Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu līmenis - Visi
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Posteņu līmenis - Visi[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
30000 A   AKTĪVI
36 897 35 797 36 458 36 463 35 620 38 245 39 392 39 907 40 725
30020 A   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
3 037 3 040 3 029 3 070 3 121 3 086 3 119 3 039 3 301
30070         Pašu kapitāls
1 630 1 626 1 627 1 657 1 662 1 703 1 740 1 715 1 888
30090            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 619 1 614 1 609 1 641 1 650 1 692 1 729 1 704 1 873
30600            Prasības pret tiešajiem investoriem
11 13 18 16 12 11 11 11 14
30410         Parāda instrumenti
1 407 1 414 1 402 1 413 1 459 1 382 1 380 1 324 1 414
30440            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
492 487 494 441 447 423 437 398 495
30980            Prasības pret tiešajiem investoriem
486 507 522 555 568 519 471 488 544
30460            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
43 49 22 17 25 23 76 70 68
31000            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
385 370 363 400 419 418 397 368 307
31100      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
14 785 14 888 14 894 15 199 14 480 16 904 17 994 18 729 19 403
31120         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
3 068 3 289 3 448 3 595 3 338 3 747 4 090 4 532 4 983
31140            Centrālā banka
20 20 27 35 42 56 57 67 87
31160            MFI (izņemot centrālo banku)
39 42 44 31 13 13 17 27 32
31180            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 21
31220            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
2 660 2 869 3 008 3 146 2 981 3 293 3 609 3 970 4 298
31240            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
350 359 369 383 302 385 407 468 544
31260         Parāda vērtspapīri
11 716 11 598 11 446 11 604 11 142 13 157 13 903 14 197 14 420
31280            Centrālā banka
8 104 7 909 7 763 7 794 7 752 8 279 8 575 8 915 9 238
31300               Īstermiņa
10 7 0 0 0 0 0 0 0
31320               Ilgtermiņa
8 094 7 902 7 763 7 794 7 752 8 279 8 575 8 915 9 238
31340            MFI (izņemot centrālo banku)
1 394 1 459 1 473 1 549 1 311 2 544 3 014 2 978 3 035
31360               Īstermiņa
23 44 87 60 56 79 99 71 55
31380               Ilgtermiņa
1 371 1 414 1 386 1 489 1 255 2 465 2 916 2 908 2 980
31400            Valdība
5 3 11 15 17 16 8 7 2
31420               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
31440               Ilgtermiņa
5 3 11 15 17 16 8 7 2
31490            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 923 1 943 1 953 2 032 1 865 2 103 2 100 2 098 1 947
31500               Īstermiņa
0 0 1 3 4 4 4 1 1
31560               Ilgtermiņa
1 923 1 943 1 952 2 029 1 861 2 099 2 097 2 097 1 945
31510            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
291 285 247 214 197 215 206 199 199
31520               Īstermiņa
1 1 0 1 2 1 1 1 1
31580               Ilgtermiņa
290 284 246 213 195 214 205 198 198
32240      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
162 179 203 209 134 118 89 93 93
32260         Centrālā banka
1 31 0 32 15 22 3 34 1
32280         MFI (izņemot centrālo banku)
76 65 91 79 65 59 49 34 59
32300         Valdība
82 80 108 94 36 33 28 21 27
32340         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
3 3 3 5 18 4 9 5 5
32360         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0
32540      CITI IEGULDĪJUMI
14 988 13 760 14 201 13 996 13 616 13 918 13 869 13 734 13 387
32560         Cits pašu kapitāls
506 509 510 535 535 534 532 517 529
32580            Centrālā banka
143 143 143 148 148 148 148 150 150
32600            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
32620            Valdība
295 295 295 295 295 295 295 295 309
32660            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
64 68 70 89 89 88 87 70 70
32680            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
4 4 2 2 2 2 2 2 0
32700         Nauda un noguldījumi
8 320 7 417 7 442 7 399 7 039 7 367 7 423 7 608 7 442
32720            Centrālā banka
4 748 4 873 5 048 5 164 5 244 5 349 5 447 5 570 5 495
32740               Īstermiņa
4 590 4 715 4 889 5 006 5 087 5 192 5 290 5 412 5 338
32760               Ilgtermiņa
158 158 158 158 157 157 157 157 157
32780            MFI (izņemot centrālo banku)
1 806 1 405 1 200 1 114 1 139 1 260 1 254 1 049 1 251
32800               Īstermiņa
1 772 1 373 1 167 1 083 1 108 1 232 1 226 1 024 1 225
32860               Ilgtermiņa
34 32 33 30 31 29 28 25 26
32920            Valdība
1 323 666 604 603 2 3 1 5 4
32940               Īstermiņa
1 323 666 604 603 2 3 1 5 4
32960               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33010            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
110 111 146 107 147 131 117 130 143
33020               Īstermiņa
110 111 146 107 147 131 117 130 143
33080               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33030            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
333 362 445 411 508 622 604 854 549
33040               Īstermiņa
333 362 445 411 508 622 604 854 549
33100               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33120         Aizdevumi
2 475 2 522 2 482 2 363 2 345 2 486 2 427 2 255 2 221
33140            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33160               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33180               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33200            MFI (izņemot centrālo banku)
1 425 1 403 1 408 1 281 1 128 1 276 1 219 1 056 1 064
33220               Īstermiņa
615 615 645 563 571 708 648 485 512
33240               Ilgtermiņa
809 789 763 718 556 568 571 572 552
33260            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33280               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33300               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33350            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
845 915 877 843 994 990 987 979 1 023
33360               Īstermiņa
27 27 28 28 35 34 47 56 56
33420               Ilgtermiņa
817 889 849 814 959 957 940 924 967
33370            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
206 204 197 239 223 220 221 219 133
33380               Īstermiņa
35 39 46 87 85 85 89 83 62
33440               Ilgtermiņa
171 165 151 152 138 135 132 135 71
33460         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
91 65 59 61 63 65 59 67 58
33480            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33500            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33520            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33560            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
91 65 59 61 63 65 59 67 58
33580            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33590         Tirdzniecības kredīti un avansi
2 856 2 784 2 876 2 826 2 939 2 935 2 989 2 575 2 634
33595            Valdība
199 192 188 245 264 264 198 259 276
33620            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
104 125 123 125 128 141 117 120 130
33640            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 554 2 467 2 564 2 456 2 547 2 530 2 674 2 197 2 228
33660         Citi aktīvi
739 462 832 812 694 532 440 712 503
33680            Centrālā banka
14 12 12 19 22 20 19 32 30
33740            MFI (izņemot centrālo banku)
79 105 101 86 51 53 45 51 49
33800            Valdība
495 155 420 595 463 297 208 459 233
33890            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
91 77 76 60 105 120 123 123 139
33910            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
60 113 223 52 54 43 44 47 52
35600      REZERVES AKTĪVI
3 926 3 930 4 131 3 989 4 269 4 220 4 321 4 311 4 541
35620         Monetārais zelts
247 265 291 289 314 338 344 330 307
35680         Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 151 148 145 142 146
35700         Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0
35720         Citi rezerves aktīvi
3 529 3 517 3 689 3 551 3 805 3 734 3 832 3 838 4 088
35740            Nauda un noguldījumi
58 36 47 38 123 43 92 45 64
35800            Vērtspapīri
3 471 3 481 3 641 3 512 3 681 3 691 3 739 3 793 4 024
35900            Atvasinātie finanšu instrumenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0
35920            Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 L   PASĪVI
49 595 48 428 49 448 49 155 48 393 50 304 50 948 50 651 50 794
30020 L   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
16 411 16 401 16 807 17 051 17 192 17 456 17 577 17 657 17 710
30570         Pašu kapitāls
12 224 12 156 12 488 12 702 12 870 13 107 13 178 13 437 13 808
30200            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 1
30670            Saistības pret tiešajiem investoriem
12 224 12 156 12 488 12 702 12 870 13 107 13 178 13 437 13 807
30950         Parāda instrumenti
4 187 4 245 4 318 4 348 4 323 4 349 4 399 4 220 3 902
30500            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
104 123 129 131 138 125 123 100 143
31040            Saistības pret tiešajiem investoriem
3 411 3 431 3 446 3 591 3 536 3 575 3 545 3 439 3 132
30520            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
24 33 25 24 26 27 21 19 4
31060            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
649 658 718 603 623 622 711 662 623
31600      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
8 477 8 968 9 532 9 271 8 749 9 882 9 442 8 848 8 901
31620         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
605 607 589 585 556 561 572 576 546
31660            MFI (izņemot centrālo banku)
300 291 289 256 241 235 240 245 218
31760            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
224 231 233 247 238 243 248 249 255
31820            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
81 85 67 83 77 82 84 81 72
31880         Parāda vērtspapīri
7 872 8 361 8 943 8 686 8 193 9 321 8 870 8 272 8 355
31900            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0
31920               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
31940               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
31960            MFI (izņemot centrālo banku)
118 119 117 111 73 70 66 67 68
31980               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
32000               Ilgtermiņa
118 119 117 111 73 70 66 67 68
32020            Valdība
7 270 7 764 8 219 8 009 7 588 8 704 8 517 7 921 8 006
32040               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
32060               Ilgtermiņa
7 270 7 764 8 219 8 009 7 588 8 704 8 517 7 921 8 006
32110            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
399 394 345 300 329 326 66 65 63
32120               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
32180               Ilgtermiņa
399 394 345 300 329 326 66 65 63
32130            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
85 84 262 267 203 221 221 219 218
32140               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
32200               Ilgtermiņa
85 84 262 267 203 221 221 219 218
32380      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
224 189 217 171 198 167 191 192 194
32400         Centrālā banka
39 6 31 8 22 6 23 7 47
32420         MFI (izņemot centrālo banku)
24 24 24 18 27 22 24 24 18
32440         Valdība
160 158 161 144 145 138 141 135 123
32480         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 0 2 2 3 1 4 25 6
32500         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34000      CITI IEGULDĪJUMI
24 484 22 871 22 892 22 662 22 254 22 798 23 738 23 953 23 989
34020         Cits pašu kapitāls
23 24 25 23 24 24 24 23 56
34060            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34120            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
4 4 4 2 1 1 1 0 28
34180            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
19 20 21 21 23 23 23 23 28
34240         Nauda un noguldījumi
13 917 12 880 12 536 12 245 11 763 12 627 13 339 13 537 14 285
34260            Centrālā banka
8 898 7 890 7 967 7 942 8 037 8 745 9 504 9 998 10 676
34280               Īstermiņa
8 898 7 890 7 967 7 942 8 037 8 745 9 504 9 998 10 676
34300               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34320            MFI (izņemot centrālo banku)
5 019 4 990 4 570 4 303 3 727 3 882 3 834 3 539 3 609
34340               Īstermiņa
3 656 3 647 2 809 2 798 2 682 2 790 2 600 2 583 2 869
34400               Ilgtermiņa
1 363 1 343 1 760 1 505 1 044 1 092 1 234 955 740
34660         Aizņēmumi
7 418 6 920 6 887 6 883 6 787 6 490 6 799 7 041 6 393
34680            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34700               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34720               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34740               Citi ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34760            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34780               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34800               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34820            Valdība
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 494 1 741 2 008
34840               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34860               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34880               Citi ilgtermiņa
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 494 1 741 2 008
34930            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
3 085 3 180 3 062 2 955 2 933 2 811 3 061 3 128 2 595
34940               Īstermiņa
221 271 303 249 369 427 492 531 205
35000               Ilgtermiņa
2 864 2 909 2 759 2 706 2 565 2 384 2 570 2 597 2 391
34950            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 315 2 275 2 393 2 537 2 464 2 300 2 244 2 172 1 789
34960               Īstermiņa
194 187 160 164 167 151 151 153 120
35020               Ilgtermiņa
2 121 2 088 2 233 2 372 2 297 2 150 2 093 2 019 1 669
35040         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
19 18 15 14 14 13 14 16 12
35060            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0
35080            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
35100            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0
35140            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
19 18 15 14 14 13 14 16 12
35160            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0
35170         Tirdzniecības kredīti un avansi
2 398 2 438 2 629 2 679 2 830 2 761 2 699 2 607 2 498
35175            Valdība
20 19 41 37 42 42 42 42 56
35200            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
68 83 79 79 80 91 53 57 77
35220            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 310 2 336 2 509 2 562 2 708 2 628 2 604 2 508 2 364
35240         Citi pasīvi
560 443 650 669 686 735 718 586 600
35260            Centrālā banka
3 4 5 9 9 13 20 30 9
35320            MFI (izņemot centrālo banku)
131 31 186 149 24 23 22 27 62
35380            Valdība
260 252 246 230 231 231 258 214 227
35470            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
83 73 136 190 319 356 334 224 237
35490            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
83 84 77 91 104 114 84 92 65
35580         Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 150 148 145 143 146
30000 N   STARPTAUTISKO INVESTĪCIJU BILANCE (SALDO)
- 12 698- 12 631- 12 990- 12 692- 12 773- 12 058- 11 556- 10 744- 10 069

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu. 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)