02 MB mēneša datu tabulas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
09 / 2021
N 10000   TEKOŠAIS KONTS
56 62- 56 163 75 5- 152 1 71 195 114 310- 25- 3- 103- 122- 174- 224- 303- 147- 28
N 10020      PRECES
- 116- 125- 237- 36- 101- 163- 284- 144- 52- 87- 66- 77- 100- 74- 194- 210- 266- 291- 399- 269- 105
C 10020         Kredīts (eksports)
1 086 1 063 1 107 969 946 1 013 1 066 1 106 1 314 1 326 1 257 1 175 1 048 1 127 1 322 1 247 1 251 1 292 1 316 1 422 1 600
D 10020         Debets (imports)
1 202 1 188 1 344 1 005 1 047 1 175 1 351 1 250 1 366 1 414 1 324 1 252 1 148 1 201 1 516 1 457 1 517 1 583 1 715 1 690 1 704
N 10340      PAKALPOJUMI
167 165 147 162 157 134 152 147 144 150 156 154 145 135 135 135 130 137 112 148 130
C 10340         Kredīts (eksports)
401 392 363 324 325 333 369 361 354 384 379 391 344 328 358 370 365 391 390 413 410
C 10400            Transporta pakalpojumi
139 136 126 98 98 100 111 113 108 126 123 122 118 115 115 116 120 123 121 133 128
C 10820            Braucieni
62 60 36 14 16 29 41 41 29 18 16 15 12 11 11 14 16 17 26 32 29
C 10810            Citi pakalpojumi
199 195 200 212 210 204 216 207 217 239 240 254 214 202 232 239 229 251 243 249 253
D 10340         Debets (imports)
234 226 215 162 168 199 217 214 209 234 223 238 199 193 223 235 235 255 278 265 279
D 10400            Transporta pakalpojumi
74 70 69 45 48 53 63 60 62 66 61 59 59 54 66 66 66 73 84 81 85
D 10820            Braucieni
46 46 28 9 12 22 28 25 16 13 10 10 10 10 10 13 13 18 34 26 25
D 10810            Citi pakalpojumi
115 110 118 108 109 123 125 130 132 156 152 168 130 129 147 156 156 164 160 157 169
N 12140      SĀKOTNĒJIE IENĀKUMI
- 7- 18- 13- 15- 14- 17- 78- 64- 66 99- 2 187- 71- 65- 80- 85- 71- 95- 71- 67- 87
C 12140         Kredīts
111 98 85 81 76 94 80 79 83 187 80 284 80 83 95 81 88 85 80 79 75
C 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
47 48 42 36 36 39 38 38 38 39 37 38 38 39 41 41 40 39 42 43 41
C 12220            Ieguldījumu ienākumi
30 35 24 34 33 39 30 29 38 34 31 64 31 27 37 34 38 32 29 28 29
C 12240               Tiešās investīcijas
3 5- 2 10 8 16 6 6 16 10 9 32 10 5 15 13 15 20 9 7 8
C 12580               Portfeļieguldījumi
16 15 16 15 16 15 16 14 15 15 14 19 14 13 14 15 17 11 14 14 15
C 13120               Citi ieguldījumi
3 8 2 2 2 2 2 2 2 3 2 8 2 3 2 2 2 2 2 2 2
C 13600               Rezerves aktīvi
8 8 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 0 5 5 4
C 13660            Citi sākotnējie ienākumi
34 15 19 10 7 16 12 12 6 114 11 182 12 17 16 5 10 14 9 9 4
D 12140         Debets
118 116 98 96 89 111 158 143 148 89 81 96 151 148 174 166 159 180 151 146 162
D 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
6 7 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
D 12220            Ieguldījumu ienākumi
107 105 88 86 80 96 148 133 140 79 72 86 140 138 163 153 147 163 137 132 149
D 12240               Tiešās investīcijas
84 84 67 67 61 79 131 117 124 56 54 67 126 125 147 140 132 151 126 120 136
D 12580               Portfeļieguldījumi
14 13 14 13 13 13 12 12 12 12 12 12 10 9 10 10 10 8 8 8 8
D 13120               Citi ieguldījumi
9 8 7 6 5 5 4 4 5 11 6 8 4 4 6 4 5 4 3 4 5
D 13660            Citi sākotnējie ienākumi
4 4 5 3 4 8 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 10 5 6 5
N 14000      OTRREIZĒJIE IENĀKUMI
12 40 48 52 33 51 59 63 44 34 26 46 0 0 36 38 33 25 54 41 33
C 14000         Kredīts
88 89 91 89 85 91 99 96 89 92 88 112 71 83 92 105 100 99 109 104 115
D 14000         Debets
77 50 43 37 51 40 40 33 45 58 61 66 71 83 57 66 67 74 55 63 81
N 20000   KAPITĀLA KONTS
46 40 67 24 24 43 44 79 25 34 34 69 31 45 43 21 33 14 23 39 77
C 20000      Kredīts
47 40 67 24 24 43 44 79 25 34 34 70 31 45 43 21 34 14 25 39 78
D 20000      Debets
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
N 30000   FINANŠU KONTS
- 39 134 239 228 96 119 117 176 169 189 85 324- 47- 18- 50- 185- 130 75- 173- 163- 102
N 30020      TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
- 70- 40- 37- 39- 40- 32- 70- 56- 64- 50- 84- 72- 127- 165- 117- 158- 252- 181- 111- 115- 132
N 30020 A      Aktīvi
21 22 17- 32- 34 61 13 14 20 4 30 29 19 15 25- 29- 95- 21 24 22 24
N 30090            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
2 2 4- 4- 4 84 7 7 8 6 33 10 5 5 5- 28- 96- 26 1 2 1
N 30260            Reinvestētā peļņa
1 3- 4 3 1 8 2 3 8 5 4 27 3- 2 8 1 4 8 3 1 3
N 30410            Parāda instrumenti
17 17 17- 31- 31- 31 4 4 4- 7- 7- 7 12 12 12- 3- 3- 3 19 19 19
N 30020 L      Pasīvi
90 62 55 7 6 93 83 70 84 55 114 102 147 180 142 129 157 160 135 137 156
N 30590            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
65 37 46- 2 2 72- 12- 18- 10 67 128 102 17 51 32 17 53 37- 2 6 8
N 30800            Reinvestētā peļņa
28 28 11 0- 5 12 78 71 78 26 24 37 100 98 79 51 43 62 92 86 103
N 30950            Parāda instrumenti
- 3- 3- 3 9 9 9 17 17 17- 38- 38- 38 31 31 31 61 61 61 45 45 45
N 31080      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
658- 20- 146- 953 515 1 469 1 098 334 149 127 184 752 900 283- 829 478 117 697- 410 83 233
N 31100         Aktīvi
86- 11- 98 372 355 1 284 561 302 180 119 125 241 176 121 194 256 63 363 78 110 163
N 31120            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
35 144 88 15- 46 79 87 119 73 35 18 127 59 113 61 154 64 209 32 90 216
N 31260            Parāda vērtspapīri
51- 155- 186 357 401 1 205 474 184 107 85 108 113 117 7 133 102- 1 154 46 21- 53
N 31600         Pasīvi
- 572 8 48 1 325- 160- 185- 537- 32 31- 8- 58- 511- 724- 163 1 023- 221- 53- 334 488 27- 70
N 31620            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1 0- 2 0 0- 1- 1 5 1 0 0 5- 3- 23- 5 0 1 3 13 2 6
N 31880            Parāda vērtspapīri
- 573 8 50 1 325- 161- 185- 537- 37 31- 7- 58- 516- 721- 140 1 028- 221- 54- 337 475 25- 75
N 32220      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
- 114 13 0 11 15- 32- 12- 70- 6 22 3- 33- 25 15 8 49- 22- 60 34 6 13
N 32240         Aktīvi
- 125- 6- 15- 17- 10- 40- 23- 75- 29- 7- 7- 39- 32- 7- 8- 3- 24- 64- 3- 18- 30
N 32380         Pasīvi
- 11- 19- 15- 28- 25- 7- 10- 5- 22- 29- 10- 6- 7- 22- 16- 52- 2- 4- 37- 24- 44
N 32520      CITI IEGULDĪJUMI
- 621 207 259 1 215- 327- 1 271- 989- 95 43 105 6- 448- 903- 118 891- 554 106- 352 361- 488- 194
N 32540         Aktīvi
- 362 80- 115- 206- 4 498- 252 156 232 57 56- 199- 216- 178 234- 509 145 14 362- 100 264
N 32540 A            Centrālā banka
- 6- 10 100- 20 86 38 26 43 29 16 45 75- 21 30- 87- 42 42 54 28 29 53
N 32540 B            MFI (izņemot centrālo banku)
- 69 167- 53- 38- 70 378- 129- 4 119- 104 26- 271- 44- 16 253- 355 29- 15 311- 288 8
N 32540 C            Valdība
- 343- 133- 229- 173- 45 29- 200 66 25 200 40 60- 120- 161 72- 127 29- 36- 106 31 74
N 32540 D            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 6- 6- 17 4 4 1 2 3- 12 0 0- 3- 3- 3 9 14 14 9- 5- 6- 5
N 32540 E            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
62 62 85 21 21 52 48 48 70- 55- 55- 60- 28- 28- 13 2 31 2 134 134 134
N 34000         Pasīvi
259- 127- 374- 1 421 323 1 769 737 251 189- 48 51 249 687- 60- 658 46 39 366 1 387 458
N 34000 A            Centrālā banka
372- 43- 241- 1 448 326 1 861 556 261 17 124 37 406 1 273 13- 720 377 59 503 160 163- 166
N 34000 B            MFI (izņemot centrālo banku)
- 193- 162- 223 105 88- 33- 107 23 94- 214- 14- 39- 26- 55 154- 302- 99- 29- 183- 315 293
N 34000 C            Valdība
- 2- 3 9 2- 12- 2 31- 3 124 118 104- 28 252 40- 30 1 111- 11- 128 387 253
N 34000 D            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
- 12- 12- 13- 1- 2 21 287- 1- 18- 7- 7- 22- 751 0- 2 12 12- 51 7 7- 66
N 34000 E            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
93 93 94- 78- 78- 78- 29- 30- 29- 70- 69- 69- 60- 58- 59- 43- 44- 45 144 144 144
N 35600      REZERVES AKTĪVI
108- 26 164- 6- 67- 15 91 64 48- 15- 24 125 108- 33- 4 1- 79- 28- 47 351- 22
N 40000   NOVIRZE
- 141 32 228 42- 3 70 225 97 73- 39- 63- 55- 54- 59 10- 83 11 285 107- 54- 152

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu. 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)