02 Banku sistēmas monetārie rādītāji
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2019
02 / 2019
03 / 2019
04 / 2019
05 / 2019
06 / 2019
07 / 2019
08 / 2019
09 / 2019
10 / 2019
11 / 2019
12 / 2019
01 / 2020
02 / 2020
03 / 2020
04 / 2020
05 / 2020
06 / 2020
07 / 2020
08 / 2020
09 / 2020
10 / 2020
11 / 2020
12 / 2020
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
Latvijas devums M1 - Noguldījumi uz nakti
12 046.2 12 079.0 12 260.6 12 256.5 12 206.1 12 292.6 12 443.1 12 625.6 12 381.8 12 626.4 12 679.4 13 010.1 12 874.6 12 971.0 13 360.3 13 544.8 13 863.1 13 902.0 14 213.1 14 321.4 14 523.6 14 838.3 15 143.1 15 574.1 15 654.7 15 869.5 16 402.6 16 155.1 16 254.7 16 623.4 16 655.4
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem
1 260.5 1 269.2 1 231.5 1 237.9 1 253.5 1 258.7 1 370.1 1 427.5 1 288.1 1 326.6 1 260.9 1 464.9 1 547.7 1 657.9 1 573.1 1 514.3 1 481.9 1 388.3 1 373.0 1 348.4 1 329.5 1 307.0 1 288.9 1 232.2 1 114.2 1 013.9 1 003.0 1 001.0 998.8 941.5 965.9
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem
948.0 954.2 949.6 945.2 950.9 952.5 953.5 961.3 964.4 957.1 962.9 969.8 969.3 977.4 976.7 989.0 629.2 622.6 627.3 629.3 635.0 646.3 650.7 658.6 670.4 677.1 685.4 691.1 690.3 688.8 688.6
Latvijas devums M2
14 254.7 14 302.4 14 441.7 14 439.6 14 410.5 14 503.8 14 766.7 15 014.4 14 634.3 14 910.1 14 903.2 15 444.8 15 391.6 15 606.3 15 910.2 16 048.1 15 974.2 15 912.9 16 213.4 16 299.1 16 488.1 16 791.6 17 082.8 17 464.9 17 439.3 17 560.5 18 091.0 17 847.2 17 943.7 18 253.7 18 309.8
Repo darījumi
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.9 169.3 170.9 202.6 201.6 203.6 242.5
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem
- 12.3- 13.1- 8.7- 8.7- 38.8- 38.7- 38.8- 38.9- 38.9- 39.7- 9.8- 9.6- 9.7- 9.8- 6.1- 8.0- 7.9- 7.9- 7.6- 7.5- 7.6- 5.9- 3.3- 3.3- 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Latvijas devums M3
14 242.3 14 289.2 14 433.0 14 430.9 14 371.7 14 465.1 14 727.9 14 975.5 14 595.4 14 870.4 14 893.4 15 435.2 15 381.9 15 596.5 15 904.0 16 040.0 15 966.3 15 905.0 16 205.9 16 291.6 16 480.5 16 785.7 17 079.4 17 461.6 17 560.6 17 729.8 18 261.8 18 049.8 18 145.3 18 457.3 18 552.3
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)
11 043.9 11 237.8 11 318.0 11 059.3 11 091.3 11 042.9 11 165.5 11 236.5 10 978.0 10 782.2 10 811.4 10 651.8 10 888.0 10 881.1 11 224.5 11 429.8 11 427.0 12 448.9 12 638.4 12 887.6 13 208.0 13 275.6 13 298.4 13 512.1 13 747.4 13 744.5 13 946.4 13 839.0 13 966.6 14 125.6 14 347.3
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)
3 651.5 3 654.7 3 762.7 4 240.5 4 108.2 4 149.4 4 092.4 4 213.1 4 231.4 4 108.7 3 934.2 3 858.0 4 030.2 3 886.6 3 694.0 3 886.7 3 948.0 4 036.6 4 021.0 4 085.4 4 226.9 4 118.9 3 709.3 3 303.2 3 205.5 2 660.3 2 335.1 2 300.5 2 204.4 2 115.9 2 052.6
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)
7 392.4 7 583.1 7 555.2 6 818.9 6 983.1 6 893.5 7 073.2 7 023.4 6 746.6 6 673.5 6 877.2 6 793.8 6 857.8 6 994.4 7 530.5 7 543.1 7 478.9 8 412.3 8 617.4 8 802.2 8 981.1 9 156.7 9 589.1 10 208.8 10 541.9 11 084.2 11 611.3 11 538.4 11 762.2 12 009.7 12 294.7
Kredīts eiro zonas valstu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām
13 341.2 13 312.7 13 263.5 13 347.8 13 468.6 13 397.5 13 416.3 13 478.8 13 434.5 13 463.9 13 340.6 13 089.1 12 945.2 12 687.0 12 591.9 12 611.9 12 719.2 12 709.3 12 663.4 12 712.1 12 746.6 12 712.5 12 727.6 12 425.9 13 199.8 13 173.6 13 327.8 13 245.5 13 237.3 13 241.8 13 375.4
Kredīti eiro zonas valstu valdībām
3 397.1 3 254.7 3 306.0 3 342.9 3 388.3 3 234.0 3 281.7 3 172.8 3 232.8 3 289.3 3 276.0 3 312.3 3 317.7 3 278.9 3 371.5 3 870.1 4 174.4 4 480.0 6 205.6 6 303.9 6 312.2 6 385.0 6 446.4 6 431.2 6 328.9 6 479.4 6 733.1 6 981.2 7 003.8 6 980.1 6 930.7
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi
1 087.5 1 192.6 1 109.2 1 168.2 1 730.1 2 062.1 2 070.4 1 964.3 1 801.9 1 764.2 1 494.1 1 186.4 1 004.3 1 086.2 1 339.2 3 230.4 3 333.0 3 131.6 3 246.3 3 219.9 3 258.6 3 068.3 3 012.1 2 010.8 1 409.5 1 412.0 2 102.6 2 072.6 2 157.3 1 599.1 2 059.0
Ilgāka termiņa finanšu saistības
3 757.9 3 807.8 3 767.1 3 791.4 3 723.9 3 802.5 3 853.4 3 992.0 3 977.2 3 919.1 3 903.1 3 775.6 3 815.4 3 995.1 3 910.6 3 961.6 4 013.5 4 058.0 4 123.2 4 159.4 4 171.3 4 201.8 4 254.3 4 201.8 4 241.9 4 209.9 4 238.4 4 285.3 4 318.3 4 342.7 4 418.4

Kontakti

Vilnis Purviņš tālr.: 6702 2413 (konsultācijas par datiem).

Apraksts

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda Speciālo datu izplatīšanas standartu.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Datu publicēšanas kalendārs

Banku sistēmas monetāro rādītāju publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)