01 Starptautisko rezervju matricas sadaļas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
Sadaļa - I Rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Sadaļa - I Rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi[Filtrēts]
Datu lauki
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
04 / 2023
05 / 2023
06 / 2023
07 / 2023
08 / 2023
09 / 2023
10 / 2023
11 / 2023
12 / 2023
01 / 2024
02 / 2024
03 / 2024
04 / 2024
05 / 2024
06 / 2024
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
I.A  REZERVES AKTĪVI
4 365 0 4 290 0 4 270 0 4 308 0 4 436 0 4 381 0 4 390 0 4 412 0 4 376 0 4 338 0 4 381 0 4 487 0 4 580 0 4 527 0 4 669 0 4 603 0 4 620 0 4 711 0
I.A.1  Monetārais zelts (t.sk. zelta noguldījumi un zelta mijmaiņas līgumi)
377 0 364 0 389 0 386 0 393 0 375 0 380 0 383 0 377 0 402 0 399 0 399 0 402 0 401 0 438 0 461 0 462 0 466 0
I.A.1.i  t.sk. monetārais zelts mijmaiņas līgumā pret skaidrās naudas nodrošinājumu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.1.1  Zelts
377 0 364 0 389 0 386 0 393 0 375 0 380 0 383 0 377 0 402 0 399 0 399 0 402 0 401 0 438 0 461 0 462 0 466 0
I.A.1.1.i  Papildpostenis: apjoms tūkst. Trojas unču
214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0
I.A.1.2  Neasignēta zelta konti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.1.2.i  Papildpostenis: apjoms tūkst. Trojas unču
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.2  SDR
547 0 550 0 544 0 539 0 546 0 538 0 535 0 538 0 545 0 543 0 537 0 535 0 540 0 540 0 539 0 541 0 537 0 541 0
I.A.3  Rezerves pozīcija SVF
22 0 22 0 28 0 27 0 28 0 27 0 27 0 27 0 28 0 28 0 27 0 27 0 34 0 34 0 34 0 34 0 33 0 34 0
I.A.4  Citi rezerves aktīvi
3 420 0 3 354 0 3 309 0 3 355 0 3 469 0 3 440 0 3 447 0 3 464 0 3 425 0 3 365 0 3 418 0 3 526 0 3 605 0 3 553 0 3 659 0 3 568 0 3 588 0 3 670 0
I.A.4.a  Nauda un noguldījumi
142 0 110 0 71 0 133 0 110 0 105 0 94 0 124 0 109 0 113 0 68 0 89 0 111 0 43 0 93 0 80 0 94 0 90 0
I.A.4.a.i  Prasības pret citām ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām, SVF un SNB
126 0 54 0 45 0 110 0 72 0 88 0 77 0 90 0 77 0 82 0 51 0 60 0 86 0 27 0 76 0 59 0 65 0 66 0
I.A.4.a.ii  Prasības pret citām iestādēm (bankām)
15 0 56 0 26 0 23 0 38 0 17 0 17 0 34 0 32 0 30 0 17 0 29 0 25 0 16 0 17 0 21 0 29 0 24 0
I.A.4.a.ii.1  Kuru centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.a.ii.2  Kuru centrālais birojs reģistrēts ārpus dalībvalstīm, kuru valūta ir euro
15 0 56 0 26 0 23 0 38 0 17 0 17 0 34 0 32 0 30 0 17 0 29 0 25 0 16 0 17 0 21 0 29 0 24 0
I.A.4.b  Vērtspapīri
3 278 0 3 244 0 3 239 0 3 222 0 3 359 0 3 335 0 3 353 0 3 340 0 3 316 0 3 252 0 3 350 0 3 436 0 3 493 0 3 510 0 3 566 0 3 487 0 3 494 0 3 581 0
I.A.4.b.CC  t.sk. vērtspapīri repo darījumos pret skaidrās naudas nodrošinājumu
744 0 900 0 1 176 0 1 131 0 1 154 0 1 094 0 1 174 0 1 184 0 1 094 0 1 072 0 1 104 0 990 0 180 0 179 0 871 0 1 031 0 1 128 0 1 087 0
I.A.4.b.HH  t.sk. ar emitentu, kura centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.b.i  Parāda vērtspapīri
2 812 0 2 775 0 2 773 0 2 751 0 2 868 0 2 831 0 2 836 0 2 827 0 2 813 0 2 770 0 2 837 0 2 906 0 2 939 0 2 945 0 2 979 0 2 910 0 2 908 0 2 961 0
I.A.4.b.i.a  Īstermiņa
31 0 24 0 34 0 21 0 18 0 25 0 37 0 34 0 25 0 16 0 30 0 66 0 45 0 51 0 49 0 41 0 53 0 37 0
I.A.4.b.i.b  Ilgtermiņa
2 781 0 2 750 0 2 739 0 2 730 0 2 850 0 2 806 0 2 799 0 2 793 0 2 788 0 2 754 0 2 808 0 2 840 0 2 894 0 2 894 0 2 930 0 2 869 0 2 855 0 2 924 0
I.A.4.b.ii  Akcijas un ieguldījumu fondu daļas
466 0 469 0 466 0 471 0 491 0 504 0 517 0 513 0 503 0 482 0 513 0 530 0 554 0 565 0 587 0 577 0 586 0 619 0
I.A.4.c  Atvasinātie finanšu instrumenti (neto)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d  Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d.i  Kredīti nebankām
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d.ii  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B  CITI ĀRVALSTU VALŪTAS AKTĪVI (nav iekļauti rezerves aktīvos)
568 29 579 28 625 36 600 31 536 30 600 29 601 29 565 27 580 26 583 26 623 26 631 5 571 7 608 4 559 6 608 9 631 13 617 36
I.B.1  Vērtspapīri
526 0 618 0 586 0 584 0 587 0 580 0 584 0 587 0 589 0 579 0 585 0 598 0 603 0 598 0 571 0 615 0 615 0 637 0
I.B.2  Noguldījumi
2 29 1 28 0 36 0 31 2 30 2 29 3 29 1 27 31 26 1 26 2 26 0 5 2 7 2 4 0 6 0 9 2 8 0 8
I.B.2.i  Bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
2 29 1 28 0 36 0 31 2 30 2 29 3 29 1 27 31 26 1 26 2 26 0 5 2 7 2 4 0 6 0 9 2 8 0 8
I.B.2.ii  Bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts ārpus dalībvalstīm, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.3  Kredīti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.4  Atvasinātie finanšu instrumenti (neto)
40 0- 40 0 39 0 16 0- 55 0 18 0 14 0- 22 0- 41 0 3 0 35 0 33 0- 34 0 8 0- 12 0- 7 0 14 5- 20 29
I.B.5  Zelts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.6  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontakti

Agnija Ozoliņa-Šarakova tālr.: 6702 2734 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Rezerves aktīvu sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Latvijas Bankas dati tiek publicēti 5. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Centrālās valdības dati tiek publicēti 15. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)