01 Starptautisko rezervju matricas sadaļas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
Sadaļa - I Rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Sadaļa - I Rezerves aktīvi un citi ārvalstu valūtas aktīvi[Filtrēts]
Datu lauki
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko rezervju matricas posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
09 / 2021
10 / 2021
11 / 2021
12 / 2021
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)
I.A  REZERVES AKTĪVI
4 468 0 4 410 0 4 541 0 4 473 0 4 391 0 4 441 0 4 428 0 4 797 0 4 809 0 4 831 0 4 839 0 4 848 0 4 787 0 4 796 0 4 756 0 4 836 0
I.A.1  Monetārais zelts (t.sk. zelta noguldījumi un zelta mijmaiņas līgumi)
329 0 311 0 307 0 313 0 334 0 317 0 329 0 328 0 319 0 328 0 338 0 344 0 343 0 365 0 372 0 389 0
I.A.1.i  t.sk. monetārais zelts mijmaiņas līgumā pret skaidrās naudas nodrošinājumu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.1.1  Zelts
329 0 311 0 307 0 313 0 334 0 317 0 329 0 328 0 319 0 328 0 338 0 344 0 343 0 365 0 372 0 389 0
I.A.1.1.i  Papildpostenis: apjoms tūkst. Trojas unču
214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0 214 0
I.A.1.2  Neasignēta zelta konti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.1.2.i  Papildpostenis: apjoms tūkst. Trojas unču
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.2  SDR
143 0 144 0 146 0 144 0 143 0 145 0 145 0 529 0 535 0 534 0 542 0 543 0 548 0 547 0 547 0 560 0
I.A.3  Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 16 0
I.A.4  Citi rezerves aktīvi
3 995 0 3 955 0 4 088 0 4 016 0 3 914 0 3 979 0 3 955 0 3 940 0 3 955 0 3 969 0 3 959 0 3 961 0 3 896 0 3 869 0 3 822 0 3 872 0
I.A.4.a  Nauda un noguldījumi
47 0 60 0 64 0 65 0 51 0 81 0 99 0 123 0 104 0 100 0 83 0 71 0 88 0 60 0 84 0 112 0
I.A.4.a.i  Prasības pret citām ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām, SVF un SNB
10 0 16 0 19 0 30 0 16 0 36 0 28 0 35 0 63 0 57 0 24 0 31 0 14 0 12 0 18 0 8 0
I.A.4.a.ii  Prasības pret citām iestādēm (bankām)
37 0 44 0 45 0 36 0 34 0 45 0 71 0 88 0 41 0 42 0 59 0 40 0 74 0 48 0 66 0 104 0
I.A.4.a.ii.1  Kuru centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.a.ii.2  Kuru centrālais birojs reģistrēts ārpus dalībvalstīm, kuru valūta ir euro
37 0 44 0 45 0 36 0 34 0 45 0 71 0 88 0 41 0 42 0 59 0 40 0 74 0 48 0 66 0 104 0
I.A.4.b  Vērtspapīri
3 947 0 3 895 0 4 024 0 3 951 0 3 863 0 3 898 0 3 856 0 3 817 0 3 851 0 3 869 0 3 876 0 3 890 0 3 807 0 3 809 0 3 737 0 3 760 0
I.A.4.b.CC  t.sk. vērtspapīri repo darījumos pret skaidrās naudas nodrošinājumu
1 571 0 1 601 0 1 636 0 1 631 0 1 506 0 1 527 0 1 506 0 1 477 0 1 462 0 1 420 0 1 398 0 1 402 0 1 398 0 1 435 0 1 388 0 1 421 0
I.A.4.b.HH  t.sk. ar emitentu, kura centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.b.i  Parāda vērtspapīri
3 434 0 3 374 0 3 448 0 3 360 0 3 273 0 3 281 0 3 224 0 3 171 0 3 212 0 3 201 0 3 191 0 3 187 0 3 142 0 3 150 0 3 042 0 3 081 0
I.A.4.b.i.a  Īstermiņa
188 0 242 0 232 0 255 0 295 0 260 0 270 0 287 0 312 0 314 0 273 0 286 0 283 0 264 0 222 0 136 0
I.A.4.b.i.b  Ilgtermiņa
3 247 0 3 132 0 3 217 0 3 105 0 2 978 0 3 021 0 2 954 0 2 883 0 2 900 0 2 887 0 2 919 0 2 901 0 2 859 0 2 885 0 2 820 0 2 945 0
I.A.4.b.ii  Akcijas un ieguldījumu fondu daļas
513 0 522 0 576 0 591 0 590 0 616 0 632 0 646 0 639 0 668 0 685 0 703 0 665 0 659 0 695 0 680 0
I.A.4.c  Atvasinātie finanšu instrumenti (neto)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d  Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d.i  Kredīti nebankām
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.A.4.d.ii  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B  CITI ĀRVALSTU VALŪTAS AKTĪVI (nav iekļauti rezerves aktīvos)
326 63 356 62 290 72 364 60 300 64 407 7 437 13 422 13 465 12 432 54 437 47 524 25 500 18 511 16 498 15 444 17
I.B.1  Vērtspapīri
316 0 321 0 335 0 333 0 278 0 438 0 438 0 421 0 500 0 433 0 454 0 529 0 543 0 531 0 527 0 536 0
I.B.2  Noguldījumi
21 9 44 7 0 5 0 5 1 9 1 7 0 13 0 13 1 11 0 54 2 47 1 25 0 18 1 16 0 15 1 17
I.B.2.i  Bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts dalībvalstīs, kuru valūta ir euro
21 9 44 7 0 5 0 5 1 9 1 7 0 13 0 13 1 11 0 54 2 47 1 25 0 18 1 16 0 15 1 17
I.B.2.ii  Bankās, kuru centrālais birojs reģistrēts ārpus dalībvalstīm, kuru valūta ir euro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.3  Kredīti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.4  Atvasinātie finanšu instrumenti (neto)
- 12 54- 8 55- 46 66 31 55 22 55- 32 0- 1 0 1 0- 35 0- 2 0- 19 0- 5 0- 43 0- 21 0- 29 0- 93 0
I.B.5  Zelts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.B.6  Citi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontakti

Agnija Ozoliņa-Šarakova tālr.: 6702 2734 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Rezerves aktīvu sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Latvijas Bankas dati tiek publicēti 5. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Centrālās valdības dati tiek publicēti 15. darba dienā pēc pārskata perioda beigām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Latvijas Banka (milj. EUR)
Centrālā valdība (milj. EUR)