01 TI datu valstu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
I / 2023
II / 2023
III / 2023
IV / 2023
I / 2024
[Sakļaut]Eiropas Savienība 27 (kopā)
13 186 13 460 13 748 17 024 17 290 17 574 18 153 18 445 19 218 19 749 20 488 20 448 20 913
 
AT Austrija
257 249 259 249 247 251 256 289 331 327 328 330 352
BE Beļģija
45 46 47 49 78 80 78 83 172 175 154 198 194
BG Bulgārija
14 14 13 2 5 6 6 8 17 17 18 18 17
CY Kipra
1 146 1 205 1 218 1 288 1 202 1 193 1 354 1 339 1 412 1 381 1 388 1 406 1 330
CZ Čehija
55 63 56 55 59 59 60 56 60 59 60 53 59
DE Vācija
1 242 1 260 1 243 1 239 1 335 1 354 1 361 1 378 1 492 1 506 1 516 1 477 1 522
DK Dānija
702 685 710 691 749 761 810 824 900 897 975 933 924
EE Igaunija
2 361 2 439 2 503 2 618 2 740 2 798 2 885 2 939 3 070 3 096 3 478 3 374 3 396
ES Spānija
15 16 18 18 14 14 17 18 9 9 13 15 14
FI Somija
355 366 366 365 419 424 440 429 429 427 418 418 443
FR Francija
125 132 139 142 157 165 170 159 158 177 178 187 197
GR Grieķija
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HR Horvātija
1 1 0 1 1 1 1- 1 1 4 2 1 0
HU Ungārija
13 13 14 13 11 10 11 15 11 8 8 2 6
IE Īrija
30 56 86 85 30 48 51 19 37 65 73 34 75
IT Itālija
66 64 65 64 68 78 78 78 78 181 74 54 139
LT Lietuva
1 207 1 379 1 399 1 604 1 639 1 694 1 716 1 743 1 830 1 841 1 894 1 904 2 062
LU Luksemburga
881 852 857 829 797 797 778 765 766 876 793 705 716
MT Malta
406 412 427 431 449 469 443 455 473 466 477 488 524
NL Nīderlande
1 102 1 086 1 091 1 051 1 109 1 131 1 164 1 173 1 172 1 149 1 178 1 212 1 271
PL Polija
142 144 154 145 159 168 178 165 216 214 236 249 273
PT Portugāle
0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
RO Rumānija
9 8 11 10 11 10 10 14 5 6 10 12 11
SE Zviedrija
2 946 2 901 3 001 6 005 5 944 5 996 6 216 6 429 6 509 6 798 7 152 7 312 7 320
SI Slovēnija
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SK Slovākija
15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 15
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
51 52 52 53 53 53 54 54 53 51 48 49 48
[Izvērst]Ārpus ES 27
3 930 4 155 4 309 4 172 4 257 4 042 4 178 4 119 4 056 4 015 4 058 4 028 4 146
Kopā
17 116 17 615 18 056 21 196 21 547 21 616 22 331 22 564 23 274 23 764 24 546 24 476 25 060

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)