Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ievelciet filtru laukus šeit
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
[Sakļaut]2021
[Sakļaut]2022
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
[Izvērst]Pakalpojumi, kredīts (eksports)
1 254 1 413 1 476 1 446 1 199 1 046 1 216 1 246 1 084 1 204 1 399 1 505 1 424 1 671 1 965 1 940
[Sakļaut] Transporta pakalpojumi, kredīts (kopā)
492 565 575 512 404 300 339 373 350 365 411 452 438 533 614 661
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
291 341 322 310 263 208 234 248 247 264 303 331 325 386 415 482
[Izvērst]Ārpus ES 27
201 224 253 202 141 92 105 125 103 100 109 121 114 147 198 179
[Sakļaut] Braucieni, kredīts (kopā)
189 225 274 220 199 120 242 140 93 130 250 164 182 253 355 245
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
114 134 151 119 90 61 141 59 42 62 135 81 85 146 212 142
[Izvērst]Ārpus ES 27
75 91 123 101 109 59 101 81 51 68 116 83 96 107 143 102
[Sakļaut] Citi pakalpojumi, kredīts (kopā)
574 623 627 714 596 626 635 732 641 710 738 889 804 884 996 1 034
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
377 407 390 466 398 434 454 525 444 500 508 584 500 516 625 692
[Izvērst]Ārpus ES 27
197 216 237 247 198 191 181 208 197 210 230 305 304 367 371 343
[Izvērst]Pakalpojumi, debets (imports)
716 778 842 816 753 595 726 788 709 837 989 1 039 987 1 139 1 310 1 360
[Sakļaut] Transporta pakalpojumi, debets (kopā)
218 240 253 240 214 146 185 186 180 208 259 267 273 308 337 328
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
118 139 141 137 121 82 103 103 91 111 143 143 149 181 194 194
[Izvērst]Ārpus ES 27
101 102 111 103 92 64 82 82 89 97 116 124 124 127 143 133
[Sakļaut] Braucieni, debets (kopā)
139 167 195 168 174 87 129 96 93 128 204 200 179 247 277 251
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
89 108 134 111 109 60 97 65 59 87 151 140 129 190 213 183
[Izvērst]Ārpus ES 27
50 59 61 57 65 27 32 32 35 41 53 60 50 57 64 68
[Sakļaut] Citi pakalpojumi, debets (kopā)
359 372 394 408 365 361 412 506 436 500 525 571 535 583 695 781
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
197 199 220 217 224 230 259 346 305 343 344 384 350 393 479 481
[Izvērst]Ārpus ES 27
161 172 174 191 140 131 153 160 130 157 181 187 185 191 216 300

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)