02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]I / 2024
[Izvērst]IV / 2023
[Izvērst]III / 2023
[Izvērst]II / 2023
[Izvērst]I / 2023
[Izvērst]IV / 2022
[Izvērst]III / 2022
[Izvērst]II / 2022
[Izvērst]I / 2022
[Izvērst]IV / 2021
[Izvērst]III / 2021
[Izvērst]II / 2021
[Izvērst]I / 2021
[Izvērst]IV / 2020
[Izvērst]III / 2020
[Izvērst]II / 2020
[Izvērst]I / 2020
[Izvērst]IV / 2019
[Izvērst]III / 2019
[Izvērst]II / 2019
[Izvērst]I / 2019
[Izvērst]IV / 2018
[Izvērst]III / 2018
[Izvērst]II / 2018
[Izvērst]I / 2018
[Izvērst]IV / 2017
[Izvērst]III / 2017
[Izvērst]II / 2017
[Izvērst]I / 2017
[Izvērst]IV / 2016
[Izvērst]III / 2016
[Izvērst]II / 2016
[Izvērst]I / 2016
[Izvērst]IV / 2015
[Izvērst]III / 2015
[Izvērst]II / 2015
[Izvērst]I / 2015
[Izvērst]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
45 431 43 854 42 679 41 351 42 477 42 208 41 067 40 615 39 470 39 003 37 680 36 495 36 751 36 343 35 101 34 099 31 020 30 984 30 066 29 432 29 282 28 739 27 980 27 778 27 488 27 932 26 697 27 321 26 450 26 720 26 648 26 399 25 422 25 994 26 054 24 765 24 074
 
[Izvērst]REZIDENTI
32 233 32 778 30 731 29 657 31 217 31 093 31 122 30 903 30 466 30 896 29 395 28 600 28 689 28 166 27 045 26 172 23 379 23 117 22 172 21 586 20 532 21 032 19 437 19 884 19 940 19 724 17 780 17 679 17 386 18 031 17 125 16 288 16 075 17 123 15 523 14 588 13 419
[Izvērst]NEREZIDENTI
13 198 11 076 11 948 11 694 11 260 11 115 9 945 9 712 9 004 8 107 8 285 7 895 8 062 8 177 8 056 7 927 7 642 7 867 7 893 7 846 8 750 7 707 8 543 7 894 7 548 8 208 8 917 9 642 9 064 8 689 9 523 10 110 9 347 8 871 10 531 10 177 10 655
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
392 442 362 354 314 223 211 250 337 330 1 210 288 289 236 255 195 103 123 157 164 135 95 147 252 301 288 302 295 270 375 364 623 673 766 692 998 969
 
[Izvērst]REZIDENTI
0 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 168 168 72 97 169 154
[Izvērst]NEREZIDENTI
392 441 361 353 313 223 211 250 337 330 1 210 288 289 236 255 195 100 121 154 161 133 93 145 249 298 285 300 293 268 373 361 455 506 693 594 829 815
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
21 955 22 202 22 225 22 331 23 098 22 502 22 325 22 426 21 998 21 810 21 371 22 121 21 691 21 274 20 868 19 877 17 200 17 573 17 465 17 325 17 375 17 276 17 214 16 843 16 978 18 756 17 467 16 459 16 728 16 824 15 576 15 736 15 019 13 891 12 858 12 443 11 731
 
[Izvērst]REZIDENTI
5 641 5 445 5 438 5 382 5 834 5 589 5 507 5 435 5 260 5 073 4 702 4 481 4 095 4 007 3 917 3 646 2 798 2 850 2 750 2 561 2 462 2 649 2 725 2 654 2 542 2 798 2 754 2 698 2 578 2 766 2 500 2 537 2 356 2 408 2 366 2 404 1 891
[Izvērst]NEREZIDENTI
16 313 16 757 16 787 16 948 17 264 16 913 16 818 16 991 16 738 16 737 16 669 17 640 17 595 17 266 16 952 16 231 14 402 14 724 14 715 14 764 14 913 14 627 14 489 14 189 14 435 15 958 14 713 13 761 14 150 14 057 13 076 13 199 12 663 11 483 10 492 10 038 9 840
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
5 691 5 788 6 062 5 842 5 695 5 893 6 083 5 639 5 374 5 949 5 397 5 295 5 367 4 636 4 982 5 046 4 948 5 087 5 437 5 425 5 400 4 893 4 940 5 296 5 334 5 681 5 510 5 329 5 417 5 194 5 345 5 312 5 117 4 833 5 226 5 116 5 078
 
[Izvērst]REZIDENTI
4 985 5 084 5 249 5 101 4 886 5 014 5 079 4 735 4 422 4 616 4 446 4 479 4 488 3 793 4 008 3 973 3 988 4 184 4 458 4 454 4 445 3 955 4 033 4 323 3 949 4 204 4 176 4 060 3 969 3 661 3 886 3 788 3 664 3 276 3 722 3 691 3 649
[Izvērst]NEREZIDENTI
706 704 812 741 809 878 1 004 905 952 1 333 951 815 879 843 974 1 072 960 903 979 971 955 938 907 973 1 385 1 477 1 334 1 269 1 448 1 534 1 459 1 524 1 453 1 558 1 504 1 426 1 430
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
22 501 22 453 22 197 21 825 21 487 21 325 21 193 20 728 20 461 20 189 20 321 19 872 19 855 19 593 19 778 19 544 19 596 19 665 19 741 19 713 19 184 19 358 21 943 21 608 20 111 19 339 19 280 19 755 19 672 19 137 19 052 18 898 18 481 18 146 18 294 18 225 18 285
 
[Izvērst]REZIDENTI
20 179 20 059 19 932 19 632 19 288 19 125 19 039 18 605 18 389 18 095 18 329 17 812 17 760 17 511 17 661 17 475 17 519 17 540 17 589 17 484 16 990 17 018 19 536 19 238 17 767 17 020 16 934 17 401 17 310 16 822 16 782 16 670 16 425 16 055 16 091 16 037 15 980
[Izvērst]NEREZIDENTI
2 322 2 393 2 265 2 193 2 199 2 201 2 154 2 123 2 072 2 094 1 992 2 060 2 094 2 082 2 117 2 068 2 077 2 125 2 152 2 230 2 194 2 340 2 407 2 370 2 343 2 320 2 346 2 354 2 362 2 315 2 269 2 227 2 057 2 092 2 203 2 188 2 305
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
1 738 1 644 1 438 1 454 1 424 1 330 1 319 1 529 1 677 1 860 1 664 1 602 1 459 1 358 1 200 1 118 916 921 827 757 704 603 578 591 675 599 579 632 627 574 562 527 537 520 496 555 522
 
[Izvērst]REZIDENTI
341 353 228 264 248 244 242 271 282 425 358 319 275 397 374 332 304 324 306 296 256 242 275 300 372 359 364 450 361 356 357 339 336 329 316 371 351
[Izvērst]NEREZIDENTI
1 397 1 290 1 210 1 190 1 176 1 086 1 078 1 259 1 394 1 436 1 306 1 282 1 184 961 827 785 613 597 521 461 448 361 303 291 302 241 214 182 266 218 204 189 201 191 180 184 170
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
8 153 7 287 6 710 6 560 6 220 5 858 5 681 5 751 6 132 6 346 5 716 5 353 4 717 4 364 3 969 3 655 3 296 3 537 3 410 3 257 3 025 2 707 2 730 2 581 2 455 2 486 2 263 2 140 2 067 1 877 1 708 1 578 1 555 1 546 1 523 1 602 1 633
 
[Izvērst]REZIDENTI
363 242 238 231 235 239 224 226 239 276 252 251 242 226 200 206 183 197 188 195 188 176 177 182 190 198 191 185 187 186 176 165 167 175 175 157 168
[Izvērst]NEREZIDENTI
7 790 7 044 6 472 6 329 5 986 5 619 5 457 5 525 5 893 6 070 5 464 5 101 4 475 4 137 3 769 3 449 3 114 3 340 3 222 3 062 2 837 2 531 2 554 2 399 2 264 2 288 2 072 1 954 1 880 1 690 1 532 1 414 1 388 1 371 1 348 1 445 1 466

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)