03 Jauno darījumu un pārskatīto kredītu apjoms MFI eiro darījumos ar nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām

0301 Jauno darījumu un pārskatīto kredītu apjoms

 

Eiro veiktie darījumi

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidences dalījums - Latvija
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Apjoms (milj. eiro)
Rezidences dalījums - Latvija[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Apjoms (milj. eiro)
Periods(Dilstoši)[Filtrēts]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
03 / 2023
02 / 2023
01 / 2023
12 / 2022
11 / 2022
10 / 2022
09 / 2022
08 / 2022
07 / 2022
06 / 2022
05 / 2022
04 / 2022
03 / 2022
02 / 2022
01 / 2022
Jaunie kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei
 120.3 96.9 94.7 97.0 105.4 120.6 127.4 128.0 126.9 128.2 127.7 110.9 118.8 110.5 100.3
t.sk. pārskatītie kredīti mājsaimniecībām mājokļa iegādei
 50.6 43.1 44.6 40.1 50.8 58.5 53.7 45.2 49.7 46.2 44.4 41.2 39.2 40.5 42.4
Jaunie patēriņa kredīti mājsaimniecībām
 40.4 30.2 31.8 32.4 31.7 31.6 35.1 36.6 36.8 31.3 32.0 28.5 26.6 21.7 21.2
t.sk. pārskatītie patēriņa kredīti mājsaimniecībām
 5.6 3.9 7.1 3.3 4.5 4.2 4.7 3.8 6.7 2.9 3.4 2.8 3.4 2.4 2.5
Jaunie pārējie kredīti mājsaimniecībām
 9.3 10.0 17.1 6.3 8.1 14.3 31.6 22.0 18.7 12.4 12.3 10.3 7.5 9.1 9.5
t.sk. pārskatītie pārējie kredīti mājsaimniecībām
 5.9 5.9 14.1 1.7 2.2 8.4 19.1 12.2 12.5 5.1 5.0 5.3 3.6 4.9 3.9
Jaunie kredīti nefinanšu sabiedrībām
 466.2 334.3 294.4 276.8 536.4 392.4 375.1 443.0 509.0 254.0 322.5 420.0 379.4 293.8 216.4
t.sk. pārskatītie kredīti nefinanšu sabiedrībām
 349.8 258.5 221.0 169.8 238.9 214.0 251.1 273.3 281.9 150.3 86.8 325.5 290.0 228.0 155.7

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumiem Nr. 133 "Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (
statistika@bank.lv).

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "
Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".
6) Jaunais darījums ir pārskata periodā no jauna noslēgts tāds līgums starp MFI un mājsaimniecību vai nefinanšu sabiedrību par finanšu pakalpojuma sniegšanu, kurā pirmo reizi noteikta kredīta procentu likme. Pārskatītais kredīts arī ir jaunais darījums.
7) Pārskatītie kredīti – kredīti, kuru līgumi pārskatīti pēc mājsaimniecības vai nefinanšu sabiedrības aktīvas darbības, kas vērsta uz vienošanos par jauniem līguma noteikumiem, t.sk. par procentu likmi.

MFI procentu likmju statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "
Statistika".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Apjoms (milj. eiro)