01 Latvijas Bankas monetārie rādītāji
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2014
02 / 2014
03 / 2014
04 / 2014
05 / 2014
06 / 2014
07 / 2014
08 / 2014
09 / 2014
10 / 2014
11 / 2014
12 / 2014
01 / 2015
02 / 2015
03 / 2015
04 / 2015
05 / 2015
06 / 2015
07 / 2015
08 / 2015
09 / 2015
10 / 2015
11 / 2015
12 / 2015
01 / 2016
02 / 2016
03 / 2016
04 / 2016
05 / 2016
06 / 2016
07 / 2016
08 / 2016
09 / 2016
10 / 2016
11 / 2016
12 / 2016
01 / 2017
02 / 2017
03 / 2017
04 / 2017
05 / 2017
06 / 2017
07 / 2017
08 / 2017
09 / 2017
10 / 2017
11 / 2017
12 / 2017
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē
5 831.9 5 905.9 5 852.2 5 692.5 5 785.1 4 762.3 4 528.9 4 492.1 4 627.5 4 429.1 4 617.1 6 381.1 5 105.7 5 716.5 5 826.0 6 485.8 6 573.3 6 696.0 6 799.1 6 826.1 7 199.9 7 238.1 7 511.1 8 964.8 8 079.6 8 249.6 7 678.8 7 924.1 7 868.5 7 251.1 7 887.5 7 810.6 8 122.5 8 446.8 8 507.6 8 453.7 8 109.5 8 201.1 8 020.7 8 545.8 8 254.9 8 305.4 8 120.4 8 377.1 8 477.5 9 433.7 9 381.4 10 143.0 9 928.9 9 391.9 9 702.3 10 128.2 9 696.7 9 729.3 8 461.7 8 679.0 8 673.9 8 842.0
Skaidrā nauda apgrozībā
3 779.6 3 727.9 3 715.4 3 736.3 3 745.6 3 753.7 3 783.0 3 789.9 3 788.6 3 803.0 3 824.7 3 957.7 3 883.8 3 894.7 3 929.1 3 966.3 3 986.1 4 023.6 4 079.3 4 070.2 4 063.0 4 068.9 4 087.7 4 180.4 4 103.3 4 104.6 4 132.8 4 142.2 4 156.3 4 191.1 4 231.2 4 217.5 4 229.7 4 250.2 4 256.3 4 262.6 4 199.3 4 206.7 4 217.5 4 256.8 4 260.0 4 300.4 4 322.7 4 317.7 4 326.7 4 339.9 4 334.2 4 430.0 4 332.3 4 333.1 4 394.7 4 403.7 4 422.1 4 461.3 4 492.0 4 505.7 4 513.8 4 531.5
Kredītiestāžu tekošie konti
1 417.3 1 218.9 1 191.8 1 206.2 999.5 1 008.6 745.9 702.2 838.9 626.1 792.4 2 073.4 1 221.9 1 821.8 1 896.9 2 519.5 2 587.2 2 672.4 2 719.8 2 755.9 3 136.9 3 169.2 3 423.4 4 784.4 3 976.3 4 145.0 3 546.0 3 781.9 3 712.2 3 060.0 3 656.3 3 593.1 3 892.8 4 196.6 4 251.3 4 191.1 3 910.2 3 994.4 3 803.2 4 289.0 3 994.9 4 005.0 3 797.7 4 059.4 4 150.8 5 093.8 5 047.2 5 713.0 5 596.6 5 058.8 5 307.6 5 724.5 5 274.6 5 268.0 3 969.7 4 173.3 4 160.1 4 310.5
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības
635.0 959.1 945.0 750.0 1 040.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kredīti
1 683.9 1 595.5 1 615.9 1 611.7 1 583.2 1 577.6 1 586.4 1 577.2 1 656.9 1 628.8 1 634.4 1 671.7 1 987.3 2 069.1 2 285.9 2 437.8 2 659.7 2 902.1 3 103.0 3 132.6 3 325.2 3 554.9 3 676.3 3 822.7 4 155.2 4 776.3 5 062.1 5 337.6 5 615.2 5 882.5 6 144.2 6 308.0 6 388.7 6 647.3 6 839.0 6 944.9 7 059.7 6 741.2 7 011.0 7 239.5 7 402.1 7 039.6 7 683.3 7 818.3 8 004.5 8 176.4 8 539.4 8 731.4 8 834.4 9 171.0 8 937.3 9 013.3 9 071.9 8 967.8 9 035.5 9 066.9 9 123.0 9 173.9
Eiro zonas MFI
522.8 434.8 451.6 487.8 493.3 483.5 497.2 496.2 564.9 560.7 557.5 571.5 673.8 690.8 730.1 713.5 721.0 753.5 757.9 714.9 732.0 760.1 767.6 774.7 739.3 741.3 629.4 663.8 687.8 679.0 694.7 690.8 528.2 572.6 607.0 548.5 520.8 530.2 523.2 519.9 530.6 524.8 504.6 499.2 495.1 482.8 509.6 506.8 506.5 746.2 491.5 478.6 504.6 302.2 338.1 275.1 273.5 305.0
Eiro zonas valdības sektoram
298.6 298.7 283.2 273.0 273.6 272.7 272.7 274.1 273.5 281.2 281.1 306.5 505.6 518.6 597.7 773.2 1 030.5 1 064.5 1 065.2 1 051.7 1 129.7 1 142.8 1 133.4 1 139.1 1 312.1 1 724.7 1 973.3 1 981.2 2 015.0 2 063.7 2 092.8 2 124.2 2 270.1 2 289.9 2 254.1 2 270.5 2 242.4 1 698.1 1 746.0 1 794.1 1 824.1 1 297.1 1 822.9 1 846.5 1 871.4 1 899.9 2 055.1 2 099.3 2 130.1 2 162.4 2 120.3 2 136.9 2 172.6 2 221.0 2 255.9 2 268.3 2 269.3 2 280.7
Citiem eiro zonas rezidentiem
862.5 862.0 881.1 850.9 816.3 821.4 816.5 806.9 818.5 786.9 795.8 793.7 807.9 859.7 958.1 951.1 908.2 1 084.1 1 279.9 1 366.0 1 463.5 1 652.0 1 775.3 1 908.9 2 103.8 2 310.3 2 459.4 2 692.6 2 912.4 3 139.8 3 356.7 3 493.0 3 590.4 3 784.8 3 977.9 4 125.9 4 296.5 4 512.9 4 741.8 4 925.5 5 047.4 5 217.7 5 355.8 5 472.6 5 638.0 5 793.7 5 974.7 6 125.3 6 197.8 6 262.4 6 325.5 6 397.8 6 394.7 6 444.6 6 441.5 6 523.5 6 580.2 6 588.2
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas
2 768.3 2 734.1 2 752.2 2 729.0 2 813.4 2 796.3 2 815.4 2 830.6 2 837.6 2 798.4 2 764.3 2 867.1 3 296.7 3 183.8 3 237.8 3 113.4 3 248.4 3 189.3 3 193.1 3 264.7 3 358.9 3 417.8 3 430.2 3 327.1 3 451.3 3 494.5 3 246.5 3 294.3 3 350.0 3 344.4 3 123.9 3 119.8 3 475.1 3 496.3 3 540.3 3 470.9 3 416.7 3 540.9 3 459.5 3 407.2 3 424.9 3 460.5 3 473.3 3 537.7 3 611.8 3 660.1 3 968.6 3 940.9 3 813.3 3 927.2 3 909.0 3 993.5 4 042.6 3 952.5 3 956.2 3 979.3 3 976.7 4 071.7
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas
46.5 20.5 3.3 28.4 62.0 9.3 5.2 28.9 5.4 23.2 73.7 24.0 27.3 14.7 10.4 14.0 5.0 5.8 20.6 22.5 2.3 0.6 3.5 9.6 1.8 3.8 9.8 4.6 1.1 9.7 1.4 3.3 3.9 3.8 1.1 17.9 6.5 1.1 9.1 13.5 24.3 11.1 19.8 23.5 4.9 1.1 12.2 3.2 25.4 6.7 4.6 1.1 1.1 1.6 1.3 11.2 5.5 1.0

Kontakti

Vilnis Purviņš tālr.: 6702 2413 (konsultācijas par datiem).

Apraksts

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda Speciālo datu izplatīšanas standartu.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Datu publicēšanas kalendārs

Latvijas Bankas monetāro rādītāju publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)