Nosūtītie/saņemtie klientu maksājumi
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Pusgads
Statistisko datu sniedzējs
Maksājuma veids - Nosūtītie klientu maksājumi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads un pusgads
Valūtu dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Gads[Filtrēt]
Pusgads[Filtrēt]
Statistisko datu sniedzējs[Filtrēt]
Maksājuma veids - Nosūtītie klientu maksājumi[Filtrēts]
Datu lauki
[Sakļaut]Gads(Augoši)[Filtrēt]
-
Pusgads(Augoši)
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]1. līmenis(Augoši)
-
-
2. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2014
[Izvērst]2015
[Izvērst]2016
[Izvērst]2017
[Izvērst]2018
[Izvērst]2019
[Izvērst]2020
[Izvērst]2021
[Izvērst]2022
[Izvērst]2023
[Sakļaut]2. pusgads
Eiro
Pārējās valūtās
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
[Sakļaut]Klientu kredīta pārvedumi (kopā)
68 361 92 038 350 1 231 124 444 383 147 133 401 016 588 155 973 318 952 077 159 897 268 643 635 167 123 220 371 225 177 652 196 906 435 185 801 174 774 262 201 355 212 551 486 269 134 251 123 466 290 555 399 702 804
 
[Izvērst]Uzsākti papīra dokumenta veidā
4 357 8 162 960 36 2 885 266 8 063 18 952 410 7 265 17 345 564 7 113 17 102 392 7 369 19 369 316 3 941 17 288 655 2 886 12 835 975 2 477 8 828 603 2 434 13 136 333 2 221 15 554 347
[Sakļaut]Uzsākti elektroniski (kopā)
64 004 83 875 390 1 195 121 559 116 139 070 382 064 178 148 708 301 606 513 152 784 251 541 243 159 754 201 001 910 173 712 179 617 780 182 915 161 938 286 198 878 203 722 883 266 700 237 987 134 288 334 384 148 457
 
Uzsākti, grupējot failos
13 713 18 072 767 32 1 108 099 27 858 33 219 941 29 801 34 527 274 23 203 27 774 406 23 529 29 279 655 24 289 29 608 108 24 938 29 942 811 28 552 57 471 978 36 098 76 353 172 34 917 84 302 996
Uzsākti kā individuāli maksājumi
50 291 65 802 623 1 163 120 451 017 111 212 348 844 237 118 907 267 079 239 129 581 223 766 837 136 224 171 722 255 149 422 150 009 671 157 977 131 995 476 170 326 146 250 905 230 602 161 633 961 253 417 299 845 461
[Izvērst]Tiešā debeta maksājumi
2 105 107 731 1 341
[Sakļaut]Kartēm piesaistītie maksājumi (kopā)
96 165 1 724 276 4 440 298 100 215 247 4 248 614 242 764 4 613 882 271 944 5 035 159 311 028 5 372 691 352 147 5 953 105 356 076 5 828 974 371 581 6 933 053 445 327 8 774 421 495 398 9 616 350
 
[Izvērst]Uzsākti neelektroniski
92 378 1 543 250 3 305 194 831 203 250 3 593 644 226 662 3 871 576 250 275 4 201 684 283 814 4 513 881 319 623 4 965 697 322 132 4 869 836 320 469 5 391 696 518 48 429 595 61 136
[Izvērst]Uzsākti elektroniski
3 788 181 026 1 135 103 269 11 997 654 970 16 103 742 305 21 669 833 475 27 214 858 811 32 524 987 408 33 945 959 138 51 112 1 541 357 444 810 8 725 992 494 803 9 555 214
[Izvērst]Bezkonta naudas pārvedumi
407 269 934 7 1 425 1 340 578 100 2 504 531 664 2 314 124 719 2 446 133 621 2 473 136 988 2 764 124 172 2 504 121 549 2 349 123 120 41 6 870
[Izvērst]Maksājumu ierosināšanas pakalpojumi
4 853 217 007 6 748 329 159

Datu avots:

no 2023. gada: pārskats "Statistisko datu par klientu maksājumiem pusgada pārskats" un "Statistisko datu par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā, pusgada pārskats", kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 208 "Statistisko datu par klientu maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"; 

no 2022. gada: pārskats "Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem" un "Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā", kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 "Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi"; 

no 2014.-2021. gadam: pārskats "Kredītiestāžu, e-naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskats", kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 13. marta noteikumiem Nr. 131 "Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi.

Piezīmes:

1. Datus sniedz 9 Latvijā reģistrētas kredītiestādes, četras citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijā, piecas elektroniskās naudas iestādes, piecas maksājumu iestādes, trīs citā valstī licencētas maksājumu iestādes filiāles, divas krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Banka un Valsts Kase.

2. Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai informācija ir konfidenciāla.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)