Nosūtītie/saņemtie klientu maksājumi
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Pusgads
Statistisko datu sniedzējs
Maksājuma veids - Nosūtītie klientu maksājumi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads un pusgads
Valūtu dalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
Gads[Filtrēt]
Pusgads[Filtrēt]
Statistisko datu sniedzējs[Filtrēt]
Maksājuma veids - Nosūtītie klientu maksājumi[Filtrēts]
Datu lauki
[Sakļaut]Gads(Augoši)[Filtrēt]
-
Pusgads(Augoši)
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]1. līmenis(Augoši)
-
-
2. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]2022
[Izvērst]1. pusgads
Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)
[Sakļaut]Klientu kredīta pārvedumi (kopā)
135 759 114 739 590
 
[Izvērst]Uzsākti papīra dokumenta veidā
6 532 9 417 013
[Sakļaut]Uzsākti elektroniski (kopā)
129 228 105 322 577
 
Uzsākti, grupējot failos
20 393 33 126 427
Uzsākti kā individuāli maksājumi
108 835 72 196 149
[Sakļaut]Kartēm piesaistītie maksājumi (kopā)
208 700 4 098 075
 
[Izvērst]Uzsākti neelektroniski
235 17 188
[Izvērst]Uzsākti elektroniski
208 465 4 080 888
[Izvērst]Bezkonta naudas pārvedumi
1 199 66 015
[Izvērst]Maksājumu ierosināšanas pakalpojumi
2 684 112 826

Datu avots no 2022. gada: pārskats “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem” un “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā”, kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 “Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi”.

Piezīmes:

1. Datus sniedz 13 Latvijā reģistrētu kredītiestāžu, trīs citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijā, piecas elektroniskās naudas iestādes, piecas maksājumu iestādes, divas citā valstī licencētas maksājumu iestādes filiāles, trīs krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Banka un Valsts kase.

2.  Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai informācija ir konfidenciāla.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Skaits (tūkst.)
Apjoms (tūkst. EUR)