03 TI mēneša datu tabulas (darījumi)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Darījumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
N 30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
- 51 8 1 0 0- 20- 3- 4- 5- 31- 39 49 7 9 4- 8- 10 85 36 37 44- 5 20 16 9 4 15 0
N 30080      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
- 35 19 18 7 7- 11 2 1- 1- 17- 20 67 2 2 3- 5- 5 83 11 11 12- 3 23- 4 5 5 6 4
N 30260      Reinvestētā peļņa
- 1 3- 3 2 1- 1 2 2 2 3- 2- 1 1 3- 4 3 1 8 2 3 8 5 4 27 2- 2 7 0
N 30400      Parāda instrumenti
- 14- 14- 14- 9- 9- 9- 6- 6- 6- 17- 17- 17 4 4 4- 6- 6- 6 23 23 23- 7- 7- 7 2 2 2- 4
N 30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
98 74- 20 37 9- 27 118 114 129 45 20 182 86 58 50 21 20 107 88 74 89 19 79 73 114 145 108 33
N 30580      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
61 42 46- 4 16- 37 32 34 41 34 23 172 66 38 47- 1 3 73- 12- 18- 10 51 113 94 16 48 31 34
N 30800      Reinvestētā peļņa
79 74- 25 28- 20- 3 64 59 67 37 23 5 41 41 24- 6- 11 7 64 57 64 26 24 37 86 85 65- 44
N 30940      Parāda instrumenti
- 42- 42- 42 13 13 13 22 22 22- 26- 26 5- 21- 21- 21 28 28 28 36 36 36- 58- 58- 58 12 12 12 43

Kontakti

Hermanis Djomkins tālr.: 6702 2719 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)