01 Starptautisko rezervju matricas sadaļas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
Sadaļa - I Rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Sadaļa - I Rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi[Filtrēts]
Datu lauki
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
09 / 2021
10 / 2021
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
I.A  REZERVES AKTĪVI
4 183 0 4 173 0 4 269 0 4 382 0 4 245 0 4 220 0 4 172 0 4 241 0 4 321 0 4 307 0 4 228 0 4 312 0 4 468 0 4 410 0 4 541 0 4 473 0 4 391 0 4 441 0 4 428 0 4 797 0 4 809 0 4 831 0
I.A.1  Monetārais zelts (t.sk. zelta noguldījumi un zelta mijmaiņas līgumi)
305 0 315 0 314 0 337 0 332 0 338 0 357 0 352 0 344 0 345 0 316 0 330 0 329 0 311 0 307 0 313 0 334 0 317 0 329 0 328 0 319 0 328 0
I.A.1.i  t.sk. monetārais zelts mijmaiņas līgumā pret skaidrās naudas nodrošinājumu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.1.1  Zelts
305 0 315 0 314 0 337 0 332 0 338 0 357 0 352 0 344 0 345 0 316 0 330 0 329 0 311 0 307 0 313 0 334 0 317 0 329 0 328 0 319 0 328 0
I.A.1.1.i  Papildpostenis: apjoms tūkst. Trojas unču
213 0 213 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0
I.A.1.2  Neasignēta zelta konti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.1.2.i  Papildpostenis: apjoms tūkst. Trojas unču
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.2  SDR
151 0 151 0 151 0 152 0 149 0 148 0 144 0 144 0 145 0 146 0 144 0 142 0 143 0 144 0 146 0 144 0 143 0 145 0 145 0 529 0 535 0 534 0
I.A.3  Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4  Citi rezerves aktīvi
3 727 0 3 707 0 3 805 0 3 894 0 3 764 0 3 734 0 3 671 0 3 746 0 3 832 0 3 816 0 3 768 0 3 840 0 3 995 0 3 955 0 4 088 0 4 016 0 3 914 0 3 979 0 3 955 0 3 940 0 3 955 0 3 969 0
I.A.4.a  Nauda un noguldījumi
62 0 65 0 123 0 110 0 62 0 43 0 13 0 47 0 92 0 56 0 36 0 47 0 47 0 60 0 64 0 65 0 51 0 81 0 99 0 123 0 104 0 100 0
I.A.4.a.i  Prasības pret citām ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām, SVF un SNB
12 0 13 0 82 0 71 0 27 0 13 0 7 0 26 0 50 0 22 0 11 0 21 0 10 0 16 0 19 0 30 0 16 0 36 0 28 0 35 0 63 0 57 0
I.A.4.a.ii  Prasības pret citām iestādēm (bankām)
50 0 51 0 41 0 39 0 36 0 30 0 6 0 21 0 42 0 34 0 25 0 25 0 37 0 44 0 45 0 36 0 34 0 45 0 71 0 88 0 41 0 42 0
I.A.4.a.ii.1  Kuru centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.a.ii.2  Kuru centrālais birojs reģistrēts ārpus dalībvalstīm, kuru valūta ir euro
50 0 51 0 41 0 39 0 36 0 30 0 6 0 21 0 42 0 34 0 25 0 25 0 37 0 44 0 45 0 36 0 34 0 45 0 71 0 88 0 41 0 42 0
I.A.4.b  Vērtspapīri
3 665 0 3 642 0 3 681 0 3 783 0 3 702 0 3 691 0 3 658 0 3 699 0 3 739 0 3 760 0 3 732 0 3 793 0 3 947 0 3 895 0 4 024 0 3 951 0 3 863 0 3 898 0 3 856 0 3 817 0 3 851 0 3 869 0
I.A.4.b.CC  t.sk. vērtspapīri repo darījumos pret skaidrās naudas nodrošinājumu
1 444 0 1 523 0 1 513 0 1 386 0 1 385 0 1 414 0 1 478 0 1 507 0 1 559 0 1 593 0 1 521 0 1 529 0 1 571 0 1 601 0 1 636 0 1 631 0 1 506 0 1 527 0 1 506 0 1 477 0 1 462 0 1 420 0
I.A.4.b.HH  t.sk. ar emitentu, kura centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.b.i  Parāda vērtspapīri
3 363 0 3 363 0 3 355 0 3 370 0 3 283 0 3 269 0 3 234 0 3 249 0 3 298 0 3 323 0 3 258 0 3 290 0 3 434 0 3 374 0 3 448 0 3 360 0 3 273 0 3 281 0 3 224 0 3 171 0 3 212 0 3 201 0
I.A.4.b.i.a  Īstermiņa
29 0 60 0 38 0 32 0 68 0 110 0 173 0 155 0 152 0 159 0 152 0 163 0 188 0 242 0 232 0 255 0 295 0 260 0 270 0 287 0 312 0 314 0
I.A.4.b.i.b  Ilgtermiņa
3 334 0 3 303 0 3 317 0 3 337 0 3 215 0 3 159 0 3 061 0 3 094 0 3 147 0 3 164 0 3 106 0 3 127 0 3 247 0 3 132 0 3 217 0 3 105 0 2 978 0 3 021 0 2 954 0 2 883 0 2 900 0 2 887 0
I.A.4.b.ii  Akcijas un ieguldījumu fondu daļas
303 0 279 0 326 0 414 0 419 0 422 0 424 0 449 0 441 0 437 0 473 0 503 0 513 0 522 0 576 0 591 0 590 0 616 0 632 0 646 0 639 0 668 0
I.A.4.c  Atvasinātie finanšu instrumenti (neto)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d  Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d.i  Kredīti nebankām
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d.ii  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B  CITI ĀRVALSTU VALŪTAS AKTĪVI (nav iekļauti rezerves aktīvos)
453 85 472 88 467 90 455 97 520 88 478 84 477 70 419 63 386 70 372 110 401 96 363 58 326 63 356 62 290 72 364 60 300 64 407 7 437 13 422 13 465 12 432 54
I.B.1  Vērtspapīri
471 0 472 0 465 0 469 0 464 0 436 0 395 0 393 0 405 0 379 0 368 0 335 0 316 0 321 0 335 0 333 0 278 0 438 0 438 0 421 0 500 0 433 0
I.B.2  Noguldījumi
0 2 1 1 1 2 0 2 16 2 23 4 1 5 1 2 0 2 0 42 0 35 1 8 21 9 44 7 0 5 0 5 1 9 1 7 0 13 0 13 1 11 0 54
I.B.2.i  Bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 2 1 1 1 2 0 2 16 2 23 4 1 5 1 2 0 2 0 42 0 35 1 8 21 9 44 7 0 5 0 5 1 9 1 7 0 13 0 13 1 11 0 54
I.B.2.ii  Bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts ārpus dalībvalstīm, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.3  Kredīti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.4  Atvasinātie finanšu instrumenti (neto)
- 19 83- 2 87- 7 87- 17 96 41 86 16 80 79 66 23 61- 19 68- 8 68 31 61 27 50- 12 54- 8 55- 46 66 31 55 22 55- 32 0- 1 0 1 0- 35 0- 2 0
I.B.5  Zelts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.6  Citi
1 0 2 0 9 0 3 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontakti

Hermanis Djomkins tālr.: 6702 2719 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Rezerves aktīvu sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Latvijas Bankas dati tiek publicēti 5. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Centrālās valdības dati tiek publicēti 15. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)