01 IF un AIF bilances statistika
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
09 / 2021
10 / 2021
11 / 2021
12 / 2021
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
KOPĀ AKTĪVI
488.4 504.7 508.2 511.9 527.9 525.9 529.4 567.1 544.2 523.8 508.7 505.4 499.6
Noguldījumi un aizdevumi
78.1 70.6 74.6 77.3 88.5 91.4 96.9 126.7 116.3 115.4 119.8 117.2 120.1
Parāda vērtspapīri
179.6 180.0 177.5 176.4 175.8 171.4 166.2 162.7 157.0 139.7 118.0 119.7 113.5
Latvija
5.4 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.7 5.6 5.6 5.6 5.4 5.4 5.4
Pārējās EMS valstis
58.8 56.4 55.9 56.0 58.7 59.9 55.6 57.1 52.0 39.8 28.9 28.8 26.3
Pārējā pasaule
115.3 118.1 116.2 114.9 111.6 106.1 104.8 100.0 99.3 94.3 83.7 85.5 81.8
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
177.3 205.9 207.1 208.6 215.2 213.5 217.9 218.2 214.9 213.9 215.1 213.4 211.3
Latvija
88.6 113.2 113.2 113.2 119.2 119.2 119.2 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0
Pārējās EMS valstis
67.8 70.7 70.5 71.7 72.4 72.2 72.6 72.3 71.7 71.5 71.3 71.1 70.3
Pārējā pasaule
20.9 22.1 23.4 23.7 23.6 22.0 26.1 37.0 34.2 33.3 34.8 33.3 31.9
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
30.8 31.7 32.4 33.1 32.8 34.0 32.9 33.2 29.7 28.5 28.9 28.1 27.8
Pārējie aktīvi
22.7 16.5 16.5 16.5 15.6 15.6 15.6 26.4 26.4 26.4 27.0 27.0 27.0
KOPĀ PASĪVI
488.4 504.7 508.2 511.9 527.9 525.9 529.4 567.1 544.2 523.8 508.7 505.4 499.6
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
484.9 502.0 505.5 509.1 525.3 523.3 526.8 561.7 538.8 518.4 502.4 499.1 493.3
Obligāciju IF un AIF
195.4 199.0 200.2 201.7 203.2 198.7 199.7 200.5 185.0 167.0 150.9 150.5 147.6
Kapitāla IF un AIF
196.3 209.2 210.9 212.5 227.2 229.4 231.4 257.9 251.0 249.6 250.4 247.6 245.1
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
93.2 93.8 94.3 95.0 94.9 95.2 95.7 103.3 102.7 101.8 101.1 100.9 100.5
Pārējās saistības
3.4 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 5.4 5.4 5.4 6.3 6.3 6.3

Datu avots
Finanšu un kapitāla tirgus komisija: IF un AIF ceturkšņa bilances dati un mēneša dati par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumiem.
Latvijas Banka: mēneša datu (izņemot datus par emitētajām IF un AIF apliecībām/daļām/akcijām) aplēses, kas balstītas uz Latvijas Bankas vākto vērtspapīru statistiku.   

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv).

Piezīmes
1) To mēnešu, kuri nav ceturkšņa pēdējie mēneši, dati ir aplēses, izņemot datus par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumu.  

2) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
3) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
4) Pozīcija "Pārējie aktīvi" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un ieguldījumu īpašumu.
5) Pozīcija "Pārējās saistības" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un aizņēmumus.
6) Interneta datubāzē INTS publicētie pozīcijas "Noguldījumi un aizdevumi" un "Pārējie aktīvi" nav salīdzināmas ar Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Dati" publicēto laikrindu attiecīgajām pozīcijām.

 

Teksts

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)