01 Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas darījumi veidu, dalībnieku un valūtu dalījumā

Ja attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
Dalījums - Darījumu dalībnieki
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīciju dalījums[Filtrēts]
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Apjomi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Dalījums - Darījumu dalībnieki[Filtrēts]
Apjomi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)[Filtrēts]
-
-
Rezidence(Augoši)
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
04 / 2023
05 / 2023
06 / 2023
07 / 2023
08 / 2023
09 / 2023
10 / 2023
11 / 2023
12 / 2023
01 / 2024
02 / 2024
[Sakļaut]MFI (kopā)
4 344.1 4 868.1 4 742.2 4 240.9 3 618.9 3 349.5 4 059.6 4 679.0 4 489.1 3 640.5 3 694.1 5 275.7 3 165.9 4 317.5 5 677.8 4 167.1 4 455.0 5 207.1 5 222.4 4 689.8 3 931.5 4 217.4 4 214.1 3 915.5 4 149.1 3 927.2
 
Rezidenti
35.9 122.0 332.1 268.0 164.6 142.2 76.9 116.0 291.0 299.0 321.2 158.8 17.2 14.4 29.1 23.1 34.9 18.6 26.0 11.7 16.1 18.7 20.2 20.0 22.7 20.7
Nerezidenti
4 308.2 4 746.1 4 410.1 3 972.9 3 454.3 3 207.3 3 982.7 4 563.0 4 198.1 3 341.5 3 372.9 5 116.9 3 148.7 4 303.1 5 648.7 4 144.0 4 420.1 5 188.5 5 196.4 4 678.1 3 915.4 4 198.7 4 193.9 3 895.5 4 126.4 3 906.5
[Sakļaut]CFS, finanšu palīgsabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (kopā)
433.6 418.0 268.5 292.9 272.4 183.2 359.2 268.9 171.6 377.9 233.5 185.1 315.2 289.6 161.2 433.7 253.6 130.5 260.2 228.3 92.0 404.5 321.6 236.0 244.6 331.0
 
Rezidenti
349.2 347.3 196.4 221.0 214.1 128.8 305.7 196.0 84.7 311.1 194.7 146.8 266.2 240.6 106.1 395.7 191.9 93.4 254.5 220.7 76.3 390.0 295.6 229.9 237.0 326.9
Nerezidenti
84.4 70.7 72.1 71.9 58.3 54.4 53.5 72.9 86.9 66.8 38.8 38.3 49.0 49.0 55.1 38.0 61.7 37.1 5.7 7.6 15.7 14.5 26.0 6.1 7.6 4.1
[Sakļaut]Valdība, nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības apkalpojošās biedrības un nodibinājumi (kopā)
620.2 504.4 695.0 525.9 375.9 413.4 433.0 435.0 440.6 427.0 501.5 533.6 428.6 457.9 393.7 363.6 536.2 442.2 395.9 446.5 373.6 479.8 410.9 353.3 339.9 347.8
 
Rezidenti
483.3 361.2 504.1 466.8 324.9 356.2 387.0 378.4 406.3 381.3 441.1 486.7 397.0 425.5 328.4 321.5 473.8 397.5 356.4 409.7 329.8 439.2 374.6 305.9 303.2 319.5
Nerezidenti
136.9 143.2 190.9 59.1 51.0 57.2 46.0 56.6 34.3 45.7 60.4 46.9 31.6 32.4 65.3 42.1 62.4 44.7 39.5 36.8 43.8 40.6 36.3 47.4 36.7 28.3
[Izvērst]Mājsaimniecības
1 127.8 662.0 1 904.0 870.2 744.6 790.0 1 127.7 1 178.1 965.1 933.1 1 024.7 1 149.3 1 731.3 1 515.0 799.0 841.1 1 959.1 1 177.8 1 426.8 1 092.7 435.4 626.9 332.8 365.5 523.7 271.2
Kopā
6 525.7 6 452.5 7 609.7 5 929.9 5 011.8 4 736.1 5 979.5 6 561.0 6 066.4 5 378.5 5 453.8 7 143.7 5 641.0 6 580.0 7 031.7 5 805.5 7 203.9 6 957.6 7 305.3 6 457.3 4 832.5 5 728.6 5 279.4 4 870.3 5 257.3 4 877.2

Datu avotspārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 28. novembra noteikumiem Nr 232 “Statistisko datu par valūtu tirdzniecības darījumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi”.

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2734.

Piezīmes:

1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

2) Ietver skaidrā un bezskaidrā naudā veiktos kredītiestāžu darījumus. Skaidrā un bezskaidrā naudā veikto darījumu apjoms euro aprēķināts, izmantojot attiecīgās ārvalstu valūtas pārskata mēneša pēdējās dienas grāmatvedības kursu, bet darījumiem par euro - attiecīgās ārvalstu valūtas mēneša vidējo svērto valūtas kursu attiecībā pret euro.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Apjomi (milj. EUR)