Klientu kontu skaits
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Pusgads
Statistisko datu sniedzējs
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads un pusgads
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Kontu skaits norēķiniem visās valūtās (tūkst.)
T.sk. kontu skaits norēķiniem eiro (tūkst.)
Gads[Filtrēt]
Pusgads[Filtrēt]
Statistisko datu sniedzējs[Filtrēt]
Datu lauki
[Sakļaut]Gads(Augoši)[Filtrēt]
-
Pusgads(Augoši)
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2022
1. pusgads
2. pusgads
Kontu skaits norēķiniem visās valūtās (tūkst.)
T.sk. kontu skaits norēķiniem eiro (tūkst.)
Kontu skaits norēķiniem visās valūtās (tūkst.)
T.sk. kontu skaits norēķiniem eiro (tūkst.)
Noguldījumu uz nakti skaits
2 907 2 770 2 908 2 771
Internetā pieejamo noguldījumu uz nakti skaits
2 577 2 547 2 202 2 184
Pārvedamo noguldījumu skaits
2 692 2 559 2 689 2 555
-   t.sk. internetā pieejamo pārvedamo noguldījumu skaits
2 494 2 462 2 500 2 468
Klientu maksājumu kontu skaits
3 072 2 921 3 045 2 900
Datu avots no 2022. gada: pārskats “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem” un “Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā”, kas tiek vākts saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 “Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi”.
 
Piezīmes:
 
1. Datus sniedz 10 Latvijā reģistrētu kredītiestāžu, četras citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijā, piecas elektroniskās naudas iestādes, piecas maksājumu iestādes, divas citā valstī licencētas maksājumu iestādes filiāles, trīs krājaizdevu sabiedrības, Latvijas Banka un Valsts kase.
 
2. Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai informācija ir konfidenciāla.
Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Kontu skaits norēķiniem visās valūtās (tūkst.)
T.sk. kontu skaits norēķiniem eiro (tūkst.)