01 TI datu valstu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
[Sakļaut]Eiropas Savienība 27 (kopā)
11 547 11 647 11 916 12 167 12 095 12 474 12 631 12 781 13 180 13 452 13 739 17 052 17 296 17 521 18 030 18 451
 
AT Austrija
241 243 251 246 255 256 256 265 257 249 259 248 246 247 258 299
BE Beļģija
83 89 94 76 75 76 77 77 45 46 47 49 78 80 78 82
BG Bulgārija
20 21 22 17 17 17 17 13 14 14 12 1 4 6 6 7
CY Kipra
1 177 1 153 1 190 1 210 1 164 1 259 1 255 1 257 1 146 1 205 1 218 1 289 1 206 1 188 1 234 1 308
CZ Čehija
20 17 18 69 73 74 74 74 55 63 56 55 59 59 60 57
DE Vācija
729 984 979 1 025 1 044 1 069 1 084 1 175 1 242 1 260 1 243 1 238 1 337 1 352 1 365 1 382
DK Dānija
592 590 607 608 596 624 638 654 698 682 706 691 744 759 804 819
EE Igaunija
2 013 2 060 2 118 2 167 2 159 2 201 2 234 2 230 2 358 2 431 2 495 2 610 2 727 2 788 2 843 2 922
ES Spānija
232 11 15 10 9 13 15 21 15 16 18 18 6 6 9 10
FI Somija
506 515 512 469 465 455 451 457 355 366 365 365 417 422 440 424
FR Francija
124 128 135 127 130 132 124 121 129 138 146 149 160 168 174 187
GR Grieķija
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HR Horvātija
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1- 1
HU Ungārija
7 7 7 7 7 9 9 8 13 13 14 13 11 10 11 15
IE Īrija
14 32 51 50 17 48 94 37 30 56 86 85 30 48 51 34
IT Itālija
79 77 78 74 78 79 80 75 66 64 65 64 68 78 78 81
LT Lietuva
1 008 1 065 1 087 1 054 1 034 1 156 1 141 1 261 1 207 1 378 1 398 1 603 1 632 1 681 1 740 1 756
LU Luksemburga
870 876 858 831 754 838 745 667 881 852 857 828 797 781 768 766
MT Malta
416 378 376 380 377 382 387 399 401 409 425 431 449 470 472 440
NL Nīderlande
1 090 1 054 1 092 1 127 1 136 1 063 1 088 997 1 103 1 087 1 092 1 082 1 142 1 138 1 174 1 174
PL Polija
116 125 132 131 135 134 148 151 142 144 154 145 158 166 177 165
PT Portugāle
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
RO Rumānija
- 2- 1 3 3 3 3 6 9 9 8 11 10 11 10 10 13
SE Zviedrija
2 165 2 179 2 243 2 435 2 516 2 536 2 657 2 779 2 946 2 901 3 001 6 005 5 944 5 994 6 208 6 442
SI Slovēnija
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
SK Slovākija
1 1 1 1 1 1 1 1 15 15 15 15 14 14 14 14
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
45 44 45 47 48 49 49 51 51 52 52 53 53 53 54 54
[Izvērst]Ārpus ES 27
3 881 3 770 3 926 3 886 4 049 4 028 4 036 4 030 3 942 4 159 4 312 4 176 4 261 4 313 4 431 4 139
Kopā
15 428 15 416 15 843 16 053 16 144 16 502 16 667 16 810 17 122 17 611 18 051 21 228 21 558 21 835 22 461 22 590

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)