02 Banku sistēmas monetārie rādītāji
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
04 / 2023
05 / 2023
06 / 2023
07 / 2023
08 / 2023
09 / 2023
10 / 2023
11 / 2023
12 / 2023
01 / 2024
02 / 2024
03 / 2024
04 / 2024
05 / 2024
Latvijas devums M1 - Noguldījumi uz nakti
18 089.0 18 018.3 18 060.8 17 806.5 17 575.2 17 172.1 16 894.9 16 511.0 16 135.6 16 134.4 15 931.1 16 357.5 15 968.7 15 875.4 15 885.3 15 907.7 16 185.9
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem
965.7 1 128.8 1 374.6 1 548.3 1 697.4 2 007.5 2 241.6 2 524.8 2 806.0 2 898.4 3 213.1 3 403.6 3 791.0 4 023.7 4 050.3 4 157.9 3 941.0
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem
682.3 678.9 665.7 656.4 678.7 679.3 727.6 746.2 765.0 785.9 784.8 734.5 773.8 796.2 803.5 817.2 836.3
Latvijas devums M2
19 737.1 19 826.0 20 101.0 20 011.2 19 951.4 19 858.9 19 864.1 19 781.9 19 706.6 19 818.6 19 929.1 20 495.6 20 533.5 20 695.2 20 739.1 20 882.8 20 963.2
Repo darījumi
12.9 12.9 12.7 13.0 13.0 12.8 76.7 77.5 79.3 79.1 87.0 86.3 0.0 0.0 158.8 160.3 157.7
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Latvijas devums M3
19 749.9 19 838.9 20 113.7 20 024.3 19 964.3 19 871.7 19 940.8 19 859.4 19 785.9 19 897.7 20 016.1 20 581.9 20 533.5 20 695.2 20 897.9 21 043.1 21 120.9
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)
16 492.5 16 458.7 16 438.0 16 445.0 16 622.7 16 477.1 16 487.4 16 470.7 16 499.3 16 330.1 16 250.7 15 418.2 15 975.7 15 911.5 16 092.9 16 110.1 15 659.4
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)
2 021.9 2 207.0 2 250.1 2 414.7 2 459.5 2 404.4 2 469.1 2 473.2 2 524.7 2 698.5 2 827.3 2 655.3 2 026.7 2 295.0 2 591.0 2 755.7 2 785.2
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)
14 470.6 14 251.7 14 187.9 14 030.3 14 163.3 14 072.8 14 018.3 13 997.5 13 974.6 13 631.6 13 423.4 12 762.9 13 949.0 13 616.4 13 501.9 13 354.4 12 874.2
Kredīts eiro zonas valstu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām
14 406.3 14 351.6 14 357.9 14 393.3 14 455.8 14 419.7 14 530.8 14 664.7 14 671.4 14 727.1 14 789.0 14 702.1 14 648.7 14 681.1 14 700.0 14 801.9 14 904.0
Kredīti eiro zonas valstu valdībām
7 837.3 7 906.1 7 925.2 7 355.9 7 131.0 7 092.3 7 131.5 7 023.6 7 034.0 7 081.5 7 039.0 7 059.7 7 077.2 6 983.4 6 973.3 6 458.1 6 508.3
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi
3 378.0 3 066.9 3 266.4 2 234.2 2 250.0 1 817.7 3 202.1 2 283.8 2 871.9 2 836.9 3 056.3 2 208.2 2 197.4 2 438.6 2 160.8 1 790.2 3 377.7
Ilgāka termiņa finanšu saistības
4 415.7 4 351.8 4 341.9 4 384.0 4 431.0 4 439.5 4 502.6 4 557.6 4 526.1 4 560.7 4 754.0 4 805.2 4 837.2 4 845.7 4 575.6 4 539.9 4 564.4

Kontakti

Vilnis Purviņš tālr.: 6702 2413 (konsultācijas par datiem).

Apraksts

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda Speciālo datu izplatīšanas standartu.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

Datu publicēšanas kalendārs

Banku sistēmas monetāro rādītāju publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs". 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)