01 TI datu valstu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
I / 2023
II / 2023
III / 2023
IV / 2023
[Sakļaut]Eiropas Savienība 27 (kopā)
11 544 11 644 11 913 12 164 12 092 12 471 12 628 12 769 13 186 13 460 13 748 17 024 17 290 17 574 18 153 18 445 19 218 19 749 20 488 20 448
 
AT Austrija
241 243 251 246 255 256 256 265 257 249 259 249 247 251 256 289 331 327 328 330
BE Beļģija
83 89 94 76 75 76 77 77 45 46 47 49 78 80 78 83 172 175 154 198
BG Bulgārija
20 21 22 17 17 17 17 13 14 14 13 2 5 6 6 8 17 17 18 18
CY Kipra
1 177 1 153 1 190 1 210 1 164 1 259 1 255 1 257 1 146 1 205 1 218 1 288 1 202 1 193 1 354 1 339 1 412 1 381 1 388 1 406
CZ Čehija
20 17 18 69 73 74 74 74 55 63 56 55 59 59 60 56 60 59 60 53
DE Vācija
729 984 979 1 025 1 044 1 069 1 084 1 175 1 242 1 260 1 243 1 239 1 335 1 354 1 361 1 378 1 492 1 506 1 516 1 477
DK Dānija
592 590 607 608 596 624 638 654 702 685 710 691 749 761 810 824 900 897 975 933
EE Igaunija
2 013 2 060 2 118 2 167 2 159 2 201 2 234 2 221 2 361 2 439 2 503 2 618 2 740 2 798 2 885 2 939 3 070 3 096 3 478 3 374
ES Spānija
232 11 15 10 9 13 15 21 15 16 18 18 14 14 17 18 9 9 13 15
FI Somija
506 515 512 469 465 455 451 457 355 366 366 365 419 424 440 429 429 427 418 418
FR Francija
121 125 132 124 127 129 121 118 125 132 139 142 157 165 170 159 158 177 178 187
GR Grieķija
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HR Horvātija
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1- 1 1 4 2 1
HU Ungārija
7 7 7 7 7 9 9 8 13 13 14 13 11 10 11 15 11 8 8 2
IE Īrija
14 32 51 50 17 48 94 37 30 56 86 85 30 48 51 19 37 65 73 34
IT Itālija
79 77 78 74 78 79 80 75 66 64 65 64 68 78 78 78 78 181 74 54
LT Lietuva
1 008 1 065 1 087 1 054 1 034 1 156 1 141 1 261 1 207 1 379 1 399 1 604 1 639 1 694 1 716 1 743 1 830 1 841 1 894 1 904
LU Luksemburga
870 876 858 831 754 838 745 667 881 852 857 829 797 797 778 765 766 876 793 705
MT Malta
416 378 376 380 377 382 387 399 406 412 427 431 449 469 443 455 473 466 477 488
NL Nīderlande
1 090 1 054 1 092 1 127 1 136 1 063 1 088 997 1 102 1 086 1 091 1 051 1 109 1 131 1 164 1 173 1 172 1 149 1 178 1 212
PL Polija
116 125 132 131 135 134 148 151 142 144 154 145 159 168 178 165 216 214 236 249
PT Portugāle
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
RO Rumānija
- 2- 1 3 3 3 3 6 9 9 8 11 10 11 10 10 14 5 6 10 12
SE Zviedrija
2 165 2 179 2 243 2 435 2 516 2 536 2 657 2 779 2 946 2 901 3 001 6 005 5 944 5 996 6 216 6 429 6 509 6 798 7 152 7 312
SI Slovēnija
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SK Slovākija
1 1 1 1 1 1 1 1 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
45 44 45 47 48 49 49 51 51 52 52 53 53 53 54 54 53 51 48 49
[Izvērst]Ārpus ES 27
3 881 3 770 3 926 3 886 4 049 4 028 4 036 4 030 3 930 4 155 4 309 4 172 4 257 4 042 4 178 4 119 4 056 4 015 4 058 4 028
Kopā
15 425 15 414 15 840 16 050 16 141 16 499 16 664 16 799 17 116 17 615 18 056 21 196 21 547 21 616 22 331 22 564 23 274 23 764 24 546 24 476

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)