Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ievelciet filtru laukus šeit
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
[Sakļaut]2021
[Sakļaut]2022
[Sakļaut]2023
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
[Izvērst]Pakalpojumi, kredīts (eksports)
1 254 1 413 1 476 1 446 1 234 1 081 1 248 1 279 1 115 1 235 1 435 1 541 1 465 1 752 2 049 1 975 1 674 1 942 2 044 1 854
[Sakļaut] Transporta pakalpojumi, kredīts (kopā)
492 565 575 512 410 305 341 376 352 370 418 458 443 569 662 660 503 612 663 604
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
291 341 322 310 272 211 231 249 247 270 305 330 323 392 421 472 366 398 416 426
[Izvērst]Ārpus ES 27
201 224 253 202 138 94 110 127 105 100 114 128 120 177 241 189 137 214 248 178
[Sakļaut] Braucieni, kredīts (kopā)
189 225 274 220 198 120 241 140 93 129 249 163 181 255 361 253 223 316 404 270
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
114 134 151 119 90 61 141 59 42 61 134 81 85 146 214 145 127 186 245 154
[Izvērst]Ārpus ES 27
75 91 123 101 108 59 100 81 51 68 115 82 96 108 147 108 96 130 159 116
[Sakļaut] Citi pakalpojumi, kredīts (kopā)
574 623 627 714 626 656 667 764 670 736 768 920 841 929 1 026 1 062 947 1 014 976 980
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
377 407 390 466 418 453 471 542 461 497 502 576 521 562 655 706 593 629 617 641
[Izvērst]Ārpus ES 27
197 216 237 247 209 204 196 221 209 239 265 344 319 367 372 356 354 385 360 339
[Izvērst]Pakalpojumi, debets (imports)
719 781 845 819 771 602 734 798 716 842 1 001 1 062 1 008 1 174 1 358 1 369 1 274 1 340 1 386 1 332
[Sakļaut] Transporta pakalpojumi, debets (kopā)
218 240 253 240 225 146 187 186 181 208 266 281 278 318 349 329 317 347 359 316
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
118 139 141 137 128 83 107 105 92 113 150 155 152 186 202 195 188 196 201 191
[Izvērst]Ārpus ES 27
101 102 111 103 97 63 81 81 88 96 116 126 126 132 147 134 129 150 158 125
[Sakļaut] Braucieni, debets (kopā)
139 167 195 168 174 87 129 96 93 128 204 200 179 249 281 251 247 284 324 284
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
89 108 134 111 109 60 97 64 59 87 151 140 129 191 215 183 178 209 244 213
[Izvērst]Ārpus ES 27
50 59 61 57 65 27 32 32 35 41 53 60 50 58 65 68 69 75 80 71
[Sakļaut] Citi pakalpojumi, debets (kopā)
361 375 397 411 372 369 418 515 442 506 531 580 550 607 729 789 709 709 703 732
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
199 201 222 220 231 238 265 354 310 345 344 386 352 396 487 486 447 472 476 496
[Izvērst]Ārpus ES 27
162 174 176 191 141 132 153 161 133 161 187 194 198 211 241 303 262 237 227 236

Kontakti

Daiga Gaigala-Ližbovska tālr.: 6702 2580 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)