04 TI ceturkšņa/ gada datu tabulas (darījumi)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Gads un ceturksnis
Gads un pusgads
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Eiro zona/Ārpus eiro zona[Filtrēt]
[Sakļaut]Gads[Filtrēt]
-
Ceturksnis
[Sakļaut]Gads[Filtrēt]
-
Pusgads
Darījumi (milj. EUR)
Gads(Augoši)[Filtrēts]
Ceturksnis(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]2019
[Sakļaut]2020
[Izvērst]2021
I
II
III
IV
I
II
III
IV
[Izvērst]N 30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
- 42- 19- 11- 21 20 66 118 31 28
[Izvērst]N 30080      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
3 4 2 30 7 73 34 16 15
[Izvērst]N 30100         Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
3 4 2 30 7 73 34 16 15
[Izvērst]N 30200         Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]N 30260      Reinvestētā peļņa
- 1 2 6 0 0 12 13 36 7
[Izvērst]N 30400      Parāda instrumenti
- 43- 26- 19- 51 13- 19 70- 21 6
[Izvērst]N 30420         Prasības
- 15- 11- 20- 49 21- 29 63- 45 0
[Izvērst]N 30440            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
- 18- 5 6- 47 12- 23 10- 40- 1
[Izvērst]N 30460            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
2- 6- 27- 2 9- 6 53- 5 1
[Izvērst]N 30480         Saistības
28 14- 1 2 7- 10- 8- 25- 6
[Izvērst]N 30500            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
27 18 6 1 4- 11- 2- 22- 7
[Izvērst]N 30520            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
1- 4- 7 0 3 1- 6- 3 1
[Izvērst]N 30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
153 19 362 247 193 148 251 171 367
[Izvērst]N 30580      Pašu kapitāls (izņemot reinvestēto peļņu)
149- 25 107 229 151 75- 40 258 96
[Izvērst]N 30600         Prasības pret tiešajiem investoriem
- 3 1 5- 2- 2 0 0 0- 1
[Izvērst]N 30680         Saistības pret tiešajiem investoriem
146- 23 112 227 148 75- 40 257 95
[Izvērst]N 30800      Reinvestētā peļņa
128 5 189 65 105- 10 184 87 235
[Izvērst]N 30940      Parāda instrumenti
- 125 39 65- 47- 62 83 107- 174 37
[Izvērst]N 30960         Prasības
27 22 8 67 31- 47- 54 29 24
[Izvērst]N 30980            Pret tiešajiem investoriem
16 20 15 33 12- 49- 35 16 36
[Izvērst]N 31000            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
11 2- 7 33 19 3- 19 13- 13
[Izvērst]N 31020         Saistības
- 98 61 73 20- 31 37 52- 145 61
[Izvērst]N 31040            Pret tiešajiem investoriem
- 88 39 13 87- 52 42- 28- 98 93
[Izvērst]N 31060            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
- 10 22 60- 67 20- 6 81- 47- 32

Kontakti

Hermanis Djomkins tālr.: 6702 2719 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)