01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]IV / 2022
[Izvērst]III / 2022
[Izvērst]II / 2022
[Izvērst]I / 2022
[Izvērst]IV / 2021
[Izvērst]III / 2021
[Izvērst]II / 2021
[Izvērst]I / 2021
[Izvērst]IV / 2020
[Izvērst]III / 2020
[Izvērst]II / 2020
[Izvērst]I / 2020
[Izvērst]IV / 2019
[Izvērst]III / 2019
[Izvērst]II / 2019
[Izvērst]I / 2019
[Izvērst]IV / 2018
[Izvērst]III / 2018
[Izvērst]II / 2018
[Izvērst]I / 2018
[Izvērst]IV / 2017
[Izvērst]III / 2017
[Izvērst]II / 2017
[Izvērst]I / 2017
[Izvērst]IV / 2016
[Izvērst]III / 2016
[Izvērst]II / 2016
[Izvērst]I / 2016
[Izvērst]IV / 2015
[Izvērst]III / 2015
[Izvērst]II / 2015
[Izvērst]I / 2015
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]Nefinanšu sabiedrības
[Izvērst]Finanšu sabiedrības
[Izvērst]Valdība
[Izvērst]Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
- 93 1 242 236 493 1 878 1 475 2 876 4 286 2 731 4 252 5 001 1 759 3 672 1 038 3 490 8 025- 717 852 2 061- 619 1 752- 1 437 1 849 867- 3 893 4 537 1 401 2 661 1 360 582- 303 3 052 4 201- 831 2 158 1 776- 229
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
478 653- 97 276 1 309 843 435 1 905 1 860 123 1 078 349 1 102 1 621 1 863 4 076- 522 792 40- 890 430 287 832- 709- 2 770 1 791- 812 1 299 195- 762- 637 1 430 1 676- 1 248 1 212 1 059- 1 314
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
2 472- 2 20 492 782- 5 823 268 427 517- 87 557- 68 614 3 725- 805 221 0 237 667 71 672 243- 1 973 1 447 1 237 393- 258 1 535- 411 1 028 1 252 860 702 696 1 369
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 4 16 80- 17 76- 149 862 475- 287- 119 308 61 147- 567 775- 34- 190- 315 19- 60- 167- 2 742 310 1 569 264 106 489 221 556- 231 187 552 278- 570 109- 59- 1 050
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
- 83 340 34 92 384 396 657 494- 103 4 184 857 701 720 681 635 513 660 347 490 185 395 842 386- 348 149 468 643 115 427 345 423- 161- 119 258 184 147 510
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
5 3- 1 39 46 0 311 220 172 212 193 142 202 180 112 148 63 162 159 121 177 119 245 162 97 208 126 103 129 148 108 101 131 114 107 89 89
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 20- 114 0 1- 134- 203- 209- 210- 263- 219- 83- 170- 96- 99- 167- 128- 219- 111- 131- 93- 140- 155- 125- 190- 251- 163- 203- 206- 424- 241- 124- 224- 204- 297- 179- 259- 246
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 472- 129 222 83- 296- 194 826 579 1 084- 356 1 360 763 1 040- 709- 342- 275 298- 244 1 484- 118 391 140- 471 140 592 679- 80 736 734- 211 151 326 1 186 51 22 103 414
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
- 397 890 1 206 36 1 736 1 616 2 876 4 286 2 731 4 252 5 001 1 759 3 672 1 038 3 490 8 025- 717 852 2 061- 619 1 752- 1 437 1 849 867- 3 893 4 537 1 401 2 661 1 360 582- 303 3 052 4 201- 831 2 158 1 776- 229
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
809 103 912 1 241 435 1 905 1 860 123 1 078 349 1 102 1 621 1 863 4 076- 522 792 40- 890 430 287 832- 709- 2 770 1 791- 812 1 299 195- 762- 637 1 430 1 676- 1 248 1 212 1 059- 1 314
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
4 36 846 887 387- 5 823 268 427 517- 87 557- 68 614 3 725- 805 221 0 237 667 71 672 243- 1 973 1 447 1 237 393- 258 1 535- 411 1 028 1 252 860 702 696 1 369
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 132- 69 153 67 19- 92 862 475- 287- 119 308 61 147- 567 775- 34- 190- 315 19- 60- 167- 2 742 310 1 569 264 106 489 221 556- 231 187 552 278- 570 109- 59- 1 050
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
176 270 31 477 303 657 494- 103 4 184 857 701 720 681 635 513 660 347 490 185 395 842 386- 348 149 468 643 115 427 345 423- 161- 119 258 184 147 510
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
42 3 44 1 311 220 172 212 193 142 202 180 112 148 63 162 159 121 177 119 245 162 97 208 126 103 129 148 108 101 131 114 107 89 89
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 85- 117- 3- 205- 131- 209- 210- 263- 219- 83- 170- 96- 99- 167- 128- 219- 111- 131- 93- 140- 155- 125- 190- 251- 163- 203- 206- 424- 241- 124- 224- 204- 297- 179- 259- 246
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 360- 80 74- 31- 397- 92 826 579 1 084- 356 1 360 763 1 040- 709- 342- 275 298- 244 1 484- 118 391 140- 471 140 592 679- 80 736 734- 211 151 326 1 186 51 22 103 414
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
303 352- 970 457 142- 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)