02 Ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana bezskaidrā naudā
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtas
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Apjomi (milj. EUR)
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Mēnesis[Filtrēt]
Apjomi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Valūtas(Augoši)[Filtrēt]
01 / 2021
02 / 2021
03 / 2021
04 / 2021
05 / 2021
06 / 2021
07 / 2021
08 / 2021
09 / 2021
10 / 2021
11 / 2021
12 / 2021
01 / 2022
02 / 2022
03 / 2022
USD par EUR
5 570.0 5 812.2 8 850.6 6 375.7 5 309.2 5 815.3 5 312.5 4 263.7 4 796.1 4 417.3 4 854.3 5 529.9 3 883.0 4 094.5 4 400.9
GBP par EUR
335.2 480.1 533.7 357.6 296.3 543.6 735.3 715.1 596.1 680.0 740.3 1 028.2 1 147.1 571.4 586.9
Pārējās valūtas (izņemot USD un GBP) par EUR
1 697.4 1 841.1 1 559.1 1 312.0 1 324.5 1 677.3 1 685.2 1 417.9 1 301.6 2 187.9 1 671.5 1 212.4 1 025.3 1 179.5 1 669.8
RUB par USD
57.6 1 002.3 257.2 218.4 287.4 112.2 165.4 264.3 226.6 225.9 193.3 138.2 105.3 91.4 14.2
GBP par USD
148.7 82.2 119.7 90.8 57.2 74.1 34.3 27.6 18.1 9.0 144.5 97.9 40.9 11.0 5.4
SEK par USD
14.3 16.0 20.8 16.1 10.6 2.6 151.2 77.5 119.7 196.8 54.4 54.0 20.5 263.7 419.9
Pārējās valūtas (izņemot EUR, RUB, GBP un SEK) par USD
340.9 280.6 269.5 207.9 340.9 260.8 267.1 142.5 181.3 248.2 154.9 109.2 145.8 142.3 261.3
Pārējās valūtas (izņemot EUR un USD) par pārējām valūtām
3.3 4.1 33.6 33.5 119.2 109.2 181.5 252.3 88.2 418.9 86.2 146.0 157.6 99.0 239.1

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumiem Nr 101 "Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas noteikumi".

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (statistika@bank.lv) vai piezvanot pa tālruni 6702 2734.

Piezīmes:

1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

2) Ietver bezskaidrā naudā veiktos kredītiestāžu darījumus, kas atspoguļoti nozīmīgāko valūtu dalījumā.

3) Darījumu apjoms euro aprēķināts, izmantojot attiecīgās ārvalstu valūtas pārskata mēneša pēdējās dienas grāmatvedības kursu (valūtām, kurām ECB nenosaka grāmatvedības kursu, izmanto ThomsonReuters mēneša pēdējās dienas kursus).

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Apjomi (milj. EUR)