01 Finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Bilances puse
Finanšu instruments
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
[Sakļaut]Sektors(Augoši)
-
[Sakļaut]Apakšsektors - 1. līmenis(Augoši)
-
2. līmenis(Augoši)
Bilances puse(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Finanšu instruments - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
[Sakļaut]2. līmenis(Augoši)
-
-
3. līmenis(Augoši)
[Sakļaut]I / 2024
[Izvērst]IV / 2023
[Izvērst]III / 2023
[Izvērst]II / 2023
[Izvērst]I / 2023
[Izvērst]IV / 2022
[Izvērst]III / 2022
[Izvērst]II / 2022
[Izvērst]I / 2022
[Izvērst]IV / 2021
[Izvērst]III / 2021
[Izvērst]II / 2021
[Izvērst]I / 2021
[Izvērst]IV / 2020
[Izvērst]III / 2020
[Izvērst]II / 2020
[Izvērst]I / 2020
[Izvērst]IV / 2019
[Izvērst]III / 2019
[Izvērst]II / 2019
[Izvērst]I / 2019
[Izvērst]IV / 2018
[Izvērst]III / 2018
[Izvērst]II / 2018
[Izvērst]I / 2018
[Izvērst]IV / 2017
[Izvērst]III / 2017
[Izvērst]II / 2017
[Izvērst]I / 2017
[Izvērst]IV / 2016
[Izvērst]III / 2016
[Izvērst]II / 2016
[Izvērst]I / 2016
[Izvērst]IV / 2015
[Izvērst]III / 2015
[Izvērst]II / 2015
[Izvērst]I / 2015
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]PĀRĒJĀ PASAULE
[Sakļaut]AKTĪVI (kopā)
181 899 63 016 240 005 235 551 232 870 229 410 225 754 221 907 218 500 214 711 213 578 203 817 197 471 194 442 189 925 188 634 184 652 175 326 177 503 177 380 173 840 173 911 170 481 171 087 169 076 170 211 171 721 166 901 165 604 163 564 161 467 159 498 159 485 155 458 151 631 151 430 148 661 147 823
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
977 539 1 469 1 469 1 453 1 475 1 463 1 513 1 494 1 464 1 430 1 389 607 599 616 635 634 614 587 593 560 545 533 509 521 515 518 522 527 554 542 555 557 531 515 516 528 545
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
47 945 16 745 62 490 62 556 61 786 61 786 62 154 60 249 59 596 57 408 55 474 55 303 54 142 53 837 52 564 51 072 49 398 45 363 45 864 45 223 45 030 45 965 45 442 45 149 45 946 46 504 49 470 47 801 48 898 48 218 48 064 48 264 48 977 47 273 46 524 47 419 46 312 45 754
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
22 347 10 483 32 903 31 800 31 131 32 165 30 631 29 709 30 090 30 185 30 912 30 721 30 124 30 378 29 799 29 993 29 393 25 496 26 383 26 565 25 850 25 382 24 362 24 306 23 647 23 231 25 592 24 316 23 233 23 356 23 822 22 199 22 542 21 223 20 282 19 144 18 456 18 356
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
28 192 8 361 36 864 36 836 36 215 36 174 35 916 36 237 35 293 34 745 35 175 35 129 34 817 34 798 34 933 35 539 34 881 35 034 35 175 35 559 35 533 35 323 35 143 37 975 36 331 34 992 34 330 34 311 33 909 33 862 33 285 33 438 33 299 32 751 32 025 32 697 32 474 32 566
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
52 666 22 380 73 178 70 794 69 910 66 590 64 894 63 166 61 804 60 954 60 826 52 044 50 504 48 510 46 862 45 907 44 662 43 260 43 418 43 293 42 547 42 390 41 431 40 557 39 972 40 357 39 660 38 770 37 854 37 151 35 623 35 056 34 335 34 383 33 976 33 567 33 031 32 751
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
9 647 24 9 024 8 348 8 193 7 766 7 426 7 177 7 114 7 591 7 826 7 453 7 252 6 949 6 690 6 282 6 054 5 590 5 994 5 716 5 454 5 257 4 875 4 902 4 635 4 463 4 424 4 186 4 033 3 934 3 761 3 593 3 429 3 310 3 157 3 005 2 962 2 925
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
56 21 136 152 257 344 493 395 302 355 294 427 158 264 217 240 251 302 379 429 351 378 328 279 283 194 244 286 351 413 726 541 641 607 639 624 619 772
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
20 070 4 461 23 941 23 595 23 926 23 111 22 778 23 461 22 807 22 009 21 641 21 350 19 868 19 107 18 244 18 967 19 380 19 667 19 704 20 002 18 515 18 670 18 367 17 409 17 743 19 955 17 484 16 710 16 800 16 076 15 642 15 853 15 706 15 380 14 512 14 458 14 278 14 155
[Sakļaut]PASĪVI (kopā)
191 451 53 464 240 005 235 551 232 870 229 410 225 754 221 907 218 500 214 711 213 578 203 817 197 471 194 442 189 925 188 634 184 652 175 326 177 503 177 380 173 840 173 911 170 481 171 087 169 076 170 211 171 721 166 901 165 604 163 564 161 467 159 498 159 485 155 458 151 631 151 430 148 661 147 823
 
[Izvērst]Monetārais zelts un Speciālās aizņēmuma tiesības
539 977 1 469 1 469 1 453 1 475 1 463 1 513 1 494 1 464 1 430 1 389 607 599 616 635 634 614 587 593 560 545 533 509 521 515 518 522 527 554 542 555 557 531 515 516 528 545
[Izvērst]Nauda un noguldījumi
51 492 13 199 62 490 62 556 61 786 61 786 62 154 60 249 59 596 57 408 55 474 55 303 54 142 53 837 52 564 51 072 49 398 45 363 45 864 45 223 45 030 45 965 45 442 45 149 45 946 46 504 49 470 47 801 48 898 48 218 48 064 48 264 48 977 47 273 46 524 47 419 46 312 45 754
[Izvērst]Parāda vērtspapīri
16 125 16 706 32 903 31 800 31 131 32 165 30 631 29 709 30 090 30 185 30 912 30 721 30 124 30 378 29 799 29 993 29 393 25 496 26 383 26 565 25 850 25 382 24 362 24 306 23 647 23 231 25 592 24 316 23 233 23 356 23 822 22 199 22 542 21 223 20 282 19 144 18 456 18 356
[Izvērst]Aizdevumi vai aizņēmumi
33 526 3 027 36 864 36 836 36 215 36 174 35 916 36 237 35 293 34 745 35 175 35 129 34 817 34 798 34 933 35 539 34 881 35 034 35 175 35 559 35 533 35 323 35 143 37 975 36 331 34 992 34 330 34 311 33 909 33 862 33 285 33 438 33 299 32 751 32 025 32 697 32 474 32 566
[Izvērst]Pašu kapitāls un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
59 973 15 073 73 178 70 794 69 910 66 590 64 894 63 166 61 804 60 954 60 826 52 044 50 504 48 510 46 862 45 907 44 662 43 260 43 418 43 293 42 547 42 390 41 431 40 557 39 972 40 357 39 660 38 770 37 854 37 151 35 623 35 056 34 335 34 383 33 976 33 567 33 031 32 751
[Izvērst]Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas
9 602 69 9 024 8 348 8 193 7 766 7 426 7 177 7 114 7 591 7 826 7 453 7 252 6 949 6 690 6 282 6 054 5 590 5 994 5 716 5 454 5 257 4 875 4 902 4 635 4 463 4 424 4 186 4 033 3 934 3 761 3 593 3 429 3 310 3 157 3 005 2 962 2 925
[Izvērst]Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas
41 36 136 152 257 344 493 395 302 355 294 427 158 264 217 240 251 302 379 429 351 378 328 279 283 194 244 286 351 413 726 541 641 607 639 624 619 772
[Izvērst]Citas debitoru/kreditoru saistības
20 154 4 377 23 941 23 595 23 926 23 111 22 778 23 461 22 807 22 009 21 641 21 350 19 868 19 107 18 244 18 967 19 380 19 667 19 704 20 002 18 515 18 670 18 367 17 409 17 743 19 955 17 484 16 710 16 800 16 076 15 642 15 853 15 706 15 380 14 512 14 458 14 278 14 155
[Izvērst]NETO FINANŠU VĒRTĪBA VAI DARĪJUMI
- 9 552 9 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)