05 TI datu tabulas (atlikuma pārmaiņas)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Eiro zona/Ārpus eiro zona[Filtrēt]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
[Izvērst]30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
2 026 1 995 1 971 1 944 1 958 1 986 2 097 2 053 2 289
[Izvērst]30070      Pašu kapitāls
1 619 1 614 1 609 1 641 1 650 1 692 1 729 1 704 1 872
[Izvērst]30090         Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 619 1 614 1 609 1 641 1 650 1 692 1 729 1 704 1 873
[Izvērst]30200         Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 1
[Izvērst]30400      Parāda instrumenti
408 381 362 303 308 294 368 349 417
[Izvērst]30420         Prasības
536 536 517 458 472 446 512 468 563
[Izvērst]30440            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
492 487 494 441 447 423 437 398 495
[Izvērst]30460            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
43 49 22 17 25 23 76 70 68
[Izvērst]30480         Saistības
128 156 155 154 164 152 144 119 146
[Izvērst]30500            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
104 123 129 131 138 125 123 100 143
[Izvērst]30520            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
24 33 25 24 26 27 21 19 4
[Izvērst]30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
15 400 15 355 15 749 15 925 16 030 16 356 16 554 16 671 16 697
[Izvērst]30570      Pašu kapitāls
12 212 12 143 12 470 12 686 12 858 13 096 13 167 13 425 13 793
[Izvērst]30600         Prasības pret tiešajiem investoriem
11 13 18 16 12 11 11 11 14
[Izvērst]30670         Saistības pret tiešajiem investoriem
12 224 12 156 12 488 12 702 12 870 13 107 13 178 13 437 13 807
[Izvērst]30940      Parāda instrumenti
3 188 3 212 3 279 3 239 3 172 3 261 3 388 3 245 2 904
[Izvērst]30960         Prasības
871 877 885 955 987 936 868 856 851
[Izvērst]30980            Pret tiešajiem investoriem
486 507 522 555 568 519 471 488 544
[Izvērst]31000            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
385 370 363 400 419 418 397 368 307
[Izvērst]31020         Saistības
4 059 4 089 4 164 4 194 4 159 4 197 4 255 4 101 3 755
[Izvērst]31040            Pret tiešajiem investoriem
3 411 3 431 3 446 3 591 3 536 3 575 3 545 3 439 3 132
[Izvērst]31060            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
649 658 718 603 623 622 711 662 623

Kontakti

Hermanis Djomkins tālr.: 6702 2719 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)