Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu līmenis - Visi
[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Posteņu līmenis - Visi[Filtrēts]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Starptautisko investīciju bilances posteņa nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
30000 A   AKTĪVI
37 252 36 220 36 883 36 933 36 116 38 704 39 954 40 584 41 441 41 775 43 112
30020 A   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
3 041 3 044 3 033 3 077 3 134 3 082 3 118 3 079 3 348 3 321 3 378
30070         Pašu kapitāls
1 634 1 631 1 631 1 662 1 669 1 711 1 737 1 762 1 942 1 923 1 931
30090            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 623 1 618 1 613 1 646 1 658 1 700 1 725 1 750 1 927 1 913 1 922
30600            Prasības pret tiešajiem investoriem
11 13 18 16 12 11 12 11 15 10 10
30410         Parāda instrumenti
1 407 1 414 1 402 1 415 1 465 1 371 1 381 1 318 1 406 1 398 1 447
30440            Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
492 487 494 443 451 427 438 416 503 505 573
30980            Prasības pret tiešajiem investoriem
486 507 522 555 570 506 474 477 527 543 568
30460            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
45 51 24 18 27 25 21 68 80 61 35
31000            Prasības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
383 369 362 398 417 413 447 356 297 288 271
31100      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
14 839 14 945 14 951 15 260 14 539 16 961 18 056 18 820 19 473 20 353 20 726
31120         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
3 126 3 359 3 529 3 676 3 392 3 803 4 148 4 605 5 035 5 704 6 089
31140            Centrālā banka
20 20 27 35 42 56 57 67 87 277 385
31160            MFI (izņemot centrālo banku)
39 42 44 31 13 13 17 27 32 19 16
31180            Valdība
12 13 13 14 15 15 15 23 21 24 24
31220            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
2 673 2 888 3 038 3 172 2 990 3 294 3 611 3 972 4 296 4 720 4 970
31240            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
383 396 407 423 332 425 447 517 599 663 694
31260         Parāda vērtspapīri
11 713 11 586 11 422 11 585 11 147 13 157 13 909 14 215 14 438 14 649 14 637
31280            Centrālā banka
8 104 7 909 7 763 7 794 7 752 8 279 8 575 8 915 9 238 9 394 9 452
31300               Īstermiņa
10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31320               Ilgtermiņa
8 094 7 902 7 763 7 794 7 752 8 279 8 575 8 915 9 238 9 394 9 452
31340            MFI (izņemot centrālo banku)
1 394 1 459 1 473 1 549 1 311 2 545 3 014 2 979 3 035 3 022 3 018
31360               Īstermiņa
23 44 87 60 56 79 99 71 55 25 36
31380               Ilgtermiņa
1 371 1 414 1 386 1 489 1 255 2 465 2 916 2 908 2 980 2 997 2 982
31400            Valdība
5 3 11 15 17 8 8 3 3 3 1
31420               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31440               Ilgtermiņa
5 3 11 15 17 8 8 3 3 3 1
31490            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 910 1 924 1 923 2 006 1 865 2 105 2 100 2 100 1 948 2 014 1 963
31500               Īstermiņa
0 0 1 3 4 4 4 1 1 1 1
31560               Ilgtermiņa
1 910 1 923 1 922 2 003 1 861 2 101 2 097 2 100 1 947 2 013 1 962
31510            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
301 293 252 220 202 221 211 218 214 216 202
31520               Īstermiņa
1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1
31580               Ilgtermiņa
300 291 252 219 200 219 210 217 213 214 201
32240      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
162 179 203 209 125 115 86 92 94 28 125
32260         Centrālā banka
1 31 0 32 15 22 3 34 1 2 3
32280         MFI (izņemot centrālo banku)
76 65 91 79 65 59 49 34 59 15 30
32300         Valdība
82 80 108 94 36 33 28 21 27 0 0
32340         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
3 3 3 5 9 1 6 3 5 10 30
32360         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 62
32540      CITI IEGULDĪJUMI
15 284 14 121 14 564 14 398 14 049 14 326 14 373 14 282 13 984 13 632 14 074
32560         Cits pašu kapitāls
506 509 510 535 538 537 542 533 529 532 534
32580            Centrālā banka
143 143 143 148 148 148 148 150 150 150 150
32600            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32620            Valdība
295 295 295 295 299 299 305 309 309 309 309
32660            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
64 68 70 89 89 88 87 72 70 73 74
32680            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
4 4 2 2 2 2 2 2 0 0 1
32700         Nauda un noguldījumi
8 733 7 849 7 895 7 873 7 540 7 901 7 976 8 148 7 999 7 796 8 160
32720            Centrālā banka
4 748 4 873 5 048 5 164 5 244 5 349 5 447 5 570 5 495 5 549 5 658
32740               Īstermiņa
4 590 4 715 4 889 5 006 5 087 5 192 5 290 5 412 5 338 5 391 5 501
32760               Ilgtermiņa
158 158 158 158 157 157 157 157 157 157 157
32780            MFI (izņemot centrālo banku)
1 806 1 405 1 200 1 114 1 139 1 260 1 254 1 049 1 251 973 1 015
32800               Īstermiņa
1 772 1 373 1 167 1 083 1 108 1 232 1 226 1 024 1 225 946 987
32860               Ilgtermiņa
34 32 33 30 31 29 28 25 26 27 28
32920            Valdība
1 330 671 609 606 5 7 5 6 5 3 6
32940               Īstermiņa
1 330 671 609 606 5 7 5 6 5 3 6
32960               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33010            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
110 111 146 105 144 129 114 126 139 133 132
33020               Īstermiņa
110 111 146 105 144 129 114 126 139 133 132
33080               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33030            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
739 790 893 884 1 008 1 156 1 155 1 398 1 109 1 139 1 348
33040               Īstermiņa
739 790 893 884 1 008 1 156 1 155 1 398 1 109 1 139 1 348
33100               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33120         Aizdevumi
2 475 2 522 2 482 2 364 2 337 2 474 2 415 2 235 2 218 2 165 2 185
33140            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33160               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33180               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33200            MFI (izņemot centrālo banku)
1 425 1 403 1 408 1 281 1 128 1 276 1 219 1 056 1 064 998 1 001
33220               Īstermiņa
615 615 645 563 571 708 648 485 512 434 453
33240               Ilgtermiņa
809 789 763 718 556 568 571 572 552 564 548
33260            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33280               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33300               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33350            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
845 915 877 844 991 987 988 982 1 028 1 048 1 041
33360               Īstermiņa
27 26 28 28 34 33 46 56 57 54 53
33420               Ilgtermiņa
818 889 849 816 957 954 942 926 970 994 989
33370            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
206 204 197 239 218 211 208 197 126 119 143
33380               Īstermiņa
35 39 46 87 80 74 74 62 55 53 76
33440               Ilgtermiņa
171 165 151 152 138 137 135 135 70 66 66
33460         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
91 65 59 61 63 65 59 69 63 66 64
33480            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33500            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33520            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33560            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
91 65 59 61 63 65 59 69 63 66 64
33580            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33590         Tirdzniecības kredīti un avansi
2 737 2 708 2 781 2 748 2 862 2 807 2 921 2 555 2 643 2 627 2 834
33595            Valdība
199 192 188 245 264 240 219 258 276 251 234
33620            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
104 125 123 125 128 141 117 119 126 118 131
33640            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 434 2 391 2 470 2 378 2 470 2 426 2 585 2 178 2 242 2 259 2 469
33660         Citi aktīvi
742 467 837 817 708 542 459 741 533 446 296
33680            Centrālā banka
14 12 12 19 22 20 19 32 30 30 31
33740            MFI (izņemot centrālo banku)
79 105 101 86 51 53 45 51 49 47 44
33800            Valdība
495 155 420 595 472 306 219 480 254 146 24
33890            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
91 77 76 58 103 118 123 123 139 167 151
33910            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
63 117 228 59 60 45 52 55 61 56 46
35600      REZERVES AKTĪVI
3 926 3 930 4 131 3 989 4 269 4 220 4 321 4 311 4 541 4 441 4 809
35620         Monetārais zelts
247 265 291 289 314 338 344 330 307 317 319
35680         Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 151 148 145 142 146 145 535
35700         Rezerves pozīcija SVF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35720         Citi rezerves aktīvi
3 529 3 517 3 689 3 551 3 805 3 734 3 832 3 838 4 088 3 979 3 955
35740            Nauda un noguldījumi
58 36 47 38 123 43 92 45 64 81 104
35800            Vērtspapīri
3 471 3 481 3 641 3 512 3 681 3 691 3 739 3 793 4 024 3 898 3 851
35900            Atvasinātie finanšu instrumenti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35920            Citas prasības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 L   PASĪVI
49 596 48 416 49 469 49 222 48 631 50 544 51 182 50 814 51 012 51 287 53 155
30020 L   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
16 434 16 423 16 861 17 149 17 280 17 554 17 649 17 711 17 977 18 472 18 835
30570         Pašu kapitāls
12 116 12 048 12 413 12 640 12 781 13 029 13 080 13 281 13 903 14 239 14 478
30200            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30670            Saistības pret tiešajiem investoriem
12 116 12 048 12 413 12 640 12 781 13 029 13 080 13 281 13 903 14 239 14 478
30950         Parāda instrumenti
4 318 4 375 4 448 4 509 4 499 4 525 4 568 4 430 4 073 4 233 4 357
30500            Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
126 146 152 153 161 145 142 119 147 147 137
31040            Saistības pret tiešajiem investoriem
3 513 3 534 3 549 3 725 3 684 3 715 3 686 3 619 3 210 3 290 3 331
30520            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
26 34 27 25 28 29 23 20 5 4 3
31060            Saistības pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
652 660 721 605 626 636 717 671 712 791 886
31600      PORTFEĻIEGULDĪJUMI
8 477 8 968 9 532 9 271 8 749 9 882 9 442 8 868 8 944 8 279 8 740
31620         Biržas sarakstā iekļautās un neiekļautās akcijas un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
606 607 589 585 556 561 573 578 546 564 594
31660            MFI (izņemot centrālo banku)
300 291 289 256 241 235 240 245 218 223 240
31760            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
224 231 233 247 238 243 249 252 255 259 266
31820            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
81 85 67 83 77 82 84 81 72 83 88
31880         Parāda vērtspapīri
7 872 8 361 8 943 8 686 8 193 9 321 8 869 8 289 8 399 7 715 8 146
31900            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31920               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31940               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31960            MFI (izņemot centrālo banku)
118 119 117 111 73 70 66 67 68 54 42
31980               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32000               Ilgtermiņa
118 119 117 111 73 70 66 67 68 54 42
32020            Valdība
7 270 7 764 8 219 8 009 7 588 8 704 8 517 7 938 8 049 7 337 7 789
32040               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32060               Ilgtermiņa
7 270 7 764 8 219 8 009 7 588 8 704 8 517 7 938 8 049 7 337 7 789
32110            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
399 394 345 300 329 326 66 64 63 65 72
32120               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32180               Ilgtermiņa
399 394 345 300 329 326 66 64 63 65 66
32130            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
85 84 261 266 203 221 221 220 218 259 244
32140               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32200               Ilgtermiņa
85 84 261 266 203 221 221 220 218 259 244
32380      ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
224 189 217 171 198 167 191 157 196 199 413
32400         Centrālā banka
39 6 31 8 22 6 23 7 47 34 39
32420         MFI (izņemot centrālo banku)
24 24 24 18 27 22 24 24 18 18 24
32440         Valdība
160 158 161 144 145 138 141 122 123 116 117
32480         Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
1 0 2 2 3 1 4 3 6 9 35
32500         Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 199
34000      CITI IEGULDĪJUMI
24 461 22 837 22 859 22 631 22 405 22 941 23 900 24 079 23 896 24 337 25 167
34020         Cits pašu kapitāls
23 24 24 23 24 24 24 23 22 25 26
34060            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34120            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
4 4 3 2 1 1 1 0 2 1 1
34180            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
19 20 21 21 23 23 23 23 20 23 24
34240         Nauda un noguldījumi
13 927 12 889 12 546 12 256 11 774 12 637 13 348 13 547 14 293 14 774 14 770
34260            Centrālā banka
8 898 7 890 7 967 7 942 8 037 8 745 9 504 9 998 10 676 11 583 11 767
34280               Īstermiņa
8 898 7 890 7 967 7 942 8 037 8 745 9 504 9 998 10 676 11 583 11 767
34300               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34320            MFI (izņemot centrālo banku)
5 019 4 990 4 570 4 303 3 727 3 882 3 834 3 539 3 609 3 182 2 994
34340               Īstermiņa
3 656 3 647 2 809 2 798 2 682 2 790 2 600 2 583 2 869 2 497 2 444
34400               Ilgtermiņa
1 363 1 343 1 760 1 505 1 044 1 092 1 234 955 740 685 550
34460            Valdība
10 10 10 10 11 10 10 10 9 9 9
34480               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34500               Ilgtermiņa
10 10 10 10 11 10 10 10 9 9 9
34660         Aizņēmumi
7 387 6 878 6 845 6 842 6 937 6 646 7 089 7 180 6 350 6 336 6 138
34680            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34700               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34720               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34740               Citi ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34760            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34780               Īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34800               Ilgtermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34820            Valdība
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 524 1 743 1 977 2 080 1 970
34840               SVF kredītu un aizdevumu izmantošana
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34860               Citi īstermiņa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34880               Citi ilgtermiņa
2 018 1 465 1 432 1 391 1 389 1 379 1 524 1 743 1 977 2 080 1 970
34930            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
3 082 3 178 3 205 3 178 3 156 3 033 3 391 3 350 2 597 2 569 2 490
34940               Īstermiņa
221 271 303 249 369 427 491 531 205 212 223
35000               Ilgtermiņa
2 861 2 907 2 902 2 929 2 787 2 606 2 900 2 820 2 392 2 356 2 267
34950            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 288 2 235 2 208 2 273 2 392 2 234 2 174 2 087 1 776 1 687 1 678
34960               Īstermiņa
194 174 147 150 159 145 147 148 116 106 107
35020               Ilgtermiņa
2 094 2 061 2 061 2 123 2 233 2 090 2 028 1 939 1 660 1 581 1 571
35040         Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmas
19 18 15 14 14 13 14 13 12 12 13
35060            Centrālā banka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35080            MFI (izņemot centrālo banku)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35100            Valdība
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35140            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
19 18 15 14 14 13 14 13 12 12 13
35160            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35170         Tirdzniecības kredīti un avansi
2 396 2 437 2 628 2 678 2 823 2 758 2 691 2 580 2 456 2 431 2 885
35175            Valdība
20 19 41 37 42 53 48 42 56 59 62
35200            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
68 83 79 80 79 90 53 59 77 67 62
35220            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
2 308 2 335 2 508 2 561 2 702 2 615 2 590 2 479 2 323 2 304 2 761
35240         Citi pasīvi
560 443 650 669 682 715 589 592 616 614 800
35260            Centrālā banka
3 4 5 9 9 13 20 30 9 19 27
35320            MFI (izņemot centrālo banku)
131 31 186 149 24 23 22 27 62 52 49
35380            Valdība
260 252 246 230 232 220 233 214 227 222 364
35470            Finanšu sabiedrības (izņemot MFI)
83 73 136 190 310 345 226 224 237 250 281
35490            Nefinanšu sabiedrības un mājsaimniecības
83 84 77 91 108 115 88 98 81 71 79
35580         Speciālās aizņēmuma tiesības
149 148 151 149 150 148 145 143 146 145 536
30000 N   STARPTAUTISKO INVESTĪCIJU BILANCE (SALDO)
- 12 344- 12 197- 12 586- 12 289- 12 515- 11 840- 11 228- 10 231- 9 572- 9 512- 10 042

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu. 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)