02 Līzinga sabiedrību kopsavilkuma bilance
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcijas nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Ceturksnis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Pozīcijas nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2017
II / 2017
III / 2017
IV / 2017
I / 2018
II / 2018
III / 2018
IV / 2018
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
AKTĪVI KOPĀ
1 785.1 1 874.4 1 942.2 1 970.4 2 015.4 2 137.3 2 234.2 2 271.3 2 289.9 2 418.9 2 481.5 2 511.3 2 450.6 2 394.6 2 449.0 2 385.9
Kredīti
1 439.3 1 497.4 1 555.3 1 581.3 1 908.1 2 041.8 2 135.3 2 151.2 2 184.2 2 302.2 2 348.7 2 364.2 2 330.0 2 267.3 2 265.9 2 220.7
t.sk. iekšzemes
1 426.4 1 487.5 1 547.1 1 573.8 1 618.9 1 706.9 1 759.7 1 725.1 1 729.6 1 775.2 1 784.2 1 790.8 1 768.5 1 706.4 1 703.0 1 652.1
MFI (iekšzemes)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ne-MFI (iekšzemes)
1 426.4 1 487.5 1 547.1 1 573.8 1 618.9 1 706.9 1 759.7 1 725.1 1 729.6 1 775.2 1 784.2 1 790.8 1 768.5 1 706.4 1 703.0 1 652.1
t.sk. nefinanšu sabiedrības
1 147.6 1 205.2 1 262.0 1 263.5 1 238.9 1 323.2 1 368.6 1 331.6 1 329.4 1 363.7 1 358.5 1 357.5 1 313.3 1 262.5 1 245.4 1 197.4
t.sk. mājsaimniecības
247.9 260.4 261.6 285.4 356.1 361.0 369.5 373.4 378.3 390.0 401.8 406.7 422.3 413.0 428.2 425.8
Patēriņa kredīts
129.1 137.4 137.2 150.9 77.6 80.1 83.4 80.5 82.5 82.6 83.1 84.0 83.5 78.3 86.9 86.0
Kredīts mājokļa iegādei
9.8 9.1 8.2 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.6 2.6 2.8
Pārējie kredīti
109.0 113.9 116.2 126.7 278.4 280.8 286.1 293.0 295.8 307.4 318.7 322.7 336.4 332.2 338.7 337.0
t.sk. EMS valstis
2.9 0.4 0.3 0.3 274.4 318.9 356.1 404.5 433.5 506.4 544.2 553.8 542.3 542.3 545.2 551.6
MFI (EMS valstis)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ne-MFI (EMS valstis)
2.9 0.4 0.3 0.3 274.4 318.9 356.1 404.5 433.5 506.4 544.2 553.8 542.3 542.3 545.2 551.6
Parāda vērtspapīri
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri
7.7 7.7 0.4 0.4 0.3 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2 0.8 0.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Pārējie aktīvi
338.1 369.3 386.5 388.7 107.0 94.7 98.3 118.9 104.4 115.4 132.0 146.3 114.8 121.5 177.3 158.7
PASĪVI KOPĀ
1 785.1 1 874.4 1 942.2 1 970.4 2 015.4 2 137.3 2 234.2 2 271.3 2 289.9 2 418.9 2 481.5 2 511.3 2 450.6 2 394.6 2 449.0 2 385.9
Aizņēmumi
1 532.0 1 606.8 1 664.0 1 688.4 1 736.9 1 853.0 1 949.7 1 987.5 1 996.5 2 129.6 2 181.3 2 201.9 2 143.4 2 109.8 2 159.4 2 089.2
Emitētie parāda vērtspapīri
15.7 16.0 19.7 26.9 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 29.0 30.3 30.3 30.3 30.3 30.4 30.4
Kapitāls un rezerves
188.7 189.7 205.7 202.7 190.4 195.1 202.5 201.1 209.3 204.5 211.4 220.9 227.6 202.1 211.0 217.4
Pārējās saistības
48.7 61.9 52.9 52.3 58.1 59.2 52.1 52.7 54.1 55.7 58.5 58.2 49.3 52.4 48.3 48.9

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2017. gada 14. septembra noteikumiem Nr. 154 "Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2338.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir 
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)