01 TI datu valstu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
[Sakļaut]Eiropas Savienība 27 (kopā)
11 548 11 614 11 884 12 134 12 063 12 441 12 581 12 753 13 092 13 381 13 608 16 781
 
AT Austrija
241 243 251 246 255 257 256 262 254 248 261 253
BE Beļģija
83 89 94 76 75 76 77 77 45 46 47 50
BG Bulgārija
20 21 22 17 17 17 17 19 21 20 19 2
CY Kipra
1 170 1 146 1 183 1 203 1 157 1 252 1 248 1 251 1 137 1 193 1 198 1 261
CZ Čehija
20 17 18 69 73 74 74 74 55 63 56 39
DE Vācija
729 984 979 1 025 1 044 1 069 1 084 1 175 1 242 1 260 1 242 1 244
DK Dānija
572 570 586 587 574 601 614 626 663 648 702 683
EE Igaunija
2 016 2 060 2 118 2 168 2 159 2 201 2 234 2 269 2 390 2 462 2 478 2 560
ES Spānija
232 11 15 10 9 13 15 22 16 17 18 18
FI Somija
526 534 532 490 487 477 476 481 390 411 366 365
FR Francija
124 128 135 127 130 132 124 121 129 139 146 152
GR Grieķija
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HR Horvātija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HU Ungārija
7 7 7 7 7 9 9 8 13 13 13 13
IE Īrija
14 32 51 50 17 48 94 37 43 60 91 88
IT Itālija
79 77 78 74 78 79 80 75 65 63 64 63
LT Lietuva
1 009 1 066 1 088 1 055 1 035 1 157 1 142 1 254 1 197 1 370 1 420 1 518
LU Luksemburga
870 876 858 831 754 838 745 662 875 846 816 772
MT Malta
416 348 345 349 346 349 353 365 378 382 395 415
NL Nīderlande
1 095 1 059 1 097 1 132 1 142 1 070 1 093 1 002 1 034 1 019 1 036 1 028
PL Polija
115 124 131 130 134 133 147 151 142 144 154 146
PT Portugāle
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO Rumānija
- 2- 1 3 3 3 3 6 11 10 9 12 10
SE Zviedrija
2 165 2 179 2 243 2 435 2 516 2 536 2 641 2 758 2 926 2 900 3 003 6 032
SI Slovēnija
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SK Slovākija
1 1 1 1 1 1 1 1 15 15 15 15
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
45 44 45 47 48 49 49 51 51 52 52 53
[Izvērst]Ārpus ES 27
3 852 3 740 3 897 3 867 4 029 4 008 3 970 3 975 3 895 4 098 4 239 4 183
Kopā
15 400 15 354 15 781 16 000 16 092 16 449 16 551 16 727 16 987 17 479 17 847 20 964

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)