01 TI datu valstu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
[Sakļaut]Eiropas Savienība 27 (kopā)
11 549 11 616 11 854 12 073 12 023 12 363 12 605 12 692 12 850
 
AT Austrija
241 243 251 246 246 249 260 266 248
BE Beļģija
83 89 94 76 75 76 77 76 45
BG Bulgārija
20 21 22 17 17 17 17 20 20
CY Kipra
1 143 1 119 1 125 1 142 1 134 1 223 1 207 1 215 1 057
CZ Čehija
20 17 18 69 73 73 74 73 90
DE Vācija
729 984 979 1 024 1 043 1 067 1 082 1 176 1 217
DK Dānija
572 570 586 587 574 597 613 629 659
EE Igaunija
2 015 2 060 2 118 2 159 2 150 2 195 2 230 2 229 2 328
ES Spānija
232 11 15 10 9 13 15 22 8
FI Somija
525 533 532 489 487 477 475 482 387
FR Francija
124 128 135 127 131 132 124 119 128
GR Grieķija
1 1 1 1 1 1 1 1 1
HR Horvātija
0 0 0 0 0 0 0 0 1
HU Ungārija
7 7 7 7 7 9 9 8 13
IE Īrija
14 32 51 50 17 48 94 37 9
IT Itālija
79 77 78 74 78 79 79 80 64
LT Lietuva
1 008 1 066 1 087 1 053 1 033 1 139 1 200 1 262 1 216
LU Luksemburga
901 908 890 852 775 859 769 689 871
MT Malta
416 348 345 349 349 348 358 367 376
NL Nīderlande
1 095 1 059 1 097 1 132 1 141 1 059 1 094 1 000 1 040
PL Polija
115 124 131 128 131 131 145 152 140
PT Portugāle
0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO Rumānija
- 2- 1 3 3 3 3 6 9 10
SE Zviedrija
2 165 2 179 2 242 2 429 2 499 2 517 2 625 2 728 2 867
SI Slovēnija
0 0 0 0 0 0 0 0 1
SK Slovākija
1 1 1 1 1 1 1 1 3
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
45 44 45 47 48 49 49 51 51
[Izvērst]Ārpus ES 27
3 851 3 739 3 894 3 852 4 007 3 993 3 949 3 979 3 847
Kopā
15 400 15 355 15 749 15 925 16 030 16 356 16 554 16 671 16 697

Kontakti

Hermanis Djomkins tālr.: 6702 2719 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)