03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" un "02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas. Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Turētājs
Turētāja sektors
Emitenta rezidences dalījums
Emitenta sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
Turētājs(Augoši)[Filtrēt]
Turētāja sektors(Augoši)[Filtrēt]
Emitenta rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Emitenta sektors(Augoši)[Filtrēt]
II / 2021
I / 2021
IV / 2020
III / 2020
II / 2020
I / 2020
IV / 2019
III / 2019
II / 2019
I / 2019
IV / 2018
III / 2018
II / 2018
I / 2018
IV / 2017
III / 2017
II / 2017
I / 2017
IV / 2016
III / 2016
II / 2016
I / 2016
IV / 2015
III / 2015
II / 2015
I / 2015
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
22 405 21 951 21 491 21 128 20 066 17 291 17 710 17 638 17 493 17 504 17 365 17 359 17 093 17 269 19 030 17 784 16 768 17 009 17 198 15 942 16 361 15 693 14 645 13 537 13 428 12 703
 
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības (kopā)
85 79 88 89 91 85 81 91 144 156 151 148 111 91 95 90 91 99 102 90 112 102 102 103 110 121
 
[Izvērst]REZIDENTI
33 34 45 45 45 43 32 32 43 45 43 50 47 43 49 44 44 40 53 56 66 67 76 89 103 112
[Izvērst]NEREZIDENTI
52 45 43 44 46 42 49 59 101 111 108 98 64 48 46 46 47 59 49 34 46 35 26 14 7 9
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (kopā)
22 086 21 648 21 149 20 776 19 680 16 918 17 329 17 234 17 057 17 055 16 923 16 917 16 679 16 871 18 555 17 242 16 216 16 497 16 752 15 539 15 889 15 241 14 217 13 072 12 927 12 324
 
[Izvērst]REZIDENTI
4 375 3 981 3 868 3 788 3 486 2 635 2 695 2 599 2 408 2 302 2 492 2 554 2 482 2 364 2 611 2 593 2 536 2 422 2 588 2 324 2 461 2 278 2 246 2 187 2 240 1 837
[Izvērst]NEREZIDENTI
17 711 17 667 17 281 16 988 16 194 14 283 14 634 14 635 14 649 14 753 14 431 14 363 14 197 14 507 15 944 14 649 13 680 14 075 14 164 13 215 13 428 12 963 11 971 10 885 10 687 10 487
[Sakļaut]Valdība (kopā)
16 15 43 44 53 64 63 59 50 52 65 72 81 85 152 213 219 173 95 72 126 119 100 131 170 41
 
[Izvērst]REZIDENTI
14 14 37 37 37 47 48 48 48 48 50 57 60 60 62 62 63 64 65 65 120 118 99 129 168 39
[Izvērst]NEREZIDENTI
2 1 6 7 16 17 15 11 2 4 15 15 21 25 90 151 156 109 30 7 6 1 1 2 2 2
[Sakļaut]Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (kopā)
218 209 211 219 242 224 237 254 242 241 226 222 222 222 228 239 242 240 249 241 234 231 226 231 221 217
 
[Izvērst]REZIDENTI
55 57 55 59 74 71 73 68 59 62 61 64 63 71 73 80 79 74 82 78 79 82 80 78 81 77
[Izvērst]NEREZIDENTI
163 152 156 160 168 153 164 186 183 179 165 158 159 151 155 159 163 166 167 163 155 149 146 153 140 140
[Sakļaut]PĀRĒJĀ PASAULE (kopā)
7 713 8 353 8 270 8 867 9 319 8 192 8 684 8 942 8 358 7 871 6 990 6 943 6 552 5 951 6 547 6 545 6 477 6 357 6 622 6 259 6 182 5 529 5 624 5 592 5 014 5 654
 
[Sakļaut]Visi turētāja sektori (kopā)
7 713 8 353 8 270 8 867 9 319 8 192 8 684 8 942 8 358 7 871 6 990 6 943 6 552 5 951 6 547 6 545 6 477 6 357 6 622 6 259 6 182 5 529 5 624 5 592 5 014 5 654
 
[Izvērst]REZIDENTI
7 713 8 353 8 270 8 867 9 319 8 192 8 684 8 942 8 358 7 871 6 990 6 943 6 552 5 951 6 547 6 545 6 477 6 357 6 622 6 259 6 182 5 529 5 624 5 592 5 014 5 654
[Sakļaut]KOPĀ (kopā)
12 194 12 446 12 279 12 802 12 966 10 991 11 537 11 694 10 923 10 335 9 642 9 671 9 207 8 496 9 348 9 330 9 204 8 963 9 415 8 788 8 912 8 078 8 129 8 080 7 612 7 724
 
[Sakļaut]Visi turētāja sektori (kopā)
12 194 12 446 12 279 12 802 12 966 10 991 11 537 11 694 10 923 10 335 9 642 9 671 9 207 8 496 9 348 9 330 9 204 8 963 9 415 8 788 8 912 8 078 8 129 8 080 7 612 7 724
 
[Izvērst]REZIDENTI
12 194 12 446 12 279 12 802 12 966 10 991 11 537 11 694 10 923 10 335 9 642 9 671 9 207 8 496 9 348 9 330 9 204 8 963 9 415 8 788 8 912 8 078 8 129 8 080 7 612 7 724

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)