01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Dilstoši)[Filtrēts]
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2021
2021 (kopā)
[Izvērst]2020
[Izvērst]2019
[Izvērst]2018
[Izvērst]2017
[Izvērst]2016
[Izvērst]2015
[Sakļaut]II / 2021
[Izvērst]I / 2021
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]Nefinanšu sabiedrības
[Izvērst]Finanšu sabiedrības
[Izvērst]Valdība
[Izvērst]Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
303 743- 212 632 1 466 231 3 400 5 097 11 628 3 561- 1 904 9 943 7 379 3 131
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
- 81 13- 549 440- 177 509 1 078 1 410 6 956 296- 2 317 2 407 1 675- 364
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
0 520 0- 3 517- 612 503 408 3 422 1 145- 944 2 806 3 411 3 633
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 17- 34 71- 18 2 75 163 240- 275- 655- 524 1 400 827- 1 338
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
9 339 4 23 375 270 693 1 338 2 407 1 445 1 029 1 646 474 1 094
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
5 3 0 133 141 0 204 345 604 643 622 567 509 389
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
15- 71- 54 0- 110- 58- 98- 266- 609- 493- 736- 998- 791- 981
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
372- 27 316 57 718 47 857 1 622- 877 1 180 966 2 115 1 274 698
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
845 631 31 198 1 705- 11 3 392 5 086 11 640 3 574- 1 921 9 953 7 373 3 124
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
532- 21 511- 182 1 075 1 404 6 958 298- 2 321 2 406 1 676- 367
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
50- 14- 259- 223 127 501 405 3 427 1 149- 946 2 806 3 419 3 636
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
- 238 138 148 120 168- 90 163 241- 271- 650- 527 1 404 826- 1 344
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
299 47 1 347 294 689 1 330 2 412 1 450 1 026 1 645 466 1 098
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
138 138 3 203 344 605 643 623 572 512 387
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
- 4- 62- 11- 77- 91- 97- 265- 611- 494- 735- 996- 792- 980
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
738- 148 173 78 841- 72 858 1 627- 880 1 178 959 2 116 1 266 694
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
- 542 112- 243 434- 239 242 8 11- 12- 13 17- 10 6 7

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)