02 TI datu darbības veidu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Sekcijas kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE sekcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
NACE sekcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
I / 2023
II / 2023
III / 2023
IV / 2023
A  LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
649 642 642 669 691 697 719 715 763 748 764 795 850 846 852 916 1 001 1 006 1 015 1 017
B  IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
110 115 117 125 124 130 138 136 156 159 162 159 156 162 172 167 162 167 166 182
C  APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
1 853 1 828 1 904 1 906 1 852 1 936 1 990 1 977 2 115 2 257 2 339 2 354 2 413 2 530 2 749 2 775 2 914 3 004 3 112 3 158
D  ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA
566 561 545 547 518 563 563 567 586 602 618 693 612 604 607 629 618 671 891 737
E  ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 17 16 16 15 19 27 27 27 27
F  BŪVNIECĪBA
510 506 506 471 434 428 431 436 400 396 402 386 400 416 436 432 457 461 419 389
G  VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS
2 418 2 350 2 438 2 503 2 505 2 499 2 461 2 617 2 756 2 922 3 074 2 923 3 103 2 842 2 999 2 941 3 250 3 217 3 280 3 109
H  TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
795 782 790 789 807 847 721 717 749 734 738 720 744 744 749 757 832 820 799 781
I  IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
208 216 214 219 219 218 217 214 169 166 171 164 207 227 232 230 226 219 218 222
J  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI
516 508 508 529 545 555 602 616 637 625 618 642 674 626 624 673 804 755 747 783
K  FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS
3 753 3 733 3 814 3 898 3 930 4 109 4 161 4 145 4 224 4 260 4 299 3 336 3 286 3 355 3 412 3 477 3 469 3 601 3 798 3 829
L  OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
2 514 2 557 2 592 2 662 2 667 2 651 2 658 2 636 2 670 2 845 2 890 3 132 3 234 3 266 3 302 3 204 3 294 3 341 3 330 3 269
M  PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
282 301 342 268 306 316 356 340 508 469 526 4 492 4 411 4 482 4 615 4 735 4 713 5 003 5 279 5 478
N  ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA
215 219 222 218 223 229 222 223 261 263 260 245 276 278 284 257 271 259 256 255
P  IZGLĪTĪBA
24 24 24 24 24 24 25 25 19 19 21 20 17 17 16 17 18 18 18 19
Q  VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
5 5 5 8 8 6 6 6 11 11 12 12 11 11 11 11 12 12 8 8
R  MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA
143 139 150 142 128 123 156 158 196 188 187 188 195 204 227 232 252 234 238 240
S  CITI PAKALPOJUMI
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X  Neklasificēta darbība
854 918 1 018 1 065 1 148 1 158 1 230 1 259 885 939 966 918 939 987 1 028 1 093 953 949 942 971
Kopā
15 425 15 414 15 840 16 050 16 141 16 499 16 664 16 799 17 116 17 615 18 056 21 196 21 547 21 616 22 331 22 564 23 274 23 764 24 546 24 476

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Lietots NACE 2.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)