01 MFI eiro izsniegto kredītu vidējās svērtās procentu likmes

0104 Nefinanšu sabiedrībām izsniegto kredītu ar mainīgo procentu likmi, ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu līdz 1 gadam un kredīta sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu procentu likmes (jaunajiem darījumiem)

 

Procentu likmes nav summējamas

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Datu veids - Jaunie darījumi
[Filtrēts]
Rezidences dalījums - Latvija
[Filtrēts]
Termiņa veids - Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Filtrēts]
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Termiņš
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Procentu likme (%)
Datu veids - Jaunie darījumi[Filtrēts]
Rezidences dalījums - Latvija[Filtrēts]
Termiņa veids - Ar procentu likmes darbības sākotnējo periodu[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Procentu likme (%)
Termiņš(Dilstoši)[Filtrēt]
Periods(Dilstoši)[Filtrēts]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēts]
[Sakļaut]ar mainīgo procentu likmi; līdz 1 gadam
03 / 2023
02 / 2023
01 / 2023
12 / 2022
11 / 2022
Kredīti nefinanšu sabiedrībām (apjoms ≤250 000 eiro) ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu
 6.35 6.38 5.74 5.27 5.11
t.sk. kredīti nefinanšu sabiedrībām (apjoms ≤250 000 eiro) ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu ar nodrošinājumu vai garantiju
 6.47 6.54 5.86 5.36 5.17
Kredīti nefinanšu sabiedrībām (apjoms 250 001–1 000 000 eiro) ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu
 6.78 5.90 5.39 5.26 4.94
t.sk. kredīti nefinanšu sabiedrībām (apjoms 250 001–1 000 000 eiro) ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu ar nodrošinājumu vai garantiju
 7.89 6.19 5.69 5.52 4.91
Kredīti nefinanšu sabiedrībām (apjoms >1 000 000 eiro) ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu
 5.95 4.87 5.17 5.18 3.90
t.sk. kredīti nefinanšu sabiedrībām (apjoms >1 000 000 eiro) ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu ar nodrošinājumu vai garantiju
 6.01 5.28 5.59 5.51 3.93

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 220 "Statistisko datu par monetāro finanšu iestāžu procentu likmēm sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (
statistika@bank.lv).

Piezīmes
1) Procentu likmes nav summējamas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.00", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.005, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "
Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".
6) Jaunais darījums ir pārskata periodā no jauna noslēgts tāds līgums starp MFI un mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību par finanšu pakalpojuma sniegšanu, kurā pirmo reizi noteikta kredīta procentu likme. Pārskatītais kredīts arī ir jaunais darījums.
7) Jaunos kredītus, izņemot atjaunojamos kredītus, pārsnieguma kredītus un norēķinu karšu divu posmu kredītus, klasificē pēc procentu likmes darbības sākotnējā perioda.
8) Procentu likmes darbības sākotnējais periods ir līgumā noteiktais laika periods no kredīta izsniegšanas brīža līdz procentu likmes pārmaiņu datumam. Šis periods var būt īsāks par kredīta sākotnējo termiņu vai vienāds ar to.
9) Pārsnieguma kredītu, atjaunojamo kredītu un norēķinu kartes divu posmu kredītu procentu likmes aprēķina, izmantojot pārskata mēneša pēdējās dienas bilances atlikumu (atlikums dienas beigās).
10) Kopējā faktiskā gada izmaksu procentu likme ietver kredīta kopējās izmaksas. Kopējās izmaksas sastāv no procentu izmaksu daļas un citu (saistīto) izmaksu daļas, piemēram, maksa par izziņām, administrācijas, dokumentu sagatavošanas, garantiju un citas izmaksas.

MFI procentu likmju statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Procentu likme (%)