01 TI datu valstu dalījumā tabulas (atlikums perioda beigās)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Tiešo investīciju virziens - Tiešās investīcijas Latvijā[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
[Sakļaut]Eiropas Savienība 27 (kopā)
11 548 11 614 11 884 12 134 12 063 12 441 12 581 12 753 13 092 13 381 13 608 16 781 17 275
 
AT Austrija
241 243 251 246 255 257 256 262 254 248 261 253 246
BE Beļģija
83 89 94 76 75 76 77 77 45 46 47 50 79
BG Bulgārija
20 21 22 17 17 17 17 19 21 20 19 2 4
CY Kipra
1 170 1 146 1 183 1 203 1 157 1 252 1 248 1 251 1 137 1 193 1 198 1 261 1 211
CZ Čehija
20 17 18 69 73 74 74 74 55 63 56 39 60
DE Vācija
729 984 979 1 025 1 044 1 069 1 084 1 175 1 242 1 260 1 242 1 244 1 339
DK Dānija
572 570 586 587 574 601 614 626 663 648 702 683 743
EE Igaunija
2 016 2 060 2 118 2 168 2 159 2 201 2 234 2 269 2 390 2 462 2 478 2 560 2 710
ES Spānija
232 11 15 10 9 13 15 22 16 17 18 18 6
FI Somija
526 534 532 490 487 477 476 481 390 411 366 365 418
FR Francija
124 128 135 127 130 132 124 121 129 139 146 152 160
GR Grieķija
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HR Horvātija
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HU Ungārija
7 7 7 7 7 9 9 8 13 13 13 13 11
IE Īrija
14 32 51 50 17 48 94 37 43 60 91 88 31
IT Itālija
79 77 78 74 78 79 80 75 65 63 64 63 66
LT Lietuva
1 009 1 066 1 088 1 055 1 035 1 157 1 142 1 254 1 197 1 370 1 420 1 518 1 621
LU Luksemburga
870 876 858 831 754 838 745 662 875 846 816 772 795
MT Malta
416 348 345 349 346 349 353 365 378 382 395 415 413
NL Nīderlande
1 095 1 059 1 097 1 132 1 142 1 070 1 093 1 002 1 034 1 019 1 036 1 028 1 151
PL Polija
115 124 131 130 134 133 147 151 142 144 154 146 159
PT Portugāle
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO Rumānija
- 2- 1 3 3 3 3 6 11 10 9 12 10 10
SE Zviedrija
2 165 2 179 2 243 2 435 2 516 2 536 2 641 2 758 2 926 2 900 3 003 6 032 5 972
SI Slovēnija
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
SK Slovākija
1 1 1 1 1 1 1 1 15 15 15 15 14
ZZ2 Nezināma Eiropas Savienības valsts (izņemot Eiro zonas valstis)
45 44 45 47 48 49 49 51 51 52 52 53 53
[Izvērst]Ārpus ES 27
3 852 3 740 3 897 3 867 4 029 4 008 3 970 3 975 3 895 4 098 4 239 4 183 4 296
Kopā
15 400 15 354 15 781 16 000 16 092 16 449 16 551 16 727 16 987 17 479 17 847 20 964 21 571

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.                                          

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda beigās (milj. EUR)