02 MB mēneša datu tabulas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Maksājumu bilances posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
N 10000   TEKOŠAIS KONTS
47- 6- 43- 40- 72- 34- 198- 1- 41 107 5 81 63 68- 61 160 75 25- 136 4 75 201 106 284 90 116
N 10020      PRECES
- 130- 165- 219- 246- 255- 239- 385- 190- 202- 212- 179- 255- 112- 121- 243- 36- 95- 150- 276- 152- 59- 71- 67- 93- 81- 53
C 10020         Kredīts (eksports)
1 017 975 1 097 1 062 1 078 991 1 032 1 112 1 115 1 172 1 101 977 1 080 1 056 1 095 956 933 1 008 1 057 1 086 1 287 1 314 1 256 1 154 1 050 1 132
D 10020         Debets (imports)
1 147 1 140 1 316 1 308 1 333 1 230 1 416 1 302 1 317 1 384 1 280 1 232 1 192 1 178 1 337 991 1 028 1 158 1 332 1 237 1 346 1 385 1 322 1 246 1 131 1 185
N 10340      PAKALPOJUMI
185 174 170 217 207 200 207 219 202 236 204 202 172 168 148 168 156 131 147 142 139 146 149 148 145 132
C 10340         Kredīts (eksports)
420 405 424 465 468 469 499 496 479 513 466 483 413 401 368 328 326 334 368 360 352 384 378 391 364 334
C 10400            Transporta pakalpojumi
165 160 164 184 187 185 191 194 189 175 167 169 140 137 127 99 100 101 111 112 107 126 122 122 122 119
C 10820            Braucieni
64 58 67 70 74 81 95 102 77 82 70 68 73 69 42 14 16 29 41 41 29 18 16 15 13 10
C 10810            Citi pakalpojumi
192 187 193 211 207 203 213 200 213 257 229 246 200 194 200 215 210 204 216 207 217 239 240 254 229 204
D 10340         Debets (imports)
235 231 254 248 261 269 293 277 277 278 263 281 241 233 220 160 170 202 222 218 214 238 229 243 220 201
D 10400            Transporta pakalpojumi
71 70 78 81 81 80 89 83 81 82 81 78 74 71 69 42 45 51 63 60 62 66 62 60 63 57
D 10820            Braucieni
43 44 52 50 57 60 68 69 57 60 53 55 51 51 31 9 12 22 28 25 16 13 10 10 9 8
D 10810            Citi pakalpojumi
121 116 124 117 124 130 135 124 139 135 129 148 116 112 120 110 114 129 130 133 136 159 156 172 147 136
N 12140      SĀKOTNĒJIE IENĀKUMI
- 33- 35- 41- 56- 70- 39- 69- 69- 74 20- 60 95- 8- 18- 14- 7- 5- 8- 65- 51- 52 91- 3 183 29 40
C 12140         Kredīts
107 98 96 101 105 95 98 89 92 205 110 268 109 97 84 80 75 93 79 78 82 179 79 279 73 81
C 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
47 47 48 48 49 49 47 47 49 49 48 56 47 48 42 36 36 39 38 38 38 39 37 38 38 39
C 12220            Ieguldījumu ienākumi
32 36 30 41 39 35 36 34 34 49 44 60 30 35 24 34 33 39 30 29 38 34 31 73 23 25
C 12240               Tiešās investīcijas
4 8 2 9 9 7 6 6 6 23 18 21 3 5- 2 10 8 16 6 6 16 10 9 32 2 3
C 12580               Portfeļieguldījumi
15 14 15 19 17 17 18 16 16 15 14 18 16 15 16 15 15 15 16 14 14 15 14 19 14 13
C 13120               Citi ieguldījumi
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 13 3 8 2 2 2 2 2 2 2 3 2 17 2 3
C 13600               Rezerves aktīvi
8 8 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 5 6
C 13660            Citi sākotnējie ienākumi
27 15 18 12 16 11 15 8 9 107 18 152 32 14 18 10 7 15 11 11 6 106 11 169 11 17
D 12140         Debets
140 133 137 157 174 133 167 159 166 185 170 173 117 115 98 87 81 101 144 129 134 89 81 96 44 41
D 12160            Atlīdzība nodarbinātajiem
7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6
D 12220            Ieguldījumu ienākumi
128 122 125 145 163 116 157 149 156 174 160 163 107 105 87 78 71 88 134 119 126 78 72 86 34 32
D 12240               Tiešās investīcijas
107 102 103 122 114 97 130 124 132 147 134 127 84 84 67 58 53 70 117 103 109 56 54 67 19 18
D 12580               Portfeļieguldījumi
13 13 14 14 40 14 16 16 15 16 15 23 14 13 14 13 13 13 12 12 12 12 12 11 10 9
D 13120               Citi ieguldījumi
8 7 8 9 8 5 11 8 8 12 11 13 9 8 7 6 5 5 4 4 5 11 7 8 6 5
D 13660            Citi sākotnējie ienākumi
5 4 4 4 4 10 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4
N 14000      OTRREIZĒJIE IENĀKUMI
24 19 47 45 45 44 49 40 33 64 40 39 12 40 48 35 20 52 58 64 48 35 26 45- 2- 2
C 14000         Kredīts
75 102 95 87 80 95 96 85 99 109 79 105 88 90 92 72 72 92 98 96 91 92 88 111 70 81
D 14000         Debets
50 83 48 42 35 51 48 45 66 45 39 66 77 50 43 37 52 40 40 31 43 57 62 66 72 83
N 20000   KAPITĀLA KONTS
51 40 33 38 37 21 29 46 0 47 31 77 45 39 65 23 23 42 43 76 24 32 33 66 29 44
C 20000      Kredīts
51 41 33 38 38 22 57 74 28 48 32 78 45 39 66 23 23 42 43 77 24 32 33 68 29 44
D 20000      Debets
0 1 0 0 1 1 28 28 28 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
N 30000   FINANŠU KONTS
- 15 78 179 18- 91 189 60- 5- 104- 1- 167 184- 37 133 230 249 107 129 159 190 140 200 107 346 32 17
N 30020      TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
- 149- 66 21- 37- 9 7- 121- 118- 134- 76- 59- 133- 78- 49- 46- 29- 30- 22- 51- 37- 45- 24- 59- 58- 14- 62
N 30020 A      Aktīvi
- 33 25 18 13 12- 7 1 0- 1- 9- 17 71 19 21 16- 27- 29 66 16 17 23- 4 21 17 1 4
N 30090            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 36 18 17 8 8- 10 3 3 1- 17- 21 66 1 1 3- 5- 5 83 11 11 12- 4 23- 4- 1 3
N 30260            Reinvestētā peļņa
- 1 3- 3 2 1- 1 2 2 2 3- 2- 1 1 3- 4 3 1 8 2 3 8 5 4 27 2- 3
N 30410            Parāda instrumenti
4 4 4 4 4 4- 4- 4- 4 6 6 6 17 17 17- 25- 25- 25 3 3 3- 6- 6- 6 0 4
N 30020 L      Pasīvi
115 92- 3 50 22- 14 122 118 133 67 42 204 98 70 62 2 1 88 67 54 68 20 80 75 15 66
N 30590            Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
60 41 45- 3 17- 37 34 36 42 34 22 171 65 37 46- 1 3 73- 12- 18- 10 51 113 94- 18 24
N 30800            Reinvestētā peļņa
79 74- 25 28- 20- 3 64 59 67 37 23 5 41 41 24- 6- 11 7 64 57 64 26 24 37 3 0
N 30950            Parāda instrumenti
- 23- 23- 23 25 25 25 24 24 24- 3- 3 28- 8- 8- 8 9 9 9 15 15 15- 57- 57- 57 30 42
N 31080      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
43- 544 30 105- 211- 155- 202- 145 125 156 74 103 649- 34- 145- 948 519 1 471 1 097 334 148 125 188 755 898 283
N 31100         Aktīvi
93 136 44 74 65- 117- 30- 145 56 158 60 76 76- 26- 97 377 358 1 286 560 302 179 118 130 226 174 120
N 31120            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
34 26 47 62 16 83 1- 25 115 11 42- 19 40 147 98 20- 43 72 86 118 71 33 22 113 57 111
N 31260            Parāda vērtspapīri
59 110- 2 12 49- 200- 31- 120- 59 147 18 96 36- 173- 194 357 401 1 214 473 184 108 85 108 113 117 9
N 31600         Pasīvi
49 681 14- 31 276 38 171 0- 69 2- 14- 26- 572 8 48 1 325- 160- 185- 537- 32 31- 8- 58- 529- 724- 163
N 31620            Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
12 12- 7 0- 8 35- 19- 1- 6 0 1 6 1 0- 2 0 0- 1- 1 5 1 0 0 5- 3- 23
N 31880            Parāda vērtspapīri
37 669 21- 31 284 3 190 1- 64 2- 15- 32- 573 8 50 1 325- 161- 185- 537- 37 31- 7- 58- 534- 721- 140
N 32220      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
- 28- 11 5 37 7 8- 28 38 35 37- 18 19- 111 16 3 9 5- 36- 12- 70- 5 25 3- 32- 27 15
N 32240         Aktīvi
- 36- 19- 18- 6- 8- 7- 34- 10- 3- 4- 28- 6- 122- 3- 12- 19- 12- 42- 23- 75- 29- 7- 7- 37- 34- 7
N 32380         Pasīvi
- 8- 8- 23- 42- 15- 15- 6- 48- 39- 40- 11- 25- 11- 19- 15- 28- 17- 5- 10- 5- 24- 32- 10- 5- 7- 22
N 32520      CITI IEGULDĪJUMI
95 707 172- 103 146 322 339 260- 106- 116- 165 261- 603 226 255 1 224- 319- 1 269- 966- 101- 5 89- 2- 446- 933- 186
N 32540         Aktīvi
283 505 134- 812- 42- 363 182 204 21- 151- 107 91- 363 80- 137- 197 4 505- 259 150 166 50 56- 185- 177- 158
N 32540 A            Centrālā banka
- 105 4 3 69 33 21 84 36 54 27 17 82- 6- 10 100- 20 86 38 26 43 29 16 45 75- 21 30
N 32540 B            MFI (izņemot centrālo banku)
215 167 33- 380- 13 6- 10- 8- 215- 111- 86- 16- 69 167- 53- 38- 70 378- 129- 4 119- 104 26- 271- 44- 16
N 32540 C            Valdība
162 324 70- 528- 88- 388 10 80 108 32 62 137- 347- 136- 232- 174- 47 56- 204 63- 16 190 38 71- 122- 161
N 32540 D            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
6 6 24 29 28 0 3 3- 21- 16- 16- 29- 6- 6- 17 4 4 1 3 3- 13 1 0- 6 4- 14
N 32540 E            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
4 4 4- 2- 2- 2 94 94 94- 84- 84- 84 65 65 65 32 32 32 46 46 46- 53- 53- 53 6 3
N 34000         Pasīvi
188- 201- 38- 709- 188- 685- 157- 55 127- 35 58- 171 240- 146- 392- 1 420 323 1 773 707 251 171- 39 58 261 756 29
N 34000 A            Centrālā banka
549- 97 257- 81- 259- 653- 14 7 22- 61 285- 205 372- 43- 241- 1 448 326 1 861 556 261 17 124 37 406 1 273 13
N 34000 B            MFI (izņemot centrālo banku)
- 315- 73- 223- 133 62- 49- 195- 131 24 0- 251 27- 193- 162- 223 105 88- 33- 107 23 94- 214- 14- 39- 26- 55
N 34000 C            Valdība
- 18- 2- 26- 522- 21- 17- 19- 3 4- 12- 14- 40- 2- 3 8 2- 12 0 1- 3 116 118 102- 27 252 69
N 34000 D            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
6 6- 11 32 32 38 26 26- 115- 4- 4- 77- 12- 12- 11- 1- 2 23 287- 1- 27- 7- 7- 19- 747 1
N 34000 E            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
- 35- 35- 35- 4- 3- 4 45 45 192 43 43 123 74 74 75- 77- 77- 77- 30- 30- 29- 60- 59- 59 5 1
N 35600      REZERVES AKTĪVI
23- 8- 49 16- 25 7 71- 39- 23- 1 1- 66 108- 26 164- 6- 67- 15 91 64 48- 15- 24 125 108- 33
N 40000   NOVIRZE
- 113 44 189 21- 57 201 229- 50- 63- 155- 203 26- 145 26 226 66 9 61 251 109 41- 33- 32- 4- 87- 143

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu. 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)