03 MFI piesaistītie noguldījumi un saistības pret MFI (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
[Filtrēts]
Noguldījumi sektoru dalījumā
[Filtrēts]
Noguldījumi apakšsektoru dalījumā
Valūtu grupu dalījums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Termiņdalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
[Sakļaut]Termiņa veids(Augoši)[Filtrēt]
-
Termiņš(Augoši)
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēts]
Noguldījumi sektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
Noguldījumi apakšsektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēt]
Valūtu grupu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]03 / 2021
[Sakļaut]Uz nakti
[Sakļaut]Ar noteikto termiņu
Ar noteikto termiņu (kopā)
[Sakļaut]Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu
Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu (kopā)
Līdz 1 gadam
1-2 gadi
2-5 gadi
ilgāk par 5 gadiem
Līdz 3 mēnešiem
ilgāk par 3 mēn.
[Sakļaut]Rezidenti (kopā)
14 649.4 330.7 138.6 153.5 55.7 678.5 683.5 4.2 687.7
 
[Sakļaut]Vietējo valdību (kopā)
487.6 0.0 0.0 2.7 2.7
 
[Sakļaut]Vietējo valdību (kopā)
487.6 0.0 0.0 2.7 2.7
 
Eiro
487.6 0.0 0.0 2.7 2.7
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu (kopā)
15.3
 
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu (kopā)
15.3
 
Eiro
8.7
Ārvalstu valūtās
6.6
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu (kopā)
510.1 0.5 6.1 9.0 1.5 17.1 1.0 1.0
 
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrību (kopā)
116.8 0.5 1.5 2.0 1.0 1.0
 
Eiro
112.1 0.5 1.5 2.0 0.9 0.9
Ārvalstu valūtās
4.7 0.1 0.1
[Sakļaut]Pensiju fondu (kopā)
393.3 6.1 9.0 15.1
 
Eiro
309.4 6.1 9.0 15.1
Ārvalstu valūtās
83.9
[Sakļaut]Citu finanšu iestāžu (i) (kopā)
333.6 43.4 23.0 8.1 0.4 74.9 6.2 6.2
 
[Sakļaut]Citu finanšu iestāžu (i) (kopā)
333.6 43.4 23.0 8.1 0.4 74.9 6.2 6.2
 
Eiro
294.0 41.2 23.0 8.1 0.4 72.7 6.0 6.0
Ārvalstu valūtās
39.6 2.2 2.2 0.2 0.2
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrību (kopā)
5 425.8 27.8 2.7 31.2 1.0 62.7 34.4 0.1 34.5
 
[Sakļaut]Valsts nefinanšu sabiedrībām (kopā)
652.3 22.3 25.0 0.1 47.4 7.2 7.2
 
Eiro
636.3 22.3 25.0 0.1 47.4 7.2 7.2
Ārvalstu valūtās
16.0
[Sakļaut]Privātajām nefinanšu sabiedrībām (kopā)
4 773.5 5.5 2.7 6.2 0.9 15.3 27.2 0.1 27.3
 
Eiro
4 434.6 3.8 2.4 5.0 0.9 12.1 23.8 0.1 23.9
Ārvalstu valūtās
338.9 1.7 0.3 1.2 3.2 3.4 0.0 3.4
[Sakļaut]Mājsaimniecību (kopā)
7 692.3 256.9 104.3 102.9 50.7 514.8 634.1 4.1 638.2
 
[Sakļaut]Mājsaimniecību (kopā)
7 692.3 256.9 104.3 102.9 50.7 514.8 634.1 4.1 638.2
 
Eiro
7 248.5 203.4 92.6 90.2 40.0 426.2 618.3 2.8 621.1
Ārvalstu valūtās
443.8 53.5 11.7 12.7 10.7 88.6 15.8 1.3 17.1
[Sakļaut]Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju (kopā)
184.7 2.1 2.5 2.3 2.1 9.0 5.1 0.0 5.1
 
[Sakļaut]Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju (kopā)
184.7 2.1 2.5 2.3 2.1 9.0 5.1 0.0 5.1
 
Eiro
168.9 1.7 1.4 0.6 2.1 5.8 4.2 0.0 4.2
Ārvalstu valūtās
15.8 0.4 1.1 1.7 3.2 0.9 0.9

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)