04 Citu finanšu sabiedrību dati

Ja rādītāji nav aprēķināmi vai attiecīgajā periodā nav vērtības, tabulā tiek lietots tukšums.

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
II / 2022
I / 2022
IV / 2021
III / 2021
II / 2021
I / 2021
IV / 2020
III / 2020
II / 2020
I / 2020
IV / 2019
III / 2019
II / 2019
I / 2019
IV / 2018
III / 2018
II / 2018
I / 2018
IV / 2017
III / 2017
II / 2017
I / 2017
IV / 2016
III / 2016
II / 2016
I / 2016
IV / 2015
III / 2015
II / 2015
I / 2015
Neto ārējie aktīvi
9 207 9 566 9 749 6 019 5 765 5 219 4 181 3 873 3 555 2 867 3 097 2 935 2 827 2 648 2 268 2 339 3 724 3 657 3 451 2 976 2 717 2 564 2 274 1 952 1 726 1 603 1 379 1 272 1 267 1 276
Prasības pret nerezidentiem
12 273 12 715 12 878 9 429 9 215 8 686 8 334 8 062 7 803 7 206 7 285 7 137 6 996 6 716 6 181 6 269 5 735 5 604 5 324 4 962 4 695 4 558 4 209 3 915 3 753 3 618 3 317 3 198 3 166 3 092
mīnus: Saistības pret nerezidentiem
3 065 3 149 3 128 3 410 3 450 3 467 4 152 4 189 4 247 4 339 4 188 4 201 4 168 4 068 3 912 3 929 2 010 1 946 1 872 1 985 1 977 1 994 1 934 1 963 2 026 2 015 1 937 1 926 1 898 1 816
Iekšzemes prasības
9 621 9 542 9 520 8 498 8 432 8 331 8 298 8 217 8 293 8 277 8 126 8 223 7 945 7 828 7 772 7 671 5 977 5 955 6 046 6 166 6 220 6 081 5 849 6 076 5 878 5 764 5 394 5 094 4 830 4 849
Neto prasības pret valdību
186 186 248 286 273 278 267 343 367 292 408 415 434 436 496 657 530 492 504 562 595 599 611 563 619 598 646 697 674 804
Prasības pret valdību
194 194 257 294 280 286 275 350 373 299 417 423 440 443 506 665 537 499 512 570 602 606 619 571 625 605 654 705 681 830
mīnus: Saistības pret valdību
7 7 8 7 7 8 8 7 6 7 9 7 6 7 9 8 6 6 8 7 6 6 7 7 6 6 7 7 7 25
Prasības pret noguldījumus piesaistošajām institūcijām
3 503 3 620 3 767 2 858 2 920 2 997 2 968 2 849 2 905 2 967 2 814 2 722 2 649 2 536 2 351 1 997 1 175 1 208 1 285 1 329 1 344 1 335 1 487 1 769 1 620 1 632 1 479 1 215 921 875
Prasības pret pārējiem sektoriem
5 923 5 728 5 495 5 345 5 231 5 048 5 054 5 016 5 014 5 010 4 894 5 078 4 854 4 848 4 914 5 008 4 264 4 247 4 248 4 267 4 273 4 140 3 742 3 736 3 631 3 527 3 261 3 173 3 227 3 143
Saistības pret rezidentu noguldījumus piesaistošajām institūcijām
2 222 2 181 2 097 2 071 2 012 1 934 1 223 1 276 1 223 1 249 1 295 1 356 1 366 1 341 1 323 1 336 1 364 1 308 1 265 1 133 1 121 1 058 1 040 1 033 993 957 683 644 644 577
Pārējās iekšzemes saistības (izņemot tās, kas ietvertas pozīcijā Pārējās pozīcijas (neto))
7 873 8 368 8 565 8 170 8 009 7 629 7 196 6 824 6 585 6 138 6 567 6 324 6 044 5 819 5 439 5 524 5 225 5 014 5 470 5 250 5 068 4 976 4 315 4 159 4 035 3 894 3 777 3 614 3 567 3 537
Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri
8 266 8 168 8 200 4 204 4 341 4 233 3 939 3 843 3 859 3 709 3 781 3 742 3 792 3 774 3 665 3 533 3 550 3 546 3 533 3 582 3 716 3 673 3 376 3 448 3 317 3 295 3 069 2 987 3 010 3 055
Pārējās pozīcijas (neto)
- 501- 466- 459- 409- 318- 339- 505- 493- 642- 658- 396- 318- 5- 14 3- 56- 75- 92- 54- 95- 100- 115- 108- 141- 168- 142- 100- 46- 77- 92

Kontakti

Konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu:

Jūlija Ločmele, tālr.: 6702 2305

Ilmārs Zaltans, tālr.: 6702 2491

statistika@bank.lv

Infografiki

Finanšu kontu infografiki atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Infografiki".

Apraksts

Finanšu kontu statistikas apraksts, sagatavošanas pamatprincipi un datu avoti atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Finanšu kontu statistika\Apraksti".

Datu kubi "03 Parāda vērtspapīri turētāja un emitenta sektoru dalījumā" un "04 Citu finanšu sabiedrību dati" izveidoti Starptautiskā Valūtas fonda speciālo datu izplatīšanas standartu ietvaros un atbilst Starptautiskā Valūtas fonda rokasgrāmatā Guide for Adherents and Users noteiktajām prasībām.

Datu publicēšanas kalendārs

Finanšu kontu publicēšanas datumi atrodas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika\Datu publicēšanas kalendārs".

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)