01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]I / 2019
[Sakļaut]IV / 2018
[Sakļaut]III / 2018
[Sakļaut]II / 2018
[Sakļaut]I / 2018
[Sakļaut]IV / 2017
[Sakļaut]III / 2017
[Sakļaut]II / 2017
[Sakļaut]I / 2017
[Sakļaut]IV / 2016
[Sakļaut]III / 2016
[Sakļaut]II / 2016
[Sakļaut]I / 2016
[Sakļaut]IV / 2015
[Sakļaut]III / 2015
[Sakļaut]II / 2015
[Sakļaut]I / 2015
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
126 335 49 224 122 815 48 547 121 199 48 906 119 616 48 147 119 695 48 487 119 927 50 776 116 146 49 962 114 082 49 252 113 080 48 841 113 369 48 054 111 266 47 902 109 695 48 750 107 129 47 523 109 312 46 067 105 838 46 836 103 741 45 857 102 458 46 478
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
396 149 386 147 364 146 375 146 373 143 374 143 378 144 380 147 401 153 388 154 404 150 405 152 381 150 362 154 365 151 375 152 390 154
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
31 910 13 917 31 645 13 884 31 050 14 347 30 845 15 294 30 571 16 122 30 868 18 597 30 113 18 130 30 779 18 530 29 752 18 668 30 049 18 161 30 152 18 425 29 832 19 322 28 825 18 551 29 281 17 105 29 557 17 928 28 458 18 061 27 676 18 146
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
17 527 7 858 17 372 6 975 17 364 6 929 17 229 6 536 17 415 5 938 19 116 6 534 17 805 6 527 16 867 6 460 17 162 6 337 17 556 6 623 16 346 6 246 16 768 6 173 16 161 5 519 15 111 5 610 14 018 5 588 13 895 5 011 13 180 5 655
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
27 796 10 541 27 248 10 863 27 013 10 978 26 835 9 347 27 420 9 340 26 828 9 214 25 973 9 445 25 809 8 713 25 907 8 665 25 886 8 786 25 881 8 905 25 607 8 926 25 106 8 964 26 342 8 764 25 475 8 936 25 212 8 908 25 459 9 026
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
24 412 12 894 23 079 12 611 21 961 12 438 21 524 12 361 21 700 12 857 20 615 12 735 19 995 12 164 19 136 11 612 19 086 11 494 18 686 11 069 18 123 10 922 17 384 10 786 17 163 11 160 16 889 11 448 16 619 11 259 16 375 10 778 16 341 10 459
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
5 213 19 4 827 18 4 883 17 4 616 16 4 441 17 4 397 18 4 156 25 3 998 33 3 898 32 3 727 34 3 562 28 3 387 28 3 265 30 3 202 0 3 042 0 3 016 0 3 006 0
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
268 224 242 203 175 221 180 219 112 211 165 213 189 246 287 218 348 109 651 128 456 123 522 160 519 131 576 113 544 119 553 115 643 177
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
18 813 3 622 18 016 3 846 18 389 3 830 18 012 4 228 17 663 3 859 17 564 3 322 17 537 3 281 16 826 3 539 16 526 3 383 16 426 3 099 16 342 3 103 15 790 3 203 15 709 3 018 17 549 2 873 16 218 2 855 15 857 2 832 15 763 2 861
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
139 603 35 953 137 311 34 050 135 246 34 851 133 888 33 871 134 328 33 849 135 099 35 607 131 170 34 937 128 682 34 657 127 669 34 261 127 887 33 542 125 998 33 168 124 667 33 781 122 267 32 382 124 528 30 847 121 106 31 566 118 648 30 941 117 643 31 293
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
149 396 147 386 146 364 146 375 143 373 143 374 144 378 147 380 153 401 154 388 150 404 152 405 150 381 154 362 151 365 152 375 154 390
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
37 468 8 356 38 202 7 326 37 237 8 158 38 611 7 528 39 519 7 172 41 712 7 754 39 709 8 532 40 076 9 236 39 777 8 645 39 794 8 418 39 428 9 150 39 487 9 667 38 448 8 928 37 900 8 485 37 289 10 194 36 587 9 932 35 412 10 408
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
10 335 15 050 9 641 14 706 9 671 14 619 9 354 14 410 8 647 14 705 9 477 16 171 9 451 14 881 9 400 13 926 9 165 14 336 9 816 14 364 9 174 13 416 9 312 13 633 8 529 13 151 8 575 12 146 8 546 11 056 8 068 10 838 8 196 10 640
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
35 100 3 238 34 827 3 284 34 655 3 337 32 808 3 375 33 021 3 740 32 315 3 730 31 659 3 758 30 760 3 762 30 796 3 778 30 788 3 884 30 923 3 861 30 634 3 897 30 377 3 694 31 338 3 766 30 556 3 856 30 294 3 825 30 548 3 936
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
32 248 5 057 31 071 4 622 29 860 4 534 29 533 4 350 30 312 4 245 29 344 4 006 28 383 3 778 27 123 3 624 27 058 3 522 26 583 3 171 26 058 2 988 25 387 2 784 25 475 2 850 25 621 2 718 25 173 2 708 24 356 2 795 23 993 2 807
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
5 141 91 4 758 88 4 814 86 4 589 44 4 421 38 4 383 32 4 153 29 4 001 29 3 900 29 3 733 29 3 561 28 3 396 19 3 271 22 3 202 3 041 3 015 3 005
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
330 162 283 162 289 107 288 111 267 55 272 106 333 101 326 181 255 204 365 415 297 282 351 330 306 342 318 370 303 361 308 360 391 429
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
18 832 3 603 18 382 3 476 18 574 3 646 18 559 3 678 17 998 3 521 17 453 3 434 17 338 3 480 16 849 3 519 16 565 3 346 16 654 2 873 16 407 3 039 15 948 3 046 15 711 3 014 17 420 3 000 16 047 3 026 15 868 2 816 15 944 2 683
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
- 13 268 13 271- 14 496 14 497- 14 047 14 055- 14 272 14 276- 14 633 14 638- 15 172 15 169- 15 024 15 025- 14 600 14 595- 14 589 14 580- 14 518 14 512- 14 732 14 734- 14 972 14 969- 15 138 15 141- 15 216 15 220- 15 268 15 270- 14 907 14 916- 15 185 15 185

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)