01 Ārējā parāda datu tabulas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Postenis
Sektors
Termiņdalījums
Parāda instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Postenis(Augoši)[Filtrēt]
Sektors(Augoši)[Filtrēt]
Termiņdalījums(Augoši)[Filtrēt]
Parāda instruments(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
[Sakļaut]BRUTO ĀRĒJAIS PARĀDS (kopā)
36 520 35 453 36 130 35 673 34 745 36 444 36 983 36 423
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
9 717 9 648 10 089 9 817 9 401 10 503 10 456 10 060
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
279 271 287 268 273 273 300 256
 
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Tirdzniecības kredīti un avansi
20 19 41 37 42 42 42 42
Citi pasīvi
260 252 246 230 231 231 258 214
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
9 437 9 377 9 802 9 549 9 127 10 230 10 156 9 805
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 150 148 145 143
Parāda vērtspapīri
7 270 7 764 8 219 8 009 7 588 8 704 8 517 7 921
Aizņēmumi
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 494 1 741
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
8 901 7 894 7 972 7 951 8 045 8 758 9 525 10 028
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
8 901 7 894 7 972 7 951 8 045 8 758 9 525 10 028
 
Nauda un noguldījumi
8 898 7 890 7 967 7 942 8 037 8 745 9 504 9 998
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
3 4 5 9 9 13 20 30
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
5 268 5 140 4 873 4 563 3 823 3 974 3 922 3 633
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
3 787 3 677 2 996 2 947 2 706 2 813 2 622 2 610
 
Nauda un noguldījumi
3 656 3 647 2 809 2 798 2 682 2 790 2 600 2 583
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
131 31 186 149 24 23 22 27
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 480 1 462 1 878 1 616 1 117 1 161 1 300 1 022
 
Nauda un noguldījumi
1 363 1 343 1 760 1 505 1 044 1 092 1 234 955
Parāda vērtspapīri
118 119 117 111 73 70 66 67
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
3 654 3 747 3 637 3 538 3 674 3 597 3 528 3 490
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
372 427 517 518 768 874 878 812
 
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
221 271 303 249 369 427 492 531
Tirdzniecības kredīti un avansi
68 83 79 79 80 91 53 57
Citi pasīvi
83 73 136 190 319 356 334 224
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
3 282 3 321 3 119 3 020 2 907 2 723 2 649 2 678
 
Parāda vērtspapīri
399 394 345 300 329 326 66 65
Aizņēmumi
2 864 2 909 2 759 2 706 2 565 2 384 2 570 2 597
Citi pasīvi
19 18 15 14 14 13 14 16
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
4 793 4 779 5 240 5 456 5 479 5 263 5 153 4 991
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 587 2 607 2 746 2 817 2 979 2 892 2 839 2 752
 
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
194 187 160 164 167 151 151 153
Tirdzniecības kredīti un avansi
2 310 2 336 2 509 2 562 2 708 2 628 2 604 2 508
Citi pasīvi
83 84 77 91 104 114 84 92
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 206 2 172 2 494 2 639 2 501 2 371 2 314 2 238
 
Parāda vērtspapīri
85 84 262 267 203 221 221 219
Aizņēmumi
2 121 2 088 2 233 2 372 2 297 2 150 2 093 2 019
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
4 187 4 245 4 318 4 348 4 323 4 349 4 399 4 220
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
4 187 4 245 4 318 4 348 4 323 4 349 4 399 4 220
 
Parāds tiešajiem investoriem
3 411 3 431 3 446 3 591 3 536 3 575 3 545 3 439
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
104 123 129 131 138 125 123 100
Parāds māsas uzņēmumiem
673 691 744 626 649 649 732 681
[Sakļaut]ĀRĒJIE AKTĪVI (kopā)
31 146 29 785 30 184 29 925 29 311 31 384 32 156 32 216
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
2 022 1 016 1 223 1 459 746 580 414 730
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 017 1 013 1 212 1 444 729 564 406 723
 
Nauda un noguldījumi
1 323 666 604 603 2 3 1 5
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0
Tirdzniecības kredīti un avansi
199 192 188 245 264 264 198 259
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
495 155 420 595 463 297 208 459
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
5 3 11 15 17 16 8 7
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
5 3 11 15 17 16 8 7
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
16 406 16 316 16 468 16 424 16 647 17 108 17 577 17 994
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
4 770 4 877 5 015 5 119 5 270 5 364 5 553 5 653
 
Nauda un noguldījumi
4 648 4 750 4 937 5 044 5 210 5 235 5 382 5 457
Parāda vērtspapīri
109 115 67 56 38 110 152 163
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
14 12 12 19 22 20 20 32
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
11 635 11 439 11 452 11 305 11 377 11 743 12 024 12 341
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 151 148 145 142
Nauda un noguldījumi
158 158 158 158 157 157 157 157
Parāda vērtspapīri
11 328 11 133 11 143 10 997 11 069 11 438 11 722 12 042
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
4 703 4 372 4 182 4 029 3 629 5 133 5 533 5 135
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 489 2 137 2 000 1 792 1 787 2 072 2 018 1 630
 
Nauda un noguldījumi
1 772 1 373 1 167 1 083 1 108 1 232 1 226 1 024
Parāda vērtspapīri
23 44 87 60 56 79 99 71
Aizdevumi
615 615 645 563 571 708 648 485
Citi aktīvi
79 105 101 86 51 53 45 51
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 214 2 234 2 182 2 237 1 842 3 061 3 514 3 505
 
Nauda un noguldījumi
34 32 33 30 31 29 28 25
Parāda vērtspapīri
1 371 1 414 1 386 1 489 1 255 2 465 2 916 2 908
Aizdevumi
809 789 763 718 556 568 571 572
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
3 164 3 237 3 234 3 228 3 302 3 551 3 503 3 517
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
332 340 374 323 418 430 408 429
 
Nauda un noguldījumi
110 111 146 107 147 131 117 130
Parāda vērtspapīri
0 0 1 3 4 4 4 1
Tirdzniecības kredīti un avansi
104 125 123 125 128 141 117 120
Aizdevumi
27 27 28 28 35 34 47 56
Citi aktīvi
91 77 76 60 105 120 123 123
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 832 2 897 2 860 2 904 2 883 3 121 3 095 3 087
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
1 923 1 943 1 952 2 029 1 861 2 099 2 097 2 097
Aizdevumi
817 889 849 814 959 957 940 924
Citi aktīvi
91 65 59 61 63 65 59 67
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
3 443 3 431 3 675 3 373 3 529 3 630 3 748 3 516
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 982 2 982 3 278 3 008 3 196 3 281 3 411 3 182
 
Nauda un noguldījumi
333 362 445 411 508 622 604 854
Parāda vērtspapīri
1 1 0 1 2 1 1 1
Tirdzniecības kredīti un avansi
2 554 2 467 2 564 2 456 2 547 2 530 2 674 2 197
Aizdevumi
35 39 46 87 85 85 89 83
Citi aktīvi
60 113 223 52 54 43 44 47
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
461 448 397 365 333 349 337 333
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
290 284 246 213 195 214 205 198
Aizdevumi
171 165 151 152 138 135 132 135
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
1 407 1 414 1 402 1 413 1 459 1 382 1 380 1 324
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 407 1 414 1 402 1 413 1 459 1 382 1 380 1 324
 
Parāds tiešajiem investoriem
492 487 494 441 447 423 437 398
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
486 507 522 555 568 519 471 488
Parāds māsas uzņēmumiem
428 420 386 417 444 441 472 438
[Sakļaut]NETO ĀRĒJAIS PARĀDS (kopā)
5 374 5 667 5 946 5 748 5 434 5 060 4 827 4 207
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
7 694 8 632 8 866 8 358 8 654 9 923 10 042 9 331
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
- 1 738- 742- 925- 1 176- 456- 291- 106- 467
 
Nauda un noguldījumi
- 1 323- 666- 604- 603- 2- 3- 1- 5
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0
Tirdzniecības kredīti un avansi
- 180- 173- 148- 208- 222- 222- 155- 216
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
- 235 97- 174- 365- 232- 66 51- 245
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
9 432 9 374 9 791 9 534 9 110 10 214 10 148 9 798
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 150 148 145 143
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
7 266 7 761 8 208 7 994 7 571 8 688 8 509 7 914
Aizņēmumi/aizdevumi
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 494 1 741
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
- 7 504- 8 423- 8 496- 8 473- 8 602- 8 350- 8 053- 7 966
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
4 131 3 016 2 956 2 832 2 775 3 394 3 971 4 375
 
Nauda un noguldījumi
4 250 3 140 3 030 2 898 2 827 3 511 4 122 4 541
Parāda vērtspapīri
- 109- 115- 67- 56- 38- 110- 152- 163
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
- 11- 8- 6- 10- 13- 7 1- 2
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
- 11 635- 11 439- 11 452- 11 305- 11 377- 11 743- 12 024- 12 341
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
- 149- 148- 151- 149- 151- 148- 145- 142
Nauda un noguldījumi
- 158- 158- 158- 158- 157- 157- 157- 157
Parāda vērtspapīri
- 11 328- 11 133- 11 143- 10 997- 11 069- 11 438- 11 722- 12 042
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
565 768 691 534 195- 1 159- 1 611- 1 502
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
1 298 1 540 996 1 155 920 741 603 980
 
Nauda un noguldījumi
1 884 2 274 1 642 1 715 1 574 1 559 1 374 1 560
Parāda vērtspapīri
- 23- 44- 87- 60- 56- 79- 99- 71
Aizņēmumi/aizdevumi
- 615- 615- 645- 563- 571- 708- 648- 485
Citi pasīvi/aktīvi
52- 74 85 63- 27- 30- 24- 24
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
- 733- 772- 304- 622- 725- 1 900- 2 214- 2 482
 
Nauda un noguldījumi
1 329 1 311 1 728 1 474 1 013 1 063 1 206 930
Parāda vērtspapīri
- 1 253- 1 295- 1 269- 1 378- 1 182- 2 395- 2 850- 2 841
Aizņēmumi/aizdevumi
- 809- 789- 763- 718- 556- 568- 571- 572
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
489 511 403 310 373 47 24- 26
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
40 87 143 195 349 445 470 383
 
Nauda un noguldījumi
- 110- 111- 146- 107- 147- 131- 117- 130
Parāda vērtspapīri
0 0- 1- 3- 4- 4- 4- 1
Tirdzniecības kredīti un avansi
- 36- 42- 44- 45- 48- 49- 65- 62
Aizņēmumi/aizdevumi
194 244 274 221 334 393 445 475
Citi pasīvi/aktīvi
- 8- 4 59 130 214 236 211 101
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
449 424 260 116 23- 398- 446- 409
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
- 1 525- 1 549- 1 607- 1 729- 1 533- 1 773- 2 031- 2 032
Aizņēmumi/aizdevumi
2 047 2 020 1 910 1 892 1 606 1 427 1 630 1 674
Citi pasīvi/aktīvi
- 73- 47- 44- 47- 49- 52- 45- 50
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
1 350 1 348 1 565 2 083 1 951 1 633 1 404 1 475
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
- 395- 375- 532- 190- 217- 389- 572- 430
 
Nauda un noguldījumi
- 333- 362- 445- 411- 508- 622- 604- 854
Parāda vērtspapīri
- 1- 1 0- 1- 2- 1- 1- 1
Tirdzniecības kredīti un avansi
- 244- 130- 55 106 160 98- 69 311
Aizņēmumi/aizdevumi
159 148 114 77 82 66 62 70
Citi pasīvi/aktīvi
23- 30- 146 38 50 71 40 44
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 745 1 723 2 097 2 274 2 168 2 022 1 977 1 905
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
- 205- 200 15 54 9 8 16 21
Aizņēmumi/aizdevumi
1 950 1 923 2 082 2 220 2 159 2 015 1 961 1 884
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
2 780 2 831 2 917 2 935 2 864 2 966 3 019 2 896
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 780 2 831 2 917 2 935 2 864 2 966 3 019 2 896
 
Parāds tiešajiem investoriem
2 918 2 944 2 951 3 150 3 089 3 152 3 108 3 042
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
- 382- 384- 393- 425- 430- 394- 349- 387
Parāds māsas uzņēmumiem
244 271 358 210 205 208 260 242

Kontakti

Hermanis Djomkins tālr.: 6702 2719 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un "Ārējā parāda statistika: Sagatavotāju un lietotāju rokasgrāmatas" 2013. gada izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)