05 TI datu tabulas (atlikuma pārmaiņas)
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiro zona/Ārpus eiro zona
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Eiro zona/Ārpus eiro zona[Filtrēt]
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiropas Savienība/Ārpus ES(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
[Izvērst]30040   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS ĀRVALSTĪS
2 008 1 976 1 952 1 928 1 947 1 977 2 020 2 096 2 358 2 329 2 390 5 234 5 057
[Izvērst]30070      Pašu kapitāls
1 623 1 618 1 613 1 646 1 658 1 700 1 725 1 750 1 927 1 913 1 922 4 689 4 539
[Izvērst]30090         Prasības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
1 623 1 618 1 613 1 646 1 658 1 700 1 725 1 750 1 927 1 913 1 922 4 689 4 539
[Izvērst]30200         Saistības pret tiešo investīciju uzņēmumiem
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Izvērst]30400      Parāda instrumenti
385 358 339 283 289 278 295 345 431 416 468 545 518
[Izvērst]30420         Prasības
537 538 518 461 478 452 459 485 582 567 608 673 669
[Izvērst]30440            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
492 487 494 443 451 427 438 416 503 505 573 633 618
[Izvērst]30460            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
45 51 24 18 27 25 21 68 80 61 35 39 51
[Izvērst]30480         Saistības
152 180 179 179 189 174 165 139 152 151 140 127 152
[Izvērst]30500            Pret tiešo investīciju uzņēmumiem
126 146 152 153 161 145 142 119 147 147 137 125 139
[Izvērst]30520            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir rezidents
26 34 27 25 28 29 23 20 5 4 3 3 12
[Izvērst]30540   TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ
15 400 15 354 15 781 16 000 16 092 16 449 16 551 16 727 16 987 17 479 17 847 20 964 21 571
[Izvērst]30570      Pašu kapitāls
12 105 12 035 12 395 12 624 12 769 13 017 13 069 13 270 13 889 14 229 14 468 17 579 18 000
[Izvērst]30600         Prasības pret tiešajiem investoriem
11 13 18 16 12 11 12 11 15 10 10 9 7
[Izvērst]30670         Saistības pret tiešajiem investoriem
12 116 12 048 12 413 12 640 12 781 13 029 13 080 13 281 13 903 14 239 14 478 17 588 18 007
[Izvērst]30940      Parāda instrumenti
3 296 3 319 3 386 3 376 3 323 3 432 3 482 3 458 3 098 3 250 3 379 3 385 3 571
[Izvērst]30960         Prasības
870 876 884 954 987 919 922 833 824 831 839 908 915
[Izvērst]30980            Pret tiešajiem investoriem
486 507 522 555 570 506 474 477 527 543 568 587 575
[Izvērst]31000            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
383 369 362 398 417 413 447 356 297 288 271 321 340
[Izvērst]31020         Saistības
4 166 4 195 4 269 4 330 4 310 4 351 4 404 4 291 3 922 4 082 4 217 4 293 4 486
[Izvērst]31040            Pret tiešajiem investoriem
3 513 3 534 3 549 3 725 3 684 3 715 3 686 3 619 3 210 3 290 3 331 3 469 3 697
[Izvērst]31060            Pret māsas uzņēmumiem, ja galvenais kontrolējošais investors ir nerezidents
652 660 721 605 626 636 717 671 712 791 886 824 789

Kontakti

Jūlija Ločmele tālr.: 6702 2305 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikums perioda sākumā (milj. EUR)
Atlikuma kopējās pārmaiņas (milj. EUR)
Darījumi (milj. EUR)
Cenu pārmaiņas (milj. EUR)
Valūtas kursu svārstības (milj. EUR)
Citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikums perioda beigās (milj. EUR)