01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2021
2021 (kopā)
[Izvērst]2020
[Izvērst]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]III / 2021
[Izvērst]II / 2021
[Izvērst]I / 2021
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]Nefinanšu sabiedrības
[Izvērst]Finanšu sabiedrības
[Izvērst]Valdība
[Izvērst]Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
602 751 1 593 321 3 267 1 558 1 698 3 467 9 990 11 920 3 749- 1 910 10 033 7 437 3 272
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
385 385 386 0 0 771 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
243- 436 1 282 28 1 117- 53 332 1 094 2 490 7 034 371- 2 357 2 472 1 705- 286
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
- 3 114 0 1 112 426- 95 558 1 001 3 468 1 123- 985 2 792 3 398 3 627
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 32 391 158- 1 516- 239 77 146 500- 129- 286- 524 1 411 819- 1 346
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
31 331 46 24 432 318 645 697 2 092 2 500 1 402 1 029 1 656 490 1 096
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
4- 1 0 189 192 0 141 204 537 609 614 622 565 485 400
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 1- 19 0 0- 20- 76- 168- 96- 360- 612- 473- 723- 997- 794- 980
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
360- 14 107 80 533 796 766 864 2 959- 950 998 1 028 2 134 1 334 761
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
1 204 777 1 413 331 3 725 1 100 1 694 3 458 9 977 11 931 3 754- 1 922 10 034 7 441 3 256
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
386 386 385 0 0 771 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
538 156 694 370 329 1 092 2 485 7 037 372- 2 361 2 473 1 708- 292
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
- 10- 8 666 648- 112- 96 556 996 3 473 1 128- 984 2 791 3 407 3 627
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
38- 84 27 260 241 35 78 145 499- 121- 282- 526 1 413 818- 1 351
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
266 79 46 391 363 641 693 2 088 2 507 1 401 1 023 1 652 483 1 097
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
193 0 193- 1 141 203 536 610 616 626 566 490 398
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 25- 52- 3- 80- 17- 168- 95- 360- 615- 473- 721- 994- 794- 979
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
935 111 135 71 1 252 77 769 864 2 962- 960 992 1 021 2 133 1 329 756
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
- 602- 26 180- 10- 458 458 4 9 13- 11- 5 12- 1- 4 16

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)