01 Ārējā parāda datu tabulas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Postenis
Sektors
Termiņdalījums
Parāda instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Postenis(Augoši)[Filtrēt]
Sektors(Augoši)[Filtrēt]
Termiņdalījums(Augoši)[Filtrēt]
Parāda instruments(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
[Sakļaut]BRUTO ĀRĒJAIS PARĀDS (kopā)
36 520 35 453 36 130 35 673 34 745 36 444 36 983 36 423 36 190
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
9 717 9 648 10 089 9 817 9 401 10 503 10 456 10 060 10 444
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
279 271 287 268 273 273 300 256 284
 
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirdzniecības kredīti un avansi
20 19 41 37 42 42 42 42 56
Citi pasīvi
260 252 246 230 231 231 258 214 227
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
9 437 9 377 9 802 9 549 9 127 10 230 10 156 9 805 10 160
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 150 148 145 143 146
Parāda vērtspapīri
7 270 7 764 8 219 8 009 7 588 8 704 8 517 7 921 8 006
Aizņēmumi
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 494 1 741 2 008
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
8 901 7 894 7 972 7 951 8 045 8 758 9 525 10 028 10 685
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
8 901 7 894 7 972 7 951 8 045 8 758 9 525 10 028 10 685
 
Nauda un noguldījumi
8 898 7 890 7 967 7 942 8 037 8 745 9 504 9 998 10 676
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
3 4 5 9 9 13 20 30 9
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
5 268 5 140 4 873 4 563 3 823 3 974 3 922 3 633 3 739
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
3 787 3 677 2 996 2 947 2 706 2 813 2 622 2 610 2 930
 
Nauda un noguldījumi
3 656 3 647 2 809 2 798 2 682 2 790 2 600 2 583 2 869
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
131 31 186 149 24 23 22 27 62
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 480 1 462 1 878 1 616 1 117 1 161 1 300 1 022 809
 
Nauda un noguldījumi
1 363 1 343 1 760 1 505 1 044 1 092 1 234 955 740
Parāda vērtspapīri
118 119 117 111 73 70 66 67 68
Aizņēmumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
3 654 3 747 3 637 3 538 3 674 3 597 3 528 3 490 2 985
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
372 427 517 518 768 874 878 812 519
 
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
221 271 303 249 369 427 492 531 205
Tirdzniecības kredīti un avansi
68 83 79 79 80 91 53 57 77
Citi pasīvi
83 73 136 190 319 356 334 224 237
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
3 282 3 321 3 119 3 020 2 907 2 723 2 649 2 678 2 466
 
Parāda vērtspapīri
399 394 345 300 329 326 66 65 63
Aizņēmumi
2 864 2 909 2 759 2 706 2 565 2 384 2 570 2 597 2 391
Citi pasīvi
19 18 15 14 14 13 14 16 12
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
4 793 4 779 5 240 5 456 5 479 5 263 5 153 4 991 4 436
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 587 2 607 2 746 2 817 2 979 2 892 2 839 2 752 2 549
 
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aizņēmumi
194 187 160 164 167 151 151 153 120
Tirdzniecības kredīti un avansi
2 310 2 336 2 509 2 562 2 708 2 628 2 604 2 508 2 364
Citi pasīvi
83 84 77 91 104 114 84 92 65
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 206 2 172 2 494 2 639 2 501 2 371 2 314 2 238 1 887
 
Parāda vērtspapīri
85 84 262 267 203 221 221 219 218
Aizņēmumi
2 121 2 088 2 233 2 372 2 297 2 150 2 093 2 019 1 669
Citi pasīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
4 187 4 245 4 318 4 348 4 323 4 349 4 399 4 220 3 902
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
4 187 4 245 4 318 4 348 4 323 4 349 4 399 4 220 3 902
 
Parāds tiešajiem investoriem
3 411 3 431 3 446 3 591 3 536 3 575 3 545 3 439 3 132
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
104 123 129 131 138 125 123 100 143
Parāds māsas uzņēmumiem
673 691 744 626 649 649 732 681 627
[Sakļaut]ĀRĒJIE AKTĪVI (kopā)
31 146 29 785 30 184 29 925 29 311 31 384 32 156 32 216 32 350
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
2 022 1 016 1 223 1 459 746 580 414 730 515
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 017 1 013 1 212 1 444 729 564 406 723 513
 
Nauda un noguldījumi
1 323 666 604 603 2 3 1 5 4
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirdzniecības kredīti un avansi
199 192 188 245 264 264 198 259 276
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
495 155 420 595 463 297 208 459 233
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
5 3 11 15 17 16 8 7 2
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
5 3 11 15 17 16 8 7 2
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
16 406 16 316 16 468 16 424 16 647 17 108 17 577 17 994 18 422
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
4 770 4 877 5 015 5 119 5 270 5 364 5 553 5 653 5 664
 
Nauda un noguldījumi
4 648 4 750 4 937 5 044 5 210 5 235 5 382 5 457 5 402
Parāda vērtspapīri
109 115 67 56 38 110 152 163 232
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
14 12 12 19 22 20 20 32 30
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
11 635 11 439 11 452 11 305 11 377 11 743 12 024 12 341 12 758
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 151 148 145 142 146
Nauda un noguldījumi
158 158 158 158 157 157 157 157 157
Parāda vērtspapīri
11 328 11 133 11 143 10 997 11 069 11 438 11 722 12 042 12 454
Aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
4 703 4 372 4 182 4 029 3 629 5 133 5 533 5 135 5 399
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 489 2 137 2 000 1 792 1 787 2 072 2 018 1 630 1 841
 
Nauda un noguldījumi
1 772 1 373 1 167 1 083 1 108 1 232 1 226 1 024 1 225
Parāda vērtspapīri
23 44 87 60 56 79 99 71 55
Aizdevumi
615 615 645 563 571 708 648 485 512
Citi aktīvi
79 105 101 86 51 53 45 51 49
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 214 2 234 2 182 2 237 1 842 3 061 3 514 3 505 3 558
 
Nauda un noguldījumi
34 32 33 30 31 29 28 25 26
Parāda vērtspapīri
1 371 1 414 1 386 1 489 1 255 2 465 2 916 2 908 2 980
Aizdevumi
809 789 763 718 556 568 571 572 552
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
3 164 3 237 3 234 3 228 3 302 3 551 3 503 3 517 3 440
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
332 340 374 323 418 430 408 429 469
 
Nauda un noguldījumi
110 111 146 107 147 131 117 130 143
Parāda vērtspapīri
0 0 1 3 4 4 4 1 1
Tirdzniecības kredīti un avansi
104 125 123 125 128 141 117 120 130
Aizdevumi
27 27 28 28 35 34 47 56 56
Citi aktīvi
91 77 76 60 105 120 123 123 139
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 832 2 897 2 860 2 904 2 883 3 121 3 095 3 087 2 971
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
1 923 1 943 1 952 2 029 1 861 2 099 2 097 2 097 1 945
Aizdevumi
817 889 849 814 959 957 940 924 967
Citi aktīvi
91 65 59 61 63 65 59 67 58
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
3 443 3 431 3 675 3 373 3 529 3 630 3 748 3 516 3 161
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
2 982 2 982 3 278 3 008 3 196 3 281 3 411 3 182 2 892
 
Nauda un noguldījumi
333 362 445 411 508 622 604 854 549
Parāda vērtspapīri
1 1 0 1 2 1 1 1 1
Tirdzniecības kredīti un avansi
2 554 2 467 2 564 2 456 2 547 2 530 2 674 2 197 2 228
Aizdevumi
35 39 46 87 85 85 89 83 62
Citi aktīvi
60 113 223 52 54 43 44 47 52
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
461 448 397 365 333 349 337 333 269
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
290 284 246 213 195 214 205 198 198
Aizdevumi
171 165 151 152 138 135 132 135 71
Citi aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
1 407 1 414 1 402 1 413 1 459 1 382 1 380 1 324 1 414
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 407 1 414 1 402 1 413 1 459 1 382 1 380 1 324 1 414
 
Parāds tiešajiem investoriem
492 487 494 441 447 423 437 398 495
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
486 507 522 555 568 519 471 488 544
Parāds māsas uzņēmumiem
428 420 386 417 444 441 472 438 375
[Sakļaut]NETO ĀRĒJAIS PARĀDS (kopā)
5 374 5 667 5 946 5 748 5 434 5 060 4 827 4 207 3 840
 
[Sakļaut]Valdība (kopā)
7 694 8 632 8 866 8 358 8 654 9 923 10 042 9 331 9 929
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
- 1 738- 742- 925- 1 176- 456- 291- 106- 467- 230
 
Nauda un noguldījumi
- 1 323- 666- 604- 603- 2- 3- 1- 5- 4
Parāda vērtspapīri
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirdzniecības kredīti un avansi
- 180- 173- 148- 208- 222- 222- 155- 216- 219
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
- 235 97- 174- 365- 232- 66 51- 245- 6
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
9 432 9 374 9 791 9 534 9 110 10 214 10 148 9 798 10 158
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 150 148 145 143 146
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
7 266 7 761 8 208 7 994 7 571 8 688 8 509 7 914 8 004
Aizņēmumi/aizdevumi
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 494 1 741 2 008
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Centrālā banka (kopā)
- 7 504- 8 423- 8 496- 8 473- 8 602- 8 350- 8 053- 7 966- 7 736
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
4 131 3 016 2 956 2 832 2 775 3 394 3 971 4 375 5 021
 
Nauda un noguldījumi
4 250 3 140 3 030 2 898 2 827 3 511 4 122 4 541 5 274
Parāda vērtspapīri
- 109- 115- 67- 56- 38- 110- 152- 163- 232
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
- 11- 8- 6- 10- 13- 7 1- 2- 21
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
- 11 635- 11 439- 11 452- 11 305- 11 377- 11 743- 12 024- 12 341- 12 758
 
Speciālās aizņēmuma tiesības
- 149- 148- 151- 149- 151- 148- 145- 142- 146
Nauda un noguldījumi
- 158- 158- 158- 158- 157- 157- 157- 157- 157
Parāda vērtspapīri
- 11 328- 11 133- 11 143- 10 997- 11 069- 11 438- 11 722- 12 042- 12 454
Aizņēmumi/aizdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]MFI (izņemot centrālo banku) (kopā)
565 768 691 534 195- 1 159- 1 611- 1 502- 1 661
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
1 298 1 540 996 1 155 920 741 603 980 1 089
 
Nauda un noguldījumi
1 884 2 274 1 642 1 715 1 574 1 559 1 374 1 560 1 644
Parāda vērtspapīri
- 23- 44- 87- 60- 56- 79- 99- 71- 55
Aizņēmumi/aizdevumi
- 615- 615- 645- 563- 571- 708- 648- 485- 512
Citi pasīvi/aktīvi
52- 74 85 63- 27- 30- 24- 24 13
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
- 733- 772- 304- 622- 725- 1 900- 2 214- 2 482- 2 750
 
Nauda un noguldījumi
1 329 1 311 1 728 1 474 1 013 1 063 1 206 930 714
Parāda vērtspapīri
- 1 253- 1 295- 1 269- 1 378- 1 182- 2 395- 2 850- 2 841- 2 912
Aizņēmumi/aizdevumi
- 809- 789- 763- 718- 556- 568- 571- 572- 552
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (izņemot MFI) (kopā)
489 511 403 310 373 47 24- 26- 454
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
40 87 143 195 349 445 470 383 50
 
Nauda un noguldījumi
- 110- 111- 146- 107- 147- 131- 117- 130- 143
Parāda vērtspapīri
0 0- 1- 3- 4- 4- 4- 1- 1
Tirdzniecības kredīti un avansi
- 36- 42- 44- 45- 48- 49- 65- 62- 53
Aizņēmumi/aizdevumi
194 244 274 221 334 393 445 475 149
Citi pasīvi/aktīvi
- 8- 4 59 130 214 236 211 101 98
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
449 424 260 116 23- 398- 446- 409- 504
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
- 1 525- 1 549- 1 607- 1 729- 1 533- 1 773- 2 031- 2 032- 1 882
Aizņēmumi/aizdevumi
2 047 2 020 1 910 1 892 1 606 1 427 1 630 1 674 1 423
Citi pasīvi/aktīvi
- 73- 47- 44- 47- 49- 52- 45- 50- 46
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības (kopā)
1 350 1 348 1 565 2 083 1 951 1 633 1 404 1 475 1 275
 
[Sakļaut]Īstermiņa (kopā)
- 395- 375- 532- 190- 217- 389- 572- 430- 343
 
Nauda un noguldījumi
- 333- 362- 445- 411- 508- 622- 604- 854- 549
Parāda vērtspapīri
- 1- 1 0- 1- 2- 1- 1- 1- 1
Tirdzniecības kredīti un avansi
- 244- 130- 55 106 160 98- 69 311 135
Aizņēmumi/aizdevumi
159 148 114 77 82 66 62 70 58
Citi pasīvi/aktīvi
23- 30- 146 38 50 71 40 44 13
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
1 745 1 723 2 097 2 274 2 168 2 022 1 977 1 905 1 618
 
Nauda un noguldījumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parāda vērtspapīri
- 205- 200 15 54 9 8 16 21 20
Aizņēmumi/aizdevumi
1 950 1 923 2 082 2 220 2 159 2 015 1 961 1 884 1 598
Citi pasīvi/aktīvi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Sakļaut]Tiešās investīcijas (kopā)
2 780 2 831 2 917 2 935 2 864 2 966 3 019 2 896 2 488
 
[Sakļaut]Ilgtermiņa (kopā)
2 780 2 831 2 917 2 935 2 864 2 966 3 019 2 896 2 488
 
Parāds tiešajiem investoriem
2 918 2 944 2 951 3 150 3 089 3 152 3 108 3 042 2 637
Parāds tiešo investīciju uzņēmumiem
- 382- 384- 393- 425- 430- 394- 349- 387- 401
Parāds māsas uzņēmumiem
244 271 358 210 205 208 260 242 251

Kontakti

Hermanis Djomkins tālr.: 6702 2719 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un "Ārējā parāda statistika: Sagatavotāju un lietotāju rokasgrāmatas" 2013. gada izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)