Nosūtītie/saņemtie klientu maksājumi
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Pusgads
Statistisko datu sniedzējs
Maksājuma veids - Nosūtītie klientu maksājumi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads un pusgads
Valūtu dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Gads[Filtrēt]
Pusgads[Filtrēt]
Statistisko datu sniedzējs[Filtrēt]
Maksājuma veids - Nosūtītie klientu maksājumi[Filtrēts]
Datu lauki
[Sakļaut]Gads(Augoši)[Filtrēt]
-
Pusgads(Augoši)
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]1. līmenis(Augoši)
-
-
2. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2022
[Izvērst]1. pusgads
[Izvērst]2. pusgads
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
[Sakļaut]Klientu kredīta pārvedumi (kopā)
135 845 115 159 245 141 405 136 771 262
 
[Izvērst]Uzsākti papīra dokumenta veidā
6 542 9 624 273 7 723 9 306 152
[Sakļaut]Uzsākti elektroniski (kopā)
129 303 105 534 972 133 682 127 465 110
 
Uzsākti, grupējot failos
20 468 33 328 220 17 964 43 656 239
Uzsākti kā individuāli maksājumi
108 836 72 206 752 115 718 83 808 871
[Sakļaut]Kartēm piesaistītie maksājumi (kopā)
208 943 4 110 631 236 167 4 652 179
 
[Izvērst]Uzsākti neelektroniski
251 23 616 252 19 028
[Izvērst]Uzsākti elektroniski
208 692 4 087 015 235 914 4 633 150
[Izvērst]Bezkonta naudas pārvedumi
1 199 66 015 1 150 57 105
[Izvērst]Maksājumu ierosināšanas pakalpojumi
2 684 112 826 3 444 160 822

Datu avots no 2022. gada: pārskats “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem” un “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā”, kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 “Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi”.

Piezīmes:

1. Datus sniedz 10 Latvijā reģistrētu kredītiestāžu, četras citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijā, piecas elektroniskās naudas iestādes, piecas maksājumu iestādes, divas citā valstī licencētas maksājumu iestādes filiāles, trīs krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Banka un Valsts kase.

2. Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai informācija ir konfidenciāla.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)