Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu līmenis - Visi
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Posteņu līmenis - Visi[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
I / 2023
II / 2023
III / 2023
IV / 2023
30000 A   AKTĪVI
37 195 36 163 36 823 36 878 36 038 38 628 39 880 40 522 41 436 41 798 43 275 46 561 46 720 47 121 47 412 48 916 49 590 50 239 51 076 51 732
30020 A   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
3 050 3 052 3 040 3 087 3 145 3 093 3 131 3 094 3 389 3 361 3 452 6 672 6 126 6 177 6 366 6 504 6 475 6 750 7 181 7 458
30070         Pašu kapitāls
1 634 1 631 1 631 1 662 1 669 1 710 1 740 1 764 1 979 1 957 1 961 4 748 4 524 4 570 4 701 4 867 4 909 5 150 5 399 5 641
30090            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 623 1 618 1 613 1 645 1 657 1 699 1 728 1 753 1 970 1 953 1 957 4 744 4 521 4 568 4 700 4 865 4 905 5 147 5 396 5 638
30600            Prasības pret tiešajiem investoriem
11 13 18 16 12 11 12 11 10 5 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3
30410         Parāda instrumenti
1 416 1 421 1 410 1 425 1 476 1 383 1 391 1 329 1 410 1 404 1 491 1 925 1 601 1 607 1 665 1 637 1 567 1 600 1 783 1 818
30440            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
492 487 494 443 451 427 438 416 503 499 571 690 636 570 647 643 555 561 574 585
30980            Prasības pret tiešajiem investoriem
486 507 522 555 570 506 474 477 526 547 578 861 580 599 553 522 516 524 626 720
30460            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
43 49 22 17 25 23 19 67 78 61 58 29 35 41 44 45 40 37 46 34
31000            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
394 378 371 410 430 427 460 370 302 297 284 344 351 397 421 427 456 478 537 479
31100      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
14 839 14 945 14 952 15 261 14 539 16 961 18 057 18 818 19 470 20 360 20 747 20 605 20 555 20 323 20 162 20 588 21 451 21 438 21 465 22 047
31120         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
3 126 3 359 3 529 3 676 3 392 3 804 4 149 4 606 5 035 5 714 6 080 6 725 6 522 6 095 6 012 6 194 6 647 6 968 7 130 7 755
31140            Centrālā banka
20 20 27 35 42 56 57 67 87 277 385 506 463 442 396 395 406 408 398 424
31160            MFI (izņemot centrālo banku)
39 42 44 31 13 13 17 27 32 19 16 12 13 14 18 14 16 13 14 12
31180            Valdība
12 13 13 14 15 15 15 23 21 24 25 22 24 25 26 31 30 31 23 24
31220            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
2 673 2 888 3 038 3 172 2 991 3 294 3 612 3 972 4 295 4 723 4 973 5 426 5 286 4 933 4 898 5 070 5 464 5 758 5 915 6 451
31240            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
383 396 407 423 332 425 447 517 599 670 681 759 736 681 675 684 731 757 781 844
31260         Parāda vērtspapīri
11 713 11 586 11 422 11 585 11 147 13 157 13 909 14 212 14 436 14 646 14 666 13 880 14 033 14 228 14 150 14 394 14 804 14 470 14 335 14 292
31280            Centrālā banka
8 104 7 909 7 763 7 794 7 752 8 279 8 575 8 915 9 238 9 394 9 452 9 496 9 828 10 123 10 073 10 170 10 241 10 129 10 174 9 856
31300               Īstermiņa
10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31320               Ilgtermiņa
8 094 7 902 7 763 7 794 7 752 8 279 8 575 8 915 9 238 9 394 9 452 9 496 9 828 10 123 10 073 10 170 10 241 10 129 10 174 9 856
31340            MFI (izņemot centrālo banku)
1 394 1 459 1 473 1 549 1 311 2 545 3 014 2 979 3 035 3 022 3 044 2 203 2 215 2 250 2 196 2 184 2 192 1 850 1 650 1 651
31360               Īstermiņa
23 44 87 60 56 79 99 71 55 25 895 41 113 149 155 159 144 149 133 133
31380               Ilgtermiņa
1 371 1 414 1 386 1 489 1 255 2 465 2 916 2 908 2 980 2 997 2 149 2 163 2 102 2 101 2 041 2 025 2 048 1 701 1 517 1 518
31400            Valdība
5 3 11 15 17 8 8 3 3 3 3 4 4 5 5 3 181 196 211 222
31420               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 90 93 70
31440               Ilgtermiņa
5 3 11 15 17 8 8 3 3 3 3 4 4 5 5 3 94 106 118 151
31490            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 910 1 924 1 923 2 006 1 865 2 105 2 100 2 098 1 946 2 012 1 963 1 967 1 803 1 666 1 676 1 823 1 914 1 975 1 937 2 101
31500               Īstermiņa
0 0 1 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 8 16 33 44 48 83
31560               Ilgtermiņa
1 910 1 923 1 922 2 003 1 861 2 101 2 097 2 097 1 945 2 011 1 962 1 965 1 802 1 665 1 668 1 807 1 880 1 932 1 889 2 018
31510            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
301 293 252 220 202 221 211 218 214 215 204 210 183 184 200 213 276 320 363 464
31520               Īstermiņa
1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 15 45 62 88
31580               Ilgtermiņa
300 291 252 219 200 219 210 217 213 214 203 209 181 182 199 211 261 274 300 375
32240      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
162 179 203 209 125 115 86 92 93 27 63 62 128 139 131 247 105 87 57 75
32260         Centrālā banka
1 31 0 32 15 22 3 34 1 2 3 7 6 3 22 189 49 29 5 41
32280         MFI (izņemot centrālo banku)
76 65 91 79 65 59 49 34 59 15 30 48 111 124 92 53 43 47 41 25
32300         Valdība
82 80 108 94 36 33 28 21 27 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
32340         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
3 3 3 5 9 1 6 3 5 10 30 7 5 5 17 3 10 9 9 3
32360         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 1 2 1 1 5
32540      CITI IEGULDĪJUMI
15 219 14 057 14 497 14 333 13 961 14 238 14 285 14 207 13 942 13 609 14 204 14 373 15 155 15 825 16 310 17 394 17 288 17 583 17 996 17 664
32560         Cits pašu kapitāls
506 509 510 535 538 537 542 545 541 544 548 567 567 578 584 617 618 616 613 614
32580            Centrālā banka
143 143 143 148 148 148 148 150 150 150 150 154 154 154 154 156 156 156 156 157
32600            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32620            Valdība
295 295 295 295 299 299 305 320 320 320 321 324 325 325 331 328 327 327 327 327
32660            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
64 68 70 89 89 88 87 72 71 73 75 88 88 98 98 132 134 131 129 129
32680            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
4 4 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32700         Nauda un noguldījumi
8 730 7 846 7 892 7 870 7 537 7 898 7 973 8 146 8 009 7 825 8 190 8 046 8 913 9 631 9 788 11 040 11 163 11 564 11 812 10 960
32720            Centrālā banka
4 748 4 873 5 048 5 164 5 244 5 349 5 447 5 570 5 495 5 549 5 658 5 763 5 747 5 852 5 997 5 823 5 788 5 874 6 017 6 095
32740               Īstermiņa
4 590 4 715 4 889 5 006 5 087 5 192 5 290 5 412 5 338 5 391 5 501 5 606 5 589 5 695 5 840 5 666 5 630 5 715 5 856 5 938
32760               Ilgtermiņa
158 158 158 158 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 158 159 161 157
32780            MFI (izņemot centrālo banku)
1 806 1 405 1 200 1 114 1 139 1 260 1 254 1 049 1 251 973 1 015 524 1 357 1 790 1 410 2 957 3 278 3 304 3 368 2 551
32800               Īstermiņa
1 772 1 373 1 167 1 083 1 108 1 232 1 226 1 024 1 225 946 987 498 1 333 966 584 2 132 2 352 2 348 2 409 1 590
32860               Ilgtermiņa
34 32 33 30 31 29 28 25 26 27 28 26 24 824 826 825 925 956 959 961
32920            Valdība
1 330 671 609 606 5 7 5 6 6 5 7 23 15 16 24 34 32 397 284 262
32940               Īstermiņa
1 330 671 609 606 5 7 5 6 6 5 7 23 15 16 24 34 32 397 284 262
32960               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33010            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
110 111 146 105 144 129 115 127 142 133 131 355 522 498 512 488 363 382 365 384
33020               Īstermiņa
110 111 146 105 144 129 115 127 142 133 131 355 522 498 512 488 363 382 365 384
33080               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33030            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
736 787 890 882 1 005 1 153 1 153 1 395 1 115 1 165 1 379 1 381 1 272 1 475 1 845 1 738 1 701 1 606 1 778 1 668
33040               Īstermiņa
736 787 890 882 1 005 1 153 1 153 1 395 1 115 1 165 1 379 1 381 1 272 1 475 1 845 1 738 1 701 1 606 1 778 1 668
33100               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33120         Aizdevumi
2 459 2 507 2 467 2 349 2 323 2 461 2 402 2 223 2 206 2 141 2 159 2 209 2 214 2 198 2 284 2 180 2 089 2 041 2 126 2 108
33140            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33160               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33180               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33200            MFI (izņemot centrālo banku)
1 425 1 403 1 408 1 281 1 128 1 276 1 219 1 056 1 064 998 1 001 1 019 949 945 990 919 913 844 881 874
33220               Īstermiņa
615 615 645 563 571 708 648 485 512 434 453 468 428 356 408 326 333 305 336 272
33240               Ilgtermiņa
809 789 763 718 556 568 571 572 552 564 548 551 521 589 582 592 580 539 544 602
33260            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33280               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33300               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33350            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
828 899 862 829 977 974 975 969 1 016 1 017 1 011 1 005 1 079 1 079 1 109 1 083 1 085 1 086 1 168 1 159
33360               Īstermiņa
27 26 28 28 34 33 46 56 57 54 53 38 43 44 41 28 39 41 39 24
33420               Ilgtermiņa
802 873 834 801 942 941 929 913 958 962 959 968 1 036 1 034 1 068 1 055 1 046 1 046 1 129 1 136
33370            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
206 204 197 239 218 211 208 197 126 127 147 184 185 175 185 178 91 110 77 75
33380               Īstermiņa
35 39 46 87 80 74 74 62 55 57 77 90 138 136 140 137 37 40 38 41
33440               Ilgtermiņa
171 165 151 152 138 137 135 135 70 70 71 94 48 39 44 41 54 71 39 33
33460         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
91 65 59 61 63 65 59 69 63 66 64 63 61 63 61 62 50 56 67 69
33480            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33500            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33520            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33560            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
91 65 59 61 63 65 59 69 63 66 64 63 61 63 61 62 50 56 67 69
33580            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33590         Tirdzniecības kredīti un avansi
2 731 2 703 2 776 2 740 2 855 2 799 2 913 2 548 2 654 2 640 2 846 2 736 2 946 2 993 3 146 2 814 2 760 2 632 2 723 2 797
33595            Valdība
199 192 188 245 264 240 219 258 276 251 234 299 287 300 282 279 257 242 241 514
33620            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
104 125 123 125 128 141 117 119 126 118 134 141 128 141 139 140 162 182 206 203
33640            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 429 2 386 2 465 2 370 2 463 2 418 2 577 2 171 2 252 2 272 2 477 2 296 2 531 2 552 2 726 2 395 2 341 2 209 2 276 2 080
33660         Citi aktīvi
701 426 793 777 644 478 395 677 470 393 396 752 455 362 447 680 607 675 656 1 115
33680            Centrālā banka
14 12 12 19 22 20 19 32 30 30 31 39 49 59 67 28 82 140 201 281
33740            MFI (izņemot centrālo banku)
79 105 101 86 51 53 45 51 49 47 44 39 39 42 39 34 33 29 31 34
33800            Valdība
454 114 375 555 408 242 155 416 190 93 62 371 152 50 72 360 244 251 217 591
33890            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
91 77 76 58 103 118 123 123 139 167 151 179 179 176 225 205 184 193 137 149
33910            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
63 117 228 59 60 45 52 55 62 57 108 126 37 35 44 54 64 62 69 60
35600      REZERVES AKTĪVI
3 926 3 930 4 131 3 989 4 269 4 220 4 321 4 311 4 541 4 441 4 809 4 848 4 756 4 657 4 442 4 184 4 270 4 381 4 376 4 487
35620         Monetārais zelts
247 265 291 289 314 338 344 330 307 317 319 344 372 372 365 365 389 375 377 399
35680         Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 151 148 145 142 146 145 535 543 547 561 576 550 544 538 545 535
35700         Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 16 22 28 27 28 27
35720         Citi rezerves aktīvi
3 529 3 517 3 689 3 551 3 805 3 734 3 832 3 838 4 088 3 979 3 955 3 961 3 822 3 708 3 485 3 247 3 309 3 440 3 425 3 526
35740            Nauda un noguldījumi
58 36 47 38 123 43 92 45 64 81 104 71 84 74 146 55 71 105 109 89
35800            Vērtspapīri
3 471 3 481 3 641 3 512 3 681 3 691 3 739 3 793 4 024 3 898 3 851 3 890 3 737 3 633 3 339 3 192 3 239 3 335 3 316 3 436
35900            Atvasinātie finanšu instrumenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35920            Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 L   PASĪVI
49 493 48 346 49 398 49 147 48 555 50 469 51 123 50 754 51 010 51 316 53 357 55 666 56 295 56 983 57 688 59 212 60 151 60 773 61 898 61 664
30020 L   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
16 467 16 490 16 928 17 210 17 340 17 616 17 773 17 807 18 127 18 639 19 085 22 547 22 643 22 800 23 503 23 696 24 405 24 935 25 884 25 827
30570         Pašu kapitāls
12 121 12 086 12 451 12 667 12 808 13 057 13 127 13 322 13 905 14 255 14 630 18 004 18 000 18 203 18 773 19 247 19 761 20 184 21 052 21 360
30200            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30670            Saistības pret tiešajiem investoriem
12 121 12 086 12 451 12 667 12 808 13 057 13 127 13 322 13 905 14 255 14 630 18 004 18 000 18 203 18 773 19 247 19 761 20 184 21 052 21 360
30950         Parāda instrumenti
4 346 4 404 4 477 4 542 4 532 4 559 4 647 4 485 4 222 4 384 4 454 4 542 4 643 4 598 4 730 4 449 4 643 4 751 4 832 4 467
30500            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
126 146 152 153 161 145 142 131 162 166 154 135 150 174 185 166 142 152 152 130
31040            Saistības pret tiešajiem investoriem
3 542 3 597 3 611 3 788 3 748 3 778 3 794 3 691 3 372 3 442 3 443 3 602 3 719 3 594 3 729 3 516 3 665 3 597 3 594 3 317
30520            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
24 33 26 24 26 28 22 19 11 9 8 6 12 13 12 15 14 13 21 20
31060            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
654 628 688 577 597 608 690 643 677 767 849 799 761 817 804 752 823 989 1 065 1 001
31600      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
8 477 8 968 9 532 9 271 8 749 9 882 9 442 8 868 8 945 8 280 8 735 9 386 8 412 7 948 7 669 8 419 9 253 8 941 9 706 10 760
31620         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
606 607 589 585 556 561 573 578 546 565 594 613 562 533 497 513 501 495 493 501
31660            MFI (izņemot centrālo banku)
300 291 289 256 241 235 240 245 218 223 240 235 234 203 173 174 170 176 184 198
31760            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
224 231 233 247 238 243 249 252 255 259 266 292 270 273 268 281 273 263 257 255
31820            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
81 85 67 83 77 82 84 81 73 83 88 85 58 57 56 58 58 56 52 48
31880         Parāda vērtspapīri
7 872 8 361 8 943 8 686 8 193 9 321 8 869 8 289 8 399 7 715 8 140 8 773 7 850 7 415 7 173 7 906 8 752 8 446 9 213 10 259
31900            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31920               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31940               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31960            MFI (izņemot centrālo banku)
118 119 117 111 73 70 66 67 68 54 42 166 161 157 151 152 156 154 156 159
31980               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32000               Ilgtermiņa
118 119 117 111 73 70 66 67 68 54 42 166 161 157 151 152 156 154 156 159
32020            Valdība
7 270 7 764 8 219 8 009 7 588 8 704 8 517 7 938 8 049 7 337 7 783 8 228 7 324 6 884 6 662 7 379 8 157 7 821 8 557 9 575
32040               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32060               Ilgtermiņa
7 270 7 764 8 219 8 009 7 588 8 704 8 517 7 938 8 049 7 337 7 783 8 228 7 324 6 884 6 662 7 379 8 157 7 821 8 557 9 575
32110            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
399 394 345 300 329 326 66 64 63 65 72 68 72 76 80 85 86 90 98 97
32120               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 7 7 7 10 10 11
32180               Ilgtermiņa
399 394 345 300 329 326 66 64 63 65 66 63 66 70 73 78 78 80 88 87
32130            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
85 84 261 266 203 221 221 220 218 259 244 310 294 298 280 290 354 382 402 428
32140               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
32200               Ilgtermiņa
85 84 261 266 203 221 221 220 218 259 244 310 294 298 280 290 354 382 399 426
32380      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
117 81 108 69 95 63 86 68 101 104 316 168 108 65 182 151 149 110 62 39
32400         Centrālā banka
39 6 31 8 22 6 23 7 47 34 39 12 36 46 93 18 9 11 46 8
32420         MFI (izņemot centrālo banku)
24 24 24 18 27 22 24 24 18 18 24 19 24 8 37 71 67 37 12 29
32440         Valdība
53 50 52 41 42 34 36 29 29 21 21 7 6 3 1 0 0 0 0 0
32480         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 0 2 2 3 1 4 3 6 9 35 17 6 7 16 4 3 3 4 2
32500         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 4 0 23 198 112 37 0 36 57 70 59 0 0
34000      CITI IEGULDĪJUMI
24 432 22 808 22 830 22 597 22 371 22 907 23 821 24 011 23 838 24 294 25 221 23 566 25 131 26 169 26 334 26 946 26 344 26 787 26 246 25 039
34020         Cits pašu kapitāls
22 23 24 22 24 23 23 22 21 23 25 28 31 30 29 32 33 35 35 36
34060            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34120            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
4 4 3 2 1 1 1 0 2 1 1 2 3 3 4 4 2 2 2 2
34180            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
19 20 20 20 23 22 22 23 19 22 23 25 28 27 25 28 30 32 33 34
34240         Nauda un noguldījumi
13 927 12 889 12 546 12 256 11 774 12 637 13 348 13 547 14 293 14 772 14 770 13 596 14 907 15 971 16 238 17 032 16 475 17 644 17 204 16 063
34260            Centrālā banka
8 898 7 890 7 967 7 942 8 037 8 745 9 504 9 998 10 676 11 583 11 767 10 568 11 848 12 482 12 719 13 861 13 266 14 235 13 514 12 334
34280               Īstermiņa
8 898 7 890 7 967 7 942 8 037 8 745 9 504 9 998 10 676 11 583 11 767 10 568 11 848 12 482 12 719 13 861 13 266 14 235 13 514 12 334
34300               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34320            MFI (izņemot centrālo banku)
5 019 4 990 4 570 4 303 3 727 3 882 3 834 3 539 3 609 3 182 2 994 3 020 3 051 3 480 3 510 3 164 3 202 3 401 3 683 3 721
34340               Īstermiņa
3 656 3 647 2 809 2 798 2 682 2 790 2 600 2 583 2 869 2 497 2 444 2 487 2 530 2 939 2 912 2 414 2 436 2 483 2 708 2 506
34400               Ilgtermiņa
1 363 1 343 1 760 1 505 1 044 1 092 1 234 955 740 685 550 533 521 540 599 751 766 918 975 1 215
34460            Valdība
10 10 10 10 11 10 10 10 9 7 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8
34480               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34500               Ilgtermiņa
10 10 10 10 11 10 10 10 9 7 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8
34660         Aizņēmumi
7 359 6 850 6 817 6 813 6 909 6 618 7 015 7 119 6 292 6 289 6 078 5 672 5 429 5 346 5 272 5 143 5 275 4 731 4 771 4 970
34680            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34700               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34720               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34740               Citi ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34760            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34780               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34800               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34820            Valdība
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 524 1 743 1 977 2 059 1 949 1 856 1 839 1 840 1 815 1 863 1 847 1 326 1 317 1 494
34840               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34860               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34880               Citi ilgtermiņa
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 524 1 743 1 977 2 059 1 949 1 856 1 839 1 840 1 815 1 863 1 847 1 326 1 317 1 494
34930            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
3 082 3 178 3 205 3 178 3 156 3 033 3 391 3 350 2 597 2 569 2 495 2 194 2 125 2 033 1 998 1 878 1 985 1 961 2 052 2 007
34940               Īstermiņa
221 271 303 249 369 427 491 531 205 212 223 99 114 125 135 146 151 154 158 168
35000               Ilgtermiņa
2 861 2 907 2 902 2 929 2 787 2 606 2 900 2 820 2 392 2 356 2 272 2 095 2 011 1 909 1 863 1 732 1 835 1 807 1 893 1 839
34950            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 260 2 207 2 180 2 244 2 363 2 206 2 101 2 026 1 718 1 661 1 634 1 622 1 466 1 473 1 459 1 403 1 442 1 444 1 402 1 469
34960               Īstermiņa
194 174 147 150 159 145 147 145 114 107 106 104 81 88 86 86 88 124 100 114
35020               Ilgtermiņa
2 066 2 033 2 033 2 094 2 204 2 061 1 954 1 882 1 603 1 554 1 528 1 517 1 384 1 385 1 374 1 317 1 354 1 320 1 302 1 355
35040         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
19 18 15 14 14 13 14 13 12 12 13 13 15 17 22 22 29 32 32 34
35060            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35080            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35100            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35140            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
19 18 15 14 14 13 14 13 12 12 13 13 15 17 22 22 29 32 32 34
35160            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35170         Tirdzniecības kredīti un avansi
2 396 2 437 2 628 2 673 2 819 2 753 2 686 2 574 2 456 2 433 2 879 2 782 3 173 3 291 3 276 2 980 2 834 2 730 2 611 2 454
35175            Valdība
20 19 41 37 42 53 48 42 56 59 62 50 66 52 67 53 69 73 89 64
35200            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
68 83 79 80 79 90 53 57 77 67 65 60 63 65 65 77 72 74 74 84
35220            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 308 2 335 2 508 2 556 2 698 2 610 2 586 2 475 2 322 2 307 2 753 2 672 3 045 3 174 3 145 2 850 2 694 2 582 2 448 2 306
35240         Citi pasīvi
560 443 650 669 682 715 589 592 617 619 922 933 1 030 954 924 1 189 1 156 1 076 1 046 948
35260            Centrālā banka
3 4 5 9 9 13 20 30 9 19 27 36 11 23 23 28 29 36 36 35
35320            MFI (izņemot centrālo banku)
131 31 186 149 24 23 22 27 62 52 49 28 102 31 35 36 85 46 30 24
35380            Valdība
260 252 246 230 232 220 233 214 227 222 485 476 486 486 484 690 642 628 610 507
35470            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
83 73 136 190 310 345 226 224 237 250 281 319 344 329 293 342 305 275 274 287
35490            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
83 84 77 91 108 115 88 98 83 75 80 74 87 84 89 93 94 92 96 95
35580         Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 150 148 145 143 146 145 536 543 545 561 572 548 542 539 546 535
30000 N   STARPTAUTISKO INVESTĪCIJU BILANCE (SALDO)
- 12 298- 12 183- 12 575- 12 268- 12 516- 11 841- 11 242- 10 233- 9 574- 9 518- 10 082- 9 104- 9 575- 9 862- 10 276- 10 296- 10 561- 10 535- 10 821- 9 933

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu. 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)