02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas.

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Izvērst]II / 2022
[Izvērst]I / 2022
[Izvērst]IV / 2021
[Izvērst]III / 2021
[Izvērst]II / 2021
[Izvērst]I / 2021
[Izvērst]IV / 2020
[Izvērst]III / 2020
[Izvērst]II / 2020
[Izvērst]I / 2020
[Izvērst]IV / 2019
[Izvērst]III / 2019
[Izvērst]II / 2019
[Izvērst]I / 2019
[Izvērst]IV / 2018
[Izvērst]III / 2018
[Izvērst]II / 2018
[Izvērst]I / 2018
[Izvērst]IV / 2017
[Izvērst]III / 2017
[Izvērst]II / 2017
[Izvērst]I / 2017
[Izvērst]IV / 2016
[Izvērst]III / 2016
[Izvērst]II / 2016
[Izvērst]I / 2016
[Izvērst]IV / 2015
[Izvērst]III / 2015
[Izvērst]II / 2015
[Izvērst]I / 2015
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
40 549 39 968 38 931 37 684 36 500 36 777 36 388 35 145 34 143 31 066 31 027 30 111 29 478 29 326 28 783 28 027 27 822 27 534 27 977 26 745 27 368 26 496 26 762 26 689 26 442 25 465 26 038 26 099 24 809 24 117
 
[Izvērst]REZIDENTI
30 949 31 074 30 943 29 433 28 637 28 728 28 213 27 091 26 218 23 426 23 161 22 218 21 633 20 578 21 078 19 485 19 930 19 987 19 769 17 828 17 726 17 433 18 076 17 170 16 334 16 121 17 169 15 569 14 636 13 465
[Izvērst]NEREZIDENTI
9 600 8 894 7 988 8 251 7 863 8 049 8 175 8 054 7 925 7 640 7 866 7 893 7 845 8 748 7 705 8 542 7 892 7 547 8 208 8 917 9 642 9 063 8 686 9 519 10 108 9 344 8 869 10 530 10 173 10 652
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
247 334 326 349 286 287 234 253 192 100 134 168 175 146 106 158 262 311 298 313 306 282 387 374 633 677 761 687 992 963
 
[Izvērst]REZIDENTI
0 0 0 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 179 172 70 95 166 151
[Izvērst]NEREZIDENTI
247 334 326 349 286 287 234 253 192 98 119 153 160 131 91 143 247 296 283 298 291 267 372 359 454 505 691 592 826 812
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
22 379 21 938 21 787 22 179 22 111 21 678 21 262 20 853 19 864 17 187 17 545 17 436 17 294 17 347 17 246 17 187 16 813 16 950 18 727 17 469 16 457 16 725 16 823 15 575 15 737 15 021 13 905 12 869 12 454 11 741
 
[Izvērst]REZIDENTI
5 420 5 243 5 062 4 685 4 471 4 084 3 997 3 906 3 636 2 789 2 825 2 725 2 534 2 437 2 624 2 703 2 629 2 519 2 773 2 758 2 700 2 579 2 768 2 504 2 541 2 363 2 425 2 381 2 419 1 904
[Izvērst]NEREZIDENTI
16 959 16 695 16 725 17 494 17 640 17 594 17 265 16 947 16 228 14 398 14 720 14 711 14 760 14 910 14 622 14 484 14 184 14 431 15 954 14 711 13 757 14 146 14 055 13 071 13 196 12 658 11 480 10 488 10 035 9 837
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
5 630 5 366 5 485 5 365 5 291 5 366 4 538 4 880 4 945 4 875 5 080 7 808 7 466 5 393 4 886 5 218 5 569 5 610 5 672 5 821 5 320 5 406 5 185 5 328 5 300 5 103 4 822 5 219 5 109 5 070
 
[Izvērst]REZIDENTI
4 735 4 424 4 463 4 451 4 493 4 492 3 708 3 918 3 885 3 927 4 190 6 838 6 504 4 448 3 953 4 315 4 600 4 228 4 200 4 493 4 055 3 961 3 653 3 872 3 777 3 652 3 266 3 716 3 685 3 642
[Izvērst]NEREZIDENTI
895 942 1 022 914 798 874 830 962 1 060 948 890 970 962 945 933 903 969 1 382 1 472 1 328 1 265 1 445 1 532 1 456 1 523 1 451 1 556 1 503 1 424 1 428
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
20 718 20 509 20 195 20 321 19 953 19 912 19 500 19 717 19 371 19 577 20 435 18 651 19 065 20 387 20 716 20 627 20 508 20 661 20 075 20 227 21 158 20 977 19 906 19 833 19 574 19 276 18 677 18 507 18 636 18 668
 
[Izvērst]REZIDENTI
18 608 18 411 18 103 18 309 17 871 17 813 17 407 17 589 17 291 17 487 18 296 16 485 16 821 18 177 18 361 18 207 18 129 18 308 17 757 17 883 18 806 18 617 17 593 17 566 17 349 17 221 16 589 16 307 16 450 16 367
[Izvērst]NEREZIDENTI
2 110 2 098 2 092 2 012 2 082 2 099 2 093 2 128 2 080 2 090 2 139 2 166 2 244 2 210 2 355 2 420 2 379 2 353 2 318 2 344 2 352 2 360 2 313 2 267 2 225 2 055 2 088 2 200 2 186 2 301
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
1 521 1 671 1 840 1 671 1 594 1 454 1 351 1 194 1 112 912 916 822 753 699 597 573 587 669 593 572 629 622 569 557 521 533 515 490 548 514
 
[Izvērst]REZIDENTI
269 280 419 355 317 274 393 371 330 302 321 304 294 254 240 272 298 370 356 361 448 357 353 355 336 334 327 314 368 347
[Izvērst]NEREZIDENTI
1 252 1 391 1 421 1 316 1 277 1 180 958 823 782 610 595 518 459 445 357 301 289 299 237 211 181 265 216 202 185 199 188 176 180 167
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
5 748 6 123 6 301 5 708 5 339 4 710 4 356 3 961 3 648 3 289 3 529 3 405 3 250 3 018 2 701 2 723 2 574 2 446 2 478 2 253 2 133 2 060 1 871 1 700 1 572 1 547 1 539 1 513 1 595 1 626
 
[Izvērst]REZIDENTI
223 235 250 248 245 238 223 196 203 180 193 185 192 185 173 173 179 186 194 186 182 184 183 172 161 164 172 169 153 163
[Izvērst]NEREZIDENTI
5 525 5 888 6 051 5 460 5 094 4 472 4 133 3 765 3 445 3 109 3 336 3 220 3 058 2 833 2 528 2 550 2 395 2 260 2 284 2 067 1 951 1 876 1 688 1 528 1 411 1 383 1 367 1 344 1 442 1 463

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)