04 Citu finanšu sabiedrību dati

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
I / 2024
IV / 2023
III / 2023
II / 2023
I / 2023
IV / 2022
III / 2022
II / 2022
I / 2022
IV / 2021
III / 2021
II / 2021
I / 2021
IV / 2020
III / 2020
II / 2020
I / 2020
IV / 2019
III / 2019
II / 2019
I / 2019
IV / 2018
III / 2018
II / 2018
I / 2018
IV / 2017
III / 2017
II / 2017
I / 2017
IV / 2016
III / 2016
II / 2016
I / 2016
IV / 2015
III / 2015
II / 2015
I / 2015
Neto ārējie aktīvi
13 381 12 214 11 247 10 923 10 248 9 960 9 462 9 232 9 540 10 057 6 003 5 724 5 196 4 168 3 860 3 542 2 853 3 083 2 921 2 812 2 632 2 252 2 325 3 714 3 648 3 449 2 987 2 728 2 574 2 263 1 940 1 723 1 596 1 370 1 264 1 259 1 269
Prasības pret nerezidentiem
16 165 15 239 14 304 13 896 13 277 12 900 12 493 12 311 12 700 13 236 9 432 9 186 8 675 8 320 8 050 7 790 7 193 7 271 7 122 6 980 6 700 6 165 6 255 5 724 5 595 5 328 4 977 4 708 4 571 4 209 3 918 3 761 3 626 3 316 3 197 3 165 3 092
mīnus: Saistības pret nerezidentiem
2 783 3 026 3 057 2 973 3 029 2 940 3 031 3 079 3 159 3 178 3 429 3 463 3 480 4 152 4 190 4 248 4 339 4 189 4 202 4 168 4 068 3 913 3 930 2 010 1 947 1 879 1 989 1 980 1 996 1 946 1 978 2 038 2 030 1 946 1 933 1 906 1 822
Iekšzemes prasības
11 037 10 859 10 530 10 114 9 745 9 830 9 702 9 616 9 536 9 516 8 511 8 426 8 324 8 296 8 218 8 293 8 277 8 126 8 223 7 944 7 827 7 772 7 671 5 977 5 955 6 046 6 140 6 194 6 056 5 825 6 050 5 852 5 739 5 370 5 070 4 806 4 825
Neto prasības pret valdību
364 349 262 233 240 210 184 187 187 249 286 273 278 267 343 367 293 409 416 435 436 497 657 531 492 504 535 569 574 587 537 593 573 622 673 650 780
Prasības pret valdību
375 361 273 242 250 219 195 194 194 258 294 281 286 275 351 373 300 418 423 441 443 506 665 537 499 512 543 576 581 594 544 600 580 630 681 657 806
mīnus: Saistības pret valdību
11 13 10 9 10 9 11 8 8 9 8 8 8 8 8 6 7 9 8 6 7 9 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 26
Prasības pret noguldījumus piesaistošajām institūcijām
3 203 3 349 3 363 3 267 3 190 3 389 3 284 3 503 3 619 3 768 2 857 2 919 2 997 2 968 2 850 2 906 2 967 2 814 2 722 2 649 2 536 2 351 1 998 1 175 1 209 1 286 1 329 1 345 1 335 1 488 1 769 1 621 1 632 1 479 1 215 921 876
Prasības pret pārējiem sektoriem
7 460 7 148 6 895 6 605 6 304 6 221 6 222 5 919 5 722 5 490 5 360 5 226 5 041 5 052 5 017 5 014 5 010 4 894 5 078 4 854 4 848 4 914 5 008 4 265 4 248 4 248 4 268 4 274 4 140 3 743 3 736 3 632 3 527 3 261 3 173 3 228 3 144
Saistības pret rezidentu noguldījumus piesaistošajām institūcijām
2 484 2 468 2 518 2 451 2 348 2 340 2 371 2 222 2 180 2 097 2 070 2 011 1 935 1 224 1 277 1 223 1 250 1 295 1 357 1 366 1 342 1 324 1 337 1 365 1 308 1 265 1 133 1 122 1 058 1 040 1 034 994 957 684 645 644 577
Pārējās iekšzemes saistības (izņemot tās, kas ietvertas pozīcijā Pārējās pozīcijas (neto))
10 567 9 821 9 158 9 015 8 580 8 177 7 932 7 866 8 351 8 559 8 162 8 001 7 620 7 197 6 825 6 586 6 138 6 568 6 324 6 044 5 819 5 439 5 524 5 225 5 015 5 471 5 250 5 068 4 977 4 316 4 159 4 036 3 895 3 777 3 614 3 567 3 537
Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri
9 816 9 610 9 311 8 985 8 656 8 549 8 370 8 196 8 122 8 497 4 222 4 247 4 130 3 845 3 877 3 892 3 738 3 810 3 771 3 821 3 772 3 664 3 534 3 551 3 547 3 545 3 556 3 691 3 647 3 352 3 424 3 293 3 270 3 068 2 984 3 005 3 052
Pārējās pozīcijas (neto)
- 364- 405- 333- 391- 350- 492- 465- 509- 493- 408- 412- 331- 365- 512- 490- 638- 655- 393- 314- 1- 11 8- 53- 72- 89- 51- 92- 97- 113- 105- 138- 165- 139- 97- 43- 74- 89

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Dati\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)