01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]IV / 2023
[Izvērst]III / 2023
[Izvērst]II / 2023
[Izvērst]I / 2023
[Izvērst]IV / 2022
[Izvērst]III / 2022
[Izvērst]II / 2022
[Izvērst]I / 2022
[Izvērst]IV / 2021
[Izvērst]III / 2021
[Izvērst]II / 2021
[Izvērst]I / 2021
[Izvērst]IV / 2020
[Izvērst]III / 2020
[Izvērst]II / 2020
[Izvērst]I / 2020
[Izvērst]IV / 2019
[Izvērst]III / 2019
[Izvērst]II / 2019
[Izvērst]I / 2019
[Izvērst]IV / 2018
[Izvērst]III / 2018
[Izvērst]II / 2018
[Izvērst]I / 2018
[Izvērst]IV / 2017
[Izvērst]III / 2017
[Izvērst]II / 2017
[Izvērst]I / 2017
[Izvērst]IV / 2016
[Izvērst]III / 2016
[Izvērst]II / 2016
[Izvērst]I / 2016
[Izvērst]IV / 2015
[Izvērst]III / 2015
[Izvērst]II / 2015
[Izvērst]I / 2015
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
2 310- 435 2 281 267 1 332 2 774 2 642 4 434 2 771 4 396 5 031 1 747 3 700 1 092 3 499 8 030- 716 855 2 066- 642 1 757- 1 398 1 851 869- 3 891 4 656 1 404 2 663 1 362 586- 307 3 055 4 204- 828 2 161 1 779- 226
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
1 119- 1 109 710- 9- 267 2 177 432 1 924 1 883 128 1 077 348 1 108 1 620 1 863 4 076- 522 792 40- 890 430 287 831- 709- 2 770 1 791- 812 1 297 195- 762- 637 1 430 1 676- 1 248 1 212 1 059- 1 314
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
- 75 631 695- 1 062 1 597 1 230- 10 838 266 406 538- 87 557- 68 614 3 725- 806 221 0 237 667 71 672 243- 1 973 1 447 1 237 393- 258 1 535- 411 1 028 1 252 860 702 696 1 369
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 45 63 637- 226- 176- 52 932 513- 302- 149 294 55 148- 541 775- 34- 190- 315 18- 60- 167- 2 743 310 1 569 264 94 490 222 556- 233 187 552 278- 570 109- 59- 1 050
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
483 441 562 1 239 364 489 564 510- 119 4 221 857 691 726 672 642 526 659 347 490 182 395 841 386- 348 149 468 643 115 427 345 423- 161- 119 258 184 147 510
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
166 1 282 204 101 50 311 221 172 214 194 144 204 180 112 148 63 162 159 121 177 119 245 162 97 208 126 103 129 148 108 101 131 114 107 89 89
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 94- 47- 166- 178- 341- 308- 240- 215- 268- 236- 80- 167- 93- 96- 164- 125- 216- 108- 128- 90- 137- 152- 122- 187- 248- 160- 200- 203- 421- 238- 121- 221- 201- 294- 176- 256- 243
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
766- 415- 440 298 54- 811 653 643 1 138- 188 1 379 762 1 050- 675- 343- 287 296- 244 1 486- 141 393 177- 471 140 592 806- 80 736 734- 209 145 327 1 187 51 22 103 414
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
1 899- 24 2 281 267 1 332 2 774 2 642 4 434 2 771 4 396 5 031 1 747 3 700 1 092 3 499 8 030- 716 855 2 066- 642 1 757- 1 398 1 851 869- 3 891 4 656 1 404 2 663 1 362 586- 307 3 055 4 204- 828 2 161 1 779- 226
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
883- 874 710- 9- 267 2 177 432 1 924 1 883 128 1 077 348 1 108 1 620 1 863 4 076- 522 792 40- 890 430 287 831- 709- 2 770 1 791- 812 1 297 195- 762- 637 1 430 1 676- 1 248 1 212 1 059- 1 314
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
615- 58 695- 1 062 1 597 1 230- 10 838 266 406 538- 87 557- 68 614 3 725- 806 221 0 237 667 71 672 243- 1 973 1 447 1 237 393- 258 1 535- 411 1 028 1 252 860 702 696 1 369
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 38 55 637- 226- 176- 52 932 513- 302- 149 294 55 148- 541 775- 34- 190- 315 18- 60- 167- 2 743 310 1 569 264 94 490 222 556- 233 187 552 278- 570 109- 59- 1 050
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
560 364 562 1 239 364 489 564 510- 119 4 221 857 691 726 672 642 526 659 347 490 182 395 841 386- 348 149 468 643 115 427 345 423- 161- 119 258 184 147 510
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
165 2 282 204 101 50 311 221 172 214 194 144 204 180 112 148 63 162 159 121 177 119 245 162 97 208 126 103 129 148 108 101 131 114 107 89 89
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 48- 93- 166- 178- 341- 308- 240- 215- 268- 236- 80- 167- 93- 96- 164- 125- 216- 108- 128- 90- 137- 152- 122- 187- 248- 160- 200- 203- 421- 238- 121- 221- 201- 294- 176- 256- 243
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
- 239 590- 440 298 54- 811 653 643 1 138- 188 1 379 762 1 050- 675- 343- 287 296- 244 1 486- 141 393 177- 471 140 592 806- 80 736 734- 209 145 327 1 187 51 22 103 414
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
412- 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)