100 63 5 82 1 116 38 60 24 111 299 88 89
[Izvērst]C 20000      Kredīts
109 63 7 84 3 119 39 62 28 112 301 89 90
[Izvērst]C 20020         Neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegāde/atsavināšana
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
[Izvērst]C 20040         Kapitāla pārvedumi
109 63 7 84 3 119 38 61 28 112 301 89 90
[Izvērst]C 20060            Valdība
109 63 7 84 3 119 37 61 28 110 283 87 90
[Izvērst]C 20180            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 18 2 0
[Izvērst]D 20000      Debets
9 1 2 2 2 2 1 3 4 1 3 1 1
[Izvērst]D 20020         Neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegāde/atsavināšana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[Izvērst]D 20040         Kapitāla pārvedumi
9 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 0 1
[Izvērst]D 20060            Valdība
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]D 20180            Finanšu un nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības
1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 0 1
[Izvērst]N 30000   FINANŠU KONTS
380 40 93 158 278 91- 211 184 478 465 31- 398 466
[Izvērst]N 30020      TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
82 156- 156- 106- 43- 73- 379- 31- 74- 1- 201- 342- 164
[Izvērst]N 30020 A      Aktīvi
17 128 86- 32 115 99 0 285 71- 187- 125- 32 28
[Izvērst]N 30090            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 4- 1 55 11 50 34 12 15 8- 8 21 25- 3
[Izvērst]N 30100               Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
2 3 53 13 50 34 14 12 8- 8 21 23 0
[Izvērst]N 30600               Prasības pret tiešajiem investoriem
- 6- 3 2- 2 0 0- 2 2 0 0 0 3- 3
[Izvērst]N 30260            Reinvestētā peļņa
4- 5 17 7 2 4 31 5 5 1- 4 9- 6
[Izvērst]N 30410            Parāda instrumenti
17 134 14- 51 63 61- 43 265 58- 180- 142- 66 37
[Izvērst]N 30440               Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
- 11 44 11 7 42 30- 29- 55 28 14 20 3 5
[Izvērst]N 30980               Prasības pret tiešajiem investoriem
9 53 22- 67 2 16- 21 315 48- 179- 165- 67 19
[Izvērst]N 30460               Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
- 3- 3- 2 5 4 0 0- 17- 1 9 1 3 2
[Izvērst]N 31000               Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
22 40- 17 5 16 15 7 22- 17- 24 3- 5 11
[Izvērst]N 30020 L      Pasīvi
- 66- 28 242 73 158 172 379 315 145- 187 76 310 191
[Izvērst]N 30590            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 366- 288 95- 64 60 95 354 538 86- 511 71 105 146
[Izvērst]N 30200               Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 30680               Saistības pret tiešajiem investoriem
- 366- 288 95- 64 60 95 354 538 86- 511 71 105 146
[Izvērst]N 30800            Reinvestētā peļņa
106 37 135 192 73- 107 217 23- 37- 10 111 163 127
[Izvērst]N 30950            Parāda instrumenti
194 223 13- 54 24 184- 192- 246 96 334- 106 42- 82
[Izvērst]N 30500               Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
- 6 5- 2 9- 7 1 3 4 9- 5 2- 1 31
[Izvērst]N 31040               Saistības pret tiešajiem investoriem
184 150 26- 135 107 194- 198- 59 63 304- 44 48- 87
[Izvērst]N 30520               Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
0 0 0 1- 7- 1 6 4 0- 1 0 0 1
[Izvērst]N 31060               Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
16 68- 11 71- 68- 10- 3- 194 24 37- 64- 5- 28
[Izvērst]N 31080      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
1 323- 366 244- 123 344- 363 1 089 1 150- 748- 845- 37 326- 457
[Izvērst]N 31100         Aktīvi
1 268 203 233 338 136- 157 1 086 1 177- 1 219- 264 355 426 287
[Izvērst]N 31120            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
25- 94 86 109 148 69 117 207 34 105 125 170 108
[Izvērst]N 31140               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7
[Izvērst]N 31160               MFI (izņemot centrālo banku)
6- 90- 1- 7- 5 2 2 1- 6 0 4 15- 2
[Izvērst]N 31180               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31220               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
42 0 92 108 139 52 110 209 19 93 109 170 112
[Izvērst]N 31240               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 23- 4- 5 8 14 16 5- 3 20 12 12- 27- 8
[Izvērst]N 31260            Parāda vērtspapīri
1 242 297 147 229- 12- 227 969 970- 1 252- 369 230 257 180
[Izvērst]N 31280               Centrālā banka
1 231 728 393 527 42- 2 904 695 215 118 143 29 46
[Izvērst]N 31300                  Īstermiņa
0 0 3 22- 19 0 0- 3 5 11- 11- 5 4
[Izvērst]N 31320                  Ilgtermiņa
1 231 728 389 505 61- 2 904 698 210 107 154 34 42
[Izvērst]N 31340               MFI (izņemot centrālo banku)
- 40- 516- 300- 435- 147- 242- 53 179- 1 595- 516- 4 295 136
[Izvērst]N 31360                  Īstermiņa
- 209- 43- 102- 58- 30 21 0- 24 8- 81- 27- 2 9
[Izvērst]N 31380                  Ilgtermiņa
168- 473- 197- 377- 117- 262- 53 203- 1 603- 435 23 297 126
[Izvērst]N 31400               Valdība
0 1 1 0 0- 1 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31420                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31440                  Ilgtermiņa
0 1 1 0 0- 1 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31490               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
39 73 61 122 84 27 121 99 122 9 58- 87- 4
[Izvērst]N 31500                  Īstermiņa
- 3- 15 1- 27- 23 6 2- 4 2 0 0 0- 1
[Izvērst]N 31560                  Ilgtermiņa
41 88 60 148 108 21 118 103 120 9 58- 87- 4
[Izvērst]N 31510               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
13 11- 7 15 9- 9- 3- 2 5 19 33 20 2
[Izvērst]N 31520                  Īstermiņa
- 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1- 3 0 0
[Izvērst]N 31580                  Ilgtermiņa
14 11- 8 15 9- 9- 3- 3 3 19 37 20 2
[Izvērst]N 31600         Pasīvi
- 55 569- 11 461- 207 206- 3 26- 471 581 392 100 744
[Izvērst]N 31620            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
6- 16- 14- 1 17- 1- 18 6- 13- 2 15 15 14
[Izvērst]N 31660               MFI (izņemot centrālo banku)
6- 7 0 2 3 1- 5 0 0 0 0- 2 6
[Izvērst]N 31760               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
4- 9- 14- 3 14- 4- 3 5- 5- 4 15 6 9
[Izvērst]N 31820               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 4 0 0 0 1 1- 11 1- 8 2 1 12- 1
[Izvērst]N 31880            Parāda vērtspapīri
- 61 585 3 462- 225 207 15 20- 458 583 376 85 730
[Izvērst]N 31900               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31920                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31940                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 31960               MFI (izņemot centrālo banku)
41- 1- 16- 16- 42- 24 51 18- 85- 6- 1 6- 2
[Izvērst]N 31980                  Īstermiņa
0 0- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32000                  Ilgtermiņa
41- 1- 14- 16- 42- 24 51 18- 85- 6- 1 6- 2
[Izvērst]N 32020               Valdība
- 102 584 17 480- 179 230- 42 8- 367 589 362 77 737
[Izvērst]N 32040                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32060                  Ilgtermiņa
- 102 584 17 480- 179 230- 42 8- 367 589 362 77 737
[Izvērst]N 32110               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 1- 7 1- 3- 6- 10 4 16- 5 3 19- 4- 6
[Izvērst]N 32120                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32180                  Ilgtermiņa
- 1- 7 1- 3- 6- 10 4 16- 5 3 19- 4- 6
[Izvērst]N 32130               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
1 9 1 2 2 11 3- 21 0- 3- 4 6 1
[Izvērst]N 32140                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32200                  Ilgtermiņa
1 9 1 2 2 11 3- 21 0- 3- 4 6 1
[Izvērst]N 32220      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
8 0 13 185- 196- 154- 153 17- 69 119- 7 110- 33
[Izvērst]N 32240         Aktīvi
- 96- 111- 55- 28- 277- 179- 176- 72- 160- 31- 79- 23- 72
[Izvērst]N 32260            Centrālā banka
- 90- 108- 50- 25- 90- 177- 170- 68- 150- 26- 75- 18- 65
[Izvērst]N 32280            MFI (izņemot centrālo banku)
- 2- 2- 2- 2- 64- 1- 6- 1- 1- 1- 3 0 0
[Izvērst]N 32300            Valdība
- 4- 1- 3- 1- 122- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1
[Izvērst]N 32340            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0- 7- 5 0 0- 1
[Izvērst]N 32360            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0- 1 0- 3 0 1 0- 4- 4
[Izvērst]N 32380         Pasīvi
- 103- 111- 69- 213- 81- 25- 24- 89- 91- 150- 73- 133- 39
[Izvērst]N 32400            Centrālā banka
- 94- 99- 64- 201- 78- 14- 14- 76- 61- 142- 57- 115- 32
[Izvērst]N 32420            MFI (izņemot centrālo banku)
- 6- 2- 2- 2- 1- 1- 6- 2- 2- 2- 2- 5- 1
[Izvērst]N 32440            Valdība
- 3- 9- 3- 10- 3- 10- 3- 10- 3- 3 0- 10- 3
[Izvērst]N 32480            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0- 25- 3- 2 0- 1
[Izvērst]N 32500            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0- 1 0 0 0 0- 12- 3- 2
[Izvērst]N 32520      CITI IEGULDĪJUMI
- 1 038 252 397- 323 126 502- 1 018- 1 368 1 271 1 310 296- 404 1 153
[Izvērst]N 32540         Aktīvi
965 799- 545- 956 626 779- 576- 799- 543 265 694- 964 1 086
[Izvērst]N 32560            Cits pašu kapitāls
56 0 3 3 42 0 7 1 52 5 9 5 50
[Izvērst]N 32580               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 4
[Izvērst]N 32600               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 32620               Valdība
45 0 0 0 45 0 0 0 44 0 0 0 44
[Izvērst]N 32660               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
11 0 3 3 0 0 7 1 4 5 9 5 9
[Izvērst]N 32680               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0- 3 0 0 0 4 0 0 0 0
[Izvērst]N 32700            Nauda un noguldījumi
664 697- 532- 920 299 769- 684- 694- 627 349 636- 858 1 037
[Izvērst]N 32720               Centrālā banka
75 134 703- 493 23 132 118 126 22 98 155 75- 88
[Izvērst]N 32740                  Īstermiņa
75 134 703- 493 23 132 118 126 22 98 155 75- 83
[Izvērst]N 32760                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 5
[Izvērst]N 32780               MFI (izņemot centrālo banku)
609 152- 1 264- 452 461 246- 804- 706- 130- 596- 76- 164 521
[Izvērst]N 32800                  Īstermiņa
611 157- 1 264- 449 461 246- 804- 754- 99- 591- 76- 185 521
[Izvērst]N 32860                  Ilgtermiņa
- 1- 5 0- 3- 1 1 0 48- 31- 5 0 20 0
[Izvērst]N 32920               Valdība
- 1 400 0 1- 52 390 11- 202- 522 683 711- 851 754
[Izvērst]N 32940                  Īstermiņa
- 1 400 0 1- 52 390 11- 202- 522 683 711- 851 754
[Izvērst]N 32960                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33010               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
10 5 1- 88- 14 7 12 12- 37- 1- 38 2- 4
[Izvērst]N 33020                  Īstermiņa
10 5 1- 88- 14 7 12 12- 37- 1- 38 2- 4
[Izvērst]N 33080                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33030               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 28 7 28 112- 119- 6- 20 76 40 166- 117 81- 145
[Izvērst]N 33040                  Īstermiņa
- 28 7 28 112- 119- 6- 20 76 40 166- 117 81- 145
[Izvērst]N 33100                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33120            Aizdevumi
- 11 78- 14 2 21- 74 115- 213- 99- 67 8- 4- 130
[Izvērst]N 33140               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33160                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33180                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33200               MFI (izņemot centrālo banku)
11 94 7- 68- 13- 87 138- 235- 137- 114- 10 3- 106
[Izvērst]N 33220                  Īstermiņa
42 22- 33- 20 43- 101 138- 148- 54- 115- 1 31 11
[Izvērst]N 33240                  Ilgtermiņa
- 31 72 41- 48- 56 14 0- 87- 83 1- 9- 27- 117
[Izvērst]N 33260               Valdība
- 33- 6- 28- 3- 2 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33280                  Īstermiņa
- 11- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33300                  Ilgtermiņa
- 21- 5- 28- 3- 2 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33350               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
10- 8- 9 84 39 19- 22- 2 27 56 21 2 4
[Izvērst]N 33360                  Īstermiņa
1 4- 9 16 2- 1- 10- 27- 1- 3- 9 3- 19
[Izvērst]N 33420                  Ilgtermiņa
9- 12 0 68 38 20- 12 26 28 59 31- 1 23
[Izvērst]N 33370               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0- 1 16- 11- 3- 6- 1 23 11- 10- 4- 9- 28
[Izvērst]N 33380                  Īstermiņa
- 1- 3- 2 3 0 9- 2 7 6- 7- 3 7 0
[Izvērst]N 33440                  Ilgtermiņa
1 2 18- 14- 3- 15 1 16 5- 3- 1- 16- 29
[Izvērst]N 33460            Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
12- 3 9 0 0 0 0 3 6 6 41 2 3
[Izvērst]N 33480               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33500               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33520               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33560               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
12- 3 9 0 0 0 0 3 6 6 41 2 3
[Izvērst]N 33580               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33600            Tirdzniecības kredīti un avansi
205 74 40- 36 280 103- 52 119 110- 28- 15- 125 118
[Izvērst]N 33620               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
14 2 5 3 7 10 9 20 9- 35- 2- 1 5
[Izvērst]N 33640               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
191 72 35- 40 273 93- 62 99 101 7- 13- 124 113
[Izvērst]N 33660            Citi aktīvi
39- 48- 50- 5- 17- 19 38- 14 15 0 14 16 8
[Izvērst]N 33680               Centrālā banka
- 25 5 1 6- 13- 1 1 25- 7- 1- 1- 2- 5
[Izvērst]N 33740               MFI (izņemot centrālo banku)
56- 50- 47- 24- 2- 13 53- 55 19- 10- 2- 2 1
[Izvērst]N 33800               Valdība
0 0- 1- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 33890               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
7 1- 4 9- 1- 6- 13 37 1 7 18 17 16
[Izvērst]N 33910               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2- 4 1 4- 1 1- 2- 21 2 3 0 3- 3
[Izvērst]N 34000         Pasīvi
2 003 547- 941- 633 500 277 442 569- 1 815- 1 044 397- 561- 68
[Izvērst]N 34020            Cits pašu kapitāls
2- 2 0 0- 1 1- 1 2 0 0- 1- 3 0
[Izvērst]N 34060               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34120               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34180               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2- 2 0 0- 1 1- 1 2 0 0- 1- 3 0
[Izvērst]N 34240            Nauda un noguldījumi
2 076 592- 853- 638 571 251- 226 541- 2 352- 895 579- 467- 2
[Izvērst]N 34260               Centrālā banka
2 584 1 356- 31 478 604- 36 1 116- 235 55 356 644- 699 710
[Izvērst]N 34280                  Īstermiņa
2 584 1 356- 31 478 604- 36 1 116- 235 55 356 644- 699 710
[Izvērst]N 34300                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34320               MFI (izņemot centrālo banku)
- 508- 764- 823- 1 116- 33 287- 1 342 776- 2 406- 1 252- 65 233- 712
[Izvērst]N 34340                  Īstermiņa
- 360- 861- 718- 1 121- 99 368- 1 167 817- 2 444- 1 416- 226 421- 705
[Izvērst]N 34400                  Ilgtermiņa
- 148 96- 105 4 66- 81- 175- 41 38 164 161- 188- 7
[Izvērst]N 34660            Aizņēmumi
- 256- 126- 70- 150- 118 2 735- 50 38- 126 1- 167- 12
[Izvērst]N 34680               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34700                  SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34720                  Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34740                  Citi ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34760               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34780                  Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34800                  Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34820               Valdība
- 34- 55- 27- 55- 33- 51 56- 55- 37- 53- 30- 56- 31
[Izvērst]N 34840                  SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34860                  Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 34880                  Citi ilgtermiņa
- 34- 55- 27- 55- 33- 51 56- 55- 37- 53- 30- 56- 31
[Izvērst]N 34930               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 328- 14- 38- 41- 24- 1 4- 106 43 49 72 32 10
[Izvērst]N 34940                  Īstermiņa
20 43 33 31- 76- 25 16- 2 4 5 19- 1 14
[Izvērst]N 35000                  Ilgtermiņa
- 348- 57- 72- 73 52 24- 11- 104 39 44 53 33- 5
[Izvērst]N 34950               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
106- 57- 5- 54- 61 54 675 111 31- 122- 40- 143 9
[Izvērst]N 34960                  Īstermiņa
53 11- 3- 58- 16 23 55- 54 4- 27 3- 21 33
[Izvērst]N 35020                  Ilgtermiņa
53- 68- 1 4- 45 30 620 165 28- 94- 43- 122- 24
[Izvērst]N 35040            Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
11- 3 0 0- 1 0- 2- 7- 1- 1 1 1 0
[Izvērst]N 35060               Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35080               MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35100               Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35140               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
11- 3 0 0- 1 0- 2- 7- 1- 1 1 1 0
[Izvērst]N 35160               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35180            Tirdzniecības kredīti un avansi
145 130- 11 133 13 12- 81 104 91 138- 93 73- 106
[Izvērst]N 35200               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
12 0 3 4- 2 3 3 2 2 9 4- 5- 6
[Izvērst]N 35220               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
132 131- 14 129 15 9- 84 102 89 129- 96 78- 100
[Izvērst]N 35240            Citi pasīvi
25- 45- 7 23 34 11 17- 22 409- 160- 91 1 52
[Izvērst]N 35260               Centrālā banka
0 0 0 5- 3- 1 1 0 0 2- 1 0 0
[Izvērst]N 35320               MFI (izņemot centrālo banku)
9- 33- 3 9- 6 2 13- 24 41- 50 2 0 101
[Izvērst]N 35380               Valdība
0 0 0 0 0 0- 1 0 389- 120- 106- 3- 29
[Izvērst]N 35470               Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
10- 5- 2 5 36 1 9- 1- 3- 2 4- 4- 2
[Izvērst]N 35490               Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
7- 6- 2 4 7 8- 5 3- 18 10 10 8- 17
[Izvērst]N 35580            Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35600      REZERVES AKTĪVI
6- 3- 404 525 46 179 250 416 97- 118- 21- 89- 34
[Izvērst]N 35620         Monetārais zelts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35680         Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35700         Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35720         Citi rezerves aktīvi
6- 3- 404 525 46 179 250 416 97- 118- 21- 89- 34
[Izvērst]N 35740            Nauda un noguldījumi
- 8 24- 49- 34- 11- 40 46- 53 33- 27- 11 28- 43
[Izvērst]N 35800            Vērtspapīri
14- 27- 355 559 58 220 204 469 65- 91- 10- 117 9
[Izvērst]N 35900            Atvasinātie finanšu instrumenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 35920            Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 40000   NOVIRZE
46- 23- 30 26 32 132- 93- 137 253 319 177- 411 88

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)