Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ievelciet filtru laukus šeit
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
[Sakļaut]2021
[Izvērst]2022
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
[Izvērst]Pakalpojumi, kredīts (eksports)
1 253 1 404 1 475 1 445 1 155 982 1 084 1 154 1 030 1 126 1 245 1 416 1 436
[Sakļaut] Transporta pakalpojumi, kredīts (kopā)
489 557 574 511 402 296 332 372 348 359 409 451 438
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
284 329 318 304 261 206 229 247 236 248 291 320 320
[Izvērst]Ārpus ES 27
205 228 256 206 140 91 103 125 112 111 119 131 118
[Sakļaut] Braucieni, kredīts (kopā)
189 225 274 220 159 59 111 50 35 48 87 74 179
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
114 134 151 119 79 38 81 28 19 26 44 39 83
[Izvērst]Ārpus ES 27
75 91 123 101 79 21 30 22 15 22 43 35 96
[Sakļaut] Citi pakalpojumi, kredīts (kopā)
575 623 627 714 595 626 641 733 647 719 748 891 819
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
377 407 390 466 397 436 455 525 443 504 516 579 508
[Izvērst]Ārpus ES 27
198 216 237 248 198 190 186 208 204 215 232 312 310
[Izvērst]Pakalpojumi, debets (imports)
716 778 842 815 676 529 641 695 615 725 839 883 1 000
[Sakļaut] Transporta pakalpojumi, debets (kopā)
218 240 253 240 213 146 184 185 179 205 257 264 270
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
118 139 141 137 121 82 103 103 91 110 142 140 146
[Izvērst]Ārpus ES 27
101 102 111 103 92 64 81 82 88 96 116 124 124
[Sakļaut] Braucieni, debets (kopā)
139 167 195 168 120 43 69 34 30 44 86 80 181
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
89 108 134 111 76 28 55 22 18 27 61 53 131
[Izvērst]Ārpus ES 27
50 59 61 57 44 15 14 11 13 16 25 27 50
[Sakļaut] Citi pakalpojumi, debets (kopā)
358 372 394 407 343 340 387 476 405 476 496 538 549
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
197 199 220 216 209 217 245 327 285 329 329 362 363
[Izvērst]Ārpus ES 27
161 172 174 191 134 123 143 149 120 147 167 177 186

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)