06 TI ienākumu datu valstu dalījumā tabulas
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Eiropas Savienība/Ārpus ES
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periodiskums - ceturksnis
[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs
[Filtrēts]
Ceturksnis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Posteņu kods un nosaukums
Eiro zona/Ārpus eiro zona
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Ienākumi (milj. EUR)
Periodiskums - ceturksnis[Filtrēts]
Gads - lietots filtrs[Filtrēts]
Ceturksnis[Filtrēt]
Ienākumi (milj. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
Posteņu kods un nosaukums(Augoši)[Filtrēt]
Eiro zona/Ārpus eiro zona(Augoši)[Filtrēt]
I / 2019
II / 2019
III / 2019
IV / 2019
I / 2020
II / 2020
III / 2020
IV / 2020
I / 2021
II / 2021
III / 2021
IV / 2021
[Izvērst]C 12240   TIEŠO INVESTĪCIJU ĀRVALSTĪS IENĀKUMI
11 21 14 56 1 30 24 46 26 44 20 171
[Izvērst]C 12260      Pašu kapitāls
9 20 14 54 0 30 23 46 25 43 20 169
[Izvērst]C 12280         Dividendes
10 18 8 54 1 17 10 10 17 31 12 244
[Izvērst]C 12380         Reinvestētā peļņa
- 1 2 6 0 0 12 13 36 9 13 7- 76
[Izvērst]C 12480      Parāda instrumenti
2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2
[Izvērst]D 12240   TIEŠO INVESTĪCIJU LATVIJĀ IENĀKUMI
318 338 393 402 231 203 368 172 395 419 397 493
[Izvērst]D 12260      Pašu kapitāls
310 330 385 394 222 192 359 162 387 409 388 476
[Izvērst]D 12280         Dividendes
173 316 186 327 155 185 132 74 110 253 89 213
[Izvērst]D 12380         Reinvestētā peļņa
138 13 200 67 67 7 227 87 277 156 299 263
[Izvērst]D 12480      Parāda instrumenti
7 9 8 7 9 10 9 10 8 10 9 17

Kontakti

Aigars Kalniņš tālr.: 6702 2714 (konsultācijas par datiem).
Ilmārs Skarbnieks tālr.: 6702 2505 (konsultācijas par datubāzes lietošanu).
statistika@bank.lv (konsultācijas par datiem un datubāzes lietošanu).

Apraksts

Statistikas sagatavošanas pamatprincipi šeit.

Dati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevuma prasībām.

Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

0 – rādītāja lielums ir mazāks par pusi no lietotās mērvienības.  

Neaizpildīta aile – attiecīgajā periodā nav darījumu vai nav atlikumu.

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Ienākumi (milj. EUR)