01 Ārējā parāda datu tabulas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Postenis
Sektors
Termiņdalījums
Parāda instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Postenis(Augoši)[Filtrēt]
Sektors(Augoši)[Filtrēt]
Termiņdalījums(Augoši)[Filtrēt]
Parāda instruments(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
[Sakļaut]BRUTO ĀRĒJAIS PARĀDS (kopā)
36 628 35 549 36 226 35 802 35 072 36 763 37 313 36 775 36 345 36 260 37 644 36 816 37 562
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
9 726 9 658 10 099 9 827 9 412 10 512 10 476 10 089 10 464 9 852 10 728 11 218 10 290
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
279 271 287 268 274 273 280 256 284 282 425 545 551
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirdzniecības kredīti un avansi
20 19 41 37 42 53 48 42 56 59 62 62 66
Citi pasīvi
260 252 246 230 232 220 233 214 227 222 364 483 485
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
9 447 9 386 9 812 9 559 9 138 10 240 10 195 9 834 10 181 9 570 10 303 10 673 9 739
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 150 148 145 143 146 145 536 543 545
Nauda un noguldījumi
10 10 10 10 11 10 10 10 9 9 9 9 9
Parāda vērtspapīri
7 270 7 764 8 219 8 009 7 588 8 704 8 517 7 938 8 049 7 337 7 789 8 245 7 329
Aizņēmumi
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 524 1 743 1 977 2 080 1 970 1 876 1 857
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
8 901 7 894 7 972 7 951 8 045 8 758 9 525 10 028 10 685 11 602 11 794 10 604 11 859
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
8 901 7 894 7 972 7 951 8 045 8 758 9 525 10 028 10 685 11 602 11 794 10 604 11 859
 
Nauda un noguldījumi
8 898 7 890 7 967 7 942 8 037 8 745 9 504 9 998 10 676 11 583 11 767 10 568 11 848
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
3 4 5 9 9 13 20 30 9 19 27 36 11
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
5 268 5 140 4 873 4 563 3 823 3 974 3 922 3 633 3 739 3 288 3 085 3 214 3 307
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
3 787 3 677 2 996 2 947 2 706 2 813 2 622 2 610 2 930 2 549 2 493 2 514 2 625
 
Nauda un noguldījumi
3 656 3 647 2 809 2 798 2 682 2 790 2 600 2 583 2 869 2 497 2 444 2 487 2 530
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
131 31 186 149 24 23 22 27 62 52 49 28 95
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 480 1 462 1 878 1 616 1 117 1 161 1 300 1 022 809 739 592 699 682
 
Nauda un noguldījumi
1 363 1 343 1 760 1 505 1 044 1 092 1 234 955 740 685 550 533 521
Parāda vērtspapīri
118 119 117 111 73 70 66 67 68 54 42 166 161
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
3 650 3 745 3 780 3 762 3 887 3 808 3 749 3 710 2 987 2 963 2 917 2 663 2 615
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
372 427 517 519 758 862 769 813 519 529 572 500 527
 
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6
Aizņēmumi
221 271 303 249 369 427 491 531 205 212 223 102 114
Tirdzniecības kredīti un avansi
68 83 79 80 79 90 53 59 77 67 62 60 62
Citi pasīvi
83 73 136 190 310 345 226 224 237 250 281 333 344
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
3 278 3 319 3 262 3 243 3 130 2 946 2 980 2 897 2 467 2 434 2 346 2 163 2 088
 
Parāda vērtspapīri
399 394 345 300 329 326 66 64 63 65 66 63 66
Aizņēmumi
2 861 2 907 2 902 2 929 2 787 2 606 2 900 2 820 2 392 2 356 2 267 2 088 2 008
Citi pasīvi
19 18 15 14 14 13 14 13 12 12 13 13 15
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
4 765 4 738 5 054 5 191 5 406 5 185 5 074 4 884 4 397 4 322 4 762 4 697 4 852
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 585 2 592 2 731 2 801 2 970 2 874 2 825 2 725 2 519 2 482 2 948 2 861 3 211
 
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
194 174 147 150 159 145 147 148 116 106 107 103 79
Tirdzniecības kredīti un avansi
2 308 2 335 2 508 2 561 2 702 2 615 2 590 2 479 2 323 2 304 2 761 2 680 3 052
Citi pasīvi
83 84 77 91 108 115 88 98 81 71 79 78 80
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 179 2 145 2 323 2 389 2 436 2 311 2 248 2 159 1 878 1 840 1 814 1 836 1 642
 
Parāda vērtspapīri
85 84 261 266 203 221 221 220 218 259 244 311 294
Aizņēmumi
2 094 2 061 2 061 2 123 2 233 2 090 2 028 1 939 1 660 1 581 1 571 1 525 1 348
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
4 318 4 375 4 448 4 509 4 499 4 525 4 568 4 430 4 073 4 233 4 357 4 420 4 637
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
4 318 4 375 4 448 4 509 4 499 4 525 4 568 4 430 4 073 4 233 4 357 4 420 4 637
 
Parāds tiešajiem investoriem
3 513 3 534 3 549 3 725 3 684 3 715 3 686 3 619 3 210 3 290 3 331 3 469 3 697
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
126 146 152 153 161 145 142 119 147 147 137 125 139
Parāds māsas uzņēmumiem
678 695 748 630 653 665 740 692 717 795 889 826 801
[Sakļaut]ĀRĒJIE AKTĪVI (kopā)
31 438 30 134 30 524 30 309 29 752 31 778 32 655 32 759 32 959 32 655 33 475 32 954 33 811
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
2 029 1 021 1 228 1 462 758 561 451 746 537 403 265 698 522
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 024 1 018 1 217 1 447 741 553 443 744 534 400 264 694 520
 
Nauda un noguldījumi
1 330 671 609 606 5 7 5 6 5 3 6 24 15
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirdzniecības kredīti un avansi
199 192 188 245 264 240 219 258 276 251 234 234 287
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
495 155 420 595 472 306 219 480 254 146 24 436 218
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
5 3 11 15 17 8 8 3 3 3 1 4 2
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
5 3 11 15 17 8 8 3 3 3 1 4 2
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
16 406 16 316 16 468 16 424 16 647 17 108 17 577 17 994 18 422 18 481 18 993 19 098 19 312
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
4 770 4 877 5 015 5 119 5 270 5 364 5 553 5 653 5 664 5 763 5 949 6 002 5 960
 
Nauda un noguldījumi
4 648 4 750 4 937 5 044 5 210 5 235 5 382 5 457 5 402 5 473 5 605 5 676 5 674
Parāda vērtspapīri
109 115 67 56 38 110 152 163 232 260 312 286 222
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
14 12 12 19 22 20 20 32 30 30 32 39 64
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
11 635 11 439 11 452 11 305 11 377 11 743 12 024 12 341 12 758 12 717 13 044 13 096 13 352
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 151 148 145 142 146 145 535 543 547
Nauda un noguldījumi
158 158 158 158 157 157 157 157 157 157 157 157 157
Parāda vērtspapīri
11 328 11 133 11 143 10 997 11 069 11 438 11 722 12 042 12 454 12 415 12 352 12 396 12 648
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
4 703 4 372 4 182 4 029 3 629 5 134 5 533 5 135 5 400 5 040 5 078 3 781 4 537
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 489 2 137 2 000 1 792 1 787 2 072 2 018 1 630 1 841 1 451 1 520 1 044 1 913
 
Nauda un noguldījumi
1 772 1 373 1 167 1 083 1 108 1 232 1 226 1 024 1 225 946 987 498 1 333
Parāda vērtspapīri
23 44 87 60 56 79 99 71 55 25 36 39 113
Aizdevumi
615 615 645 563 571 708 648 485 512 434 453 468 428
Citi aktīvi
79 105 101 86 51 53 45 51 49 47 44 39 39
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 214 2 234 2 182 2 237 1 842 3 062 3 514 3 505 3 559 3 589 3 558 2 737 2 623
 
Nauda un noguldījumi
34 32 33 30 31 29 28 25 26 27 28 26 24
Parāda vērtspapīri
1 371 1 414 1 386 1 489 1 255 2 465 2 916 2 908 2 980 2 997 2 982 2 160 2 078
Aizdevumi
809 789 763 718 556 568 571 572 552 564 548 551 521
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
3 151 3 217 3 204 3 199 3 294 3 545 3 503 3 519 3 442 3 546 3 484 3 673 3 751
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
331 339 374 319 414 425 405 424 462 473 468 635 827
 
Nauda un noguldījumi
110 111 146 105 144 129 114 126 139 133 132 304 499
Parāda vērtspapīri
0 0 1 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1
Tirdzniecības kredīti un avansi
104 125 123 125 128 141 117 119 126 118 131 120 105
Aizdevumi
27 26 28 28 34 33 46 56 57 54 53 33 34
Citi aktīvi
91 77 76 58 103 118 123 123 139 167 151 177 187
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 820 2 878 2 830 2 880 2 881 3 121 3 098 3 095 2 980 3 073 3 016 3 038 2 924
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
1 910 1 923 1 922 2 003 1 861 2 101 2 097 2 100 1 947 2 013 1 962 1 966 1 796
Aizdevumi
818 889 849 816 957 954 942 926 970 994 989 1 008 1 068
Citi aktīvi
91 65 59 61 63 65 59 69 63 66 64 63 61
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
3 743 3 794 4 040 3 781 3 959 4 059 4 211 4 046 3 752 3 788 4 208 4 123 4 105
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
3 272 3 338 3 637 3 409 3 620 3 702 3 866 3 695 3 469 3 507 3 941 3 831 3 876
 
Nauda un noguldījumi
739 790 893 884 1 008 1 156 1 155 1 398 1 109 1 139 1 348 1 317 1 188
Parāda vērtspapīri
1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Tirdzniecības kredīti un avansi
2 434 2 391 2 470 2 378 2 470 2 426 2 585 2 178 2 242 2 259 2 469 2 293 2 512
Aizdevumi
35 39 46 87 80 74 74 62 55 53 76 89 138
Citi aktīvi
63 117 228 59 60 45 52 55 61 56 46 131 37
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
471 456 403 371 338 356 345 351 283 281 267 292 230
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
300 291 252 219 200 219 210 217 213 214 201 201 175
Aizdevumi
171 165 151 152 138 137 135 135 70 66 66 91 54
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
1 407 1 414 1 402 1 415 1 465 1 371 1 381 1 318 1 406 1 398 1 447 1 581 1 584
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 407 1 414 1 402 1 415 1 465 1 371 1 381 1 318 1 406 1 398 1 447 1 581 1 584
 
Parāds tiešajiem investoriem
492 487 494 443 451 427 438 416 503 505 573 633 618
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
486 507 522 555 570 506 474 477 527 543 568 587 575
Parāds māsas uzņēmumiem
428 420 386 417 444 438 468 424 377 349 306 361 391
[Sakļaut]NETO ĀRĒJAIS PARĀDS (kopā)
5 189 5 414 5 703 5 493 5 320 4 985 4 658 4 016 3 387 3 605 4 170 3 862 3 750
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
7 697 8 637 8 871 8 365 8 653 9 952 10 025 9 343 9 927 9 449 10 463 10 520 9 768
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
- 1 745- 747- 930- 1 179- 467- 281- 163- 488- 251- 119 161- 149 31
 
Nauda un noguldījumi
- 1 330- 671- 609- 606- 5- 7- 5- 6- 5- 3- 6- 24- 15
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirdzniecības kredīti un avansi
- 180- 173- 148- 208- 222- 188- 171- 216- 219- 191- 173- 173- 221
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
- 235 97- 174- 365- 240- 86 13- 266- 27 76 340 48 267
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
9 442 9 384 9 801 9 544 9 121 10 232 10 188 9 831 10 178 9 568 10 302 10 669 9 737
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 150 148 145 143 146 145 536 543 545
Nauda un noguldījumi
10 10 10 10 11 10 10 10 9 9 9 9 9
Parāda vērtspapīri
7 266 7 761 8 208 7 994 7 571 8 696 8 509 7 936 8 046 7 334 7 788 8 241 7 327
Aizņēmumi/aizdevumi
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 524 1 743 1 977 2 080 1 970 1 876 1 857
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
- 7 504- 8 423- 8 496- 8 473- 8 602- 8 350- 8 053- 7 966- 7 736- 6 879- 7 199- 8 494- 7 453
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
4 131 3 016 2 956 2 832 2 775 3 394 3 971 4 375 5 021 5 839 5 845 4 602 5 900
 
Nauda un noguldījumi
4 250 3 140 3 030 2 898 2 827 3 511 4 122 4 541 5 274 6 110 6 162 4 892 6 174
Parāda vērtspapīri
- 109- 115- 67- 56- 38- 110- 152- 163- 232- 260- 312- 286- 222
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
- 11- 8- 6- 10- 13- 7 1- 2- 21- 12- 5- 3- 53
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
- 11 635- 11 439- 11 452- 11 305- 11 377- 11 743- 12 024- 12 341- 12 758- 12 717- 13 044- 13 096- 13 352
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
- 149- 148- 151- 149- 151- 148- 145- 142- 146- 145- 535- 543- 547
Nauda un noguldījumi
- 158- 158- 158- 158- 157- 157- 157- 157- 157- 157- 157- 157- 157
Parāda vērtspapīri
- 11 328- 11 133- 11 143- 10 997- 11 069- 11 438- 11 722- 12 042- 12 454- 12 415- 12 352- 12 396- 12 648
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
565 768 691 534 195- 1 160- 1 611- 1 502- 1 661- 1 752- 1 992- 568- 1 230
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
1 298 1 540 996 1 155 920 741 603 980 1 089 1 098 973 1 470 711
 
Nauda un noguldījumi
1 884 2 274 1 642 1 715 1 574 1 559 1 374 1 560 1 644 1 551 1 457 1 989 1 197
Parāda vērtspapīri
- 23- 44- 87- 60- 56- 79- 99- 71- 55- 25- 36- 39- 113
Aizņēmumi/aizdevumi
- 615- 615- 645- 563- 571- 708- 648- 485- 512- 434- 453- 468- 428
Citi pasīvi/aktīvi
52- 74 85 63- 27- 30- 24- 24 13 5 5- 11 56
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
- 733- 772- 304- 622- 725- 1 901- 2 214- 2 482- 2 750- 2 849- 2 966- 2 038- 1 941
 
Nauda un noguldījumi
1 329 1 311 1 728 1 474 1 013 1 063 1 206 930 714 657 522 507 497
Parāda vērtspapīri
- 1 253- 1 295- 1 269- 1 378- 1 182- 2 396- 2 850- 2 841- 2 912- 2 942- 2 940- 1 994- 1 917
Aizņēmumi/aizdevumi
- 809- 789- 763- 718- 556- 568- 571- 572- 552- 564- 548- 551- 521
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
499 528 576 563 593 263 246 191- 455- 582- 566- 1 010- 1 136
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
41 87 144 200 344 438 364 389 57 56 103- 135- 300
 
Nauda un noguldījumi
- 110- 111- 146- 105- 144- 129- 114- 126- 139- 133- 132- 304- 499
Parāda vērtspapīri
0 0- 1- 3- 4- 4- 4- 1- 1- 1 5 5 6
Tirdzniecības kredīti un avansi
- 36- 42- 44- 45- 49- 50- 65- 60- 49- 51- 69- 60- 42
Aizņēmumi/aizdevumi
194 245 275 221 334 394 444 475 148 158 171 68 80
Citi pasīvi/aktīvi
- 8- 4 59 132 207 227 103 101 98 83 130 156 157
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
458 441 432 362 249- 175- 118- 198- 513- 639- 670- 875- 836
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
- 1 512- 1 530- 1 577- 1 703- 1 532- 1 775- 2 031- 2 036- 1 884- 1 948- 1 896- 1 904- 1 730
Aizņēmumi/aizdevumi
2 043 2 017 2 053 2 113 1 831 1 652 1 958 1 894 1 421 1 363 1 278 1 079 940
Citi pasīvi/aktīvi
- 73- 47- 44- 47- 49- 52- 45- 56- 50- 53- 52- 50- 47
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
1 022 943 1 014 1 410 1 447 1 126 862 838 645 534 554 574 747
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
- 686- 746- 906- 608- 651- 828- 1 041- 969- 949- 1 025- 993- 971- 665
 
Nauda un noguldījumi
- 739- 790- 893- 884- 1 008- 1 156- 1 155- 1 398- 1 109- 1 139- 1 348- 1 317- 1 188
Parāda vērtspapīri
- 1- 1 0- 1- 2- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1
Tirdzniecības kredīti un avansi
- 126- 56 38 183 232 189 6 301 81 46 292 387 540
Aizņēmumi/aizdevumi
159 135 101 63 79 71 73 86 61 53 30 14- 58
Citi pasīvi/aktīvi
20- 34- 152 32 48 70 37 43 19 15 33- 53 43
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 708 1 689 1 920 2 018 2 098 1 954 1 903 1 807 1 594 1 559 1 547 1 544 1 412
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
- 215- 207 9 47 3 2 10 3 5 44 43 110 118
Aizņēmumi/aizdevumi
1 923 1 897 1 911 1 971 2 094 1 953 1 893 1 804 1 590 1 515 1 504 1 434 1 294
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
2 911 2 961 3 047 3 094 3 034 3 154 3 188 3 112 2 667 2 835 2 910 2 839 3 053
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 911 2 961 3 047 3 094 3 034 3 154 3 188 3 112 2 667 2 835 2 910 2 839 3 053
 
Parāds tiešajiem investoriem
3 021 3 047 3 054 3 282 3 234 3 288 3 248 3 203 2 707 2 785 2 758 2 836 3 079
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
- 360- 361- 370- 402- 409- 361- 333- 358- 380- 396- 431- 462- 436
Parāds māsas uzņēmumiem
249 275 362 214 209 227 272 267 340 446 583 466 410

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un "Ārējā parāda statistika: Sagatavotāju un lietotāju rokasgrāmatas" 2013. gada izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)