01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]II / 2021
[Sakļaut]I / 2021
[Sakļaut]IV / 2020
[Sakļaut]III / 2020
[Sakļaut]II / 2020
[Sakļaut]I / 2020
[Sakļaut]IV / 2019
[Sakļaut]III / 2019
[Sakļaut]II / 2019
[Sakļaut]I / 2019
[Sakļaut]IV / 2018
[Sakļaut]III / 2018
[Sakļaut]II / 2018
[Sakļaut]I / 2018
[Sakļaut]IV / 2017
[Sakļaut]III / 2017
[Sakļaut]II / 2017
[Sakļaut]I / 2017
[Sakļaut]IV / 2016
[Sakļaut]III / 2016
[Sakļaut]II / 2016
[Sakļaut]I / 2016
[Sakļaut]IV / 2015
[Sakļaut]III / 2015
[Sakļaut]II / 2015
[Sakļaut]I / 2015
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]Nefinanšu sabiedrības
[Izvērst]Finanšu sabiedrības
[Izvērst]Valdība
[Izvērst]Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
26 860 68 505 16 720 33 558 145 643 51 286 142 357 50 793 137 666 50 650 136 293 50 948 133 004 50 304 125 520 48 394 126 463 49 154 126 081 49 448 123 674 48 429 123 380 49 598 121 895 48 766 119 776 49 192 118 992 48 412 119 052 49 029 119 723 51 209 116 505 50 233 116 413 49 558 114 439 49 267 112 117 48 726 110 269 48 472 109 328 49 261 106 982 47 970 104 699 46 634 103 845 47 381 102 960 46 430 101 204 46 948
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
462 462 145 453 146 472 143 489 145 486 148 465 150 438 149 442 151 413 148 396 149 386 147 364 146 375 146 373 143 374 143 378 144 380 147 401 153 388 154 404 150 405 152 381 150 362 154 365 151 375 152 390 154
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
6 273 16 640 3 789 12 683 39 385 14 773 39 029 14 284 38 532 13 536 37 234 13 339 36 290 12 627 33 154 11 763 33 197 12 245 32 287 12 535 31 768 12 879 31 690 13 917 31 217 13 884 30 454 14 347 30 325 15 294 30 049 16 122 30 491 18 597 29 338 18 130 30 027 18 530 29 183 18 668 29 587 18 161 29 529 18 425 29 361 19 322 28 438 18 551 29 134 17 105 29 257 17 928 28 019 18 061 27 371 18 146
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
87 22 087 17 219 22 410 7 715 21 958 8 355 21 497 8 272 21 138 8 870 20 072 9 321 17 298 8 193 17 714 8 686 17 647 8 943 17 500 8 361 17 513 7 872 17 373 6 991 17 364 6 945 17 099 6 553 17 279 5 953 19 039 6 549 17 790 6 547 16 775 6 478 17 014 6 358 17 203 6 623 15 951 6 260 16 364 6 183 15 700 5 531 14 651 5 625 13 546 5 594 13 437 5 016 12 710 5 656
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
4 432 17 785 2 274 771 25 262 9 641 25 270 9 504 24 051 10 379 24 741 10 314 24 341 9 962 24 477 10 173 24 324 10 309 24 756 10 295 24 763 10 308 24 830 10 641 25 623 10 895 25 865 11 096 26 099 9 434 26 292 9 553 25 762 9 316 26 063 9 527 26 492 8 831 26 401 8 773 25 102 8 971 25 184 9 042 24 890 9 098 24 397 9 161 23 519 9 054 23 743 9 177 23 758 9 133 23 755 9 203
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
6 179 10 155 7 591 11 734 35 659 14 828 34 071 14 410 33 013 14 036 32 099 13 774 30 935 13 693 29 838 13 450 30 092 13 310 30 172 13 101 29 790 12 787 29 580 12 853 28 729 12 637 28 120 12 379 27 612 12 308 27 455 12 853 26 763 12 861 26 613 12 130 26 217 11 609 25 625 11 461 24 481 11 105 24 093 10 929 23 506 10 796 23 206 11 143 22 512 11 430 22 248 11 288 22 184 10 819 22 186 10 537
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
134 72 8 6 994 7 208 12 6 906 12 6 642 16 6 237 14 6 011 13 5 548 14 5 950 14 5 676 15 5 408 18 5 214 19 4 832 18 4 876 17 4 609 16 4 433 17 4 398 18 4 153 25 3 998 27 3 894 27 3 725 28 3 557 28 3 392 28 3 272 30 3 140 2 991 2 945 2 916 0
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
1 54 0 1 56 199 163 194 152 192 156 191 191 167 217 198 310 171 321 217 269 189 268 224 242 191 174 221 178 219 96 211 157 201 160 246 256 218 304 230 598 249 417 252 481 287 476 257 527 238 504 253 505 247 594 308
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
9 754 1 250 3 041 1 156 15 201 3 973 14 507 3 888 13 307 4 076 14 199 4 301 14 678 4 373 14 523 4 453 14 438 4 270 14 780 4 191 13 763 3 739 13 889 3 923 13 493 4 003 12 559 4 041 12 695 4 442 13 075 4 177 12 739 3 524 12 010 3 484 12 268 3 718 11 617 3 597 11 033 3 435 11 134 3 386 10 929 3 395 11 112 3 147 10 854 3 028 11 191 2 990 11 737 3 002 11 282 2 944
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
57 513 68 573 22 183 6 885 155 154 41 777 152 428 40 725 148 411 39 906 147 845 39 392 145 060 38 246 138 294 35 620 139 162 36 462 139 070 36 458 136 314 35 796 136 084 36 897 135 434 35 232 133 428 35 533 132 661 34 736 133 350 34 729 134 038 36 892 130 906 35 831 130 579 35 392 128 500 35 211 126 271 34 575 124 808 33 930 124 032 34 572 121 825 33 126 119 837 31 492 119 464 31 757 118 379 31 003 116 719 31 431
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
145 145 462 146 453 143 472 145 489 148 486 150 465 149 438 151 442 148 413 149 396 147 386 146 364 146 375 143 373 143 374 144 378 147 380 153 401 154 388 150 404 152 405 150 381 154 362 151 365 152 375 154 390
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
44 183 2 099 46 282 7 878 45 808 7 506 44 416 7 653 43 059 7 514 41 505 7 409 37 753 7 162 38 004 7 437 37 334 7 489 37 199 7 452 37 227 8 378 37 751 7 349 36 617 8 183 38 066 7 554 38 970 7 199 41 279 7 812 38 893 8 578 39 276 9 282 39 170 8 683 39 386 8 362 38 754 9 202 38 879 9 806 37 945 9 046 37 666 8 572 36 893 10 290 36 145 9 933 35 107 10 407
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
417 191 11 588 12 196 17 930 12 448 17 869 12 282 17 487 12 803 17 201 12 966 16 427 10 993 14 497 11 538 14 864 11 694 14 893 10 924 14 937 10 336 15 050 9 643 14 722 9 671 14 636 9 208 14 443 8 497 14 734 9 349 16 237 9 331 15 007 9 204 14 048 8 963 14 411 9 417 14 412 8 788 13 421 8 914 13 637 8 080 13 151 8 130 12 146 8 081 11 056 7 614 10 838 7 727 10 640
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
15 554 6 082 4 254 6 130 32 020 2 884 31 782 2 991 31 482 2 947 31 949 3 105 31 151 3 151 31 609 3 044 31 604 3 031 31 911 3 139 31 859 3 210 32 315 3 157 33 226 3 292 33 634 3 326 32 181 3 352 32 110 3 737 31 286 3 794 31 917 3 676 31 701 3 621 31 363 3 809 30 223 3 849 30 495 3 728 30 236 3 751 30 049 3 510 28 921 3 650 29 211 3 707 29 277 3 614 29 223 3 735
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
31 164 9 084 1 461 41 709 8 776 40 509 7 975 39 785 7 267 39 071 6 804 38 227 6 406 37 431 5 861 37 365 6 039 37 496 5 780 37 012 5 567 37 093 5 343 36 463 4 907 35 700 4 799 35 306 4 613 35 805 4 504 35 239 4 383 34 558 4 182 33 814 4 012 33 171 3 918 32 003 3 585 31 641 3 382 31 100 3 205 31 077 3 272 30 821 3 122 30 494 3 042 29 869 3 131 29 592 3 128
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
7 154 7 154 66 6 860 58 6 592 67 6 192 59 5 957 65 5 497 63 5 902 61 5 631 59 5 363 65 5 142 91 4 761 88 4 806 86 4 580 45 4 411 39 4 385 32 4 148 29 3 995 29 3 891 29 3 725 29 3 557 29 3 401 20 3 279 23 3 139 2 991 2 945 2 917
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
40 71 116 227 28 264 93 249 93 261 89 241 118 279 134 273 209 337 203 279 179 330 162 271 162 287 107 284 111 252 55 251 106 305 101 293 181 331 204 432 415 387 282 439 330 391 342 393 370 396 361 391 360 474 429
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
10 338 1 808 2 520 755 15 421 3 753 14 611 3 780 13 462 3 920 14 365 4 131 14 865 4 184 14 582 4 394 14 327 4 383 14 516 4 453 13 530 3 973 13 492 4 320 13 172 4 326 12 567 4 032 12 890 4 243 13 162 4 088 12 106 4 154 11 610 3 880 12 149 3 839 11 458 3 756 10 931 3 535 11 036 3 482 10 911 3 418 10 854 3 401 10 613 3 270 11 247 2 936 11 986 2 752 11 525 2 702
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
- 30 653- 68- 5 463 26 673- 9 511 9 509- 10 071 10 068- 10 745 10 744- 11 552 11 556- 12 056 12 058- 12 774 12 774- 12 699 12 692- 12 989 12 990- 12 640 12 633- 12 704 12 701- 13 539 13 534- 13 652 13 659- 13 669 13 676- 14 298 14 300- 14 315 14 317- 14 401 14 402- 14 166 14 166- 14 061 14 056- 14 154 14 151- 14 539 14 542- 14 704 14 689- 14 843 14 844- 15 138 15 142- 15 619 15 624- 15 419 15 427- 15 515 15 517

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)