0201 MFI eiro izsniegtie kredīti, norēķinu karšu, atjaunojamo un pārsnieguma kredītu dalījumā (izņemot centrālo banku; sākot ar datiem par 2010. gada jūniju)

Kopsavilkumā iekļautie dati satur kredītiestāžu datus individuālā līmenī, neiekļaujot kredītiestāžu ārvalstu filiāļu datus, atšķirībā no Latvijas Bankas tīmekļa vietnes sadaļā “Uzraudzības statistika” publicētajiem datiem, kas ietver kredītiestāžu datus to prudenciālās konsolidācijas grupām.

 

Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pārmaiņas (milj. EUR)
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Rezidentu un pārējās euro zonas dalījums
[Filtrēts]
Sektoru dalījums
Kredīti instrumentu veidu dalījumā
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Atlikumi (milj. EUR)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Atlikumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēts]
Rezidentu un pārējās euro zonas dalījums(Augoši)[Filtrēts]
Sektoru dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Kredīti instrumentu veidu dalījumā(Augoši)[Filtrēt]
02 / 2022
03 / 2022
04 / 2022
05 / 2022
06 / 2022
07 / 2022
08 / 2022
09 / 2022
10 / 2022
11 / 2022
12 / 2022
01 / 2023
02 / 2023
03 / 2023
04 / 2023
05 / 2023
06 / 2023
07 / 2023
08 / 2023
09 / 2023
10 / 2023
[Sakļaut]Latvija (kopā)
755.2 712.4 763.5 797.1 917.9 1 028.7 1 208.4 1 116.5 1 125.1 1 166.3 1 000.0 883.2 881.3 898.5 856.5 855.7 847.3 843.0 899.8 902.7 912.1
 
[Sakļaut]Nefinanšu sabiedrības (kopā)
642.9 599.3 652.0 683.1 802.3 911.7 1 089.8 998.6 1 007.4 1 046.9 884.8 765.7 765.3 781.4 739.3 734.3 727.9 722.8 776.5 779.9 787.7
 
Atjaunojamais kredīts un pārsnieguma kredīts
627.7 584.3 636.8 667.9 787.0 896.3 1 075.0 983.8 992.7 1 032.4 871.5 751.3 750.1 766.3 724.1 718.6 712.9 707.7 761.7 764.9 772.5
Norēķinu kartes bezprocentu kredīts
0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4
Norēķinu kartes procentu kredīts
14.4 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 13.8 13.7 13.5 13.4 12.2 13.3 14.0 13.8 13.9 14.4 13.9 14.0 13.6 13.7 13.8
[Sakļaut]Mājsaimniecības (i) (kopā)
112.3 113.1 111.5 114.0 115.6 117.0 118.6 117.9 117.7 119.4 115.2 117.5 116.0 117.1 117.2 121.4 119.4 120.2 123.3 122.8 124.4
 
Atjaunojamais kredīts un pārsnieguma kredīts
13.5 13.7 13.1 13.3 13.5 13.7 13.5 13.1 13.0 13.1 12.1 13.0 12.7 12.8 13.0 13.4 12.7 12.8 13.1 12.8 12.8
Norēķinu kartes bezprocentu kredīts
6.1 6.9 6.9 7.8 7.9 8.2 8.2 7.9 8.1 8.6 8.2 8.3 7.8 8.7 8.4 9.4 8.9 9.2 9.7 9.1 9.8
Norēķinu kartes procentu kredīts
92.7 92.5 91.5 92.9 94.2 95.1 96.9 96.9 96.6 97.7 94.9 96.2 95.5 95.6 95.8 98.6 97.8 98.2 100.5 100.9 101.8

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 218 “Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi” (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv.

Piezīmes
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Sektorā "Mājsaimniecības" apvienoti Eiropas Kontu sistēmas 2010 sektori S.14 "Mājsaimniecības" un S.15 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas".
6) MFI saraksts pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Saraksti. Sarakstā iekļautie tirgus dalībnieki, kas līdz pārskata perioda beigām nav uzsākuši darbību, statistikas datos nav iekļauti.

MFI bilances un monetāro statistiku sk. arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Atlikumi (milj. EUR)
Pārmaiņas (milj. EUR)