02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Finanšu instruments
Rezidences dalījums
Darījuma partnera sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
Sektors
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Kopējā tautsaimniecība(Augoši)[Filtrēt]
-
Sektors(Augoši)
Finanšu instruments(Augoši)[Filtrēt]
Rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Darījuma partnera sektors(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]IV / 2022
[Izvērst]III / 2022
[Izvērst]II / 2022
[Izvērst]I / 2022
[Izvērst]IV / 2021
[Izvērst]III / 2021
[Izvērst]II / 2021
[Izvērst]I / 2021
[Izvērst]IV / 2020
[Izvērst]III / 2020
[Izvērst]II / 2020
[Izvērst]I / 2020
[Izvērst]IV / 2019
[Izvērst]III / 2019
[Izvērst]II / 2019
[Izvērst]I / 2019
[Izvērst]IV / 2018
[Izvērst]III / 2018
[Izvērst]II / 2018
[Izvērst]I / 2018
[Izvērst]IV / 2017
[Izvērst]III / 2017
[Izvērst]II / 2017
[Izvērst]I / 2017
[Izvērst]IV / 2016
[Izvērst]III / 2016
[Izvērst]II / 2016
[Izvērst]I / 2016
[Izvērst]IV / 2015
[Izvērst]III / 2015
[Izvērst]II / 2015
[Izvērst]I / 2015
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA
KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
Nefinanšu sabiedrības
Monetārās finanšu iestādes
Finanšu sabiedrības, izņemot MFI, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus
Apdrošināšanas sabiedrības
Pensiju fondi
Valdība
Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
[Sakļaut]Noguldījumi (kopā)
7 970 14 682 2 131 121 222 5 901 11 125 42 153 40 964 40 506 39 443 38 999 37 680 36 494 36 751 36 346 35 104 34 102 31 023 30 987 30 069 29 435 29 285 28 742 27 983 27 780 27 490 27 935 26 701 27 324 26 451 26 720 26 648 26 399 25 422 25 994 26 054 24 765 24 074
 
[Izvērst]REZIDENTI
6 933 5 828 1 676 103 209 5 866 10 477 31 092 31 122 30 903 30 466 30 896 29 395 28 600 28 689 28 167 27 045 26 172 23 379 23 117 22 172 21 586 20 532 21 032 19 437 19 884 19 940 19 724 17 780 17 679 17 386 18 031 17 125 16 288 16 075 17 123 15 523 14 588 13 419
[Izvērst]NEREZIDENTI
1 037 8 854 455 18 14 35 649 11 061 9 841 9 603 8 977 8 103 8 285 7 895 8 061 8 179 8 059 7 930 7 645 7 870 7 896 7 849 8 753 7 709 8 546 7 896 7 550 8 211 8 921 9 645 9 065 8 689 9 523 10 110 9 347 8 871 10 531 10 177 10 655
[Sakļaut]Īstermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
2 205 13 16 1 236 218 250 337 330 1 206 288 289 236 255 195 103 123 157 164 135 95 147 252 301 288 302 295 270 375 364 623 673 766 692 998 969
 
[Izvērst]REZIDENTI
0 12 1 14 7 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 168 168 72 97 169 154
[Izvērst]NEREZIDENTI
2 205 0 16 0 223 211 250 337 330 1 206 288 289 236 255 195 100 121 154 161 133 93 145 249 298 285 300 293 268 373 361 455 506 693 594 829 815
[Sakļaut]Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (kopā)
93 19 939 245 460 1 524 13 219 22 493 22 278 22 393 21 973 21 810 21 348 22 121 21 691 21 274 20 868 19 877 17 200 17 573 17 465 17 325 17 375 17 276 17 214 16 843 16 978 18 756 17 467 16 459 16 728 16 824 15 576 15 736 15 019 13 891 12 858 12 443 11 731
 
[Izvērst]REZIDENTI
35 5 062 34 84 294 10 65 5 583 5 503 5 429 5 255 5 073 4 696 4 481 4 095 4 007 3 917 3 646 2 798 2 850 2 750 2 561 2 462 2 649 2 725 2 654 2 542 2 798 2 754 2 698 2 578 2 766 2 500 2 537 2 356 2 408 2 366 2 404 1 891
[Izvērst]NEREZIDENTI
58 14 877 211 377 1 230 3 154 16 910 16 775 16 964 16 718 16 737 16 651 17 640 17 595 17 266 16 952 16 231 14 402 14 724 14 715 14 764 14 913 14 627 14 489 14 189 14 435 15 958 14 713 13 761 14 150 14 057 13 076 13 199 12 663 11 483 10 492 10 038 9 840
[Sakļaut]Īstermiņa aizdevumi (kopā)
2 002 3 231 567 2 0 87 5 889 6 076 5 637 5 376 5 798 5 402 5 304 5 375 4 641 4 982 5 046 4 949 5 087 5 437 5 426 5 400 4 894 4 940 5 296 5 334 5 680 5 510 5 328 5 416 5 192 5 340 5 307 5 112 4 833 5 226 5 116 5 078
 
[Izvērst]REZIDENTI
1 557 2 904 464 2 0 87 5 014 5 085 4 740 4 427 4 470 4 456 4 491 4 498 3 801 4 011 3 977 3 992 4 187 4 461 4 457 4 448 3 959 4 036 4 325 3 951 4 206 4 179 4 062 3 969 3 658 3 882 3 784 3 660 3 276 3 722 3 691 3 649
[Izvērst]NEREZIDENTI
446 326 103 874 990 897 949 1 328 946 813 876 840 971 1 070 957 900 976 968 952 935 904 971 1 383 1 474 1 330 1 267 1 447 1 534 1 459 1 524 1 453 1 558 1 504 1 426 1 430
[Sakļaut]Ilgtermiņa aizdevumi (kopā)
2 561 11 418 4 201 16 2 581 533 21 310 21 204 20 729 20 481 20 166 20 303 19 932 19 910 19 591 19 780 19 546 19 598 19 667 19 741 19 713 19 184 19 357 21 942 21 607 20 110 19 335 19 264 19 740 19 658 19 134 19 051 18 897 18 481 18 146 18 294 18 224 18 285
 
[Izvērst]REZIDENTI
2 118 10 826 3 072 16 2 581 533 19 146 19 069 18 617 18 416 18 073 18 311 17 872 17 816 17 509 17 663 17 478 17 521 17 542 17 589 17 483 16 990 17 017 19 535 19 237 17 767 17 016 16 918 17 386 17 296 16 819 16 782 16 670 16 424 16 055 16 091 16 036 15 980
[Izvērst]NEREZIDENTI
443 592 1 129 2 164 2 135 2 112 2 065 2 094 1 992 2 060 2 094 2 082 2 117 2 068 2 077 2 125 2 152 2 230 2 194 2 340 2 407 2 370 2 343 2 320 2 346 2 354 2 362 2 315 2 269 2 227 2 057 2 092 2 203 2 188 2 305
[Sakļaut]Biržas sarakstā iekļautās akcijas (kopā)
135 505 202 1 112 2 381 1 337 1 322 1 526 1 677 1 856 1 664 1 602 1 459 1 356 1 200 1 118 916 921 827 757 704 603 578 591 675 599 579 632 627 574 562 527 537 520 496 555 522
 
[Izvērst]REZIDENTI
64 0 12 0 2 167 245 242 271 282 421 358 319 275 394 374 332 304 324 306 296 256 242 275 300 372 359 364 450 361 356 357 339 336 329 316 371 351
[Izvērst]NEREZIDENTI
71 505 190 1 110 2 214 1 092 1 080 1 255 1 394 1 436 1 306 1 282 1 184 961 827 785 613 597 521 461 448 361 303 291 302 241 214 182 266 218 204 189 201 191 180 184 170
[Sakļaut]Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (kopā)
63 354 97 493 4 329 89 421 5 845 5 679 5 755 6 131 6 330 5 716 5 353 4 717 4 364 3 969 3 655 3 296 3 537 3 410 3 257 3 025 2 707 2 730 2 581 2 455 2 486 2 263 2 140 2 067 1 877 1 708 1 578 1 555 1 546 1 523 1 602 1 633
 
[Izvērst]REZIDENTI
20 7 21 14 79 59 27 228 224 226 239 260 252 251 242 226 200 206 183 197 188 195 188 176 177 182 190 198 191 185 187 186 176 165 167 175 175 157 168
[Izvērst]NEREZIDENTI
43 346 76 479 4 250 30 393 5 618 5 455 5 529 5 893 6 070 5 464 5 101 4 475 4 137 3 769 3 449 3 114 3 340 3 222 3 062 2 837 2 531 2 554 2 399 2 264 2 288 2 072 1 954 1 880 1 690 1 532 1 414 1 388 1 371 1 348 1 445 1 466

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Darījumi (milj. EUR)
Pārvērtēšanas un citas pārmaiņas (milj. EUR)
Atlikumi (milj. EUR)