03 TI mēneša datu tabulas (darījumi)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
09 / 2021
10 / 2021
11 / 2021
12 / 2021
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
N 30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
- 51 7 0 0 0- 20- 3- 4- 5- 31- 39 52 9 10 5- 6- 8 87 15 16 23 11 36 35 21 16 27- 34- 99- 25 33 31 33 2 649- 436- 253 19 4- 274 10 9- 5 81 73 78 58 43 41 53 41- 104
N 30080      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 35 19 18 7 8- 11 2 1- 1- 17- 21 69 3 3 5- 4- 4 84 7 7 8 7 33 10 16 16 17- 26- 94- 25 3 3 3 2 567- 332- 331 9 5 19- 6- 8- 7 12 11 10 5 7 6 4 3 9
N 30260      Reinvestētā peļņa
- 1 3- 3 2 1- 1 2 2 2 3- 2- 1 1 3- 4 3 1 8 2 3 8 5 4 27 3- 2 8 1 4 8 3 1 3 39- 147 35 27 16- 277 46 46 31 48 41 47 53 36 36 55 43- 108
N 30400      Parāda instrumenti
- 15- 15- 15- 9- 9- 9- 6- 6- 6- 16- 16- 16 4 4 4- 6- 6- 6 6 6 6- 1- 1- 1 3 3 3- 8- 8- 8 27 27 27 43 43 43- 17- 17- 17- 29- 29- 29 21 21 21 0 0 0- 5- 5- 5
N 30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
89 65- 29 51 23- 13 121 117 132 53 28 190 78 50 42 32 31 119 102 89 103 41 100 93 150 183 145 138 167 170 150 152 170 2 381- 520- 478 165 188- 34 105 108 102 226 199 193 76 60 43 185 149- 180
N 30580      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
25 6 11 7 27- 27 32 34 40 34 22 172 66 38 47- 2 2 72- 12- 18- 10 59 121 101 17 51 33 18 54 38- 3 5 8 2 396- 488- 477- 80- 43- 47- 27- 21- 11 35 37- 1 23 31 3 19 5 16
N 30800      Reinvestētā peļņa
81 76- 23 31- 17 0 68 62 70 34 21 2 28 28 11 0- 6 12 79 72 79 26 24 37 92 91 71 68 60 79 134 128 145 49 33 64 128 113- 105 103 99 83 149 120 152 126 102 113 157 134- 206
N 30940      Parāda instrumenti
- 17- 17- 17 13 13 13 22 22 22- 16- 16 16- 16- 16- 16 35 35 35 34 34 34- 44- 44- 44 42 42 42 52 52 52 18 18 18- 64- 64- 64 118 118 118 30 30 30 42 42 42- 73- 73- 73 10 10 10

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)