05 TI datu tabulas (atlikuma pārmaiņas)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Eiro zona/Ārpus eiro zona[Filtrēt]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
I / 2023
II / 2023
III / 2023
IV / 2023
[Izvērst]30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
2 008 1 976 1 952 1 928 1 946 1 976 2 022 2 086 2 378 2 338 2 424 5 322 5 029 4 992 5 194 5 372 5 344 5 579 5 843 6 107
[Izvērst]30070      Pašu kapitāls
1 623 1 618 1 613 1 645 1 657 1 699 1 728 1 753 1 970 1 953 1 957 4 744 4 521 4 568 4 700 4 865 4 905 5 147 5 396 5 638
[Izvērst]30090         Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 623 1 618 1 613 1 645 1 657 1 699 1 728 1 753 1 970 1 953 1 957 4 744 4 521 4 568 4 700 4 865 4 905 5 147 5 396 5 638
[Izvērst]30200         Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]30400      Parāda instrumenti
385 358 339 282 288 277 294 333 408 385 467 578 508 424 494 507 439 432 447 469
[Izvērst]30420         Prasības
536 536 517 460 476 450 457 483 581 560 629 719 671 611 691 688 595 597 620 619
[Izvērst]30440            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
492 487 494 443 451 427 438 416 503 499 571 690 636 570 647 643 555 561 574 585
[Izvērst]30460            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
43 49 22 17 25 23 19 67 78 61 58 29 35 41 44 45 40 37 46 34
[Izvērst]30480         Saistības
151 179 178 177 187 173 163 150 173 175 162 141 162 187 197 181 156 165 173 149
[Izvērst]30500            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
126 146 152 153 161 145 142 131 162 166 154 135 150 174 185 166 142 152 152 130
[Izvērst]30520            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
24 33 26 24 26 28 22 19 11 9 8 6 12 13 12 15 14 13 21 20
[Izvērst]30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
15 425 15 414 15 840 16 050 16 141 16 499 16 664 16 799 17 116 17 615 18 056 21 196 21 547 21 616 22 331 22 564 23 274 23 764 24 546 24 476
[Izvērst]30570      Pašu kapitāls
12 109 12 073 12 433 12 651 12 796 13 046 13 115 13 311 13 895 14 250 14 626 18 000 17 997 18 201 18 771 19 245 19 758 20 181 21 050 21 357
[Izvērst]30600         Prasības pret tiešajiem investoriem
11 13 18 16 12 11 12 11 10 5 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3
[Izvērst]30670         Saistības pret tiešajiem investoriem
12 121 12 086 12 451 12 667 12 808 13 057 13 127 13 322 13 905 14 255 14 630 18 004 18 000 18 203 18 773 19 247 19 761 20 184 21 052 21 360
[Izvērst]30940      Parāda instrumenti
3 316 3 340 3 407 3 399 3 345 3 453 3 549 3 488 3 221 3 365 3 430 3 196 3 550 3 415 3 560 3 319 3 516 3 583 3 496 3 118
[Izvērst]30960         Prasības
880 885 893 966 1 000 933 934 847 828 844 862 1 206 931 996 973 949 972 1 003 1 163 1 199
[Izvērst]30980            Pret tiešajiem investoriem
486 507 522 555 570 506 474 477 526 547 578 861 580 599 553 522 516 524 626 720
[Izvērst]31000            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
394 378 371 410 430 427 460 370 302 297 284 344 351 397 421 427 456 478 537 479
[Izvērst]31020         Saistības
4 196 4 225 4 300 4 365 4 345 4 386 4 483 4 335 4 049 4 209 4 292 4 402 4 481 4 411 4 533 4 268 4 487 4 586 4 659 4 317
[Izvērst]31040            Pret tiešajiem investoriem
3 542 3 597 3 611 3 788 3 748 3 778 3 794 3 691 3 372 3 442 3 443 3 602 3 719 3 594 3 729 3 516 3 665 3 597 3 594 3 317
[Izvērst]31060            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
654 628 688 577 597 608 690 643 677 767 849 799 761 817 804 752 823 989 1 065 1 001

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)