Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un pusgads
Valsts kods
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
Valsts nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Ievelciet filtru laukus šeit
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
Valsts nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
[Izvērst]2021
I
II
III
IV
I
II
III
IV
[Izvērst]Pakalpojumi, kredīts (eksports)
1 249 1 402 1 475 1 462 1 181 988 1 081 1 152 1 026
[Sakļaut] Transporta pakalpojumi, kredīts (kopā)
489 557 574 511 404 300 329 370 348
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
268 312 310 294 254 196 219 241 236
[Izvērst]Ārpus ES 27
221 244 264 217 150 104 110 130 112
[Sakļaut] Braucieni, kredīts (kopā)
189 225 274 220 184 59 111 50 35
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
114 134 151 119 98 37 81 28 19
[Izvērst]Ārpus ES 27
75 91 123 101 86 22 30 22 15
[Sakļaut] Citi pakalpojumi, kredīts (kopā)
572 620 626 731 593 629 640 732 644
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
375 404 383 471 391 430 438 493 441
[Izvērst]Ārpus ES 27
197 216 243 260 203 199 203 239 203
[Izvērst]Pakalpojumi, debets (imports)
720 778 847 822 694 533 653 709 613
[Sakļaut] Transporta pakalpojumi, debets (kopā)
219 241 254 241 214 138 185 188 177
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
124 143 144 137 120 76 105 106 89
[Izvērst]Ārpus ES 27
95 98 110 104 94 62 80 81 88
[Sakļaut] Braucieni, debets (kopā)
139 167 195 168 133 43 69 34 30
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
89 108 134 111 86 29 55 22 18
[Izvērst]Ārpus ES 27
50 59 61 57 48 13 14 11 13
[Sakļaut] Citi pakalpojumi, debets (kopā)
361 371 398 412 347 353 398 487 406
 
[Izvērst]Eiropas Savienība 27
221 227 245 254 214 231 256 338 285
[Izvērst]Ārpus ES 27
140 144 153 158 133 121 143 150 121

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

 

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)