01 TI datu valstu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
I / 2023
II / 2023
III / 2023
IV / 2023
I / 2024
[Sakļaut]Eiropas Savienība 27 (kopā)
12 092 12 471 12 628 12 769 13 186 13 460 13 748 17 024 17 290 17 574 18 153 18 445 19 218 19 749 20 488 20 448 20 913
 
AT Austrija
255 256 256 265 257 249 259 249 247 251 256 289 331 327 328 330 352
BE Beļģija
75 76 77 77 45 46 47 49 78 80 78 83 172 175 154 198 194
BG Bulgārija
17 17 17 13 14 14 13 2 5 6 6 8 17 17 18 18 17
CY Kipra
1 164 1 259 1 255 1 257 1 146 1 205 1 218 1 288 1 202 1 193 1 354 1 339 1 412 1 381 1 388 1 406 1 330
CZ Čehija
73 74 74 74 55 63 56 55 59 59 60 56 60 59 60 53 59
DE Vācija
1 044 1 069 1 084 1 175 1 242 1 260 1 243 1 239 1 335 1 354 1 361 1 378 1 492 1 506 1 516 1 477 1 522
DK Dānija
596 624 638 654 702 685 710 691 749 761 810 824 900 897 975 933 924
EE Igaunija
2 159 2 201 2 234 2 221 2 361 2 439 2 503 2 618 2 740 2 798 2 885 2 939 3 070 3 096 3 478 3 374 3 396
ES Spānija
9 13 15 21 15 16 18 18 14 14 17 18 9 9 13 15 14
FI Somija
465 455 451 457 355 366 366 365 419 424 440 429 429 427 418 418 443
FR Francija
127 129 121 118 125 132 139 142 157 165 170 159 158 177 178 187 197
GR Grieķija
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HR Horvātija
0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1- 1 1 4 2 1 0
HU Ungārija
7 9 9 8 13 13 14 13 11 10 11 15 11 8 8 2 6
IE Īrija
17 48 94 37 30 56 86 85 30 48 51 19 37 65 73 34 75
IT Itālija
78 79 80 75 66 64 65 64 68 78 78 78 78 181 74 54 139
LT Lietuva
1 034 1 156 1 141 1 261 1 207 1 379 1 399 1 604 1 639 1 694 1 716 1 743 1 830 1 841 1 894 1 904 2 062
LU Luksemburga
754 838 745 667 881 852 857 829 797 797 778 765 766 876 793 705 716
MT Malta
377 382 387 399 406 412 427 431 449 469 443 455 473 466 477 488 524
NL Nīderlande
1 136 1 063 1 088 997 1 102 1 086 1 091 1 051 1 109 1 131 1 164 1 173 1 172 1 149 1 178 1 212 1 271
PL Polija
135 134 148 151 142 144 154 145 159 168 178 165 216 214 236 249 273
PT Portugāle
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
RO Rumānija
3 3 6 9 9 8 11 10 11 10 10 14 5 6 10 12 11
SE Zviedrija
2 516 2 536 2 657 2 779 2 946 2 901 3 001 6 005 5 944 5 996 6 216 6 429 6 509 6 798 7 152 7 312 7 320
SI Slovēnija
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SK Slovākija
1 1 1 1 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 15
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
48 49 49 51 51 52 52 53 53 53 54 54 53 51 48 49 48
[Izvērst]Ārpus ES 27
4 049 4 028 4 036 4 030 3 930 4 155 4 309 4 172 4 257 4 042 4 178 4 119 4 056 4 015 4 058 4 028 4 146
Kopā
16 141 16 499 16 664 16 799 17 116 17 615 18 056 21 196 21 547 21 616 22 331 22 564 23 274 23 764 24 546 24 476 25 060

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)