03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā

Skaitļu noapaļošanas rezultātā pozīciju summa atšķiras no "01 Ceturkšņa finanšu konti finanšu instrumentu un sektoru dalījumā" un "02 Finanšu instrumenti sektoru un darījuma partnera sektoru dalījumā" atbilstošajās tabulās atbilstošo pozīciju kopsummas. Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Turētājs
Turētāja sektors
Emitenta rezidences dalījums
Emitenta sektors
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
Turētājs(Augoši)[Filtrēt]
Turētāja sektors(Augoši)[Filtrēt]
Emitenta rezidences dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Emitenta sektors(Augoši)[Filtrēt]
II / 2022
I / 2022
IV / 2021
III / 2021
II / 2021
I / 2021
IV / 2020
III / 2020
II / 2020
I / 2020
IV / 2019
III / 2019
II / 2019
I / 2019
IV / 2018
III / 2018
II / 2018
I / 2018
IV / 2017
III / 2017
II / 2017
I / 2017
IV / 2016
III / 2016
II / 2016
I / 2016
IV / 2015
III / 2015
II / 2015
I / 2015
[Sakļaut]KOPĒJĀ TAUTSAIMNIECĪBA (kopā)
22 636 22 284 22 123 22 539 22 405 21 974 21 505 21 116 20 066 17 296 17 690 17 614 17 481 17 501 17 363 17 357 17 087 17 269 19 036 17 790 16 774 17 016 17 217 15 958 16 378 15 711 14 674 13 567 13 458 12 718
 
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības (kopā)
78 79 91 75 85 85 94 89 91 85 81 91 144 156 151 148 111 91 95 90 91 99 102 90 112 102 102 103 110 121
 
[Izvērst]REZIDENTI
37 37 36 33 33 34 46 45 45 43 32 32 43 45 43 50 47 43 49 44 44 40 53 56 66 67 76 89 103 112
[Izvērst]NEREZIDENTI
41 42 55 42 52 51 48 44 46 42 49 59 101 111 108 98 64 48 46 46 47 59 49 34 46 35 26 14 7 9
[Sakļaut]Finanšu sabiedrības (kopā)
22 346 21 997 21 807 22 236 22 086 21 653 21 149 20 759 19 683 16 918 17 303 17 204 17 038 17 042 16 912 16 906 16 667 16 866 18 555 17 242 16 216 16 497 16 752 15 539 15 889 15 241 14 217 13 072 12 927 12 324
 
[Izvērst]REZIDENTI
5 313 5 140 4 958 4 590 4 375 3 984 3 865 3 771 3 486 2 635 2 695 2 599 2 408 2 302 2 492 2 554 2 482 2 364 2 611 2 593 2 536 2 422 2 588 2 324 2 461 2 278 2 246 2 187 2 240 1 837
[Izvērst]NEREZIDENTI
17 033 16 857 16 849 17 646 17 711 17 669 17 284 16 988 16 197 14 283 14 608 14 605 14 630 14 740 14 420 14 352 14 185 14 502 15 944 14 649 13 680 14 075 14 164 13 215 13 428 12 963 11 971 10 885 10 687 10 487
[Sakļaut]Valdība (kopā)
14 14 18 15 16 16 39 44 44 64 63 59 50 52 65 72 81 85 153 213 219 173 95 72 126 119 100 131 170 41
 
[Izvērst]REZIDENTI
12 12 14 14 14 14 37 37 37 47 48 48 48 48 50 57 60 60 62 62 63 64 65 65 120 118 99 129 168 39
[Izvērst]NEREZIDENTI
2 2 4 1 2 2 2 7 7 17 15 11 2 4 15 15 21 25 91 151 156 109 30 7 6 1 1 2 2 2
[Sakļaut]Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (kopā)
198 194 207 213 218 220 223 224 248 229 243 260 249 251 235 231 228 227 233 245 248 247 268 257 251 249 255 261 251 232
 
[Izvērst]REZIDENTI
63 60 61 55 55 57 55 58 74 71 73 68 59 62 61 64 63 71 73 80 79 74 82 78 79 82 80 78 81 77
[Izvērst]NEREZIDENTI
135 134 146 158 163 163 168 166 174 158 170 192 190 189 174 167 165 156 160 165 169 173 186 179 172 167 175 183 170 155
[Sakļaut]PĀRĒJĀ PASAULE (kopā)
7 419 7 855 8 788 8 144 7 713 8 397 8 288 8 867 9 318 8 192 8 684 8 942 8 358 7 871 6 990 6 943 6 552 5 951 6 547 6 545 6 477 6 357 6 622 6 259 6 182 5 529 5 624 5 592 5 014 5 654
 
[Sakļaut]Visi turētāja sektori (kopā)
7 419 7 855 8 788 8 144 7 713 8 397 8 288 8 867 9 318 8 192 8 684 8 942 8 358 7 871 6 990 6 943 6 552 5 951 6 547 6 545 6 477 6 357 6 622 6 259 6 182 5 529 5 624 5 592 5 014 5 654
 
[Izvērst]REZIDENTI
7 419 7 855 8 788 8 144 7 713 8 397 8 288 8 867 9 318 8 192 8 684 8 942 8 358 7 871 6 990 6 943 6 552 5 951 6 547 6 545 6 477 6 357 6 622 6 259 6 182 5 529 5 624 5 592 5 014 5 654
[Sakļaut]KOPĀ (kopā)
12 848 13 109 13 863 12 841 12 194 12 492 12 296 12 785 12 966 10 991 11 537 11 694 10 923 10 335 9 642 9 671 9 207 8 496 9 348 9 330 9 204 8 963 9 415 8 788 8 912 8 078 8 129 8 080 7 612 7 724
 
[Sakļaut]Visi turētāja sektori (kopā)
12 848 13 109 13 863 12 841 12 194 12 492 12 296 12 785 12 966 10 991 11 537 11 694 10 923 10 335 9 642 9 671 9 207 8 496 9 348 9 330 9 204 8 963 9 415 8 788 8 912 8 078 8 129 8 080 7 612 7 724
 
[Izvērst]REZIDENTI
12 848 13 109 13 863 12 841 12 194 12 492 12 296 12 785 12 966 10 991 11 537 11 694 10 923 10 335 9 642 9 671 9 207 8 496 9 348 9 330 9 204 8 963 9 415 8 788 8 912 8 078 8 129 8 080 7 612 7 724

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)