01 CFS kopējie aktīvi

Atbilstoši Eiropas Centrālās bankas datu sagatavošanas prasībām, sākot ar 2024. gada 1. ceturkšņa datiem, citu finanšu starpnieku aktīvu kopsavilkuma dati ir pieejami finanšu kontu statistikas ietvarā.

 

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ceturksnis
Gads
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
NACE klases nosaukums
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Ceturksnis[Filtrēt]
Gads[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
NACE klases nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
I / 2022
II / 2022
III / 2022
IV / 2022
I / 2023
II / 2023
III / 2023
IV / 2023
Finanšu noma
2 289.9 2 418.9 2 481.5 2 511.3 2 450.6 2 394.6 2 449.0 2 385.9 2 333.5 2 409.6 2 472.1 2 288.5 2 317.9 2 405.5 2 563.5 2 537.7 2 562.2 2 638.8 2 706.9 2 647.8
Citi kreditēšanas pakalpojumi
941.3 972.6 967.7 899.6 879.6 890.0 883.0 874.6 895.9 934.5 939.2 1 031.1 1 087.8 1 161.2 1 196.3 1 274.7 1 289.6 1 321.9 1 365.1 1 401.4
Holdingkompāniju darbība
2 119.7 2 090.4 2 113.4 2 127.2 2 178.4 2 187.4 2 048.6 2 134.5 2 728.6 2 833.4 2 781.5 2 852.9 3 167.6 3 221.3 3 198.0 3 110.5 3 226.2 3 204.0 3 167.2 3 164.9
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
4 936.4 4 972.7 4 942.0 4 831.4 5 337.3 5 234.8 5 171.6 5 128.7 5 085.0 5 053.4 4 837.1 4 728.3 4 553.1 4 386.7 4 299.0 4 113.8 4 257.1 4 185.9 4 239.7 4 172.1

Datu avots:  pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2017. gada 14. septembra noteikumiem Nr. 154 "Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti");

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas dati.

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2338.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir 
nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)