06 Starpbanku tirgos izsniegtie kredīti
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Mēnesis
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Valūtu grupu dalījums
Termiņš
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Filtrēts]
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Apjoms (milj. eiro)
Gads[Filtrēt]
Mēnesis[Filtrēt]
Apjoms (milj. eiro)
Periods(Dilstoši)[Filtrēts]
Valūtu grupu dalījums(Augoši)[Filtrēt]
Termiņš(Augoši)[Filtrēt]
06 / 2024
05 / 2024
04 / 2024
03 / 2024
02 / 2024
01 / 2024
12 / 2023
11 / 2023
10 / 2023
09 / 2023
08 / 2023
07 / 2023
06 / 2023
[Sakļaut]Eiro (kopā)
63.6 88.8 17.2 55.8 1 070.0 555.9 37.6 239.2 36.1 1 027.1 66.3 17.9 18.8
 
Uz nakti
63.3 87.4 16.7 54.6 69.6 55.5 37.4 37.0 35.6 26.7 65.9 16.2 18.2
Līdz 1 mēn.
0.3 1.4 0.4 1.2 0.4 0.3 0.2 2.2 0.4 0.4 0.4 1.6 0.6
1-3 mēn.
0.1 0.1 0.1 0.1
Ilgāk par 3 mēn.
1 000.0 500.0 200.0 1 000.0
[Sakļaut]Ārvalstu valūtās (kopā)
2 015.5 2 421.0 3 509.5 2 937.9 4 514.6 4 825.6 1 817.9 3 403.5 4 456.3 5 086.1 3 416.7 3 222.3 3 653.2
 
Uz nakti
1 824.2 2 222.1 3 083.9 2 607.2 4 188.1 4 494.9 1 707.5 3 094.9 4 255.6 4 914.8 3 197.2 3 043.6 3 347.9
Līdz 1 mēn.
152.0 198.9 407.8 289.3 326.5 312.1 87.6 289.4 191.3 147.8 219.5 178.7 282.2
1-3 mēn.
15.9 17.8 41.4 18.5 19.2 9.4
Ilgāk par 3 mēn.
23.4 0.1 22.8 23.5 23.1
Kopā
2 079.1 2 509.8 3 526.7 2 993.7 5 584.6 5 381.5 1 855.5 3 642.7 4 492.4 6 113.2 3 483.0 3 240.2 3 672.0

Datu avots: pārskati, kas vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2013. gada 16. maija noteikumiem Nr. 102 "Naudas tirgus darījumu pārskata sagatavošanas noteikumi" (sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu (
statistika@bank.lv).

Piezīmes
1) Procentu likmes nav summējamas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "
Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Apjoms (milj. eiro)