03 MFI piesaistītie noguldījumi un saistības pret MFI (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Noguldījumi apakšsektoru dalījumā
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Termiņdalījums[Filtrēts]
Valūtu dalījums
Valūtu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Noguldījumi sektoru dalījumā
[Filtrēts]
Rezidences dalījums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Noguldījumi sektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
12 / 2014
01 / 2015
02 / 2015
03 / 2015
04 / 2015
05 / 2015
06 / 2015
07 / 2015
08 / 2015
09 / 2015
10 / 2015
11 / 2015
12 / 2015
01 / 2016
02 / 2016
03 / 2016
04 / 2016
05 / 2016
06 / 2016
07 / 2016
08 / 2016
09 / 2016
10 / 2016
11 / 2016
12 / 2016
01 / 2017
02 / 2017
03 / 2017
04 / 2017
05 / 2017
06 / 2017
07 / 2017
08 / 2017
09 / 2017
10 / 2017
11 / 2017
12 / 2017
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
[Izvērst]Vietējo valdību
180.4 198.1 215.1 239.0 236.5 258.5 236.2 228.4 249.3 247.4 242.5 256.9 212.9 235.1 258.3 285.8 294.1 305.8 280.9 272.7 297.9 286.4 296.9 313.2 264.1 280.3 292.4 321.6 324.5 340.9 306.7 308.5 333.6 318.8 336.1 347.6 302.0 321.4 347.1 346.9 357.5 368.0 335.1 333.1 359.7 351.8 360.3 361.4 283.7 309.3 344.6 342.1 353.0 372.2 350.2 351.3 383.5 401.3 405.6 425.1 399.4 494.6 528.9 504.9 489.8 487.4 454.7 462.8 487.8 482.7 486.0 495.5 421.3 438.9 485.9 490.9
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu (kopā)
35.9 43.1 35.2 33.4 35.8 38.8 33.3 45.4 52.3 51.9 48.2 50.8 44.3 43.9 54.9 87.8 86.4 82.5 88.5 85.3 82.5 79.3 77.4 74.3 69.9 74.1 71.8 80.5 72.8 71.1 70.8 68.3 67.7 61.8 62.6 97.5 76.2 80.4 61.6 53.8 52.7 52.9 30.7 30.5 30.9 32.7 34.0 41.3 16.6 25.6 26.3 28.4 30.9 100.1 30.8 32.9 19.3 15.7 15.1 26.2 13.9 13.7 12.5 20.2 12.0 15.4 16.3 16.0 15.5 14.3 12.1 10.0 35.8 35.0 17.0 16.4
 
Rezidenti
33.5 41.0 33.1 31.8 34.3 37.0 31.5 30.3 45.3 49.2 41.9 41.7 34.6 33.1 44.0 77.4 76.8 73.4 79.1 76.8 71.7 72.9 72.4 68.1 66.0 69.2 66.5 73.0 67.3 65.7 65.4 61.7 63.5 57.4 60.4 72.6 73.7 74.1 55.5 52.7 51.9 49.7 29.4 29.7 29.8 31.5 28.8 36.0 11.4 20.8 21.9 24.0 26.0 23.1 25.6 28.3 14.5 12.9 12.4 23.4 11.2 10.3 9.1 16.7 10.8 12.5 14.4 13.8 13.5 12.6 10.0 7.7 34.2 33.3 14.9 15.3
Nerezidenti
2.4 2.1 2.1 1.6 1.5 1.8 1.8 15.1 7.0 2.7 6.3 9.1 9.7 10.8 10.9 10.4 9.6 9.1 9.4 8.5 10.8 6.4 5.0 6.2 3.9 4.9 5.3 7.5 5.5 5.4 5.4 6.6 4.2 4.4 2.2 24.9 2.5 6.3 6.1 1.1 0.8 3.2 1.3 0.8 1.1 1.2 5.2 5.3 5.2 4.8 4.4 4.4 4.9 77.0 5.2 4.6 4.8 2.8 2.7 2.8 2.7 3.4 3.4 3.5 1.2 2.9 1.9 2.2 2.0 1.7 2.1 2.3 1.6 1.7 2.1 1.1
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu (kopā)
411.7 382.9 394.1 331.8 357.1 359.5 347.4 384.7 444.4 412.3 437.1 564.0 593.8 610.2 691.3 637.6 641.6 650.3 576.2 608.8 737.7 726.3 609.5 521.8 486.7 406.9 446.3 381.8 464.9 405.8 411.0 368.0 425.8 365.0 320.4 354.2 316.0 341.8 274.2 290.8 288.5 294.6 300.5 262.7 331.8 282.2 267.8 291.8 315.9 370.1 348.5 365.2 355.2 363.4 363.9 391.3 480.7 441.2 413.2 385.7 423.7 354.2 374.9 504.9 470.3 507.6 495.3 425.9 396.3 400.7 534.6 582.3 491.3 541.8 509.4 529.3
 
Rezidenti
407.8 380.5 390.7 322.5 349.0 350.8 339.2 381.1 440.5 408.7 433.8 561.3 590.8 608.2 688.7 635.2 639.6 648.0 574.1 605.5 735.4 723.9 606.9 518.3 481.8 400.9 439.7 377.2 459.6 401.5 404.8 360.6 424.0 362.4 315.2 348.4 306.8 332.4 263.2 280.4 277.7 282.3 294.0 255.0 322.8 272.5 257.4 277.9 307.8 361.4 339.1 354.7 346.5 353.0 356.3 382.7 470.7 430.4 401.0 385.1 423.0 353.6 374.0 504.0 469.5 506.8 494.4 424.9 395.3 399.8 533.6 581.4 490.3 540.8 508.3 528.2
Nerezidenti
3.9 2.4 3.4 9.3 8.1 8.7 8.2 3.6 3.9 3.6 3.3 2.7 3.0 2.0 2.6 2.4 2.0 2.3 2.1 3.3 2.3 2.4 2.6 3.5 4.9 6.0 6.6 4.6 5.3 4.3 6.2 7.4 1.8 2.6 5.2 5.8 9.2 9.4 11.0 10.4 10.8 12.3 6.5 7.7 9.0 9.7 10.4 13.9 8.1 8.7 9.4 10.5 8.7 10.4 7.6 8.6 10.0 10.8 12.2 0.6 0.7 0.6 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1
[Sakļaut]Citu finanšu iestāžu (i) (kopā)
404.2 406.0 399.2 455.5 470.0 434.2 470.6 450.8 487.7 536.2 620.6 754.2 844.8 795.9 767.8 766.1 723.6 759.2 734.3 713.3 715.8 709.2 729.4 756.1 748.7 698.2 742.3 714.0 721.0 720.2 719.9 711.7 728.2 690.2 709.7 751.6 862.7 980.8 844.9 691.5 521.3 564.2 518.1 409.3 446.4 412.5 430.6 482.1 467.6 456.0 445.1 430.7 425.1 475.6 496.4 512.7 477.4 472.6 456.6 446.9 518.9 559.9 560.9 542.1 571.3 594.5 613.3 593.4 603.9 639.9 630.7 705.7 681.9 707.2 805.4 851.0
 
Rezidenti
328.5 316.5 312.6 298.2 278.3 287.9 313.8 310.5 321.2 314.8 337.0 318.6 384.5 378.0 370.5 399.2 379.4 439.7 437.6 420.2 402.8 409.5 401.7 418.3 368.9 320.8 328.9 309.7 316.9 301.1 303.5 313.2 305.3 330.1 317.6 334.7 313.0 331.7 317.2 282.8 264.9 311.9 271.3 259.9 250.6 234.5 254.7 310.9 336.5 313.1 308.6 295.6 290.9 338.5 348.5 350.7 322.1 293.0 288.6 303.1 369.2 364.7 384.5 384.3 400.9 410.0 388.7 373.3 393.5 429.5 399.6 437.3 415.1 403.4 431.1 414.7
Nerezidenti
75.7 89.5 86.6 157.3 191.7 146.3 156.8 140.3 166.5 221.4 283.6 435.6 460.3 417.9 397.3 366.9 344.2 319.5 296.7 293.1 313.0 299.7 327.7 337.8 379.8 377.4 413.4 404.3 404.1 419.1 416.4 398.5 422.9 360.1 392.1 416.9 549.7 649.1 527.7 408.7 256.4 252.3 246.8 149.4 195.8 178.0 175.9 171.2 131.1 142.9 136.5 135.1 134.2 137.1 147.9 162.0 155.3 179.6 168.0 143.8 149.7 195.2 176.4 157.8 170.4 184.5 224.6 220.1 210.4 210.4 231.1 268.4 266.8 303.8 374.3 436.3
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrību (kopā)
12 541.0 12 708.7 12 884.3 13 003.7 12 861.4 13 016.8 12 735.1 12 948.3 12 786.5 12 725.8 12 768.6 13 054.7 12 932.2 12 643.4 12 706.5 12 072.8 11 848.3 11 524.4 11 648.5 11 274.8 11 029.2 10 790.6 10 935.8 10 998.4 10 688.5 10 522.9 10 562.1 10 548.3 10 321.6 10 031.5 9 806.7 9 621.1 9 786.0 9 285.4 9 554.4 9 602.1 9 621.3 9 612.4 8 661.4 7 905.4 7 840.3 7 206.4 7 057.9 5 678.2 5 524.9 5 383.9 5 469.5 5 327.2 5 860.9 5 727.7 5 628.4 5 677.3 5 622.3 5 377.8 5 475.3 5 672.1 5 657.9 5 318.2 5 484.1 5 315.1 5 527.1 5 423.5 5 360.9 5 465.7 5 581.8 5 542.5 5 430.8 5 519.5 5 636.0 5 717.6 5 818.8 5 958.3 6 134.5 6 040.5 5 991.3 6 285.4
 
Rezidenti
3 500.6 3 336.8 3 434.6 3 549.7 3 526.2 3 488.7 3 514.8 3 583.5 3 564.6 3 648.8 3 618.1 3 626.9 3 787.2 3 699.1 3 853.7 3 819.2 3 900.0 3 846.0 3 903.0 3 768.5 3 773.4 3 789.7 3 894.6 3 951.2 4 186.3 4 064.7 4 143.4 4 169.0 4 082.8 4 014.9 4 017.5 4 007.2 4 092.1 3 846.1 4 066.0 4 134.3 4 190.3 4 243.4 4 195.5 4 241.1 4 397.3 4 089.3 4 070.9 4 068.2 4 069.6 3 995.8 4 034.2 4 019.2 4 352.1 4 378.8 4 366.5 4 446.4 4 425.3 4 194.3 4 197.4 4 531.9 4 550.7 4 381.1 4 534.1 4 428.2 4 620.7 4 559.9 4 528.0 4 697.4 4 692.3 4 547.2 4 536.0 4 669.3 4 772.4 4 832.8 4 965.2 5 062.3 5 335.6 5 248.7 5 282.6 5 523.0
Nerezidenti
9 040.4 9 371.9 9 449.7 9 454.0 9 335.2 9 528.1 9 220.3 9 364.8 9 221.9 9 077.0 9 150.5 9 427.8 9 145.0 8 944.3 8 852.8 8 253.6 7 948.3 7 678.4 7 745.5 7 506.3 7 255.8 7 000.9 7 041.2 7 047.2 6 502.2 6 458.2 6 418.7 6 379.3 6 238.8 6 016.6 5 789.2 5 613.9 5 693.9 5 439.3 5 488.4 5 467.8 5 431.0 5 369.0 4 465.9 3 664.3 3 443.0 3 117.1 2 987.0 1 610.0 1 455.3 1 388.1 1 435.3 1 308.0 1 508.8 1 348.9 1 261.9 1 230.9 1 197.0 1 183.5 1 277.9 1 140.2 1 107.2 937.1 950.0 886.9 906.4 863.6 832.9 768.3 889.5 995.3 894.8 850.2 863.6 884.8 853.6 896.0 798.9 791.8 708.7 762.4
[Sakļaut]Mājsaimniecību (kopā)
7 169.5 7 317.2 7 405.2 7 462.9 7 533.0 7 539.3 7 547.8 7 612.5 7 548.9 7 581.8 7 626.4 7 833.8 7 852.4 7 893.6 7 861.0 7 742.8 7 758.0 7 795.8 7 880.9 7 795.8 7 764.9 7 731.9 7 782.8 7 816.8 7 864.6 7 796.5 7 814.0 7 793.7 7 882.1 7 844.1 7 881.7 7 818.3 7 825.9 7 904.9 7 965.7 7 996.6 8 230.3 8 170.3 8 023.8 7 912.9 7 956.0 8 003.7 8 159.1 7 898.4 7 955.7 8 018.4 8 124.4 8 218.5 8 431.9 8 436.4 8 531.0 8 553.3 8 557.2 8 600.9 8 635.5 8 629.9 8 788.6 8 645.0 8 752.7 8 851.2 9 075.7 9 104.1 9 227.0 9 270.7 9 434.6 9 431.2 9 543.5 9 520.3 9 508.8 9 581.9 9 664.6 9 720.0 9 950.2 9 956.6 10 044.1 10 299.2
 
Rezidenti
5 071.1 5 064.7 5 085.7 5 100.0 5 167.2 5 151.2 5 195.1 5 228.5 5 199.9 5 210.6 5 236.2 5 307.1 5 395.3 5 371.6 5 414.6 5 399.9 5 467.5 5 490.4 5 587.0 5 597.9 5 580.0 5 580.2 5 622.5 5 706.8 5 877.9 5 839.8 5 876.7 5 885.6 5 947.7 5 921.5 6 007.5 5 985.0 5 961.6 6 053.1 6 098.9 6 160.8 6 357.2 6 306.6 6 311.9 6 339.8 6 402.0 6 399.7 6 522.8 6 533.6 6 544.3 6 581.7 6 659.6 6 731.9 6 925.7 6 900.8 6 950.8 6 959.3 6 975.9 7 022.2 7 089.1 7 093.3 7 232.5 7 090.9 7 158.3 7 233.5 7 442.3 7 415.0 7 463.9 7 534.1 7 718.1 7 739.4 7 799.4 7 805.3 7 842.4 7 921.3 8 028.7 8 117.3 8 395.3 8 452.3 8 573.5 8 845.3
Nerezidenti
2 098.4 2 252.5 2 319.5 2 362.9 2 365.8 2 388.1 2 352.7 2 384.0 2 349.0 2 371.2 2 390.2 2 526.7 2 457.1 2 522.0 2 446.4 2 342.9 2 290.5 2 305.4 2 293.9 2 197.9 2 184.9 2 151.7 2 160.3 2 110.0 1 986.7 1 956.7 1 937.3 1 908.1 1 934.4 1 922.6 1 874.2 1 833.3 1 864.3 1 851.8 1 866.8 1 835.8 1 873.1 1 863.7 1 711.9 1 573.1 1 554.0 1 604.0 1 636.3 1 364.8 1 411.4 1 436.7 1 464.8 1 486.6 1 506.2 1 535.6 1 580.2 1 594.0 1 581.3 1 578.7 1 546.4 1 536.6 1 556.1 1 554.1 1 594.4 1 617.7 1 633.4 1 689.1 1 763.1 1 736.6 1 716.5 1 691.8 1 744.1 1 715.0 1 666.4 1 660.6 1 635.9 1 602.7 1 554.9 1 504.3 1 470.6 1 453.9
[Sakļaut]Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas organizāciju (kopā)
136.5 138.0 135.8 138.9 139.2 142.0 139.6 135.8 133.3 134.0 138.9 137.6 144.1 142.2 140.2 139.3 140.0 137.9 136.5 136.4 138.8 137.3 138.8 138.1 145.0 144.0 145.7 144.7 150.1 149.6 144.2 146.0 146.5 148.8 151.0 153.4 160.9 164.5 166.3 167.7 169.1 171.3 174.7 174.5 169.9 162.0 160.3 159.3 160.3 162.1 165.0 167.8 171.7 169.3 169.4 170.9 169.3 164.7 168.3 163.2 164.8 168.0 168.0 170.7 177.9 180.2 180.3 184.5 184.0 184.7 185.4 183.2 184.9 199.6 195.1 198.8
 
Rezidenti
135.5 136.7 134.3 136.8 137.9 140.8 138.5 134.9 132.4 133.1 137.5 135.8 141.1 140.1 137.9 138.4 139.0 137.0 135.6 135.4 138.1 136.7 138.2 137.5 144.6 143.6 145.3 144.1 149.5 149.1 143.7 144.9 145.5 147.8 150.0 152.4 159.9 163.5 165.3 166.8 168.2 170.4 173.8 173.7 169.1 161.0 159.3 158.3 159.8 162.0 164.7 167.5 171.4 169.2 169.3 170.8 169.2 164.6 168.2 163.1 164.7 167.9 168.0 170.7 177.9 180.2 180.3 184.5 184.0 184.7 185.4 183.2 184.9 199.6 195.1 198.8
Nerezidenti
1.0 1.3 1.5 2.1 1.3 1.2 1.1 0.9 0.9 0.9 1.4 1.8 3.0 2.1 2.3 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 0.5 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)