02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas.

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]I / 2021
[Sakļaut]IV / 2020
[Sakļaut]III / 2020
[Sakļaut]II / 2020
[Sakļaut]I / 2020
[Sakļaut]IV / 2019
[Sakļaut]III / 2019
[Sakļaut]II / 2019
[Sakļaut]I / 2019
[Sakļaut]IV / 2018
[Sakļaut]III / 2018
[Sakļaut]II / 2018
[Sakļaut]I / 2018
[Sakļaut]IV / 2017
[Sakļaut]III / 2017
[Sakļaut]II / 2017
[Sakļaut]I / 2017
[Sakļaut]IV / 2016
[Sakļaut]III / 2016
[Sakļaut]II / 2016
[Sakļaut]I / 2016
[Sakļaut]IV / 2015
[Sakļaut]III / 2015
[Sakļaut]II / 2015
[Sakļaut]I / 2015
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
Nefinanšu sabiedrības
Monetārās finanšu iestādes
Finanšu sabiedrības, izņemot MFI, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus
Apdrošināšanas sabiedrības
Pensiju fondi
Valdība
Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
6 292 13 546 2 291 135 425 4 338 9 204 36 231 35 851 34 602 33 619 30 574 30 565 29 666 29 054 28 923 28 401 27 634 27 454 27 155 27 552 26 369 26 982 26 087 26 402 26 336 26 104 25 134 25 701 25 813 24 524 23 826
 
[Izvērst]REZIDENTI
5 744 6 744 2 185 119 408 4 334 9 204 28 738 28 215 27 100 26 227 23 433 23 172 22 226 21 641 20 587 21 088 19 493 19 938 19 994 19 777 17 835 17 733 17 439 18 082 17 175 16 337 16 123 17 169 15 570 14 636 13 465
[Izvērst]NEREZIDENTI
548 6 802 106 16 17 4 7 493 7 636 7 502 7 392 7 141 7 393 7 440 7 413 8 336 7 313 8 141 7 516 7 161 7 775 8 534 9 249 8 648 8 320 9 161 9 767 9 011 8 532 10 243 9 888 10 361
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
0 286 0 1 0 287 234 253 192 100 134 168 175 146 106 158 262 311 298 313 306 282 387 374 633 677 761 687 992 963
 
[Izvērst]REZIDENTI
0 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 179 172 70 95 166 151
[Izvērst]NEREZIDENTI
0 286 0 1 0 287 234 253 192 98 119 153 160 131 91 143 247 296 283 298 291 267 372 359 454 505 691 592 826 812
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
79 19 028 358 432 1 537 15 208 21 657 21 247 20 863 19 864 17 182 17 565 17 459 17 306 17 350 17 248 17 190 16 819 16 950 18 721 17 463 16 451 16 718 16 804 15 560 15 720 15 003 13 875 12 839 12 424 11 726
 
[Izvērst]REZIDENTI
34 3 594 78 76 229 14 56 4 081 4 000 3 922 3 636 2 789 2 825 2 725 2 534 2 437 2 624 2 703 2 629 2 519 2 773 2 758 2 700 2 579 2 768 2 504 2 541 2 363 2 425 2 381 2 419 1 904
[Izvērst]NEREZIDENTI
45 15 434 280 356 1 308 1 152 17 576 17 247 16 941 16 228 14 393 14 740 14 734 14 772 14 913 14 624 14 487 14 190 14 431 15 948 14 705 13 751 14 139 14 036 13 056 13 179 12 640 11 450 10 458 10 005 9 822
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
1 886 2 959 457 0 63 5 365 4 539 4 883 4 947 4 871 4 730 5 085 5 086 5 218 4 884 5 218 5 569 5 610 5 664 5 813 5 312 5 401 5 179 5 323 5 294 5 097 4 816 5 212 5 104 5 064
 
[Izvērst]REZIDENTI
1 584 2 447 388 0 63 4 482 3 689 3 908 3 876 3 918 3 839 4 114 4 123 4 273 3 951 4 315 4 600 4 228 4 193 4 485 4 046 3 955 3 647 3 866 3 771 3 646 3 260 3 709 3 679 3 636
[Izvērst]NEREZIDENTI
302 512 69 883 850 975 1 071 953 891 971 963 945 933 903 969 1 382 1 471 1 328 1 266 1 446 1 532 1 457 1 523 1 451 1 556 1 503 1 425 1 428
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
2 605 10 446 3 908 30 2 200 696 19 885 19 493 19 837 19 371 19 589 19 578 19 652 19 654 19 591 20 718 20 626 20 506 20 661 20 075 20 227 21 158 20 977 19 906 19 833 19 574 19 276 18 676 18 507 18 636 18 668
 
[Izvērst]REZIDENTI
2 076 9 894 2 884 30 2 200 696 17 780 17 400 17 711 17 295 17 501 17 441 17 486 17 411 17 382 18 363 18 206 18 127 18 308 17 757 17 883 18 806 18 617 17 593 17 566 17 349 17 221 16 588 16 307 16 450 16 367
[Izvērst]NEREZIDENTI
529 552 1 024 2 105 2 093 2 126 2 076 2 088 2 137 2 166 2 243 2 209 2 355 2 420 2 379 2 353 2 318 2 344 2 352 2 360 2 313 2 267 2 225 2 055 2 088 2 200 2 186 2 301
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
208 657 124 0 111 0 314 1 414 1 324 1 172 1 086 873 864 777 712 667 570 542 559 649 578 558 615 578 554 543 507 518 501 476 536 502
 
[Izvērst]REZIDENTI
143 0 5 5 0 121 274 392 372 330 302 321 304 294 254 240 271 298 370 356 361 448 357 353 355 336 334 327 314 368 347
[Izvērst]NEREZIDENTI
65 657 119 0 106 193 1 140 932 800 756 571 543 473 418 413 330 271 261 279 222 197 167 221 201 188 171 184 174 162 168 155
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
28 39 56 457 3 709 72 335 4 696 4 315 3 931 3 619 3 275 3 501 3 370 3 221 2 992 2 676 2 699 2 551 2 423 2 456 2 235 2 113 2 041 1 852 1 682 1 555 1 529 1 522 1 498 1 578 1 613
 
[Izvērst]REZIDENTI
11 15 20 25 90 51 33 245 223 196 203 180 193 185 192 185 173 173 179 186 194 186 182 184 183 172 161 164 172 169 153 163
[Izvērst]NEREZIDENTI
17 24 36 432 3 619 21 302 4 451 4 092 3 735 3 416 3 095 3 308 3 185 3 029 2 807 2 503 2 526 2 372 2 237 2 262 2 049 1 931 1 857 1 669 1 510 1 394 1 365 1 350 1 329 1 425 1 450

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)