05 TI datu tabulas (atlikuma pārmaiņas)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Eiro zona/Ārpus eiro zona[Filtrēt]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
I / 2016
II / 2016
III / 2016
IV / 2016
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
II / 2019
[Izvērst]30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
1 420 1 466 1 514 1 553 1 702 1 762 1 738 1 609 1 685 1 690 1 719 1 753 1 755 1 724
[Izvērst]30070      Pašu kapitāls
1 025 1 031 1 066 1 085 1 183 1 221 1 238 1 208 1 276 1 260 1 275 1 295 1 314 1 314
[Izvērst]30090         Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 025 1 031 1 066 1 085 1 183 1 221 1 238 1 208 1 276 1 260 1 275 1 295 1 314 1 314
[Izvērst]30200         Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]30400      Parāda instrumenti
395 435 448 469 519 541 499 401 409 430 444 458 441 410
[Izvērst]30420         Prasības
425 471 482 509 548 570 538 453 487 502 524 537 551 547
[Izvērst]30440            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
370 418 431 453 501 524 493 425 473 478 500 510 507 496
[Izvērst]30460            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
56 53 51 56 47 45 45 28 14 23 25 27 44 50
[Izvērst]30480         Saistības
31 36 34 40 29 29 39 52 78 71 80 79 110 137
[Izvērst]30500            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
25 30 28 33 26 27 31 40 75 69 78 78 104 123
[Izvērst]30520            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
6 6 6 7 2 1 8 11 3 2 2 1 6 14
[Izvērst]30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
13 445 13 237 13 372 13 582 13 878 14 137 14 463 14 628 14 892 14 761 14 875 15 202 15 359 15 274
[Izvērst]30570      Pašu kapitāls
10 581 10 247 10 364 10 513 10 863 10 988 11 525 12 260 12 270 11 686 11 795 12 043 12 252 12 192
[Izvērst]30600         Prasības pret tiešajiem investoriem
16 13 15 13 9 9 7 9 7 7 7 9 15 15
[Izvērst]30670         Saistības pret tiešajiem investoriem
10 597 10 260 10 379 10 526 10 872 10 996 11 532 12 269 12 276 11 692 11 801 12 052 12 266 12 207
[Izvērst]30940      Parāda instrumenti
2 864 2 990 3 008 3 069 3 015 3 149 2 938 2 368 2 623 3 076 3 081 3 160 3 108 3 082
[Izvērst]30960         Prasības
972 1 065 1 052 977 957 988 990 1 324 1 339 1 158 980 882 904 902
[Izvērst]30980            Pret tiešajiem investoriem
643 696 701 635 606 622 618 929 954 785 607 535 523 526
[Izvērst]31000            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
329 369 352 342 351 366 372 395 385 373 373 347 381 376
[Izvērst]31020         Saistības
3 836 4 055 4 060 4 046 3 972 4 137 3 929 3 693 3 962 4 234 4 060 4 042 4 012 3 984
[Izvērst]31040            Pret tiešajiem investoriem
3 040 3 178 3 196 3 075 3 080 3 261 3 043 3 020 3 256 3 496 3 388 3 395 3 374 3 328
[Izvērst]31060            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
796 877 864 971 892 876 886 672 706 738 672 647 638 656

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)