06 MFI (izņemot Latvijas Banku) piesaistītie noguldījumi (dati līdz 2014. gada novembrim)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārmaiņa pret iepr. mēnesi (milj. euro)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis - lietots filtrs
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Noguldījumi rezidences un sektoru dalījumā
[Filtrēts]
Valūtu dalījums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
Termiņdalījums
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. euro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis - lietots filtrs[Filtrēts]
Atlikumi (milj. euro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
[Sakļaut]Termiņa veids(Augoši)[Filtrēt]
-
Termiņš(Augoši)[Filtrēt]
Noguldījumi rezidences un sektoru dalījumā(Augoši)[Filtrēts]
Valūtu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]11 / 2014
[Sakļaut]Ar noteikto termiņu
Ar noteikto termiņu (kopā)
[Sakļaut]Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu
Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu (kopā)
Līdz 1 gadam
1-2 gadi
2-5 gadi
Ilgāk par 5 gadiem
Līdz 3 mēn.
Ilgāku par 3 mēn.
[Sakļaut]Vietējā valdība (rezidenti) (kopā)
220.0 0.0 0.1 0.0 220.1 3.2 0.0 3.2
 
Eiro
219.9 0.0 0.1 0.0 220.0 3.2 0.0 3.2
Ārvalstu valūtās
0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Citi finanšu starpnieki un finanšu palīgsabiedrības (rezidenti) (kopā)
198.3 6.9 69.2 6.2 280.6 14.9 0.0 14.9
 
Eiro
172.2 6.9 69.2 6.2 254.5 14.2 0.0 14.2
Ārvalstu valūtās
26.1 0.0 0.0 0.0 26.1 0.7 0.0 0.7
[Sakļaut]Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (rezidenti) (kopā)
250.3 65.1 36.0 4.8 356.2 0.3 0.0 0.3
 
Eiro
225.4 64.7 36.0 4.8 330.9 0.2 0.0 0.2
Ārvalstu valūtās
24.9 0.4 0.0 0.0 25.3 0.1 0.0 0.1
[Sakļaut]Valsts nefinanšu sabiedrības (rezidenti) (kopā)
462.7 0.1 0.2 0.0 463.0 14.3 0.0 14.3
 
Eiro
453.4 0.1 0.2 0.0 453.7 14.3 0.0 14.3
Ārvalstu valūtās
9.3 0.0 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0
[Sakļaut]Privātās nefinanšu sabiedrības (rezidenti) (kopā)
2 830.4 11.7 14.7 5.8 2 862.6 38.0 0.0 38.0
 
Eiro
2 520.1 11.0 14.2 5.8 2 551.1 36.9 0.0 36.9
Ārvalstu valūtās
310.3 0.7 0.5 0.0 311.5 1.1 0.0 1.1
[Sakļaut]Mājsaimniecības (rezidenti) (kopā)
4 086.3 177.1 136.5 54.4 4 454.3 502.7 4.6 507.3
 
Eiro
3 639.7 146.8 118.3 49.4 3 954.2 467.5 1.5 469.0
Ārvalstu valūtās
446.6 30.3 18.2 5.0 500.1 35.2 3.1 38.3
[Sakļaut]Mājsaimniecības apkalpojošo biedrību un nodibinājumu (rezidenti) (kopā)
116.9 1.9 0.7 0.5 120.0 1.8 0.0 1.8
 
Eiro
108.1 1.3 0.7 0.5 110.6 1.7 0.0 1.7
Ārvalstu valūtās
8.8 0.6 0.0 0.0 9.4 0.1 0.0 0.1

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumiem Nr. 99 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi".

Datu pārrēķins: Dati no latiem uz eiro pārrēķināti, izmantojot kursu "1 EUR = 0.702804 LVL", kas noteikts Padomes 2013. gada 9. jūlija Regulā (ES) Nr. 870/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai.

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2700.

Vispārīgās piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.

 

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. euro)
Pārmaiņa pret iepr. mēnesi (milj. euro)