02 Banku sistēmas monetārie rādītāji
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
04 / 2023
05 / 2023
06 / 2023
07 / 2023
08 / 2023
09 / 2023
10 / 2023
11 / 2023
12 / 2023
01 / 2024
02 / 2024
Latvijas devums M1 - Noguldījumi uz nakti
17 260.2 17 448.8 17 649.5 17 589.3 17 665.0 17 839.8 17 788.4 17 907.4 17 916.3 18 111.6 17 961.3 18 501.6 18 089.0 18 018.3 18 060.8 17 806.5 17 575.2 17 172.1 16 894.9 16 511.0 16 135.6 16 134.4 15 931.1 16 357.5 15 968.7 15 875.4
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem
739.7 679.8 656.2 658.8 619.2 586.8 572.4 554.8 564.1 663.1 798.8 853.1 965.7 1 128.8 1 374.6 1 548.3 1 697.4 2 007.5 2 241.6 2 524.8 2 806.0 2 898.4 3 213.1 3 403.6 3 791.0 4 023.7
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem
687.9 688.9 684.9 694.8 694.5 693.6 694.3 700.0 703.2 697.2 689.2 686.4 682.3 678.9 665.7 656.4 678.7 679.3 727.6 746.2 765.0 785.9 784.8 734.5 773.8 796.2
Latvijas devums M2
18 687.8 18 817.4 18 990.6 18 943.0 18 978.7 19 120.2 19 055.1 19 162.2 19 183.6 19 471.9 19 449.3 20 041.1 19 737.1 19 826.0 20 101.0 20 011.2 19 951.4 19 858.9 19 864.1 19 781.9 19 706.6 19 818.6 19 929.1 20 495.6 20 533.5 20 695.2
Repo darījumi
219.3 215.8 215.7 214.8 177.7 175.9 179.5 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 12.9 12.7 13.0 13.0 12.8 76.7 77.5 79.3 79.1 87.0 86.3 0.0 0.0
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Latvijas devums M3
18 907.0 19 033.2 19 206.3 19 157.8 19 156.4 19 296.1 19 234.6 19 318.1 19 183.6 19 471.9 19 449.3 20 041.1 19 749.9 19 838.9 20 113.7 20 024.3 19 964.3 19 871.7 19 940.8 19 859.4 19 785.9 19 897.7 20 016.1 20 581.9 20 533.5 20 695.2
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)
14 523.8 14 544.6 14 623.5 15 023.9 14 971.3 15 348.7 15 449.3 15 095.8 15 008.9 15 725.2 15 774.6 16 117.0 16 492.5 16 458.7 16 438.0 16 445.0 16 622.7 16 477.1 16 487.4 16 470.7 16 499.3 16 330.1 16 250.7 15 418.2 15 975.7 15 911.5
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)
2 204.0 2 295.7 2 248.0 2 296.6 2 226.3 2 643.3 2 488.9 2 170.8 1 810.3 1 808.1 1 899.7 2 105.3 2 021.9 2 207.0 2 250.1 2 414.7 2 459.5 2 404.4 2 469.1 2 473.2 2 524.7 2 698.5 2 827.3 2 655.3 2 026.7 2 295.0
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)
12 319.7 12 248.9 12 375.5 12 727.3 12 745.1 12 705.4 12 960.4 12 925.0 13 198.6 13 917.1 13 874.9 14 011.7 14 470.6 14 251.7 14 187.9 14 030.3 14 163.3 14 072.8 14 018.3 13 997.5 13 974.6 13 631.6 13 423.4 12 762.9 13 949.0 13 616.4
Kredīts eiro zonas valstu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām
13 558.8 13 567.3 13 615.6 13 672.8 13 747.1 13 931.8 14 121.6 14 462.2 14 544.1 14 688.9 14 729.5 14 521.9 14 406.3 14 351.6 14 357.9 14 393.3 14 455.8 14 419.7 14 530.8 14 664.7 14 671.4 14 727.1 14 789.0 14 702.1 14 648.7 14 681.1
Kredīti eiro zonas valstu valdībām
7 393.6 7 473.7 7 536.6 7 663.6 7 752.4 7 834.1 7 838.1 7 836.7 7 732.1 7 738.6 7 793.5 7 798.5 7 837.3 7 906.1 7 925.2 7 355.9 7 131.0 7 092.3 7 131.5 7 023.6 7 034.0 7 081.5 7 039.0 7 059.7 7 077.2 6 983.4
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi
2 747.8 2 776.2 2 495.3 2 931.8 2 951.5 2 972.0 3 075.4 3 252.6 2 851.8 3 286.9 3 328.1 2 543.8 3 378.0 3 066.9 3 266.4 2 234.2 2 250.0 1 817.7 3 202.1 2 283.8 2 871.9 2 836.9 3 056.3 2 208.2 2 197.4 2 438.6
Ilgāka termiņa finanšu saistības
4 479.7 4 440.3 4 307.6 4 208.8 4 191.1 4 058.5 4 206.6 4 110.3 3 910.7 3 909.7 4 005.9 4 263.8 4 415.7 4 351.8 4 341.9 4 384.0 4 431.0 4 439.5 4 502.6 4 557.6 4 526.1 4 560.7 4 754.0 4 805.2 4 837.2 4 845.7

Kontakti

Vilnis Purviņš tālr.: 6702 2413 (konsultācijas par datiem).

Apraksts

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda Speciālo datu izplatīšanas standartu.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Datu publicēšanas kalendārs

Banku sistēmas monetāro rādītāju publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)