02 Banku sistēmas monetārie rādītāji
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
09 / 2021
10 / 2021
11 / 2021
12 / 2021
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
04 / 2023
05 / 2023
06 / 2023
07 / 2023
Latvijas devums M1 - Noguldījumi uz nakti
15 654.7 15 869.5 16 402.6 16 155.1 16 254.7 16 623.4 16 655.4 16 583.7 16 645.1 16 838.9 16 954.2 17 354.9 17 260.2 17 448.8 17 649.5 17 589.3 17 665.0 17 839.8 17 788.4 17 907.4 17 916.3 18 111.6 17 961.3 18 501.6 18 089.0 18 018.3 18 060.8 17 806.5 17 575.2 17 172.1 16 894.9
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem
1 114.2 1 013.9 1 003.0 1 001.0 998.8 941.5 965.9 947.0 904.2 878.7 860.0 797.6 739.7 679.8 656.2 658.8 619.2 586.8 572.4 554.8 564.1 663.1 798.8 853.1 965.7 1 128.8 1 374.6 1 548.3 1 697.4 2 007.5 2 241.6
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem
670.4 677.1 685.4 691.1 690.3 688.8 688.6 687.8 683.0 685.3 685.9 690.9 687.9 688.9 684.9 694.8 694.5 693.6 694.3 700.0 703.2 697.2 689.2 686.4 682.3 678.9 665.7 656.4 678.7 679.3 727.6
Latvijas devums M2
17 439.3 17 560.5 18 091.0 17 847.2 17 943.7 18 253.7 18 309.8 18 218.5 18 232.3 18 402.9 18 500.1 18 843.4 18 687.8 18 817.4 18 990.6 18 943.0 18 978.7 19 120.2 19 055.1 19 162.2 19 183.6 19 471.9 19 449.3 20 041.1 19 737.1 19 826.0 20 101.0 20 011.2 19 951.4 19 858.9 19 864.1
Repo darījumi
122.9 169.3 170.9 202.6 201.6 203.6 242.5 243.1 234.8 217.2 218.0 219.2 219.3 215.8 215.7 214.8 177.7 175.9 179.5 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 12.9 12.7 13.0 13.0 12.8 76.7
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem
- 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Latvijas devums M3
17 560.6 17 729.8 18 261.8 18 049.8 18 145.3 18 457.3 18 552.3 18 461.6 18 467.1 18 620.1 18 718.1 19 062.6 18 907.0 19 033.2 19 206.3 19 157.8 19 156.4 19 296.1 19 234.6 19 318.1 19 183.6 19 471.9 19 449.3 20 041.1 19 749.9 19 838.9 20 113.7 20 024.3 19 964.3 19 871.7 19 940.8
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)
13 747.4 13 744.5 13 946.4 13 839.0 13 966.6 14 125.6 14 347.3 14 646.0 14 666.5 14 962.5 15 143.6 13 620.3 14 523.8 14 544.6 14 623.5 15 023.9 14 971.3 15 348.7 15 449.3 15 095.8 15 008.9 15 725.2 15 774.6 16 117.0 16 492.5 16 458.7 16 438.0 16 445.0 16 622.7 16 477.1 16 487.4
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)
3 205.5 2 660.3 2 335.1 2 300.5 2 204.4 2 115.9 2 052.6 2 048.1 2 011.2 2 046.1 2 176.4 2 194.6 2 204.0 2 295.7 2 248.0 2 296.6 2 226.3 2 643.3 2 488.9 2 170.8 1 810.3 1 808.1 1 899.7 2 105.3 2 021.9 2 207.0 2 250.1 2 414.7 2 459.5 2 404.4 2 469.1
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)
10 541.9 11 084.2 11 611.3 11 538.4 11 762.2 12 009.7 12 294.7 12 597.9 12 655.3 12 916.4 12 967.1 11 425.7 12 319.7 12 248.9 12 375.5 12 727.3 12 745.1 12 705.4 12 960.4 12 925.0 13 198.6 13 917.1 13 874.9 14 011.7 14 470.6 14 251.7 14 187.9 14 030.3 14 163.3 14 072.8 14 018.3
Kredīts eiro zonas valstu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām
13 199.8 13 173.6 13 327.8 13 245.5 13 237.3 13 241.8 13 375.4 13 449.8 13 557.5 13 715.9 13 642.6 13 637.0 13 558.8 13 567.3 13 615.6 13 672.8 13 747.1 13 931.8 14 121.6 14 462.2 14 544.1 14 688.9 14 729.5 14 521.9 14 406.3 14 351.6 14 357.9 14 393.3 14 455.8 14 419.7 14 530.8
Kredīti eiro zonas valstu valdībām
6 328.9 6 479.4 6 733.1 6 981.2 7 003.8 6 980.1 6 930.7 6 898.9 7 068.1 7 197.1 7 279.8 7 338.0 7 393.6 7 473.7 7 536.6 7 663.6 7 752.4 7 834.1 7 838.1 7 836.7 7 732.1 7 738.6 7 793.5 7 798.5 7 837.3 7 906.1 7 925.2 7 355.9 7 131.0 7 092.3 7 131.5
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi
1 409.5 1 412.0 2 102.6 2 072.6 2 157.3 1 599.1 2 059.0 2 503.8 2 770.2 2 595.0 2 709.4 2 700.5 2 747.8 2 776.2 2 495.3 2 931.8 2 951.5 2 972.0 3 075.4 3 252.6 2 851.8 3 286.9 3 328.1 2 543.8 3 378.0 3 066.9 3 266.4 2 234.2 2 250.0 1 817.7 3 202.1
Ilgāka termiņa finanšu saistības
4 241.9 4 209.9 4 238.4 4 285.3 4 318.3 4 342.7 4 418.4 4 452.7 4 435.5 4 432.5 4 542.8 4 544.3 4 479.7 4 440.3 4 307.6 4 208.8 4 191.1 4 058.5 4 206.6 4 110.3 3 910.7 3 909.7 4 005.9 4 263.8 4 415.7 4 351.8 4 341.9 4 384.0 4 431.0 4 439.5 4 502.6

Kontakti

Vilnis Purviņš tālr.: 6702 2413 (konsultācijas par datiem).

Apraksts

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda Speciālo datu izplatīšanas standartu.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Datu publicēšanas kalendārs

Banku sistēmas monetāro rādītāju publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)