02 MFI izsniegtie kredīti un prasības pret MFI (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2014. gada decembri)

Kopsavilkumā iekļautie dati satur kredītiestāžu datus individuālā līmenī, neiekļaujot kredītiestāžu ārvalstu filiāļu datus, atšķirībā no Latvijas Bankas tīmekļa vietnes sadaļā “Uzraudzības statistika” publicētajiem datiem, kas ietver kredītiestāžu datus to prudenciālās konsolidācijas grupām.

 

 

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Kredīti apakšsektoru un mērķa dalījumā
Rezidentu un valstu grupu dalījums
Valūtu dalījums
Valūtu grupu dalījums
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums
Kredīti sektoru dalījumā
[Filtrēts]
Termiņdalījums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Kredīti sektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
[Sakļaut]Termiņa veids(Augoši)[Filtrēt]
-
-
Termiņš(Augoši)
12 / 2014
01 / 2015
02 / 2015
03 / 2015
04 / 2015
05 / 2015
06 / 2015
07 / 2015
08 / 2015
09 / 2015
10 / 2015
11 / 2015
12 / 2015
01 / 2016
02 / 2016
03 / 2016
04 / 2016
05 / 2016
06 / 2016
07 / 2016
08 / 2016
09 / 2016
10 / 2016
11 / 2016
12 / 2016
01 / 2017
02 / 2017
03 / 2017
04 / 2017
05 / 2017
06 / 2017
07 / 2017
08 / 2017
09 / 2017
10 / 2017
11 / 2017
12 / 2017
01 / 2018
02 / 2018
03 / 2018
04 / 2018
05 / 2018
06 / 2018
07 / 2018
08 / 2018
09 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
12 / 2018
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
09 / 2021
10 / 2021
11 / 2021
12 / 2021
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
04 / 2023
05 / 2023
06 / 2023
07 / 2023
08 / 2023
09 / 2023
10 / 2023
11 / 2023
12 / 2023
01 / 2024
02 / 2024
03 / 2024
04 / 2024
[Sakļaut]Rezidenti (kopā)
303.7 316.8 268.8 230.4 266.0 242.3 241.5 226.2 214.9 148.7 177.4 173.4 182.0 167.6 190.2 141.8 140.0 135.0 146.5 119.7 120.8 126.8 106.2 106.7 92.3 121.8 109.2 109.8 70.1 80.6 84.9 74.6 82.0 65.2 76.8 75.3 76.5 80.5 73.1 38.7 35.7 32.4 49.3 23.5 24.7 24.4 16.7 16.9 15.0 8.9 9.6 9.7 9.9 9.6 9.0 14.5 16.3 17.2 15.5 13.2 10.6 15.4 12.3 13.9 17.5 19.9 20.8 19.7 16.4 24.5 21.0 25.4 17.2 15.7 14.6 11.8 28.1 10.9 12.4 12.8 13.1 12.0 10.6 11.5 13.1 14.6 14.8 16.1 18.5 18.5 21.2 19.2 19.8 19.1 17.9 17.4 18.7 18.6 21.3 16.0 15.8 15.9 15.6 17.2 15.7 16.0 16.2 15.2 11.4 11.5 11.5 12.5 12.4
 
[Sakļaut]MFI, izņemot Latvijas Banku (kopā)
303.7 316.8 268.8 230.4 266.0 242.3 241.5 226.2 214.9 148.7 177.4 173.4 182.0 167.6 190.2 141.8 140.0 135.0 146.5 119.7 120.8 126.8 106.2 106.7 92.3 121.8 109.2 109.8 70.1 80.6 84.9 74.6 82.0 65.2 76.8 75.3 76.5 80.5 73.1 38.7 35.7 32.4 49.3 23.5 24.7 24.4 16.7 16.9 15.0 8.9 9.6 9.7 9.9 9.6 9.0 14.5 16.3 17.2 15.5 13.2 10.6 15.4 12.3 13.9 17.5 19.9 20.8 19.7 16.4 24.5 21.0 25.4 17.2 15.7 14.6 11.8 28.1 10.9 12.4 12.8 13.1 12.0 10.6 11.5 13.1 14.6 14.8 16.1 18.5 18.5 21.2 19.2 19.8 19.1 17.9 17.4 18.7 18.6 21.3 16.0 15.8 15.9 15.6 17.2 15.7 16.0 16.2 15.2 11.4 11.5 11.5 12.5 12.4
 
[Izvērst]Pieprasījuma
121.8 172.1 126.3 76.8 117.3 97.9 96.8 82.7 73.9 78.4 88.6 99.0 135.4 117.3 139.7 97.6 94.0 89.3 108.0 78.0 72.9 72.2 70.6 74.2 74.0 91.9 76.6 91.1 56.4 66.9 60.5 48.2 51.5 33.0 44.1 47.2 50.7 50.1 47.1 22.9 23.5 24.2 41.1 15.7 17.4 17.4 9.6 10.2 7.6 7.9 8.5 8.2 8.0 8.2 7.9 9.9 10.8 10.7 10.0 7.6 10.0 10.8 10.4 9.9 11.2 11.4 11.6 10.6 9.9 10.5 9.6 10.6 7.1 7.6 6.6 11.6 9.5 6.8 12.4 12.6 12.9 12.0 10.4 11.3 11.8 14.4 13.1 14.8 17.4 17.9 20.6 18.5 18.6 18.6 17.2 16.7 17.3 16.8 19.5 13.8 13.4 13.3 14.1 14.2 14.1 14.5 14.6 13.6 10.2 10.1 10.1 10.5 10.3
[Sakļaut]Ar noteikto termiņu (kopā)
158.2 138.7 142.1 150.9 148.3 144.0 144.3 143.1 140.6 70.0 88.5 74.1 46.3 50.0 50.2 43.9 45.7 45.4 38.2 41.4 47.6 54.4 35.4 32.3 18.1 29.7 32.4 18.7 13.7 13.7 24.4 26.4 30.5 32.2 32.7 28.1 25.8 30.4 26.0 15.8 12.2 8.2 8.2 7.8 7.3 7.0 7.1 6.7 7.4 1.0 1.1 1.2 1.6 1.1 1.1 4.6 5.5 6.5 5.5 5.6 0.6 4.6 1.9 4.0 6.3 8.5 9.2 9.1 6.5 14.0 11.4 14.8 10.1 8.1 8.0 0.2 18.6 4.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 1.3 0.2 1.7 1.3 1.1 0.6 0.6 0.7 1.2 0.5 0.7 0.7 1.4 1.8 1.8 2.2 2.4 2.6 0.6 2.1 0.7 0.6 0.5 0.7 1.2 1.4 1.4 2.0 2.1
 
Līdz 1 gadam
157.5 138.0 141.4 149.9 147.3 143.0 143.3 142.1 139.6 69.0 87.5 73.1 45.3 49.0 49.2 43.0 44.8 44.5 37.3 40.5 46.7 53.5 34.5 31.4 17.2 28.8 31.5 18.1 13.1 13.1 23.8 25.8 29.9 31.6 32.1 27.5 25.2 29.8 25.4 15.8 12.2 8.2 8.2 7.8 7.3 7.0 7.1 6.7 7.1 0.7 0.8 1.2 1.6 1.1 1.1 4.6 5.5 6.5 5.5 5.6 0.6 4.6 1.9 4.0 6.3 8.5 9.2 9.1 6.5 14.0 11.4 14.8 10.1 8.1 8.0 0.2 18.6 4.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 1.3 0.2 1.7 1.3 1.1 0.6 0.6 0.7 1.2 0.5 0.7 0.7 1.4 1.8 1.8 1.7 1.9 2.1 0.6 2.1 0.7 0.6 0.5 0.7 1.2 1.4 1.4 1.5 1.6
1-2 gadi
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5
2-5 gadi
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ilgāk par 5 gadiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu (kopā)
16.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 0.9 0.0
 
Līdz 3 mēnešiem
16.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 0.9 0.0
[Izvērst]Reversie repo darījumi
6.8 5.6 0.0 2.3 0.0
[Sakļaut]Nerezidenti (kopā)
7 091.8 7 617.3 7 035.4 6 669.6 5 928.8 6 219.8 6 036.7 6 070.2 5 887.6 6 211.3 6 346.0 6 499.5 4 251.0 5 038.6 4 843.7 4 687.4 4 165.3 4 191.3 4 908.2 4 241.3 4 193.6 3 622.1 4 059.0 3 809.8 3 276.0 3 658.9 3 821.2 3 729.3 3 631.0 3 489.1 3 857.8 3 634.2 3 511.2 2 978.3 2 793.3 2 739.7 2 222.1 2 640.4 2 451.6 2 088.5 1 627.9 1 736.1 1 527.5 1 360.7 1 279.4 1 394.8 1 345.6 1 293.0 1 229.4 1 490.2 1 657.6 1 765.9 1 362.8 1 381.3 1 363.2 1 355.3 1 367.2 1 143.2 1 068.6 1 023.7 1 065.7 990.4 1 136.9 1 102.8 1 003.6 908.9 1 215.3 1 103.9 1 080.9 1 239.4 1 117.5 1 159.1 1 034.2 977.3 972.2 987.2 846.1 909.1 954.0 1 304.0 960.4 999.4 1 176.3 1 322.2 510.7 1 388.2 1 281.5 1 323.3 1 437.3 1 442.4 1 775.5 1 760.2 1 446.7 1 392.5 2 589.4 2 626.5 2 942.9 3 161.5 3 242.9 3 215.3 3 352.0 3 390.1 3 265.9 3 275.6 3 242.6 3 296.4 3 355.1 3 271.9 2 525.0 3 158.4 3 123.3 3 647.0 3 868.0
 
[Sakļaut]MFI, izņemot Latvijas Banku (kopā)
7 091.8 7 617.3 7 035.4 6 669.6 5 928.8 6 219.8 6 036.7 6 070.2 5 887.6 6 211.3 6 346.0 6 499.5 4 251.0 5 038.6 4 843.7 4 687.4 4 165.3 4 191.3 4 908.2 4 241.3 4 193.6 3 622.1 4 059.0 3 809.8 3 276.0 3 658.9 3 821.2 3 729.3 3 631.0 3 489.1 3 857.8 3 634.2 3 511.2 2 978.3 2 793.3 2 739.7 2 222.1 2 640.4 2 451.6 2 088.5 1 627.9 1 736.1 1 527.5 1 360.7 1 279.4 1 394.8 1 345.6 1 293.0 1 229.4 1 490.2 1 657.6 1 765.9 1 362.8 1 381.3 1 363.2 1 355.3 1 367.2 1 143.2 1 068.6 1 023.7 1 065.7 990.4 1 136.9 1 102.8 1 003.6 908.9 1 215.3 1 103.9 1 080.9 1 239.4 1 117.5 1 159.1 1 034.2 977.3 972.2 987.2 846.1 909.1 954.0 1 304.0 960.4 999.4 1 176.3 1 322.2 510.7 1 388.2 1 281.5 1 323.3 1 437.3 1 442.4 1 775.5 1 760.2 1 446.7 1 392.5 2 589.4 2 626.5 2 942.9 3 161.5 3 242.9 3 215.3 3 352.0 3 390.1 3 265.9 3 275.6 3 242.6 3 296.4 3 355.1 3 271.9 2 525.0 3 158.4 3 123.3 3 647.0 3 868.0
 
[Izvērst]Pieprasījuma
5 212.2 5 373.7 4 919.7 4 883.6 4 731.4 5 013.8 4 965.5 5 017.7 5 047.1 5 340.2 5 101.5 5 147.0 3 039.4 4 039.3 3 741.6 3 717.7 3 145.9 3 217.9 3 933.5 3 317.0 3 173.2 2 650.6 3 028.8 2 975.8 2 521.2 2 912.3 3 112.9 3 022.5 2 940.5 2 757.7 3 142.8 2 994.8 2 893.7 2 671.5 2 543.0 2 468.3 1 959.4 2 335.9 2 159.5 1 811.2 1 340.8 1 478.2 1 363.4 1 197.7 1 117.8 1 282.7 1 257.5 1 188.9 1 092.5 1 408.5 1 587.8 1 694.5 1 266.0 1 305.3 1 263.0 1 255.1 1 265.3 1 041.4 972.1 925.1 972.9 898.6 1 060.3 1 024.5 912.6 779.6 1 084.3 976.9 954.3 1 110.6 993.9 1 059.6 909.2 853.9 886.6 917.4 799.9 836.7 890.8 1 234.6 888.3 927.5 1 090.4 1 248.5 435.4 1 312.7 1 205.6 1 253.6 1 364.8 991.7 905.2 889.8 574.4 523.6 717.4 540.0 392.5 603.2 564.6 528.5 668.2 677.4 553.4 579.3 548.8 605.9 647.6 564.9 351.7 451.9 407.7 550.4 762.9
[Sakļaut]Ar noteikto termiņu (kopā)
1 701.8 2 041.7 1 913.3 1 643.4 1 048.1 1 054.4 910.3 889.8 768.9 799.5 1 173.0 1 281.0 1 159.1 931.5 1 034.8 905.8 956.1 910.5 908.5 858.7 955.0 909.2 968.4 767.4 677.8 687.7 650.1 653.8 638.1 679.5 658.1 583.0 561.6 254.5 196.0 215.4 206.5 248.3 235.9 222.5 232.3 203.1 164.1 163.0 161.6 112.1 88.1 104.1 136.9 81.7 69.8 71.4 96.8 76.0 100.2 100.2 101.9 101.8 96.5 98.6 92.8 91.8 76.6 78.3 91.0 129.3 131.0 127.0 126.6 128.8 123.6 99.5 125.0 123.4 85.6 69.8 46.2 72.4 63.2 69.4 72.1 71.9 85.9 73.7 75.3 75.5 75.9 69.7 72.5 450.7 870.3 870.4 872.3 868.9 1 872.0 2 086.5 2 550.4 2 558.3 2 678.3 2 686.8 2 683.8 2 712.7 2 712.5 2 696.3 2 693.8 2 690.5 2 707.5 2 707.0 2 173.3 2 706.5 2 715.6 3 096.6 3 105.1
 
Līdz 1 gadam
1 660.5 1 998.2 1 881.9 1 620.0 1 025.5 1 031.6 886.1 868.2 747.4 779.7 1 153.8 1 261.0 1 149.3 923.0 1 026.4 897.7 950.1 904.4 904.8 855.0 951.3 905.6 964.2 765.8 676.7 686.2 649.9 653.6 637.9 678.4 657.1 582.0 560.8 253.8 179.0 166.2 157.3 229.1 216.7 204.6 214.4 190.0 151.0 149.9 148.5 99.0 75.0 92.7 103.7 48.5 36.5 37.7 63.1 43.8 68.4 68.0 69.4 69.0 64.3 67.2 62.3 61.0 45.6 47.3 59.8 100.4 102.2 99.4 99.2 100.9 95.7 73.7 99.7 97.9 60.1 43.6 20.6 48.6 35.7 37.9 41.7 44.0 53.1 50.1 49.4 51.5 52.0 45.6 47.2 27.4 46.2 45.9 47.3 43.3 1 046.8 1 262.4 1 727.0 1 735.2 1 754.8 1 763.8 1 761.0 1 759.3 1 759.5 1 743.6 1 740.8 1 736.9 1 754.0 1 754.1 1 220.7 1 753.4 1 762.5 1 763.5 1 771.8
1-2 gadi
31.9 33.5 21.5 15.7 15.4 15.6 17.9 15.3 15.2 13.4 13.4 13.8 3.8 3.7 3.8 3.6 2.6 2.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.2 0.2 0.0 31.3 31.3 1.3 1.3 0.0 21.8 21.8 21.9 22.3 22.3 22.4 22.0 22.4 22.7 23.0 22.4 22.8 0.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 300.0 300.0 300.0 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 370.0 370.0
2-5 gadi
8.2 8.7 8.6 6.4 5.9 5.9 5.0 5.0 5.0 5.1 4.5 4.8 4.7 3.5 3.3 3.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.6 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 0.0 22.3 22.6 22.8 22.8 23.0 22.4 22.3 21.1 20.9 21.4 21.4 20.9 20.4 20.6 20.6 21.3 20.7 20.5 24.2 28.2 27.1 24.6 29.5 22.0 24.3 22.4 22.3 22.5 23.7 223.3 624.1 624.5 625.0 625.6 625.2 624.1 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 940.0 940.0
ilgāk par 5 gadiem
1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 8.6 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.0 23.4 23.1 23.5 23.0 22.8 23.4 23.0 22.7 23.0 23.6 23.5 22.9 22.6 23.1 23.1 23.1 23.3
[Izvērst]Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu
67.3 3.0 3.0 0.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.9 12.9 1.9 1.9 0.0
[Izvērst]Reversie repo darījumi
110.5 198.9 199.4 142.6 149.3 151.6 149.9 151.7 60.6 60.6 60.5 60.5 41.5 56.8 56.3 52.9 52.3 51.9 53.4 52.8 52.6 49.5 49.0 53.7 64.1 57.0 56.3 53.0 52.4 51.9 56.9 56.4 55.9 52.3 54.3 56.0 56.2 56.2 56.2 54.8 54.8 54.8 0.0

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 218 “Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi” (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes

1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Citas finanšu iestādes" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.125 "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus",  S.126 "Finanšu palīgsabiedrības" un S.127 "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji".
6) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".
7) MFI saraksts pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Saraksti. Sarakstā iekļautie tirgus dalībnieki, kas līdz pārskata perioda beigām nav uzsākuši darbību, statistikas datos nav iekļauti.

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)