01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2020
2020 (kopā)
[Izvērst]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]IV / 2020
[Izvērst]III / 2020
[Izvērst]II / 2020
[Izvērst]I / 2020
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
1 019- 187 3 510 8 059- 773 11 628 3 561- 1 904 9 943 7 379 3 131
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
1 335 284 1 842 4 045- 550 6 956 296- 2 317 2 407 1 675- 364
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
515- 600 638 3 729- 860 3 422 1 145- 944 2 806 3 411 3 633
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 505- 84 727- 166- 247- 275- 655- 524 1 400 827- 1 338
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
254 350 603 487 713 2 407 1 445 1 029 1 646 474 1 094
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
261 2 127 151 63 604 643 622 567 509 389
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 50- 48- 168- 134- 209- 609- 493- 736- 998- 791- 981
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 791- 91- 259- 53 317- 877 1 180 966 2 115 1 274 698
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
370 467 3 519 8 061- 777 11 640 3 574- 1 921 9 953 7 373 3 124
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
1 480 140 1 845 4 042- 549 6 958 298- 2 321 2 406 1 676- 367
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
- 500 418 641 3 729- 861 3 427 1 149- 946 2 806 3 419 3 636
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 439- 150 727- 164- 245- 271- 650- 527 1 404 826- 1 344
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
390 214 606 489 713 2 412 1 450 1 026 1 645 466 1 098
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
255 8 127 152 63 605 643 623 572 512 387
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 48- 50- 168- 134- 211- 611- 494- 735- 996- 792- 980
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 768- 113- 259- 53 313- 880 1 178 959 2 116 1 266 694
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
649- 654- 9- 2 4- 12- 13 17- 10 6 7

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)