01 TI datu valstu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2015
II / 2015
III / 2015
IV / 2015
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
[Sakļaut]Eiropas Savienība (kopā)
9 687 9 767 10 083 10 164 10 009 9 668 9 823 9 874 10 262 10 322 10 773 11 050 11 317 11 271 11 430
 
AT Austrija
174 174 186 191 179 210 199 202 212 197 200 196 193 196 201
BE Beļģija
26 26 26 29 51 51 52 51 27 29 29 29 46 47 48
BG Bulgārija
16 16 16 17 17 17 18 18 17 19 19 20 23 23 24
CY Kipra
1 039 1 037 1 302 1 256 1 250 1 258 1 255 1 277 1 313 1 201 1 234 1 227 1 118 1 134 1 117
CZ Čehija
13 14 14 14 14 11 13 14 11 12 11 11 20 16 18
DE Vācija
737 740 718 728 643 644 602 609 669 685 681 651 775 772 757
DK Dānija
565 540 545 572 615 605 577 588 548 564 565 577 577 538 549
EE Igaunija
876 845 883 953 878 869 936 936 1 103 1 117 1 111 1 283 1 349 1 398 1 461
ES Spānija
8 6 8 6 2 2 2 2 8 8 9 8 3 4 195
FI Somija
397 401 411 397 378 391 405 385 371 377 363 331 375 395 365
FR Francija
76 76 81 80 87 85 86 91 79 84 89 97 131 141 135
GB Apvienotā Karaliste
457 453 476 500 467 433 443 421 433 442 433 435 421 414 375
GR Grieķija
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0
HR Horvātija
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HU Ungārija
184 2 2 1 2 2 1 1 10 11 11 11 10 12 11
IE Īrija
14 14 14 14 2 0 0 7 26 32 41 45 51 58 12
IT Itālija
29 30 30 31 59 59 95 96 80 81 75 76 75 76 76
LT Lietuva
612 628 611 653 636 652 693 715 795 921 937 955 943 962 1 003
LU Luksemburga
416 437 453 436 597 632 608 648 749 782 788 791 827 820 815
MT Malta
269 280 286 307 376 368 454 378 405 400 423 451 460 438 431
NL Nīderlande
1 100 1 299 1 307 1 226 1 220 1 186 1 181 1 202 1 198 1 144 1 301 1 212 1 304 1 157 1 137
PL Polija
46 58 59 60 52 65 66 67 79 81 87 87 87 89 94
PT Portugāle
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO Rumānija
1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0- 3- 4- 1 2
SE Zviedrija
2 565 2 620 2 583 2 621 2 412 2 052 2 101 2 129 2 086 2 096 2 322 2 517 2 489 2 535 2 563
SI Slovēnija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SK Slovākija
3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
64 67 68 70 70 72 34 34 37 38 39 40 41 42 42
[Izvērst]Ārpus ES
3 225 3 324 3 367 3 376 3 433 3 551 3 517 3 630 3 560 3 780 3 659 3 555 3 594 3 566 3 448
Kopā
12 912 13 092 13 449 13 540 13 443 13 219 13 340 13 504 13 822 14 102 14 432 14 605 14 911 14 838 14 878

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)