04 Kredītu procentu likmes starpbanku tirgū

0403 Kredītu procentu likmes starpbanku tirgū periodu dalījumā

Procentu likmes nav summējamas

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
Periodiskums - NTD periods/nedēļa
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Termiņš
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Valūtu grupu dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Procentu likme (%)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Periodiskums - NTD periods/nedēļa[Filtrēts]
Procentu likme (%)
Periods(Dilstoši)[Filtrēts]
Valūtu grupu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Termiņš(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]16.-23.datums / 11 / 2022
[Sakļaut]8.-15.datums / 11 / 2022
[Sakļaut]1.-7.datums / 11 / 2022
[Sakļaut]24.-pēdējā mēneša diena / 10 / 2022
[Sakļaut]16.-23.datums / 10 / 2022
[Sakļaut]8.-15.datums / 10 / 2022
[Sakļaut]1.-7.datums / 10 / 2022
[Sakļaut]24.-pēdējā mēneša diena / 09 / 2022
[Sakļaut]16.-23.datums / 09 / 2022
[Sakļaut]8.-15.datums / 09 / 2022
[Sakļaut]1.-7.datums / 09 / 2022
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Eiro
Ārvalstu valūtās
Uz nakti
0.00 3.30 0.00 3.55 0.00 3.29 0.00 2.98 0.00 2.77 0.00 2.74 0.00 2.74 0.00 2.96 0.00 2.46 0.00 2.10 0.00 2.01
Līdz 1 mēn.
1.37 3.84 1.52 3.83 0.80 3.79 0.40 3.24 0.43 3.01 0.93 3.07 0.40 3.08 0.93 3.20 0.40 2.78 0.76 2.35 0.07 2.27
1-3 mēn.
1.60 0.75
Ilgāk par 3 mēn.
2.00

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumiem Nr. 102 "Naudas tirgus darījumu pārskata sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (
statistika@bank.lv).

Piezīmes
1) Procentu likmes nav summējamas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "
Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Procentu likme (%)