01 Ārējā parāda datu tabulas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Postenis
Sektors
Termiņdalījums
Parāda instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Postenis(Augoši)[Filtrēt]
Sektors(Augoši)[Filtrēt]
Termiņdalījums(Augoši)[Filtrēt]
Parāda instruments(Augoši)[Filtrēt]
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
I / 2023
II / 2023
III / 2023
IV / 2023
I / 2024
[Sakļaut]BRUTO ĀRĒJAIS PARĀDS (kopā)
36 438 36 369 37 792 36 854 37 593 38 152 38 207 39 270 39 707 39 950 40 256 39 728 40 837
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
10 464 9 829 10 822 11 161 10 267 9 831 9 608 10 540 11 265 10 395 11 127 12 183 12 350
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
284 282 546 526 551 538 551 743 711 701 699 571 548
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirdzniecības kredīti un avansi
56 59 62 50 66 52 67 53 69 73 89 64 60
Citi pasīvi
227 222 485 476 486 486 484 690 642 628 610 507 488
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
10 181 9 548 10 276 10 635 9 716 9 293 9 057 9 797 10 554 9 694 10 428 11 611 11 802
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
146 145 536 543 545 561 572 548 542 539 546 535 539
Nauda un noguldījumi
9 7 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Parāda vērtspapīri
8 049 7 337 7 783 8 228 7 324 6 884 6 662 7 379 8 157 7 821 8 557 9 575 9 781
Aizņēmumi
1 977 2 059 1 949 1 856 1 839 1 840 1 815 1 863 1 847 1 326 1 317 1 494 1 475
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
10 685 11 602 11 794 10 604 11 859 12 505 12 742 13 889 13 295 14 271 13 550 12 369 12 781
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
10 685 11 602 11 794 10 604 11 859 12 505 12 742 13 889 13 295 14 271 13 550 12 369 12 781
 
Nauda un noguldījumi
10 676 11 583 11 767 10 568 11 848 12 482 12 719 13 861 13 266 14 235 13 514 12 334 12 744
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
9 19 27 36 11 23 23 28 29 36 36 35 37
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
3 739 3 288 3 085 3 214 3 314 3 668 3 696 3 353 3 443 3 600 3 869 3 904 4 357
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 930 2 549 2 493 2 514 2 632 2 971 2 946 2 450 2 521 2 529 2 739 2 530 2 648
 
Nauda un noguldījumi
2 869 2 497 2 444 2 487 2 530 2 939 2 912 2 414 2 436 2 483 2 708 2 506 2 448
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
62 52 49 28 102 31 35 36 85 46 30 24 200
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
809 739 592 699 682 698 750 903 922 1 072 1 131 1 374 1 709
 
Nauda un noguldījumi
740 685 550 533 521 540 599 751 766 918 975 1 215 1 546
Parāda vērtspapīri
68 54 42 166 161 157 151 152 156 154 156 159 163
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
2 987 2 963 2 925 2 654 2 618 2 520 2 458 2 403 2 477 2 432 2 531 2 509 2 455
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
519 529 574 483 526 524 499 572 535 513 517 549 557
 
Parāda vērtspapīri
0 0 6 6 6 6 7 7 7 10 10 11 11
Aizņēmumi
205 212 223 99 114 125 135 146 151 154 158 168 188
Tirdzniecības kredīti un avansi
77 67 65 60 63 65 65 77 72 74 74 84 68
Citi pasīvi
237 250 281 319 344 329 293 342 305 275 274 287 290
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 467 2 434 2 351 2 171 2 091 1 996 1 959 1 832 1 942 1 919 2 014 1 960 1 898
 
Parāda vērtspapīri
63 65 66 63 66 70 73 78 78 80 88 87 88
Aizņēmumi
2 392 2 356 2 272 2 095 2 011 1 909 1 863 1 732 1 835 1 807 1 893 1 839 1 785
Citi pasīvi
12 12 13 13 15 17 22 22 29 32 32 34 24
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
4 340 4 302 4 711 4 678 4 891 5 030 4 973 4 636 4 584 4 501 4 347 4 297 4 385
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 519 2 490 2 939 2 850 3 213 3 347 3 320 3 029 2 876 2 798 2 646 2 517 2 577
 
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Aizņēmumi
114 107 106 104 81 88 86 86 88 124 100 114 111
Tirdzniecības kredīti un avansi
2 322 2 307 2 753 2 672 3 045 3 174 3 145 2 850 2 694 2 582 2 448 2 306 2 379
Citi pasīvi
83 75 80 74 87 84 89 93 94 92 96 95 84
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 821 1 813 1 772 1 828 1 678 1 683 1 654 1 607 1 708 1 703 1 701 1 780 1 808
 
Parāda vērtspapīri
218 259 244 310 294 298 280 290 354 382 399 426 438
Aizņēmumi
1 603 1 554 1 528 1 517 1 384 1 385 1 374 1 317 1 354 1 320 1 302 1 355 1 370
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
4 222 4 384 4 454 4 542 4 643 4 598 4 730 4 449 4 643 4 751 4 832 4 467 4 509
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
4 222 4 384 4 454 4 542 4 643 4 598 4 730 4 449 4 643 4 751 4 832 4 467 4 509
 
Parāds tiešajiem investoriem
3 372 3 442 3 443 3 602 3 719 3 594 3 729 3 516 3 665 3 597 3 594 3 317 3 256
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
162 166 154 135 150 174 185 166 142 152 152 130 138
Parāds māsas uzņēmumiem
688 776 857 805 774 830 816 767 837 1 002 1 086 1 021 1 115
[Sakļaut]ĀRĒJIE AKTĪVI (kopā)
32 905 32 623 33 665 33 411 33 911 34 747 35 158 36 177 36 456 36 539 36 996 36 717 38 023
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
475 351 306 697 457 370 382 676 713 1 086 952 1 589 1 739
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
472 348 303 693 453 365 377 673 619 980 834 1 438 1 576
 
Nauda un noguldījumi
6 5 7 23 15 16 24 34 32 397 284 262 678
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 86 90 93 70 66
Tirdzniecības kredīti un avansi
276 251 234 299 287 300 282 279 257 242 241 514 663
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
190 93 62 371 152 50 72 360 244 251 217 591 169
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
3 3 3 4 4 5 5 3 94 106 118 151 162
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
3 3 3 4 4 5 5 3 94 106 118 151 162
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
18 422 18 481 18 993 19 098 19 312 19 699 19 754 19 391 19 527 19 645 19 888 19 789 19 219
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
5 664 5 763 5 949 6 002 5 960 5 943 6 115 5 817 5 845 6 012 6 219 6 401 6 249
 
Nauda un noguldījumi
5 402 5 473 5 605 5 676 5 674 5 769 5 986 5 721 5 701 5 820 5 965 6 027 6 046
Parāda vērtspapīri
232 260 312 286 222 99 46 46 34 25 25 66 49
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
30 30 32 39 64 75 83 50 110 168 228 308 153
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
12 758 12 717 13 044 13 096 13 352 13 756 13 639 13 574 13 682 13 633 13 669 13 387 12 971
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
146 145 535 543 547 561 576 550 544 538 545 535 539
Nauda un noguldījumi
157 157 157 157 157 157 157 157 158 159 161 157 159
Parāda vērtspapīri
12 454 12 415 12 352 12 396 12 648 13 038 12 905 12 867 12 981 12 935 12 963 12 695 12 272
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
5 400 5 040 5 104 3 785 4 560 5 027 4 636 6 093 6 417 6 027 5 930 5 110 6 213
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
1 841 1 451 2 379 1 046 1 913 1 513 1 187 2 651 2 864 2 830 2 910 2 029 2 790
 
Nauda un noguldījumi
1 225 946 987 498 1 333 966 584 2 132 2 352 2 348 2 409 1 590 2 338
Parāda vērtspapīri
55 25 895 41 113 149 155 159 144 149 133 133 112
Aizdevumi
512 434 453 468 428 356 408 326 333 305 336 272 300
Citi aktīvi
49 47 44 39 39 42 39 34 33 29 31 34 41
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
3 559 3 589 2 725 2 739 2 647 3 514 3 449 3 442 3 553 3 197 3 020 3 080 3 423
 
Nauda un noguldījumi
26 27 28 26 24 824 826 825 925 956 959 961 1 345
Parāda vērtspapīri
2 980 2 997 2 149 2 163 2 102 2 101 2 041 2 025 2 048 1 701 1 517 1 518 1 492
Aizdevumi
552 564 548 551 521 589 582 592 580 539 544 602 586
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
3 431 3 512 3 455 3 709 3 773 3 622 3 722 3 802 3 759 3 875 3 880 4 065 4 663
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
465 473 470 713 873 860 925 878 782 842 795 843 1 448
 
Nauda un noguldījumi
142 133 131 355 522 498 512 488 363 382 365 384 984
Parāda vērtspapīri
1 1 1 1 1 1 8 16 33 44 48 83 74
Tirdzniecības kredīti un avansi
126 118 134 141 128 141 139 140 162 182 206 203 202
Aizdevumi
57 54 53 38 43 44 41 28 39 41 39 24 21
Citi aktīvi
139 167 151 179 179 176 225 205 184 193 137 149 167
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 966 3 039 2 985 2 996 2 900 2 763 2 798 2 924 2 977 3 033 3 085 3 223 3 215
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
1 945 2 011 1 962 1 965 1 802 1 665 1 668 1 807 1 880 1 932 1 889 2 018 2 015
Aizdevumi
958 962 959 968 1 036 1 034 1 068 1 055 1 046 1 046 1 129 1 136 1 131
Citi aktīvi
63 66 64 63 61 63 61 62 50 56 67 69 69
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
3 769 3 836 4 315 4 197 4 208 4 421 4 999 4 578 4 473 4 305 4 564 4 346 4 396
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
3 486 3 552 4 042 3 894 3 978 4 200 4 756 4 326 4 159 3 961 4 224 3 938 3 983
 
Nauda un noguldījumi
1 115 1 165 1 379 1 381 1 272 1 475 1 845 1 738 1 701 1 606 1 778 1 668 1 614
Parāda vērtspapīri
1 1 1 1 1 1 1 2 15 45 62 88 91
Tirdzniecības kredīti un avansi
2 252 2 272 2 477 2 296 2 531 2 552 2 726 2 395 2 341 2 209 2 276 2 080 2 182
Aizdevumi
55 57 77 90 138 136 140 137 37 40 38 41 39
Citi aktīvi
62 57 108 126 37 35 44 54 64 62 69 60 56
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
283 284 274 303 229 221 243 252 315 345 339 409 412
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
213 214 203 209 181 182 199 211 261 274 300 375 372
Aizdevumi
70 70 71 94 48 39 44 41 54 71 39 33 40
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
1 410 1 404 1 491 1 925 1 601 1 607 1 665 1 637 1 567 1 600 1 783 1 818 1 793
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 410 1 404 1 491 1 925 1 601 1 607 1 665 1 637 1 567 1 600 1 783 1 818 1 793
 
Parāds tiešajiem investoriem
503 499 571 690 636 570 647 643 555 561 574 585 648
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
526 547 578 861 580 599 553 522 516 524 626 720 659
Parāds māsas uzņēmumiem
381 358 342 373 386 438 465 473 496 515 583 513 486
[Sakļaut]NETO ĀRĒJAIS PARĀDS (kopā)
3 533 3 747 4 127 3 442 3 681 3 405 3 049 3 093 3 251 3 411 3 260 3 011 2 814
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
9 990 9 479 10 516 10 464 9 810 9 460 9 226 9 864 10 552 9 309 10 175 10 594 10 612
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
- 188- 66 243- 167 98 173 173 71 92- 279- 135- 867- 1 029
 
Nauda un noguldījumi
- 6- 5- 7- 23- 15- 16- 24- 34- 32- 397- 284- 262- 678
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0- 86- 90- 93- 70- 66
Tirdzniecības kredīti un avansi
- 219- 191- 173- 249- 221- 248- 215- 225- 188- 169- 152- 450- 604
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
37 130 423 105 334 436 412 330 399 377 393- 84 319
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
10 178 9 545 10 273 10 631 9 712 9 288 9 053 9 793 10 460 9 588 10 310 11 460 11 640
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
146 145 536 543 545 561 572 548 542 539 546 535 539
Nauda un noguldījumi
9 7 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Parāda vērtspapīri
8 046 7 334 7 780 8 224 7 320 6 879 6 657 7 375 8 063 7 715 8 439 9 424 9 619
Aizņēmumi/aizdevumi
1 977 2 059 1 949 1 856 1 839 1 840 1 815 1 863 1 847 1 326 1 317 1 494 1 475
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
- 7 736- 6 879- 7 199- 8 494- 7 453- 7 194- 7 012- 5 502- 6 232- 5 374- 6 338- 7 419- 6 438
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
5 021 5 839 5 845 4 602 5 900 6 562 6 627 8 072 7 450 8 259 7 331 5 968 6 532
 
Nauda un noguldījumi
5 274 6 110 6 162 4 892 6 174 6 713 6 733 8 140 7 565 8 416 7 548 6 307 6 697
Parāda vērtspapīri
- 232- 260- 312- 286- 222- 99- 46- 46- 34- 25- 25- 66- 49
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
- 21- 12- 5- 3- 53- 52- 60- 22- 81- 132- 192- 273- 116
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
- 12 758- 12 717- 13 044- 13 096- 13 352- 13 756- 13 639- 13 574- 13 682- 13 633- 13 669- 13 387- 12 971
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
- 146- 145- 535- 543- 547- 561- 576- 550- 544- 538- 545- 535- 539
Nauda un noguldījumi
- 157- 157- 157- 157- 157- 157- 157- 157- 158- 159- 161- 157- 159
Parāda vērtspapīri
- 12 454- 12 415- 12 352- 12 396- 12 648- 13 038- 12 905- 12 867- 12 981- 12 935- 12 963- 12 695- 12 272
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
- 1 661- 1 752- 2 019- 571- 1 246- 1 358- 941- 2 740- 2 974- 2 427- 2 060- 1 206- 1 857
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
1 089 1 098 115 1 469 718 1 458 1 759- 201- 343- 301- 171 501- 143
 
Nauda un noguldījumi
1 644 1 551 1 457 1 989 1 197 1 973 2 327 281 83 135 300 916 110
Parāda vērtspapīri
- 55- 25- 895- 41- 113- 149- 155- 159- 144- 149- 133- 133- 112
Aizņēmumi/aizdevumi
- 512- 434- 453- 468- 428- 356- 408- 326- 333- 305- 336- 272- 300
Citi pasīvi/aktīvi
13 5 5- 11 63- 11- 5 2 52 17- 1- 10 159
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
- 2 750- 2 849- 2 133- 2 040- 1 965- 2 816- 2 700- 2 539- 2 632- 2 125- 1 889- 1 707- 1 714
 
Nauda un noguldījumi
714 657 522 507 497- 284- 227- 74- 160- 38 15 254 201
Parāda vērtspapīri
- 2 912- 2 942- 2 107- 1 996- 1 941- 1 943- 1 890- 1 873- 1 892- 1 548- 1 360- 1 359- 1 329
Aizņēmumi/aizdevumi
- 552- 564- 548- 551- 521- 589- 582- 592- 580- 539- 544- 602- 586
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
- 444- 548- 530- 1 055- 1 155- 1 102- 1 264- 1 399- 1 281- 1 443- 1 349- 1 557- 2 208
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
54 56 104- 230- 346- 336- 426- 306- 247- 329- 278- 294- 891
 
Nauda un noguldījumi
- 142- 133- 131- 355- 522- 498- 512- 488- 363- 382- 365- 384- 984
Parāda vērtspapīri
- 1- 1 5 5 5 5- 1- 9- 26- 34- 37- 72- 63
Tirdzniecības kredīti un avansi
- 49- 51- 70- 81- 66- 76- 74- 63- 90- 108- 131- 119- 134
Aizņēmumi/aizdevumi
148 158 171 61 71 80 94 117 112 114 120 144 166
Citi pasīvi/aktīvi
98 83 130 140 165 154 68 137 121 82 136 138 124
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
- 498- 605- 634- 825- 808- 767- 839- 1 093- 1 035- 1 115- 1 071- 1 263- 1 317
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
- 1 881- 1 946- 1 896- 1 903- 1 736- 1 595- 1 595- 1 729- 1 802- 1 852- 1 801- 1 931- 1 927
Aizņēmumi/aizdevumi
1 433 1 394 1 313 1 128 974 875 795 677 788 761 764 703 654
Citi pasīvi/aktīvi
- 50- 53- 52- 50- 47- 46- 39- 41- 21- 24- 34- 35- 45
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
571 466 396 481 684 609- 26 58 111 196- 216- 49- 11
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
- 967- 1 063- 1 102- 1 044- 765- 853- 1 436- 1 297- 1 283- 1 162- 1 578- 1 421- 1 407
 
Nauda un noguldījumi
- 1 115- 1 165- 1 379- 1 381- 1 272- 1 475- 1 845- 1 738- 1 701- 1 606- 1 778- 1 668- 1 614
Parāda vērtspapīri
- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 2- 15- 45- 60- 86- 89
Tirdzniecības kredīti un avansi
69 36 276 376 514 622 419 455 353 374 172 226 196
Aizņēmumi/aizdevumi
59 50 29 14- 56- 48- 55- 51 51 84 62 73 73
Citi pasīvi/aktīvi
20 18- 28- 51 50 49 46 39 30 30 27 35 28
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 538 1 529 1 498 1 525 1 449 1 461 1 410 1 355 1 393 1 358 1 362 1 371 1 396
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
5 44 41 102 112 116 81 79 93 108 99 50 66
Aizņēmumi/aizdevumi
1 533 1 485 1 457 1 423 1 336 1 346 1 329 1 276 1 300 1 250 1 263 1 321 1 330
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
2 813 2 980 2 963 2 618 3 042 2 990 3 065 2 812 3 077 3 151 3 049 2 649 2 716
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 813 2 980 2 963 2 618 3 042 2 990 3 065 2 812 3 077 3 151 3 049 2 649 2 716
 
Parāds tiešajiem investoriem
2 869 2 943 2 873 2 912 3 084 3 024 3 082 2 873 3 110 3 036 3 020 2 731 2 608
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
- 364- 381- 424- 726- 430- 425- 368- 356- 374- 373- 474- 590- 521
Parāds māsas uzņēmumiem
307 418 515 432 388 392 351 295 341 488 503 508 629

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un "Ārējā parāda statistika: Sagatavotāju un lietotāju rokasgrāmatas" 2013. gada izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)