01 MFI eiro izsniegto kredītu vidējās svērtās procentu likmes

0105 Nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību atjaunojamais un pārsnieguma kredīts un norēķinu karšu divu posmu kredīts

 

Procentu likmes nav summējamas

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Datu veids - Jaunie darījumi
[Filtrēts]
Rezidences dalījums - Latvija
[Filtrēts]
Termiņa veids - Nesadalīts termiņš
[Filtrēts]
Termiņš - lietots filtrs
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Filtrēts]
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Procentu likme (%)
Datu veids - Jaunie darījumi[Filtrēts]
Rezidences dalījums - Latvija[Filtrēts]
Termiņa veids - Nesadalīts termiņš[Filtrēts]
Termiņš - lietots filtrs[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Procentu likme (%)
Periods(Dilstoši)[Filtrēts]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēts]
02 / 2024
01 / 2024
12 / 2023
11 / 2023
10 / 2023
09 / 2023
08 / 2023
07 / 2023
06 / 2023
05 / 2023
04 / 2023
03 / 2023
02 / 2023
01 / 2023
Mājsaimniecību atjaunojamais un pārsnieguma kredīts
 15.77 15.77 15.46 16.02 16.14 16.00 15.94 15.87 15.61 15.91 15.81 16.00 16.25 16.29
Mājsaimniecību norēķinu karšu divu posmu kredīts
 18.92 18.92 18.91 18.93 18.96 19.00 19.01 19.04 19.08 19.08 19.13 19.14 19.18 19.19
Nefinanšu sabiedrību atjaunojamais un pārsnieguma kredīts
 6.34 6.33 6.41 6.38 6.28 6.20 6.00 5.91 5.77 5.55 5.32 5.15 4.63 4.40
Nefinanšu sabiedrību norēķinu karšu divu posmu kredīts
 19.00 18.85 18.92 18.91 18.84 18.91 18.93 18.83 18.67 18.61 18.66 18.74 18.72 18.82

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar 2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 220 "Statistisko datu par monetāro finanšu iestāžu procentu likmēm sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (
statistika@bank.lv).

Piezīmes
1) Procentu likmes nav summējamas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.00", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.005, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "
Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".
6) Jaunais darījums ir pārskata periodā no jauna noslēgts tāds līgums starp MFI un mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību par finanšu pakalpojuma sniegšanu, kurā pirmo reizi noteikta kredīta procentu likme. Pārskatītais kredīts arī ir jaunais darījums.
7) Jaunos kredītus, izņemot atjaunojamos kredītus, pārsnieguma kredītus un norēķinu karšu divu posmu kredītus, klasificē pēc procentu likmes darbības sākotnējā perioda.
8) Procentu likmes darbības sākotnējais periods ir līgumā noteiktais laika periods no kredīta izsniegšanas brīža līdz procentu likmes pārmaiņu datumam. Šis periods var būt īsāks par kredīta sākotnējo termiņu vai vienāds ar to.
9) Pārsnieguma kredītu, atjaunojamo kredītu un norēķinu kartes divu posmu kredītu procentu likmes aprēķina, izmantojot pārskata mēneša pēdējās dienas bilances atlikumu (atlikums dienas beigās).
10) Kopējā faktiskā gada izmaksu procentu likme ietver kredīta kopējās izmaksas. Kopējās izmaksas sastāv no procentu izmaksu daļas un citu (saistīto) izmaksu daļas, piemēram, maksa par izziņām, administrācijas, dokumentu sagatavošanas, garantiju un citas izmaksas.

MFI procentu likmju statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Procentu likme (%)