03 TI mēneša datu tabulas (darījumi)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
09 / 2021
10 / 2021
11 / 2021
12 / 2021
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
04 / 2023
05 / 2023
06 / 2023
07 / 2023
08 / 2023
09 / 2023
10 / 2023
11 / 2023
12 / 2023
01 / 2024
02 / 2024
N 30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
- 51 7 0 0 0- 20- 3- 4- 5- 31- 39 52 9 10 5- 6- 8 87 16 17 24 7 32 32 21 16 27- 35- 100- 27 33 31 33 2 649- 435- 248 12- 3- 282 11 10- 4 69 61 67 63 48 56 34 21- 124 77 79 77 34 58 44 79 81 79 67 89
N 30080      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 35 19 18 7 8- 11 2 1- 1- 17- 21 69 3 3 5- 4- 4 84 8 8 9 7 33 10 16 16 17- 27- 95- 26 3 3 3 2 567- 332- 327 3- 1 12- 6- 8- 7- 2- 3- 4 5 7 17 3 2 8 5 4 6- 34- 31- 34 7 8 10 4 17
N 30260      Reinvestētā peļņa
- 1 3- 3 2 1- 1 2 2 2 3- 2- 1 1 3- 4 3 1 8 2 3 8 5 4 27 3- 2 8 1 4 8 3 1 3 39- 147 35 27 16- 277 46 46 31 48 41 47 53 36 35 56 45- 107 73 75 72 64 85 74 72 73 69 66 68
N 30400      Parāda instrumenti
- 15- 15- 15- 9- 9- 9- 6- 6- 6- 16- 16- 16 4 4 4- 6- 6- 6 6 6 6- 5- 5- 5 2 2 2- 9- 9- 9 27 27 27 44 44 44- 17- 17- 17- 28- 28- 28 23 23 23 5 5 5- 25- 25- 25- 1- 1- 1 4 4 4 0 0 0- 3 3
N 30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
89 65- 29 51 23- 13 121 117 132 53 28 190 78 50 42 32 31 119 103 90 105 39 98 92 153 186 148 142 170 173 150 152 171 2 369- 532- 489 166 188- 33 110 113 108 206 204 198 32 16 25 200 166- 158 104 126 162 145 161 185 68 4- 42 44 73
N 30580      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
25 6 11 7 27- 27 32 34 40 34 22 172 66 38 47- 2 2 72- 12- 18- 10 59 121 101 17 51 33 20 56 40- 3 5 8 2 396- 488- 477- 81- 44- 48- 27- 21- 11 9 36- 2 23 30 28 18 7 19 3 11 17 68 48 62 37- 25 58 5- 6
N 30800      Reinvestētā peļņa
81 76- 23 31- 17 0 68 62 70 34 21 2 28 28 11 0- 6 12 81 74 81 24 22 35 93 92 72 67 59 78 135 128 145 48 31 63 127 113- 105 98 95 79 149 120 152 87 63 74 161 139- 197 89 103 105 130 167 175 164 161 32 92 103
N 30940      Parāda instrumenti
- 17- 17- 17 13 13 13 22 22 22- 16- 16 16- 16- 16- 16 35 35 35 34 34 34- 44- 44- 44 44 44 44 55 55 55 18 18 18- 75- 75- 75 120 120 120 39 39 39 48 48 48- 77- 77- 77 21 21 21 12 12 41- 53- 53- 53- 132- 132- 132- 53- 24

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)