01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]IV / 2022
[Izvērst]III / 2022
[Izvērst]II / 2022
[Izvērst]I / 2022
[Izvērst]IV / 2021
[Izvērst]III / 2021
[Izvērst]II / 2021
[Izvērst]I / 2021
[Izvērst]IV / 2020
[Izvērst]III / 2020
[Izvērst]II / 2020
[Izvērst]I / 2020
[Izvērst]IV / 2019
[Izvērst]III / 2019
[Izvērst]II / 2019
[Izvērst]I / 2019
[Izvērst]IV / 2018
[Izvērst]III / 2018
[Izvērst]II / 2018
[Izvērst]I / 2018
[Izvērst]IV / 2017
[Izvērst]III / 2017
[Izvērst]II / 2017
[Izvērst]I / 2017
[Izvērst]IV / 2016
[Izvērst]III / 2016
[Izvērst]II / 2016
[Izvērst]I / 2016
[Izvērst]IV / 2015
[Izvērst]III / 2015
[Izvērst]II / 2015
[Izvērst]I / 2015
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]Nefinanšu sabiedrības
[Izvērst]Finanšu sabiedrības
[Izvērst]Valdība
[Izvērst]Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
31 490 76 979 20 587 37 739 166 796 59 342 221 922 218 448 214 677 212 807 203 759 197 621 194 571 190 009 188 637 184 655 175 319 177 493 177 369 173 829 173 844 170 415 171 066 169 054 170 187 171 690 166 999 165 701 163 659 161 575 159 630 159 610 155 582 151 759 151 567 148 796 147 957
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
915 915 548 1 513 1 494 1 464 1 430 1 389 607 599 616 635 634 614 587 593 560 545 533 509 521 515 518 522 527 554 542 555 557 531 515 516 528 545
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
8 029 17 392 5 902 13 744 45 067 17 032 60 146 59 488 57 382 55 470 55 304 54 142 53 836 52 567 51 075 49 401 45 366 45 866 45 226 45 033 45 968 45 445 45 151 45 947 46 505 49 473 47 805 48 901 48 219 48 064 48 264 48 977 47 273 46 524 47 419 46 312 45 754
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
95 22 402 13 221 22 730 7 924 29 679 30 063 30 166 30 913 30 700 30 124 30 378 29 799 29 993 29 393 25 496 26 383 26 565 25 850 25 382 24 362 24 306 23 647 23 231 25 592 24 316 23 233 23 356 23 822 22 199 22 542 21 223 20 282 19 144 18 456 18 356
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
4 563 19 436 2 581 619 27 198 8 720 36 133 35 236 34 740 34 981 35 092 34 862 34 838 34 925 35 541 34 883 35 037 35 177 35 559 35 532 35 323 35 143 37 975 36 331 34 991 34 325 34 294 33 893 33 847 33 280 33 433 33 294 32 747 32 025 32 697 32 474 32 566
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
7 283 15 233 8 303 14 228 45 047 19 818 63 065 61 858 61 080 60 935 52 158 50 694 48 685 47 030 45 936 44 694 43 294 43 452 43 326 42 580 42 392 41 433 40 557 39 972 40 357 39 660 38 770 37 854 37 151 35 623 35 056 34 335 34 383 33 976 33 567 33 031 32 751
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
182 70 9 7 143 7 404 22 7 173 7 110 7 588 7 824 7 452 7 251 6 948 6 690 6 282 6 054 5 590 5 994 5 716 5 454 5 257 4 875 4 902 4 635 4 463 4 424 4 186 4 033 3 934 3 761 3 593 3 429 3 310 3 157 3 005 2 962 2 925
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
11 327 1 2 342 236 479 385 437 418 522 253 358 310 345 356 405 481 538 459 485 434 396 398 309 358 409 474 534 847 670 769 733 765 757 751 903
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
11 327 1 206 3 778 1 782 18 093 5 043 23 734 22 813 21 821 20 836 21 142 19 689 18 928 18 073 18 830 19 241 19 517 19 552 19 845 18 360 18 492 18 191 17 270 17 604 19 816 17 341 16 697 16 787 16 063 15 635 15 861 15 708 15 382 14 516 14 461 14 282 14 159
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
66 398 76 711 26 498 7 753 177 360 48 779 221 922 218 448 214 677 212 807 203 759 197 621 194 571 190 009 188 637 184 655 175 319 177 493 177 369 173 829 173 844 170 415 171 066 169 054 170 187 171 690 166 999 165 701 163 659 161 575 159 630 159 610 155 582 151 759 151 567 148 796 147 957
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
548 548 915 1 513 1 494 1 464 1 430 1 389 607 599 616 635 634 614 587 593 560 545 533 509 521 515 518 522 527 554 542 555 557 531 515 516 528 545
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
47 881 3 155 51 035 11 064 60 146 59 488 57 382 55 470 55 304 54 142 53 836 52 567 51 075 49 401 45 366 45 866 45 226 45 033 45 968 45 445 45 151 45 947 46 505 49 473 47 805 48 901 48 219 48 064 48 264 48 977 47 273 46 524 47 419 46 312 45 754
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
444 420 12 657 13 521 17 133 29 679 30 063 30 166 30 913 30 700 30 124 30 378 29 799 29 993 29 393 25 496 26 383 26 565 25 850 25 382 24 362 24 306 23 647 23 231 25 592 24 316 23 233 23 356 23 822 22 199 22 542 21 223 20 282 19 144 18 456 18 356
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
15 952 5 751 4 315 6 862 32 880 3 039 36 133 35 236 34 740 34 981 35 092 34 862 34 838 34 925 35 541 34 883 35 037 35 177 35 559 35 532 35 323 35 143 37 975 36 331 34 991 34 325 34 294 33 893 33 847 33 280 33 433 33 294 32 747 32 025 32 697 32 474 32 566
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
37 731 13 285 1 800 52 816 12 049 63 065 61 858 61 080 60 935 52 158 50 694 48 685 47 030 45 936 44 694 43 294 43 452 43 326 42 580 42 392 41 433 40 557 39 972 40 357 39 660 38 770 37 854 37 151 35 623 35 056 34 335 34 383 33 976 33 567 33 031 32 751
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
7 322 42 7 364 62 7 173 7 110 7 588 7 824 7 452 7 251 6 948 6 690 6 282 6 054 5 590 5 994 5 716 5 454 5 257 4 875 4 902 4 635 4 463 4 424 4 186 4 033 3 934 3 761 3 593 3 429 3 310 3 157 3 005 2 962 2 925
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
123 122 85 330 247 479 385 437 418 522 253 358 310 345 356 405 481 538 459 485 434 396 398 309 358 409 474 534 847 670 769 733 765 757 751 903
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
12 148 1 930 3 897 891 18 866 4 270 23 734 22 813 21 821 20 836 21 142 19 689 18 928 18 073 18 830 19 241 19 517 19 552 19 845 18 360 18 492 18 191 17 270 17 604 19 816 17 341 16 697 16 787 16 063 15 635 15 861 15 708 15 382 14 516 14 461 14 282 14 159
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
- 34 908 268- 5 910 29 986- 10 564 10 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)