02 MFI eiro piesaistīto nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību noguldījumu vidējās svērtās procentu likmes

0202 Noguldījumu procentu likmes (atlikumiem)

 

Procentu likmes nav summējamas

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Datu veids - Darījumu atlikumi
[Filtrēts]
Rezidences dalījums - Latvija
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Termiņš
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Procentu likme (%)
Datu veids - Darījumu atlikumi[Filtrēts]
Rezidences dalījums - Latvija[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Procentu likme (%)
Periods(Dilstoši)[Filtrēts]
Termiņš(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]06 / 2022
[Sakļaut]05 / 2022
[Sakļaut]04 / 2022
uz nakti
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāku par 2 gadiem
līdz 3 mēnešiem
uz nakti
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāku par 2 gadiem
līdz 3 mēnešiem
uz nakti
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāku par 2 gadiem
līdz 3 mēnešiem
Mājsaimniecību noguldījumi uz nakti
 0.00 0.00 0.00
Mājsaimniecību noguldījumi ar noteikto termiņu
 0.39 0.96 1.39 0.41 0.94 1.39 0.41 0.93 1.39
Mājsaimniecību noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu
 0.02 0.02 0.02
Nefinanšu sabiedrību noguldījumi uz nakti
- 0.02- 0.02- 0.02
Nefinanšu sabiedrību noguldījumi ar noteikto termiņu
 0.07 0.85 0.92 0.20 0.85 0.92 0.15 0.83 0.92
Nefinanšu sabiedrību noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu
 0.00 0.00 0.00

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 133 "Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (
statistika@bank.lv).

Piezīmes
1) Procentu likmes nav summējamas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.00", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.005, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "
Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".
6) Jaunais darījums ir pārskata periodā no jauna noslēgts tāds līgums starp MFI un mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību par finanšu pakalpojuma sniegšanu, kurā pirmo reizi noteikta noguldījuma procentu likme. Pārskatītais noguldījums arī ir jaunais darījums.

MFI procentu likmju statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Procentu likme (%)