01 IF un AIF bilances statistika
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. eiro)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. eiro)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Pozīcija(Augoši)[Filtrēt]
09 / 2021
10 / 2021
11 / 2021
12 / 2021
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
KOPĀ AKTĪVI
527.9 525.9 529.4 576.0 553.1 532.7 517.6 511.1 508.5 515.0 517.6 516.4 515.5
Noguldījumi un aizdevumi
88.5 91.4 96.9 126.7 116.3 115.4 119.8 114.1 120.1 123.5 125.7 124.9 119.6
Parāda vērtspapīri
175.8 171.4 166.2 162.7 157.0 139.7 118.0 119.7 113.5 106.7 106.7 108.4 104.6
Latvija
5.4 5.4 5.7 5.6 5.6 5.6 5.4 5.4 5.4 5.5 6.3 6.3 6.3
Pārējās EMS valstis
58.7 59.9 55.6 57.1 52.0 39.8 28.9 28.8 26.3 23.6 21.8 22.3 21.1
Pārējā pasaule
111.6 106.1 104.8 100.0 99.3 94.3 83.7 85.5 81.8 77.6 78.6 79.8 77.3
Kapitāla vērtspapīri (izņemot IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas)
215.2 213.5 217.9 221.8 218.5 217.4 218.6 216.9 214.8 228.7 227.2 226.1 236.6
Latvija
119.2 119.2 119.2 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 115.3 113.0 113.0 125.4
Pārējās EMS valstis
72.4 72.2 72.6 75.8 75.3 75.1 74.9 74.6 73.9 84.7 85.2 84.7 84.1
Pārējā pasaule
23.6 22.0 26.1 37.0 34.2 33.3 34.8 33.3 31.9 28.7 29.1 28.5 27.1
IF, AIF un NTF apliecības/daļas/akcijas
32.8 34.0 32.9 33.2 29.7 28.5 28.9 28.1 27.8 26.2 28.1 27.0 25.0
Pārējie aktīvi
15.6 15.6 15.6 31.7 31.7 31.7 32.3 32.3 32.3 29.9 29.9 29.9 29.6
KOPĀ PASĪVI
527.9 525.9 529.4 576.0 553.1 532.7 517.6 511.1 508.5 515.0 517.6 516.4 515.5
Emitētās IF un AIF apliecības/daļas/akcijas
525.3 523.3 526.8 570.6 547.6 527.3 511.2 414.2 502.2 511.1 513.8 512.5 512.1
Obligāciju IF un AIF
203.2 198.7 199.7 200.5 185.0 167.0 150.9 93.4 147.6 143.2 143.3 144.3 141.4
Kapitāla IF un AIF
227.2 229.4 231.4 266.8 259.9 258.5 259.3 227.7 254.0 260.6 262.5 260.3 256.7
Jaukto un nekustamā īpašuma IF un AIF
94.9 95.2 95.7 103.3 102.7 101.8 101.1 93.1 100.5 107.2 108.0 107.9 114.0
Pārējās saistības
2.6 2.6 2.6 5.4 5.4 5.4 6.3 96.9 6.3 3.9 3.9 3.9 3.3

Datu avots
Finanšu un kapitāla tirgus komisija: IF un AIF ceturkšņa bilances dati un mēneša dati par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumiem.
Latvijas Banka: mēneša datu (izņemot datus par emitētajām IF un AIF apliecībām/daļām/akcijām) aplēses, kas balstītas uz Latvijas Bankas vākto vērtspapīru statistiku.   

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv).

Piezīmes
1) To mēnešu, kuri nav ceturkšņa pēdējie mēneši, dati ir aplēses, izņemot datus par emitēto IF un AIF apliecību/daļu/akciju atlikumu.  

2) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
3) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
4) Pozīcija "Pārējie aktīvi" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un ieguldījumu īpašumu.
5) Pozīcija "Pārējās saistības" ietver arī atvasinātos finanšu instrumentus un aizņēmumus.
6) Interneta datubāzē INTS publicētie pozīcijas "Noguldījumi un aizdevumi" un "Pārējie aktīvi" nav salīdzināmas ar Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Dati" publicēto laikrindu attiecīgajām pozīcijām.

 

Teksts

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. eiro)