01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]I / 2022
[Sakļaut]IV / 2021
[Sakļaut]III / 2021
[Sakļaut]II / 2021
[Sakļaut]I / 2021
[Sakļaut]IV / 2020
[Sakļaut]III / 2020
[Sakļaut]II / 2020
[Sakļaut]I / 2020
[Sakļaut]IV / 2019
[Sakļaut]III / 2019
[Sakļaut]II / 2019
[Sakļaut]I / 2019
[Sakļaut]IV / 2018
[Sakļaut]III / 2018
[Sakļaut]II / 2018
[Sakļaut]I / 2018
[Sakļaut]IV / 2017
[Sakļaut]III / 2017
[Sakļaut]II / 2017
[Sakļaut]I / 2017
[Sakļaut]IV / 2016
[Sakļaut]III / 2016
[Sakļaut]II / 2016
[Sakļaut]I / 2016
[Sakļaut]IV / 2015
[Sakļaut]III / 2015
[Sakļaut]II / 2015
[Sakļaut]I / 2015
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Izvērst]Nefinanšu sabiedrības
[Izvērst]Finanšu sabiedrības
[Izvērst]Valdība
[Izvērst]Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
29 220 74 347 19 715 35 349 158 631 56 310 156 734 55 283 150 218 53 155 146 108 51 286 143 393 51 014 138 919 50 813 137 311 51 183 134 017 50 545 126 519 48 633 128 247 49 221 128 199 49 469 126 087 48 417 124 508 49 598 122 732 48 771 120 598 49 196 119 764 48 415 119 819 49 032 120 528 51 205 117 268 50 230 117 183 49 553 115 248 49 275 112 846 48 715 111 001 48 478 110 051 49 256 107 669 47 965 105 364 46 626 104 466 47 382 103 576 46 430 101 780 46 949
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
919 919 545 887 543 854 536 462 145 453 146 472 143 489 145 486 148 465 150 438 149 442 151 413 148 396 149 386 147 364 146 375 146 373 143 374 143 378 144 380 147 401 153 388 154 404 150 405 152 381 150 362 154 365 151 375 152 390 154
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
6 861 16 715 6 020 13 414 43 010 14 908 41 813 13 597 40 544 14 769 39 385 14 773 39 578 14 293 39 072 13 546 37 779 13 349 36 817 12 637 33 645 11 774 33 662 12 255 32 730 12 545 32 194 12 889 32 094 13 927 31 604 13 893 30 847 14 356 30 694 15 303 30 429 16 130 30 918 18 605 29 716 18 138 30 414 18 537 29 592 18 675 29 949 18 167 29 884 18 431 29 701 19 326 28 770 18 554 29 470 17 106 29 543 17 929 28 303 18 061 27 662 18 146
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
81 22 001 15 196 22 293 7 856 22 125 8 791 22 543 8 147 22 410 7 715 21 979 8 399 21 511 8 289 21 127 8 869 20 073 9 321 17 303 8 193 17 695 8 686 17 622 8 943 17 489 8 361 17 509 7 872 17 371 6 991 17 362 6 945 17 093 6 553 17 279 5 953 19 045 6 549 17 797 6 547 16 781 6 478 17 022 6 358 17 222 6 623 15 967 6 260 16 381 6 183 15 718 5 531 14 680 5 625 13 576 5 594 13 466 5 016 12 725 5 656
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
4 473 18 355 2 437 629 25 894 8 879 25 704 9 027 25 707 9 389 25 262 9 641 25 297 9 566 24 057 10 712 24 616 10 774 24 339 10 286 24 468 10 485 25 531 10 418 26 477 10 381 26 555 10 394 25 797 10 739 25 624 10 890 25 866 11 090 26 099 9 428 26 292 9 547 25 769 9 310 26 071 9 521 26 502 8 825 26 406 8 773 25 108 8 954 25 190 9 042 24 897 9 089 24 403 9 153 23 526 9 045 23 749 9 177 23 764 9 133 23 761 9 203
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
6 891 15 018 8 249 12 343 42 501 18 593 42 037 18 196 36 741 15 097 35 659 14 828 34 072 14 472 33 029 13 882 32 213 13 678 31 051 13 615 29 907 13 362 30 175 13 248 30 258 13 026 29 863 12 679 29 642 12 745 28 783 12 638 28 178 12 380 27 664 12 308 27 503 12 854 26 802 12 858 26 643 12 128 26 249 11 606 25 688 11 462 24 516 11 105 24 123 10 929 23 537 10 796 23 240 11 143 22 544 11 430 22 277 11 288 22 213 10 819 22 214 10 538
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
164 66 8 7 333 7 571 15 7 777 13 7 439 13 7 238 12 6 937 12 6 675 13 6 267 14 6 042 13 5 577 14 5 981 14 5 702 15 5 435 18 5 239 19 4 856 18 4 884 17 4 618 16 4 445 17 4 404 18 4 161 25 4 006 27 3 907 27 3 732 28 3 565 28 3 401 28 3 281 30 3 158 3 005 2 962 2 924 0
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
84 154 0 2 240 154 204 270 172 413 56 199 164 196 150 157 153 191 188 167 208 198 303 171 313 217 261 189 251 224 231 191 164 221 166 219 84 211 148 201 154 246 246 218 292 230 588 249 408 252 473 287 468 257 519 238 500 253 502 247 592 308
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
10 666 1 119 2 986 1 432 16 203 5 360 16 187 4 846 16 218 4 791 15 636 3 973 14 913 3 930 13 953 4 071 14 667 4 163 15 021 4 358 14 946 4 457 14 462 4 280 14 655 4 191 13 877 3 739 13 580 3 923 13 877 4 003 12 933 4 041 13 055 4 442 13 414 4 177 13 068 3 521 12 348 3 481 12 605 3 715 11 940 3 597 11 343 3 435 11 460 3 386 11 256 3 395 11 408 3 147 11 105 3 028 11 451 2 990 11 991 3 002 11 512 2 944
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
61 156 73 957 25 899 7 313 168 325 46 614 165 993 46 032 160 269 43 113 155 620 41 777 152 966 41 441 149 153 40 584 148 542 39 954 145 854 38 704 139 027 36 117 140 539 36 933 140 791 36 884 138 288 36 216 136 853 37 250 135 917 35 591 133 877 35 907 133 112 35 065 133 787 35 061 134 396 37 337 131 286 36 211 130 947 35 787 128 874 35 658 126 594 34 972 125 176 34 302 124 386 34 930 122 150 33 484 120 120 31 869 119 752 32 088 118 673 31 327 116 976 31 751
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
545 545 919 543 887 536 854 145 462 146 453 143 472 145 489 148 486 150 465 149 438 151 442 148 413 149 396 147 386 146 364 146 375 143 373 143 374 144 378 147 380 153 401 154 388 150 404 152 405 150 381 154 362 151 365 152 375 154 390
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
45 401 3 608 49 009 8 906 47 408 8 003 47 051 8 264 46 282 7 878 45 809 8 063 44 424 8 193 43 060 8 068 41 507 7 944 37 754 7 663 38 005 7 911 37 335 7 942 37 200 7 884 37 228 8 790 37 752 7 742 36 617 8 585 38 068 7 931 38 973 7 585 41 280 8 246 38 895 8 962 39 277 9 675 39 170 9 099 39 387 8 728 38 755 9 560 38 879 10 148 37 946 9 379 37 666 8 909 36 893 10 577 36 144 10 219 35 107 10 698
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
489 368 12 253 13 110 17 037 13 865 17 056 12 844 17 849 12 196 17 930 12 494 17 887 12 297 17 505 12 787 17 207 12 966 16 426 10 993 14 502 11 538 14 845 11 693 14 869 10 924 14 925 10 336 15 046 9 643 14 720 9 671 14 634 9 208 14 438 8 497 14 733 9 349 16 243 9 331 15 013 9 204 14 054 8 963 14 418 9 417 14 430 8 788 13 437 8 914 13 654 8 080 13 169 8 130 12 176 8 081 11 086 7 614 10 867 7 727 10 655
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
15 220 5 798 4 170 6 541 31 729 3 043 31 610 3 117 32 168 2 929 32 020 2 884 31 887 2 975 31 846 2 926 32 298 3 093 31 482 3 142 31 913 3 040 32 918 3 032 33 720 3 139 33 739 3 209 33 379 3 157 33 223 3 292 33 628 3 326 32 176 3 352 32 104 3 737 31 286 3 794 31 919 3 676 31 704 3 621 31 368 3 809 30 214 3 849 30 501 3 728 30 234 3 751 30 048 3 510 28 922 3 650 29 217 3 707 29 283 3 614 29 229 3 735
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
34 216 12 758 1 816 48 790 12 310 47 601 12 634 42 644 9 194 41 709 8 776 40 461 8 081 39 507 7 403 39 023 6 869 38 192 6 474 37 343 5 926 37 301 6 125 37 424 5 866 36 903 5 640 36 985 5 404 36 460 4 964 35 698 4 859 35 304 4 668 35 804 4 552 35 234 4 426 34 553 4 215 33 809 4 046 33 172 3 982 32 004 3 620 31 642 3 414 31 100 3 237 31 077 3 306 30 821 3 154 30 494 3 072 29 869 3 161 29 593 3 156
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
7 491 35 7 526 61 7 728 63 7 388 64 7 185 66 6 886 63 6 620 69 6 222 59 5 989 65 5 525 63 5 932 61 5 657 59 5 389 65 5 166 91 4 785 88 4 814 86 4 589 45 4 424 39 4 392 32 4 156 29 4 003 29 3 905 29 3 733 29 3 564 29 3 409 20 3 287 23 3 158 3 005 2 962 2 924
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
24 161 88 273 122 376 99 462 125 227 28 266 94 214 92 261 86 241 115 279 125 265 209 329 203 269 179 313 162 259 162 277 107 272 111 239 55 241 106 298 101 282 181 320 204 422 415 378 282 430 330 382 342 386 370 392 361 387 360 472 429
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
11 207 1 980 3 384 772 17 343 4 216 16 862 4 173 17 176 3 834 15 856 3 753 15 017 3 825 14 102 3 924 14 746 4 083 15 329 4 052 15 070 4 333 14 431 4 312 14 482 4 364 13 716 3 901 13 297 4 204 13 648 4 237 13 026 3 946 13 349 4 145 13 603 3 987 12 471 4 116 11 990 3 837 12 521 3 801 11 823 3 716 11 263 3 513 11 398 3 448 11 268 3 385 11 180 3 374 10 883 3 248 11 519 2 920 12 262 2 731 11 770 2 688
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
- 31 936 390- 6 184 28 036- 9 694 9 696- 9 259 9 251- 10 051 10 042- 9 512 9 509- 9 573 9 573- 10 234 10 229- 11 231 11 229- 11 837 11 841- 12 508 12 516- 12 292 12 288- 12 592 12 585- 12 201 12 201- 12 345 12 348- 13 185 13 180- 13 279 13 289- 13 348 13 350- 13 968 13 971- 13 868 13 868- 14 018 14 019- 13 764 13 766- 13 626 13 617- 13 748 13 743- 14 175 14 176- 14 335 14 326- 14 481 14 481- 14 756 14 757- 15 286 15 294- 15 097 15 103- 15 196 15 198

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)